Ik ben geboren op 26 december 1965, opgegroeid in Edam en zoon van een Chinese vader en Nederlandse moeder. Na mijn middelbare school aan de R.S.G. te Hoorn, ben ik Nederlands Recht en Internationaal recht gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, ben ik tot en met 2011 actief geweest als interim jurist in de private sector. Thans ben ik eigenaar en co-founder van Floow2. Een online bemiddelingsservice voor bedrijven.

Ik heb vanuit mijn proces naar persoonlijke bewustwording, een klassiek liberale kijk op de wereld ontwikkeld. Het is mijn passie om via het schrijven van boeken, publicaties, lezingen en debat mensen bewust te maken van wat de volgende stap voor ieder zou kunnen zijn om zichzelf te verwezenlijken en in volledige vrijheid te leven. Ik leg daarbij verbanden tussen de natuur van de mens en de samenleving waarin hij leeft en maak de link tussen het heden en het verleden en de maatschappelijke systemen die de mens onvrij maken.

Wat is mijn passie?
Voelen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrije markt zijn de centrale thema’s van mijn visie op mensen en de maatschappij waarin wij leven.

We leren te denken als de beste, terwijl weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie. Het proces van persoonlijke bewustwording houdt verband met de ontwikkeling van ons gevoel. Het vermogen te denken en voelen komen daardoor met elkaar in balans. Een aantal inzichten uit mijn boek “Persoonlijke bewustwording en vrije markt” “26 inzichten voor een nieuwe manier van leven” heeft betrekking op dit proces.

Het besef van verantwoordelijkheid volgt als je in staat bent leiding over je eigen leven te nemen. Verantwoordelijkheid opent de weg naar persoonlijke vrijheid. Tegenover vrijheid staat afhankelijkheid. Democratie en politiek creëren en cultiveren afhankelijkheid. Verantwoordelijkheidszin en zelfredzaamheid zijn hierdoor in de verdrukking gekomen.

Vrijheid is de natuurlijke staat van de mens. Elke persoon is immers de eigenaar van zijn eigen lichaam. Zolang over de mens via de toepassing van macht en dwang wordt geregeerd, is hij niet vrij. Dan is de mens een slaaf. Hij kan dan niet ten volle over zijn eigen leven beschikken. In mijn boek geef ik inzicht in de maatschappelijke instituten die deze ‘onvrijheid’ in stand houden.

De vrije markt en het kapitalisme staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om via wet- en regelgeving, belastingen en hun monopolie op geld, dit welvaart scheppende systeem te frustreren. Het is mijn visie dat voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke ontwikkelingsprocessen, armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben. Tegenover de vrije markt en kapitalisme staat socialisme en collectivisme. Dit zijn armoedescheppende systemen.

Wij staan aan de vooravond van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid in plaats van macht, hiërarchie en volgzaamheid. Om daarin te kunnen leven is het van belang dat wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die over ons regeert.

Mijn keuze om mij verkiesbaar te stellen voor de Libertarische Partij heeft er mee te maken dat de mensen van deze partij zich daadwerkelijk willen inzetten om de burger zijn vrijheid weer terug te geven. En voor die zaak, vind ik, behoor je te staan.

16 REACTIES

 1. Klinkt goed. Je hebt het over voelen, dat in de samenleving zoals die nu is ondergeschikt wordt gesteld aan denken. Ik vroeg mij bij het lezen van deze paragraaf af hoe je spiritualiteit ziet. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
  Bedankt!

  Kim [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Rutger [2]: Rutger, in mijn beleving heeft spiritualiteit alles te maken met de vraag wie ben ik, wat wil ik en hoe wil ik mij verhouden tot de mensen op mijn heen? Spiritualiteit ziet op zelfrealisatie en zelfverwezenlijking. Het is de zoektocht naar je authentieke zelf. Die zoektocht wordt makkelijker als je verbinding kan maken met je gevoel, met je intuïtie omdat deze jou ook informatie geven over jezelf en over anderen. Spiritualiteit maakt een onlosmakelijk deel uit van ieders leven, zij het dat de een er meer mee doet dan een ander. Jezelf leren kennen is voor veel mensen heel eng.

