Een belangwekkend bericht was te vinden op FOK!. De openlijke pedofiel Marthijn Uittenbogaard werd zonder pardon bij de Rabobank geweigerd toen hij daar een bankrekening wilde openen. Eerder ging de ABN de Rabobank hierin al voor. Discriminatie op grond van sexuele geaardheid toch? Dat zouden ze eens bij homo- of bisexuele figuren moeten doen. Het land zou te klein zijn behalve misschien als het om een islamitische bank gaat, maar wie gaat er een bankrekening openen als hij geen rente mag vangen? Het slachtoffer is hier dan ook geen zielige minderheid, maar een individu die door de gehele samenleving weerzinwekkend wordt gevonden, zowel door links als door rechts.

Marthijn Uittenbogaard is een pedofiel die het prima vindt als mannen met kinderen neuken, hoe jong dat kind ook is (al schijnt penetratie hem te ver te gaan). Dit maakt hem mijns inziens tot een walgelijke figuur. Als hij in mijn winkel zou komen zou ik ‘m eruit schoppen en als hij bij mij solliciteert – al is het voor een baantje als vloeraanveger – wordt hij zonder pardon afgewezen. Alleen al om die reden. Dat is mijn persoonlijke keus en wie het daar niet mee eens is moet ‘m zelf maar in dienst nemen. Discriminatie? Feitelijk wel. Blijkbaar is discriminatie niet altijd slecht.

De Rabobank heeft dan ook groot gelijk als ze niet geassocieerd willen worden met een publieke pedofiel of ‘m gewoon het genoegen van een bankrekening niet gunnen. Ik kan me indenken dat ze ook geen bankrekeningen willen openen voor oorlogsmisdadigers of Anders Breivik, hoewel hun misdaden niets met banken en bankrekeningen te maken hebben. Een principieel punt blijft natuurlijk dat de Rabobank zelf mag bepalen wie klant bij hen wordt en wie over de drempel gebonjourd word.

Deze vorm van ‘discriminatie’ (jammer dat het zo’n negatieve connotatie heeft) is uitstekend om ongewenst gedrag in de samenleving te bestrijden zonder dat Vadertje Staat ertussen komt om de groepen met de beste lobbyisten te bevoordelen ten koste van andere groepen. Horeca-ondernemers kunnen bijvoorbeeld massaal tuig weren zodat het tuig misschien wel wat socialer wordt. Er zijn in Nederland nauwelijks neo-nazi’s te vinden, al is het alleen maar omdat je nou eenmaal met bijna niemand kan omgaan en geen baan kan vinden als je onder de hakenkruisen zit. Pure discriminatie op grond van politieke voorkeur, en? Moet hij maar niet zo achterlijk lopen te doen…

In een ander artikel dat ik vandaag las op Powned werd discriminatie door horeca-exploitanten aan de kaak gesteld. Net als alle andere keren dat dit op het nieuws was liegen de reacties van lezers er niet om. Velen kunnen na een aantal negatieve ervaringen wel begrijpen dat een exploitant bepaalde lieden weert. En het is nog altijd zijn tent!

Discriminatie is een grondrecht, iedereen mag tenslotte zelf bepalen met wie hij omgaat omdat het enige alternatief is dat hij gedwongen moet worden met bepaalde mensen om te gaan en deze dwang is ongeoorloofd. Angst voor een grote opleving van racisme is onterecht: er worden maar weinig groepen zo zwaar gestigmatiseerd als racisten. Hoewel dat nu eigenlijk verboden is…

16 REACTIES

 1. Helemaal correct. De eigenaar bepaalt met wie hij zaken wil doen. In mijn geval heb ik de Nederlandse staat de deur gewezen omdat ze aan mijn eisen, als eigenaar, voldoen.

  De horeca is altijd een zwak slachtoffer. Weiger je een Marok… dan sluiten ze je tent wegens discriminatie. Laat je die Marok… toe en er onstaat heibel sluiten ze je zaak omdat je egeen goed voordeur beleid heb. Hoe dan ook … je word genaaid door de bureauridders van het stadhuis.

  Meneer Storm [2] reageerde op deze reactie.

