Dit verhaal is veelzeggend.

De zon en de wind zagen hoe een man met een jas over straat liep. Ze gingen een weddenschap aan over wie het zou lukken om de man van zijn jas te ontdoen. De wind begon en ging hard blazen, maar het enige dat er gebeurde was dat de man zijn jas extra hard vastpakte om te voorkomen dat hij weg zou waaien. De zon zei toen:”laat mij maar even” en begon te stralen. De man kreeg het warm en trok zelf zijn jas uit.

De moraal van dit verhaal is dat je het gedrag van mensen op 2 manieren kunt veranderen:

  • Door ze te beloven dat je geen negatieve ellende over ze uitstort als ze veranderen
  • Door ze iets positiefs te beloven en te geven als ze veranderen

Het eerste is wat de politicus en de plunderaar doen. Je geld of je leven, gehoorzaamheid of gevangenis. Het 2e is wat in een vrije markt gebeurt: Als ik jou dit geef, geef jij mij dan dat?

Dit wordt de grote test voor de toekomst. Wat er nu geprobeerd wordt door de heerschers om de onderdanen te controleren, is meer wind om die jas uit te krijgen. De onderdaan komt steeds meer in de problemen en wordt steeds krampachtiger. Steeds meer negatieve ellende wordt door overheid weerhouden als tegenprestatie voor steeds meer gehoorzaamheid van de onderdaan.

De grote vraag is dan ook: Als die onderdaan steeds verder in de problemen komt, vraagt hij dan om nog meer dwang en meer geweld om de problemen van eerdere dwang en geweld op te lossen? Wil hij een sterk europa dat met één stem spreekt onder één sterke leider, zoals D66 wil? Ein reich, ein volk, ein führer? Alle tekenen wijzen er op dat de onderdaan zo is geconditioneerd dat hij klaar staat om voor meer macht naar minder mensen.

Vrijspreker: Denkt U dat de onderdaan klaar staat voor ‘meer macht naar minder mensen’?

Opperdienaar: Wat veel mensen niet begrijpen en mijn voorbeeld Genghis Khan wel, is dat veldslagen al beslist zijn, voordat de soldaten op het slagveld slaan. Het uiteindelijke schaakmat zetten lijkt wel het spectaculairst, maar voorbereiding is het belangrijkst. De realiteit is deterministisch, dus alles hangt van oorzaak en gevolg aan elkaar vast. Een overwinning voor de tiran is dan ook een logisch gevolg van de voorgeschiedenis. Aan een werkelijke veldslag gaat een psychologische veldslag vooraf, die vooral bedoeld is om te zorgen dat de verdediger in zijn eigen hoofd al zijn verlies geaccepteerd heeft.

Genghis Khan deed bijvoorbeeld net of hij vluchtte, alleen om het leger van de tegenstander uit elkaar te trekken en ze daarna verspreid en uitgeput  met verse troepen af te maken. Hij belegerde een stad en deed of hij wegging terwijl hij een grote hoeveelheid spullen liet liggen. De hebberige onderdaan kwam de stad uit om die spullen binnen te graaien, maar in de haast om het de stad in te transporteren, kwamen ze vast te zitten in de stadspoorten, waarna, Genghis, teruggekeerd binnen kon trekken. Soms stuurde hij ook een kleine legermacht naar een stad, zodat de verdedigers dachten dat ze nog weg konden komen, voordat de hoofdmacht arriveerde. Die stond ze echter op te wachten. Ook bood hij omliggende kleinere gehuchten bij overgave, ‘royale’ voorwaarden, maar was hij meedogenloos tegen verzet.

Later werd het Mongoolse rijk echter veel geavanceerder en onder zijn zoon Ögedei Khan werd een standaard systeem van gewichten en maten ingevoerd en een manier om te handelen met papieren geldbewijzen van goud, i.p.v. goud zelf, omdat dit zo zwaar, onhandig en gevaarlijk was.

Vrijspreker: Wacht even, ik weet waar dit gaat eindigen.

Opperdienaar: Het gebruik van het papiergeld groeide snel, het was duidelijk populair, iets wat jullie libertaritatisten zou moeten aanspreken. Een standaard geldeenheid gold van China tot Perzië onder Möngke Khan. Het was zelfs zo populair dat in 1253, Mongke een departement van monetaire zaken moest aanstellen om het uitgeven van papiergeld aan banden te leggen om excessen te voorkomen. Kublai Khan breidde het gebruik van papiergeld sterk uit over het hele Mongoolse keizerrijk.