  JanC [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Kim [3]:

  Ik ben het niet perse met je oneens, maar ik heb wel een hekel aan het woord ‘Spiritualiteit’. Het is een vaag woord dat van alles en nog wat kan betekenen. Zelf asocieer ik het met religie, pseudo-wetenschappelijke prietpraat, en onzinbladen als Ode en Happinez. Maar goed, dat ben ik…

  Jezelf leren kennen is voor veel mensen heel eng.

  Kijk, dit vind ik al vaag. Wat betekent het precies op jezelf te leren kennen? Hoe meet je dat? Wanneer weet je of je jezelf beter hebt leren kennen? Is er uberhaupt één ‘jij’? Is een mens niet enorm aan verandering onderhevig?
  En op het moment dat jezelf door therapie hebt ‘leren kennen’, hoe weet je dan dat dit zelfbeeld niet deels is aangepraat? In mijn optiek is psychologie een te zachte wetenschap om hier goed antwoord op te kunnen geven. Er zijn teveel variabelen en onzekerheden (iets vergeleijkbaar probleem doet zich denk ik voor bij het opstellen van economische modellen).

  Tot slot: Ik ben niet tegen meditatie of zelfreflectie, maar ik heb wel de indruk dat veel mensen er te gewichtig over doen en er meer van maken dan het is.

  Rutger [10] reageerde op deze reactie.

 4. Mijn huisgenoot attendeerde me op je verhaal, Kim. Met hem heb ik al de nodige gesprekken (ik wil het geen discussies noemen, omdat we allebei al sprekende onze gedachtes over de politiek zodoende verder verkennen) over het libertarische gedachtegoed gevoerd. Na het lezen van je stukje, voelde ik me zo vrij hier en daar wat gedachten te strooien, om meer duidelijkheid te krijgen en wellicht dat ik nog eens een reactie van je tegemoet zie.

  “Vrijheid is de natuurlijke staat van de mens. Elke persoon is immers de eigenaar van zijn eigen lichaam. Zolang over de mens via de toepassing van macht en dwang wordt geregeerd, is hij niet vrij. Dan is de mens een slaaf. Hij kan dan niet ten volle over zijn eigen leven beschikken. In mijn boek geef ik inzicht in de maatschappelijke instituten die deze ‘onvrijheid’ in stand houden.”

  Wow, weg met gedwongen prostitutie en vrouwen/mensenhandel. Weg met de vele slavernij-instituties die het “westen”, waaronder Nederland in stand houdt, zoals alle handelsembargo’s waardoor Afrikaanse landen gefrustreerd worden, en wat ons goedkope olie en andere hier niet voorkomende grondstoffen oplevert. Wat tevens ertoe bijdraagt, dat wij in Nederland amper last hebben van de wereldwijde voedselcrisis, en we nog steeds onze kiloknallers vlees kunnen kopen, terwijl ze in Argentinië creperen. Creperen voor onze goedkope biefstuk!
  En ook, de mogelijkheid tot een vrijer onderwijssysteem. Een onderwijssysteem waar niet elk druk jochie direct wordt volgeplempt met adhd-medicijnen (waar vooral de psychiater rijker van wordt), maar waar dat kind lekker mag rauzen op het schoolplein, op het voetbalveld en zo verder, om vervolgens alsnog wel de taal en rekenvaardigheden bijgebracht te krijgen, om zodoende alsnog een eerlijke kans te kennen op de arbeidsmarkt.

  “Het besef van verantwoordelijkheid volgt als je in staat bent leiding over je eigen leven te nemen. Verantwoordelijkheid opent de weg naar persoonlijke vrijheid. Tegenover vrijheid staat afhankelijkheid. Democratie en politiek creëren en cultiveren afhankelijkheid. Verantwoordelijkheidszin en zelfredzaamheid zijn hierdoor in de verdrukking gekomen.”

  Ik ben altijd nieuwsgierig hoe vrijdenkers invulling geven aan de verbeelding die Dostojevski in zijn prachtige novelle “notities uit het ondergrondse” uiteenzet, namelijk dat deze vrijheid dus ook betekent dat de mens het recht/de vrijheid heeft zijn leven te verkloten.
  Daarnaast denk ik dat om een dergelijke persoonlijke vrijheid te bereiken het belangrijk is dat mensen goed onderlegd onderwijs krijgen. Dat de Bildung weer terugkomt in de scholen.