 2. Die pedofiel, hoe rot het ook mag klinken, heeft de Rabobank geen schade berokkend. (enkel imagoschade).
  Het ‘Maroc tuig’ dat de Disco niet binnen mag zorgt voor onrust en veelal heibel in de zaak. Zij zorgen dus daadwerkelijk voor directe omzet schade (en imagoschade kan hier weleens tot faillissement leiden).
  Het verschil ligt hem in de omvang van de groep. Het ‘Maroc tuig’ heeft de PvdAllochtonen achter zich staan en de pedo enkel de pedofielenpartij !
  Het gaat er dus om hoeveel invloed groepen kunnen uitoefenen bij de ‘Overheid’ om hun ‘gelijk’ te krijgen !

 3. Blank of zwart, ieder mens is gelijk volgens de wet.
  Je mag niet discrimineren op ras, geloof of afkomst.

  Maar sommige mensen ben je zelfs verplicht te discrimineren.

  De één moet wel successierechten betalen, de andere weer niet.
  De één moet solliciteren voor zijn uitkering en de andere weer niet, terwijl zijn/haar uitkering veel hoger is.

  Het hypocrieter er aan is, dat net toevallig hun naam onder de wet van discriminatie staat.

  Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie?ns_campaign=Thema-immigratie_integratie_en_inburgering&ro_adgrp=Discriminatie&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=%2Bdiscriminatie&ns_fee=0.00&gclid=CM630Yq0y7ICFY5TfAodYC0AFA

 4. De Grondwet is een wet waarin in beginsel de verhouding overheid burger wordt geregeld. De artikelen in de Grondwet hebben daarom in beginsel een verticale werking. De praktijk wijst echter uit dat de bepalingen in de Grondwet ook steeds meer gebruikt worden ter regulering van de verhouding tussen burgers onderling. De artikelen hebben dan niet alleen een verticale maar ook een horizontale werking.

  En dát is het grote probleem ! Dit artikel 1 heeft een horizontale werking gekregen. Zoals gebruikelijk bemoeit de overheid zich met de relaties tussen de burgers onderling en dat gaat ze gewoonweg geen donder aan. Ik loop de hele dag te discrimineren: bij alle keuzes die ik maak komt discriminatie om de hoek kijken. Ik kies voor ‘iets’ of ‘iemand’ op basis van argumenten die voor mij geldig zijn, punt uit. Indien die ‘iemand’ zich gediscrimineerd voelt dan is dat een juist gevoel maar tevens zijn/haar probleem en niet het mijne !
  En dit voorbeeld van de RABO Bank ….gewoon verkapte reclame “Kom bij ons want de RABO Bank is een heel nette beschaafde bank die uitsluitend handelt volgens zeer hoge morele principes !” Mag ik een teiltje. Weten ze van de rest van hun klanten ook exact wat voor evt. verderfelijke principes die er op nahouden ?
  Ach laat ik er maar over ophouden. Discriminatie… ik kan het woord niet meer zien of horen. Zodra ik het hoor of zie staan alle snaren gespannen en ga ik nog eens extra goed kijken, wat zeg ik, dan ga ik nog eens extra mijn best om te kijken of ik die persoon die mij er evt. van beschuldigt niet op een of andere manier vreselijk kan discrimineren zodat hij totaal ontredderd achterblijft !

 5. Het recht om te discrimineren (onderscheid maken) volgt gewoon logisch uit het zelfbeschikkingsrecht. Kort gezegd: ja+nee = nee.

 6. nu gaat het over een pedofiel en men vindt het wel ok dat hem een bankrekening geweigerd wordt omdat de bank het met de man zijn seksuele voorkeur niet eens is.
  waar eindigt dit? mag de bank straks ook rokers weigeren? of mensen die te dik zijn in de ogen van de directie? foute kleren ook ok om ze maar te weigeren?
  stelletje fascisten!

  Bubbelprikker [8] reageerde op deze reactie.

 7. @frank [7]: Als ik geld wil uitlenen, bepaal ik zelf inderdaad aan wie ik dat doe. Ook als ik dat doe met anderen in een organisatie, als ‘bank’. Beetje makkelijk om dat ‘fascistisch’ te noemen. Haal even rustig adem, want een bank gaat echt niet dikke mensen of fout gekleede mensen weigeren. Is namelijk slecht voor de klandizie. ies logiesch toch.