Toen Marco Polo arriveerde was het systeem in volle bloei. Het geld werd van moerbei bast gemaakt en had een waarde opgeschreven en een stempel. Marco Polo schreef er over:”Iedereen moest het geld verplicht accepteren, anders werd hij gedood. Maar die dwang was eigenlijk niet nodig, want je kon er alles mee kopen wat je hartje begeerde”

Vrijspreker: Nee, maar, totaal nutteloze dwang, wat een verspilling

Opperdienaar: Kublai Khan was een schatje, hij liet bijvoorbeeld ook 21166 publieke scholen bouwen en voerde universeel onderwijs in, gegeven in de volkstaal om de levensstandaard te verbeteren van iedereen, inclusief boeren, terwijl onderwijs tot dan toe vaak voor de elite was. Ook droeg hij de kunsten een warm hart toe en liet hij grote voorstellingen opvoeren door zijn leger waarbij het verband tussen deugd en macht werd uitgelegd aan de onderdaan.

Vrijspreker: Nee maar, hij gaf om het onderwijs en gelijke kansen van de arme kindjes, hoe origineel.

Opperdienaar: Die kinderen eindigden wel vaak als zelfmoordcommando in zijn leger. Hij ging ook proberen ze Japan te laten veroveren. Ondanks een aanvankelijke overwinning, stierven 13000 soldaten van de invasiemacht toen hun armada zonk nadat er een kamikaze op stak (goddelijke wind). Kublai Khan werd verteld dat hij gewonnen had, hij eiste onderwerping van de Japanse heerschers en hun belastingslaven, maar deze vermoordden zijn afgezanten. Kublai liet nu 3500 schepen, 60.000 zeemannen en 100.000 soldaten uitvaren om Japan te onderwerpen. De mannen hadden veel te lang in de schepen gezeten en kwamen verzwakt aan, een kamikaze stak opnieuw op en meer dan 100.000 goed door de staat opgeleide, met solidariteit bevoorrechte jong volwassenen stierven voor hun leider. Ook een onderwerping van de heerschers van Java bleek een valstrik en liep op een slachting uit.

Met de kansen gekeerd en ook nog geplaagd door de plaag (een ongeluk komt nooit alleen), werd het idee geopperd dat het probleem was dat de Mongoolse heerschers hun Chinese onderdanen teveel vrijheid hadden gegeven. Er werden verboden opgesteld op wapenbezit, bezit van ijzeren landbouwwerktuigen, messen, paardrijden en chinese opera. De onderdanen en heerschers kregen steeds meer wantrouwen voor elkaar. De heerschers gingen op aanraden van de Tibetaanse monniken, de gehate handlangers van de Mongolen die de administratie deden, zich met uitgebreide sexuele orgiën bezighouden binnen de verboden stad.

De samenleving er buiten stortte echter in en inflatie sloeg toe. Bij de eerste tekenen van wantrouwen in macht van de Mongoolse heerschers, zakte het vertrouwen in de Mongoolse munt en stegen de prijzen van koper en metalen. In 1356 was het papiergeld waardeloos geworden.

Vrijspreker: Je ziet het niet aankomen

Opperdienaar: Slaven moeten geregeerd worden, dus de Ming dynastie nam de onderdrukking over van de Chinezen. Timur Khan regeert nog wat verder in het oosten, met een vreselijke wreedheid. Zijn militaire campagnes vermoordden naar schatting 17 miljoen mensen, ongeveer 5% van de wereldbevolking. Net als bij de romeinse keizers dachten de onderdanen dat het slecht was onder  Tiberius, maar ze wisten nog niet dat ze daarna Caligula zouden krijgen en alsof dat niet genoeg was kwam daarna Nero die Rome in brand stak en als klap op de vuurpijl daarna nog een burgeroorlog.

Vrijspreker: Wij maar denken dat van Rompuy, de eerste europese keizer, erg is.

2 REACTIES

  1. Uitgebreide sexuele orgieën? Mmm… Klik. Prins Harry in z’n blote hol. Afknapper 😀

    Leuke samenvatting van de geschiedenis. Overigens: Toen die wapens verboden werden, ontstonden de Oosterse vechtsporten als kung fu, karate, enz.

    pcrs [2] reageerde op deze reactie.

  2. @Ron Arends [1]: je kunt gewoon voorspellen wie het niet kan nalaten om op orgie te klikken 😉
    De moderne variant, bedoelde ik er mee aan te geven. De romeinen deden het ook aan het einde en zelfs in ‘der untergang’ gaven de nazis met het einde in zicht nog even de zintuigen de volle laag.

Comments are closed.