  Ten slotte
  “De vrije markt en het kapitalisme staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om via wet- en regelgeving, belastingen en hun monopolie op geld, dit welvaart scheppende systeem te frustreren. Het is mijn visie dat voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke ontwikkelingsprocessen, armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben. Tegenover de vrije markt en kapitalisme staat socialisme en collectivisme. Dit zijn armoedescheppende systemen.”

  Ik voorzie in het kapitalisme en de vrije markt problemen. Alsof onze welvaart slechts in geld/kapitaal uit te drukken is? Een manco wat ik bij elke partij tegenkom overigens, de focus ligt op de centen. Alle ontwikkeling wordt afgemeten aan de economische winst die zij, liefst op (zeer) korte termijn, oplevert. Zo wordt elk vergezicht gesmoord. Persoonlijk ben ik voor een ‘groene’ duurzame samenleving, waarin het woord “samenleven” weer invulling krijgt, ipv de holle betekenis die het nu heeft. Voorbeeld: Zo geloof ik door het bestelende systeem van een verplichte gezondheidszorg niet meer in solidariteit. Als ik al die patatvretende, kettingrokende, zuipende paupers zie, denk ik: verrek maar lekker, en geef m’n centen terug, want ik ben vrijwel nooit ziek. Losstaand van de maandelijkse diefstal op mijn bankrekening door die zorgverzekeraars ben ik wel van mening, dat de doelgroep die ik zojuist pejoratief beschreef wel degelijk hun plek in de maatschappij hebben. Maar komt het aan op de zorgverzekering dan krijg je dus een ander verhaal van mij. Überhaupt vind ik het ziek dat onze zorg via een verzekeraar wordt geregeld. Die hebben immers een winstoogmerk en keren liever geen geld uit. Maar volgens mij dwaal ik af.
  Enfin, vergezichten, die zijn hard nodig, en gezien de mens een kuddedier is, hebben we enkelen nodig die een vergezicht uitspreken en uitvoeren. Niet zozeer meer kapitalisme, minder overheidsinmenging, maar een EKO-nomie (oftewel een systeem rekening houdend met de mens in haar totaliteit, dus de mens in wederzijdse verbinding met haar leefomgeving –> een leefomgeving die je dus niet vanuit kortzichtig financieel winstbejag naar de klote moet helpen). Nou ja, ik ben niet zo overtuigd van een kapitalisme dat alleen over geld gaat.

  JanC [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Ralph [5]:

  Wow, weg met gedwongen prostitutie en vrouwen/mensenhandel.

  Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed wat je hier mee wilt zeggen, en op welke manier dit een reactie is op wat Kim schrijft.

  Weg met de vele slavernij-instituties die het “westen”, waaronder Nederland in stand houdt, zoals alle handelsembargo’s waardoor Afrikaanse landen gefrustreerd worden…

  Precies. Handelsembargo’s zijn vormen van dwang, en daar zijn libertariërs doorgaans tegen.

  …terwijl ze in Argentinië creperen. Creperen voor onze goedkope biefstuk!

  Je denkt dat ze minder zullen creperen als we daar geen runderen meer zouden kopen?

  En ook, de mogelijkheid tot een vrijer onderwijssysteem.

  Ja, daar zijn libertariers volgens mij ook allemaal voor.

  …namelijk dat deze vrijheid dus ook betekent dat de mens het recht/de vrijheid heeft zijn leven te verkloten.

  Inderdaad.

  Daarnaast denk ik dat om een dergelijke persoonlijke vrijheid te bereiken het belangrijk is dat mensen goed onderlegd onderwijs krijgen.

  Dat is belangrijk inderdaad. De vraag is echter: Wat is goed onderwijs en hoe ontstaat dat?

  Ik voorzie in het kapitalisme en de vrije markt problemen. Alsof onze welvaart slechts in geld/kapitaal uit te drukken is?

  Het probleem is dat jij een verkeerd beeld hebt van geld, kapitaal en kapitalisme. Op een vrije markt kan iedereen zich net zoveel of weinig bezighouden met geld als hij zelf wil. Ook een filantroop of een vrijwilliger is onderdeel van de vrije markt. Ruilhandel is ook onderdeel van de vrije markt. Enzovoort.
  Ik raad je met klem aan om het boekje ‘Wat heeft de overheid met ons geld gedaan’ van Murray Rothbard eens te lezen. Het is kort, helder geschreven, vertaald in het Nederlands en gratis te downloaden: http://rothbard.be/boeken/whgdtom

  (Dit bedoel dit niet belerend of zo. Ik dacht vroeger precies zo als jij, totdat ik me ging verdiepen in Oostenrijkse School economie. Echt, lees dat boekje, het kost je hooguit een paar uur).