 8. Ik ben het met de schrijver oneens. En wel omdat in de huidige etatistische maatschappij een bankrekening verplicht is om geld te kunnen ontvangen, of dat nu uit een baan is, ondernemerschap of een uitkering. Cash uitbetalen gebeurt nergens meer, en wie ’teveel’ cash bij zich heeft mag gaan uitleggen hoe hij eraan komt, waarbij de staat bepaalt of de uitleg ‘acceptabel’ is.

  Als Rabo hem een rekening verkoopt (gratis rekeningen bestaan allang niet meer) is Rabo echt niet ineens een pedofielenbank, net zo min als het een milieuterroristenbank zou zijn als ze Diederik Samsom een rekening verkopen. Laatstgenoemde is voor zover na te gaan heel wat vaker gearresteerd dan Marthijn Uittenboogaard, en toch vermoed ik dat Rabo er geen enkel probleem mee heeft Samsom een rekening te verstrekken.

  Deze actie is dan ook niets meer of minder dan een zeer hypocriete poging onnadenkende mensen middels de Pavlov-reflex van de onderbuik naar Rabo te trekken. Ten koste van iemand die niet dagelijks in het nieuws is omdat hij kindertjes molesteert. Ik vraag me af of Albert Drent wel een Rabo-rekening mag?

  Paul van Leeuwen [12] reageerde op deze reactie.

 9. vorig jaar meen ik deed zich iets vergelijkbaars voor waarbij de bank overwoog om coffeeshophouders een bankrekening te weigeren. men begeeft zich met dergelijk moralistisch gedoe op een hellend vlak. voor je het weet weigeren ze ook hoeren of anderen van wie de directie vindt dat zij zich met onethische zaken inlaten. te gek voor woorden. moslims ook maar uitsluiten? of katholieken die hun handjes immers ook niet thuis kunnen houden?

  Rechtse Rakker [11] reageerde op deze reactie.

 10. @frank [10]:

  Even een vraagje. Zijn de eigenaren van de bank in uw ogen echt eigenaar van de bank? Of zijn ze in uw ogen slaven van de overheid? Zijn ze eigenaar over hun eigen lichaam en daarmee hun eigen leven? Of bent u hun eigenaar?

 11. @R. Hartman [9]: Er is ook geen mens dat zonder eten kan. Moet de overheid dan alle supermarkten en restaurants verbieden om iemand te weigeren? Dat mag die supermarkt/restaurant helemaal zelf bepalen. Marthijn zal een poosje moeten shoppen voor een rekening of die dwaze ideeën van ‘m binnenskamers houden. Idem gaat het op voor kleding, de Wibra en de Zeeman mogen nog steeds weigeren wie ze willen.

  Als er mensen voor bankrekeningen geweigerd worden komt er vast een bank die in de niche springt en deze mensen tegen hogere kosten rekeningen aanbiedt. Discriminatie kost geld in een vrije markt…

  Bubbelprikker [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul van Leeuwen [12]: Maar als de overheid alle supermarkten verplicht om alleen mensen toe te laten die Wibra-kleding dragen.. En de Wibra weigert aan jou kleding te verkopen.. tja oneerlijk in de spelregels (eenzijdig opgelegd door de overheid natuurlijk)

  Dit is denk ik het punt van R. Hartman, of niet?

 13. @Paul van Leeuwen [12]: U maakt de (in mijn ogen meer gemaakte) fout een libertarisch principe dat in een libertarische samenleving libertarische oplossingen zou kennen toe te willen passen op een etatistische samenleving waar die libertarische oplossingen er niet zijn.

  In een samenleving waarin een willekeurige burger verplicht wordt een willekeurige bank overeind te houden is het niet aan die willekeurige bank om die willekeurige burger te weigeren.

