13 REACTIES

 1. Geweldig filmpje en geeft zeer duidelijk aan hoe failliet ons pensioensysteem is. We bouwen geen pensioen of pensioenrechten op, maar pensioenAANSPRAKEN, dat is heel iets anders. Met andere woorden de pensioenen kunnen vanuit het fonds worden aangepast of zelfs gehalveerd.

  Wil je een echt pensioen hebben, dan moet je in feite een individuele pensioenrekening hebben, die alleen voor de gepensioneerde is bedoeld. Dit systeem is gebaseerd op het al lang achterhaalde omslagsysteem (ook met de AOW), waardoor er uiteindelijk op een zeker faillissement wordt aangestuurd.

  Het is daarom zoooo belangrijk om zelf voor je pensioen te zorgen buiten al deze fondsen en overheid om. Dat adviseer ik mijn mensen ook allemaal, vooral als ze jong zijn, is dat onontbeerlijk.

  Frits [4] reageerde op deze reactie.

 2. Slecht verhaal! Op basis van de levensverwachting en de toegezegde pensioenaanspraak is op basis van de rekenrente van 4% exact te berekenen hoe groot de pensioenpot voor iemand moet zijn. Maar ja als je de premiereserve niet goed in de gaten houdt, dan kan het mis gaan. Dit toezicht ligt bij ……, inderdaad DNB. Dus wie heeft er gefaald? Meneer Wellink en nu dus diens opvolger meneer Knot. Van Wellink is bekend dat hij een Bilderberger is en meneer Knot is ook niet al te fris. Ons goud bv mag in het buitenland blijven liggen. Zo ook in de USA, die het probleemloos kunnen naasten. Meneer Knot is voorts een warm voorstander van de Euro en heeft recent dus ingestemd met het opkomen door de ECB van staatsobligaties. Dus falend toezicht en slecht beleid van nu zijn de oorzaak en niet wat dit filmpje beweert.

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.

 3. Dit geldt alleen voor niet herverzekerde middelloon en eindloonregelingen, m.a.w. de ouderwetse pensioenfondsen die nog regelingen hebben als x% opbouw per jaar.

  Een groot deel van de huidige pensioenregelingen zijn Beschikbare Premie (zeker voor nieuwe instromers) waarin je wel degelijk je eigen rekening hebt. Nadeel is dan wel dat jezelf al het investeringsrisico draagt, maar voor jongeren met een beleggingshorizon van 30-40 jaar is dat geen probleem. Zorg er als jongere dus voor dat je niet alleen op je salaris let, maar ook op de pensioenregeling.

 4. @Hoeder [5]:

  De rekenrente was flauwekul en toen werd de echte rente gevolgd met als gevolg voortdurende ‘pensioentekorten’, wanneer de rente daalt en de actuaris de dekkingsgraad in zijn spreadsheetje moet bijstellen. Ik begrijp het argument, dat een bedrijf kan omvallen en dan toch alle pensioenen moeten worden uitbetaald, zoals AMF/BFM, de pensioenfondsen van de voormalige Staatsmijnen. Maar voor het ABP, grotere bedrijfstakken, is het onzin. Daarbij sparen we privé ook niet alle toekomstige uitgaven bij elkaar. Mijn eigen dekkingsgraad is hooguit een paar procent. Vandaar dat ik ook mijn eerste bijdrage hier begon met hoe het dan zit met de WW-fondsen met een dekkingsgraad van 0%. Gaat de actuaris, die van een pensioenfonds naar een WW-fonds overgaat, even langs een deprogrammeur, die hem even hersenspoelt, dat een dekkingsgraad flauwekul is.

  Actuaris is overigens een beroep op ‘-aris’, wat je na een intensieve studie een makkelijk baantje oplevert binnen een selecte beroepsgroep en een riant inkomen. Jaarlijks een spreadsheetje aanpassen (zelfs laten aanpassen) en de schoorsteen kan weer een jaar roken.

 5. @Frits [4]: Helaas is dat onmogelijk Frits, je bent verplicht aangesloten bij het pensioenfonds, waar je bedrijf onder valt. De keuzevrijheid ontbreekt geheel in Nederland vanwege de verplichte ´solidariteit´, in werkelijkheid heet dat dwang en afpersing natuurlijk, maar vertel dat niet aan de politici.

 6. Jammer dat ook hier het basisprincipe van het pensioen niet correct wordt uitgelegd. De pensioenaanspraken zijn wel degelijk geoormerkt geld. De vaten hadden nog ruim gevuld geweest als de roverheid en de werkgevers niet hadden lopen graaien in het overschot boven de pensioenaanspraken. Toen de dekkingsgraden van diverse fondsen opliepen tot ver boven de 140 % vond men het namelijk noodzakelijk om het overschot – mijn en uw uitgesteld loon – aan leuke dingen te besteden. Ze hebben dus een deel van uw en mijn uitgestelde loon gejat. De levensverwachting is een factor die in de pensioenpremie is verrekend. Het ouder worden van de bevolking heeft daarom NIETS met de huidige problemen te maken. Wat betreft de rekenrente had men nimmer moeten tornen aan de 4 %. Das een acceptabele rekenrente over een 40 jaars termijn. Het verhogen van de AOW leeftijd of de pensioen leeftijd levert een pensioenfonds NIETS op omdat de aanspraak niet veranderd. Ergo het filmpje is stemmingmakerij en ver van de waarheid.

 7. “Pensioenaanspraken zijn geoormerkt geld”.

  Maar het filmpje legt nou juist uit, dat een jongere werknemer als percentage van zijn salaris een veel hogere premie kwijt is dan vroeger en bovendien geen harde garanties krijgt voor de terugbetaling van de gestorte premie. Gerard geeft zelf toe, dat er allerlei parasieten (overheid, werkgevers, banken, vermogensbeheerders) aan de pensioenpot liggen te sabbelen.

  Dus hoezo “geoormerkt geld”?

  Bovendien werd over de stijging van de levensverwachting door de actuarissen en verzekeraars veel te laat aan de bel getrokken. Die werd dus -als dit al gebeurd is- op zijn best veel te laat in de pensioenpremies verwerkt, misschien WEL in de lijfrente.

  De rekenrente van 4% is een ongefundeerde gissing. Het moet de reële risicoloze marktrente zijn, onder voorwaarde dat de afdekking tzt door het betreffende fonds ook daadwerkelijk verzilverd wordt.

  Bovendien moet in aanmerking genomen worden, dat de centrale banken en regeringen de rentetermijnstructuur (RTS) altijd manipuleren en dit hoogstwaarschijnlijk zullen blijven doen, waardoor de marktrente sowieso veel te laag is.

  Goed filmpje, kan ik iedereen aanraden.

 8. Beste Harry,

  Is het nou zo moeilijk te begrijpen dat het graaien in het overschot van verplichtingen in een pensioenfonds diefstal is omdat het geoormerkt geld is. Pensioen gelden is UITGESTELD LOON betaald op naam. Ik begin steeds beter de verkiezingsuitslag te begrijpen. Nederlanders willen niet begrijpen wat er speelt maar slechts hun eigen ding promoten. De levensverwachting is verrekend in je pensioenpremie door de sterftetafels. Je moet nog een hoop leren. Net zoals in het filmpje

Comments are closed.