  Een manco wat ik bij elke partij tegenkom overigens, de focus ligt op de centen.

  Ik geen fan ben van het huidige monetaire systeem, maar geld als zodanig is heel erg belangrijk in een samenleving. Hoe wil je anders dingen meten? Geld maakt het mogelijk om berekeningen te doen. En zoals Rothbard ook schrijft:
  “Het ontstaan van geld was een geweldige zegen voor de mensheid. Zonder geld – zonder een algemeen ruilmiddel – had specialisatie nooit echt kunnen ontstaan en was de economie nooit boven een eenvoudig, primitief niveau uitgekomen. Met geld verdwijnen de problemen van ondeelbaarheid en “samenvallende behoeften” die de ruilsamenleving plaagden.”

  Het communisme is deels ten onder gegaan vanwege het door Von Mises beschreven ‘Economic Calculation Problem’. Alleen met een prijsmechanisme dat gebaseerd is op vraag en aanbod kunnen economische berekeningen gedaan worden en kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Zonder prijsmechanisme ontstaan er overschotten en tekorten.

  Ik proef bij jou een beetje wat ik andere mensen ook vaak hoor zeggen: Geld is wel nuttig, maar er is ook nog zoiets als welzijn, kunst, cultuur, etc. Maar wat deze mensen vergeten is dat al deze zaken ook gewoon goederen of diensten zijn die ‘geproduceerd’ moeten worden. En hoewel je best eens iets voor niks moet doen, kan een bakker (of kunstenaar) niet brood voor niks blijven uitdelen, want dan gaat hij zelf ten onder. We moeten wel ruilen en zoals Rothbard uitlegt is geld daarbij alleen maar een uiterst handig hulpmiddel. Het stelt de bakker bijv. in staat om te berekenen hoeveel meel hij in moet/kan kopen en of hij een extra hulp aan kan nemen, etc.

  Alle ontwikkeling wordt afgemeten aan de economische winst die zij, liefst op (zeer) korte termijn, oplevert.

  Maar dat heeft niets te maken met kapitalisme an sich, maar meer met de menselijke natuur. Nogmaals: Vrijheid en vrije markt kapitalisme betekent ook dat je een filantropische instelling kunt oprichten waar je zelf net genoeg geld uithaalt om eenvoudig te kunnen leven. Het betekent ook dat je met een groep mensen in een kibboets kunt gaan wonen. Zoals ik mensen wel vaker moet uitleggen is kapitalisme niet VOORschrijvend, maar BEschrijvend. Het is de filosofische erkenning van het feit dat binnen elk politiek systeem, er altijd een significante groep mensen zal zijn (significant genoeg om effect te hebben) die winst zal nastreven. Of de rest dat nu leuk vinden of niet.

  Niet zozeer meer kapitalisme, minder overheidsinmenging, maar een EKO-nomie (oftewel een systeem rekening houdend met de mens in haar totaliteit, dus de mens in wederzijdse verbinding met haar leefomgeving –> een leefomgeving die je dus niet vanuit kortzichtig financieel winstbejag naar de klote moet helpen).

  Sorry, dit is een wens (geen verkeerde wens overigens), maar geen beschrijving van een systeem die deze wens gaat verwezenlijken.

  Nou ja, ik ben niet zo overtuigd van een kapitalisme dat alleen over geld gaat.

  Dat gaat het ook niet. Je hebt zoals gezegd een verkeerd beeld van wat kapitalisme. Kapitalisme is een filosofie die fundamentele eigendomsrechten propageert en de vrijheid om die eigendommen ongelimiteerd te verhandelen. En dàt systeem, waar het goed werd toegepast, heeft miljoenen mensen uit de armoede getrokken. Waar jij echter tegen ageert is corporatisme, een systeem waarbij multinationals en andere belangengroepen alle mogelijke moeite doen om politici voor hun karretje te spannen, met als doel ‘special favors’.

  Tot slot nóg een leestip:
  ‘Economics For Real People’ van Gene Callahan (ook gratis te vinden via Google).