 14. Ik ga een eind mee in deze denkwijze. Waarom zou de overheid moeten bepalen met wie je omgaat, met wie je zaken doet. Maar mensen moeten wel kunnen leven. De overheid mag niet discrimineren en moet een bestaanszekerheid bieden.
  Als het aan sommige libertariërs ligt worden alle wegen geprivatiseerd en kan men weigeren dat je je daar op begeeft. Zodat sommige mensen niet meer kunnen bestaan als ze geen weg bezitten of geen huis.
  Wat rechten van mensen – groot en klein – betreft. Ik wil enkel zaken legaliseren die aantoonbaar niet schadelijk zijn. Nu is een triootje van drie dertienjarigen strafbaar en is vervolgd in dit land. Alsook een vrijwillige relatie tussen een 15- en 17-jarige.
  Met grotere kleeftijdsverschillen moet je ook niet kijken naar de norm maar naar het schade-principe.
  Trouwens, tot aan de recente verkiezingen had de LP dit (*) in haar programma staan. Terwijl zelfs ik het te ver vindt gaan als een kleuter besluit als volwassene door het leven te gaan dat een contract dat het afsluit dan rechtsgeldig is. Ik bedoel maar. Een ideologie is mooi maar blijf wel zelfstandig nadenken.
  Heeft Paul van Leeuwen trouwens stelling genomen tegen het verbod op Vereniging Martijn en de censuur van martijn.org?
  De oprichter van de PiratenPartij Zweden heeft ook interessante dingen te melden: http://falkvinge.net/2012/09/07/three-reasons-child-porn-must-be-re-legalized-in-the-coming-decade/

  *
  Kinderen zijn mensen en als zodanig hebben zij dezelfde rechten. Kinderen die de volwassenheid nog niet hebben bereikt hebben voogden nodig om hun rechten te beschermen en hen te helpen bij het uitoefenen van deze rechten. Wij stellen dat dit voogdijschap toebehoort aan diegenen die het meest van het kind houden en die het meeste waarde hechten aan het kind en zijn ontwikkeling; meestal de ouders en nooit de staat. Wij wijzen alle wetten af die ambtenaren het recht geven om kinderen weg te halen bij hun voogden en ze onder toezicht van de staat te stellen, of, door middel van kinderarbeid- en leerplichtwetten, de vrijheid van kinderen te schenden om te werken of te leren zoals zij dat willen. Wij wijzen alle legaal gecreëerde discriminatie tegen (of voor) kinderen af, net zoals wij iedere overheidsdiscriminatie gericht tegen welke andere kunstmatig gedefinieerde subcategorie van mensen dan ook afwijzen. Ook steunen wij de afschaffing van alle wetten die een categorie misdaden scheppen voor kinderen waarvoor volwassenen niet strafbaar zijn, zoals het drinken van alcohol. Verder zijn wij voor het afschaffen van het jeugdstrafrecht, zodat jeugdigen volledig verantwoordelijk voor hun misdaden zullen zijn. Wanneer ouders of andere voogden niet in staat of niet bereid zijn voor hun kinderen te zorgen, hebben deze voogden het recht om anderen te zoeken die bereid zijn het voogdijschap te aanvaarden, en hebben kinderen het recht andere voogden te zoeken die hen het meest waarderen. Dienovereenkomstig zijn wij tegen alle wetten die deze processen belemmeren, met name de wetten die particuliere adoptiedienstverlening beperken, en die wetten die kinderen tegen hun wil dwingen onder de voogdij van hun ouders te blijven. Kinderen moeten te allen tijde het recht hebben hun meerderjarigheid te vestigen door zelf de bescherming van hun rechten op zich te nemen, daarmee afhankelijkheid van hun ouders of voogden te beëindigen en al de verantwoordelijkheden van volwassenheid op zich te nemen.

  bron: ‘Partijprogramma 2003 – 2007’ door Libertarische Partij; http://www.libertarischepartij.nl/ partij/programma2006.htm#kinderen; Libertarische Partij; Van internet overgenomen: mei 2010; Programma uit: 2003

  ‘Als hij in mijn winkel zou komen zou ik ‘m eruit schoppen’ Als Paul van Leeuwen nietsvermoedend een winkel binnenstapt en de eigenaar mag hem niet vindt hij het terecht dat deze hem gaat schoppen. Dat noemt hij libertarisme. Wat een gek. Ook is je opmerking trouwens strafbaar.

Comments are closed.