 6. JanC bedankt voor je uitgebreide commentaar! Ik ga dat boek van Rothbard lezen. En bedankt voor het onderscheid tussen kapitalisme en corporatisme. Ik begrijp aldus dat we vooral in een corporate monetair systeem leven en dus niet, of in mindere mate, in een kapitalistisch systeem.

  En om op je eerste reactie over vrouwenhandel te reageren: Kim zegt dat wanneer de mens via toepassing van macht en dwang wordt gereageerd, er sprake is van onvrijheid. De mensenhandel die welig tiert in Nederland (minstens 50% van de 3 miljard euro die jaarlijks omgezet wordt op de wallen, vindt plaats door het systematisch fysiek en/of psychisch mishandelen van vrouwen aldaar) dient meer aandacht te verdienen en beter aangepakt te worden. Wanneer je als verkiesbare binnen een partij een dergelijk standpunt van vrijheid geeft, doet mij dit hopen dat er meer aandacht komt voor deze moderne vormen van slavernij. Hetzelfde gaat op voor het goedkope rundvlees uit Argentinië. Al denk ik dat dit ook anders wordt wanneer de handelsembargo’s opgeheven worden. Volgens mij wordt het vervoer van dit rundvlees nu geregeld via subsidies, waardoor een kilo vlees voor een paar euro in onze schappen ligt, terwijl de werkelijke prijs vele malen hoger ligt. Misschien weer off-topic, maar het huidige financiële systeem stelt ons in staat om voor 600€ een Iphone te kopen, terwijl die volgens een Indiase filosoof (die in de bijgevoegde link aan bod komt), wanneer je de sociale kosten mee zou rekenen, 10.000€ dient te kosten. Zie hier: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1274030
  Een aflevering waarin innovaties worden voorgesteld, die mijns inziens op dit moment worden tegengewerkt door allerlei corporatistische belangen, die de overheid behartigt. En kijk, dit is voor mij nu precies zo’n voorbeeld waar de overheid teveel macht krijgt.

  JanC [9] reageerde op deze reactie.

 7. JanC @Ralf.

  Jij hebt alles verwoord zoals ik dacht dat het moest en beter, geweldig! Wie ben jij???
  You are a master-teacher with profound knowledge of Libertarianism and the Austrian School. Tks 4 the input.

  May I humbly add, having been a socialist for the most part of my life aswell, that profit(winst) is better understood as “progress”. In all we do in life we wish to make progress and in our relationships w/others. That realisation changed my life.
  In other words: “profit is progress in the economic sense”:
  waarom zou je uberhaupt iets doen als je ermee achteruitboert.
  Geld is eenvoudig een handig ruilmiddel, waarmee en waarin deze vooruitgang (progress) is uitgedrukt.

  Jammer genoeg is ook nu ons ruilmiddel/monetair/geld systeem verkracht, maar dat is een ander verhaal.

 8. @Ralph [7]:

  JanC bedankt voor je uitgebreide commentaar!

  En jij voor het positief opvatten ervan, want ik wil nog wel eens doordraven in zo’n reactie. 😉

  Ik ga dat boek van Rothbard lezen.

  Doe dat.
  Verwacht overigens niet een antwoord op alles wat we tot nu toe besproken hebben. Het is gewoon een korte heldere inleiding van Austrian Economics, wat ik zie als een meer common sense benadering van economie. Het laat in mijn optiek haarfijn zien wat er mis is met het huidge systeem.

  En bedankt voor het onderscheid tussen kapitalisme en corporatisme. Ik begrijp aldus dat we vooral in een corporate monetair systeem leven en dus niet, of in mindere mate, in een kapitalistisch systeem.

  Het hangt altijd af wat mensen verstaan on ‘kapitalistisch systeem’, maar voor mij betekent vrije markt kapitalisme een systeem zonder overheidsbemoeienis. En dat betekent dus een wereld zijn zonder fiat geld (opgelegd door de overheid) en zonder centrale banken. Je krijgt een hele andere situatie (een situatie die ooit heeft bestaan en waarvan ‘Austrians’ menen dat dat veel beter werkte).
  Het zou dus ook een wereld zijn zonder special favors in de vorm van subsidies en bailouts, en waar zowel de winsten als de verliezen voor rekening zijn van een onderneming zelf. In het huidige systeem is het toch vaak een kwestie is van ‘privatized profits and socialized losses’.

  Maar het probleem met ‘kapitalisme’ (en ook ‘anarchisme’) is dat het een besmet woord is waar iedereen het zijne bij denkt. Zelf prefereer ik de Engelse term ‘voluntaryism’, een systeem dat vrijwilligheid heeft als uitgangspunt, en dus tegen het initiëren van geweld is (let wel, dit is iets anders dan pacifisme).
  Een uitstekende inleiding van voluntaryism kun je zien in deze Youtube-video: ‘The State is Not Great’, van Jacob Spinney (duurt zo’n 50 min.).

  En om op je eerste reactie over vrouwenhandel te reageren: Kim zegt dat wanneer de mens via toepassing van macht en dwang wordt gereageerd, er sprake is van onvrijheid. De mensenhandel die welig tiert in Nederland (minstens 50% van de 3 miljard euro die jaarlijks omgezet wordt op de wallen, vindt plaats door het systematisch fysiek en/of psychisch mishandelen van vrouwen aldaar) dient meer aandacht te verdienen en beter aangepakt te worden. Wanneer je als verkiesbare binnen een partij een dergelijk standpunt van vrijheid geeft, doet mij dit hopen dat er meer aandacht komt voor deze moderne vormen van slavernij.

  Ok, duidelijk.

  Hetzelfde gaat op voor het goedkope rundvlees uit Argentinië. Al denk ik dat dit ook anders wordt wanneer de handelsembargo’s opgeheven worden. Volgens mij wordt het vervoer van dit rundvlees nu geregeld via subsidies, waardoor een kilo vlees voor een paar euro in onze schappen ligt, terwijl de werkelijke prijs vele malen hoger ligt.

  Ik heb geen idee hoe dat soort transporten in z’n werk gaan en welke regels er gelden. Ik kan je alleen maar zeggen dat libertariers doorgaans tegen door de staat opgelegde invoerrechten, accijnsen, handelembargo’s, etc zijn.

  Misschien weer off-topic, maar het huidige financiële systeem stelt ons in staat om voor 600€ een Iphone te kopen, terwijl die volgens een Indiase filosoof (die in de bijgevoegde link aan bod komt), wanneer je de sociale kosten mee zou rekenen, 10.000€ dient te kosten.

  Wat bedoel je met sociale kosten?

  Hoe het ook zij, ik denk niet dat het helpt om iPhones te boycotten. Misschien wel als het gaat om fabrieken waar mensen als slaaf tewerk worden gesteld (dat is uiteraard altijd fout), maar het is een ernstig misverstand dat mensen die vrijwillig werken in een sweatshop, beter af zouden zijn als wij die produkten niet meer zouden kopen.

  Zie hier: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1274030
  Een aflevering waarin innovaties worden voorgesteld, die mijns inziens op dit moment worden tegengewerkt door allerlei corporatistische belangen, die de overheid behartigt. En kijk, dit is voor mij nu precies zo’n voorbeeld waar de overheid teveel macht krijgt.

  Op een of andere manier blijven mensen heilig geloven in de overheid. CEO’s van multinationals doorgaans gezien als medogenloze uitbuiters, maar beleidsmakers, dat zijn altruistisch heiligen die het beste met de mensheid voorhebben.
  Macht corrumpeert gewoon altijd, en daarom is Europa in politieke zin ook zo’n slechts idee. Nog meer macht in de handen van een kleine groep mensen. I.p.v. centralisatie zouden we meer toe moeten naar decentralisatie, opdat het makkelijker voor mensen wordt om te ‘stemmen met hun voeten’.

 9. @JanC [4]:

  JanC. Geweldig duidelijke reacties als het gaat om politieke/economische theorieën, maar ik kan toch alleen opmerken dat, wil je op dezelfde manier een reactie kunnen geven op ideeen m.b.t. spiritualiteit dan zul je toch echt eerst meer kennis moeten vergaren. Lezen, researchen, praten erover, etc.

  Ik ben het niet perse met je oneens, maar ik heb wel een hekel aan het woord ‘Spiritualiteit’. Het is een vaag woord dat van alles en nog wat kan betekenen.

  Het feit dat jij persoonlijk een hekel aan het woord ‘spiritualiteit’ hebt zegt natuurlijk veel over jouw opvatting ervan. Op dezelfde manier waarop iemand een overweldigende hoeveelheid economische theorieën aanhoort en er in zijn hoofd geen duidelijk idee van krijgt wat nu precies wat betekent, welke verschijnselen oorzaken zijn en wat die aan verschijnselen ten gevolg hebben. Alhoewel het natuurlijk nooit iemand kwalijk te nemen is dat er een bepaald beeld is bij iemand, o.a. door publiek gebruik van een bepaald woord of term, kan ik niet zeggen dat de manier waarop je praat over iets waar je, zo valt uit je reactie af te lezen, simpelweg niet veel over weet.

  Zelf asocieer ik het met religie, pseudo-wetenschappelijke prietpraat, en onzinbladen als Ode en Happinez. Maar goed, dat ben ik…

  Niet anders dan verwacht weet je dat jouw associatie met spiritualiteit enkel jouw opvatting is van het onderwerp, hartstikke goed natuurlijk. Maar mensen die, zonder vooroordeel en met een open blik, zich in het trachten te ontcijferen wat we nou weten over het onderwerp hebben gestort, kan ik met zekerheid stellen zullen ervan zijn overtuigd dat religie iets totaal anders is dan spiritualiteit. Het is niet iets dat naast/tegenover/met/etc. wetenschap bestaat. Alles is spiritualiteit. De basis van religie kan zijn ontstaan uit het gegeven dat er zoiets is als God, leven, spiritualiteit of hoe je het ook wilt noemen, maar de eeuwen lange ‘vervalsing’ heeft tot gevolg gehad dat overal ter wereld conflicten ontstonden en, niet geheel onlogisch, mensen niet meer weten hoe het zit. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik zelf wel weet hoe het zit, maar ik denk er een goed idee over te kunnen hebben en wel degelijk met mensen die er ook het e.e.a. over weten en hebben uitgezocht zeker een discussie over kan voeren. Net zoals dat kan over economie, financieel beleid, etc.

  Jezelf leren kennen is voor veel mensen heel eng.
  Kijk, dit vind ik al vaag. Wat betekent het precies op jezelf te leren kennen? Hoe meet je dat? Wanneer weet je of je jezelf beter hebt leren kennen? Is er uberhaupt één ‘jij’? Is een mens niet enorm aan verandering onderhevig?

  Er zijn een hoop redenen waarom wij niet onszelf zijn. Dit is niet iets dat vaag of onduidelijk is, of onmeetbaar. Wel is wat je hier noemt, naar mijn idee, precies wat Kim bedoelt in zijn stuk waar hij het heeft over ‘voelen’. Je probeert op een rationele manier te kijken naar iets dat veel verder gaat dan waar je hoofd je mee kan helpen. Ik snap dat dit heel raar klinkt, want hoe ga je iets begrijpen als je je hersens niet gebruikt om te bepalen hoe het zit. Toch werkt het rationele ‘meten’ waar je naar refereert niet binnen spiritualiteit. Dat is iets wat je na je erin te verdiepen goed zult snappen.

  En op het moment dat jezelf door therapie hebt ‘leren kennen’, hoe weet je dan dat dit zelfbeeld niet deels is aangepraat?

  Het is niet zozeer dat je door therapie jezelf leert kennen. Alhoewel afhankelijk van je definitie ervan en wat eronder valt sommige mensen het proces van bewustwording wel als therapeutisch benoemen. Het punt is dat in volledige staat van bewustzijn er niet een zelfbeeld kan bestaan op basis van conditionering, cultuur, etc, er is geen zelfbeeld gebaseerd op uiterlijke verschijning en/of psychologisch, aangeleerd denkpatroon. In de staat van puur ‘Zijn’ valt dat beeld weg en kun je compleet bewust zijn. Sommige mensen zien dit als (onderdeel van) spiritualiteit, en veel leiders en leraren erkennen dit als beginsel en benodigd voor spirituele verlichting.

  In mijn optiek is psychologie een te zachte wetenschap om hier goed antwoord op te kunnen geven. Er zijn teveel variabelen en onzekerheden (iets vergeleijkbaar probleem doet zich denk ik voor bij het opstellen van economische modellen).

  Precies! Ik kan het alleen met je eens zijn. Echter, spiritualiteit is niet psychologie. Wellicht dat het wel kan, maar ik zou nu, on the spot, niet aan de hand van een voorbeeld kunnen noemen hoe spiritualiteit wetenschappelijk aantoonbaar is. Maar, tenzij je atheïstische overtuigingen hebt (die overigens naar mijn mening op dezelfde manier als religieuze overtuigingen erg kortzichtig zijn): iets dat niet wetenschappelijk aantoonbaar is, hoeft niet meteen niet te bestaan.

  Tot slot: Ik ben niet tegen meditatie of zelfreflectie, maar ik heb wel de indruk dat veel mensen er te gewichtig over doen en er meer van maken dan het is.

  Ik ben op dit moment in Amerika, en kan je vertellen dat dat precies is hoe ze hier over politiek praten. Je persoonlijke mening over een bepaald onderwerp maakt hetgeen waar het over gaat natuurlijk niet meer of minder dan wat het is. Het enige dat ik je kan meegeven is: probeer meer te voelen, minder te denken en ga op onderzoek uit! 🙂

  Rutger [11] reageerde op deze reactie.

 10. Krishnamurti

  “Je kunt niet meer denken als een christen, boeddist, hindoe of als moslim. We staan voor een enorme crisis die de politici nooit kunnen oplossen omdat ze zijn geprogrammeerd om op een bepaalde manier te denken. Noch kunnen wetenschappers het probleem begrijpen of oplossen, noch de zakenwereld, de wereld van het geld. Het keerpunt, het besluit, de uitdaging, ligt niet in politiek, in religie of in de wetenschap. Het ligt in ons bewustzijn.”

  Dag Mijnkeer Kim Tjoa, u introduceert een hele nieuwe invalshoek: voelen, als uitgangspunt voor de Libertarier

  Mooi en succes

  Rutger [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Ron [12]:

  Yes! Prachtige quote. Zo waardevol, zinvol en vol wijsheid. Die invalshoek mag, zeker in het Libertarisme, nooit vergeten worden. Maar liever nog, wordt het een prioriteit. Op zoek naar echte vrede zal het essentieel blijken.

 12. @Rutger [11]:

  Ik kom er wel uit. Bedankt voor je reactie. Ik zal er tzt op reageren. Voor nu kan ik alleen maar zeggen dat je niet al te zwaar aan mijn woorden moet tillen. Doorgaans houd ik me graag bezig met feitelijkheden, maar hier betrof het meer een ‘persoonlijke indruk’. Misschien was ik gewoon teveel aan het ‘voelen’? 😉

  • Sommige dingen, soms erg belangrijk, zijn niet als ‘feit’ te benoemen. Niet alles valt met het hoofd te ‘begrijpen’.

   Hehe, wat je in dit geval voelde was vooral gebaseerd op emoties, in plaats van bewustzijn waar deze manier van ‘voelen’ op doelt.

   Je komt er vanzelf uit, succes!

 13. @JanC:
  Met geld verdwijnen de problemen van ondeelbaarheid en “samenvallende behoeften” die de ruilsamenleving plaagden.”
  Mag ik in je keuze voor dit citaat van Rothbard op deze plek lezen dat je graag zou zien dat alle kwesties waar individuen binnen een samenleving onenigheid over zouden kunnen krijgen tot een verdelingsvraagstuk wilt maken?
  Ik vraag dit omdat ik mij vrijwel in alle standpunten van de Libertarische Partij kan vinden (ik ga het ook stemmen en ben al jaren lang in hart en nieren anarchist en sinds een jaar of 10 ook anarcho-kapitalist nadat ik mijn irritatie merkte over de communistische insteek van bepaalde “vrienden” om van mijn spullen gebruik te maken zonder het te vragen), maar niet goed in het programma kan vinden hoe de LP omgaat met collectieve actieproblemen. Oftewel: hoe staat de LP bijvoorbeeld tegenover vervuiling van het milieu (bijv. grondwater en lucht) en het veroorzaken van geluidsoverlast.
  Terzijde: ik bedenk mij tegelijk ook dat er nogal wat arbitraire kwesties zijn die tegenwoordig voor een rechter ter beoordeling worden gebracht. Vindt de LP dat er wijzigingen in de grondwet (of andere wetten) dienen te worden aangebracht en zo ja: welke?

  vriendelijke groet, de huisgenoot van Ralph.

Comments are closed.