Een weinig opzienbarend bericht was te vinden op FOK!. Duizenden Duitsers zijn in tientallen steden de straat op gegaan om te protesteren voor hogere belastingen. Niet voor henzelf natuurlijk, zo gek zijn ze blijkbaar ook weer niet. In de laatste alinea wordt aangegeven dat deze belastingen alleen de rijkste 1% treffen.

Wie wil nou niet dat anderen geld moeten afgeven terwijl je zelf de hand op de knip mag houden? Dat is als een kind vragen of hij zakgeldverhoging wil zonder enige tegenprestatie. Of aan een werknemer vragen hoe hij staat tegenover 10% loonsverhoging. De wens van de demonstranten is begrijpelijk. Wat echter onbegrijpelijk is is waar deze meerderheid het recht vandaan denkt te halen om de rijkste 1% van de bevolking te bestelen. Als je zo gaat redeneren kan je Hitler verwijten dat hij geen referendum over de holocaust heeft gehouden alvorens hij dat circus in werking zette. De joden vormden immers een minderheid (en na de holocaust nog een veel kleinere minderheid) en ze hebben zich maar te schikken naar de wensen van de meerderheid toch? Hitler had dat referendum zelfs gemakkelijk kunnen winnen. Is dit een schoonheidsfoutje van een goed systeem of een indicatie dat het systeem van ‘de meeste stemmen gelden’ inherent onrechtvaardig is?

Belastingen zijn eerder een probleem dan een oplossing en dat geldt ook voor het uitmelken van rijkaards. Deze kunnen hun geld dan niet meer zelf investeren maar moeten het door de overheid over de balk laten gooien. Als ze het zelf uitgeven zal de samenleving er eerder wel bij varen doordat ze bijvoorbeeld bedrijven kunnen starten waar mensen met eerlijke arbeid geld kunnen verdienen. Zelfs als ze het stomweg op een spaarrekening zetten kan een bank het – en zowaar tienvoudig – uitlenen zodat anderen kunnen investeren.

Een tweede probleem is dat belastingen nooit genoeg opbrengen ongeacht hoe hoog ze zijn. Ik ken geen modern, ontwikkeld West-Europees land zonder staatsschuld. Ook al werken we zo’n 55% van de tijd voor Vadertje Staat, ze moeten elk jaar opnieuw bijlenen. Het tekort naar 3% terugbrengen is al een hele opgave en dan is er dus nog altijd 3% tekort hetgeen geleend moet worden. Als er een generatie opstaat die weigert geld terug te betalen dat ze helemaal niet geleend hebben dondert het systeem als een kaartenhuis in elkaar.

Ten derde is hier sprake van zuiver populisme. De rijken zijn niet de schuld van problemen, dat is de overheid die als een ware alchemist geld creëert. De kredietcrisis is bijvoorbeeld veroorzaakt doordat mensen tegen absurd lage rentes geld konden lenen voor hypotheken. De huizenprijs werd daardoor veel hoger dan de reële waarde van het huis en vroeg of laat klapt de bubbel en blijkt heel veel geld en kapitaal helemaal niet te bestaan. Een huis van 3 ton is dan nog maar 2 ton waard en de geleende 3 ton komen maar voor 2 ton terug naar de bank. Dat moest vroeg of laat misgaan, zo wisten de Oostenrijkse economen… Denk bij ‘de rijken’ bijvoorbeeld aan de bazen van de Aldi die bijzonder rijk zijn. Zij zijn wel mensen die de armoede bestreden hebben door burgers goedkope producten te leveren. Zo slecht zijn die rijken helemaal niet, zolang ze hun kapitaal maar niet hebben gestolen. Als de maffia hogere afdrachten wordt opgelegd zou ik het nog kunnen begrijpen, maar het schijn heel gemakkeljk te zijn om iemand z’n eerlijk verdiende geld af te nemen en heel moeilijk om criminele winsten af te nemen.

Ten vierde hebben de rijken op globale schaal helemaal niet zoveel geld als het lijkt. Er zullen ongetwijfeld ook een aantal Nederlanders in de Quote 500 staan met misschien miljarden aan kapitaal. Als je ze dat allemaal zou afnemen dan zou je misschien 10% van de staatsschuld kunnen aflossen. Bepaald niet significant, want de staatsschuld zal later toch wel weer het niveau gaan bereiken dat het had voor het afpersen van de rijken. Het geschiedt hooguit wat later. Dan zijn de rijken arm en wij allen nog net zo ver van huis.

Ten vijfde is de reikwijdte van dergelijke maatregelen altijd hoogst opmerkelijk: de Vaderlandse staatsgrens. Elders in de wereld sterven mensen van honger, maar de rijken moeten hun geld niet verplicht aan de daadwerkelijk straatarme mensen geven, maar aan hun relatief welvarende landgenoten. Van elke 100 euro belasting gaat zo’n 70 cent naar ontwikkelingshulp, waarvan maar een fractie bij daadwerkelijke armen aankomt. Vrijwel niets dus. Zuiver eigenbelang dus van de demonstranten, zo solidair als ze zich graag doen voorkomen zijn ze helemaal niet. Een socialist die niet een zeer aanzienlijk percentage van onze grote rijkdom aan mensen met een lege maag zonder dak boven hun hoofd wil geven is eerder een nationalist en niets minder dan dat!

Laat de rijken hun geld houden en laat de rest van de brave burgers dan ook maar gelijk zoveel mogelijk houden. Binnen de kortste keren zijn we van heel wat problemen af!

62 REACTIES

 1. @Rob ter Horst [25]:U lijkt niet in te gaan op de lijst met argumenten die ik heb aangedragen. Voorts heeft Johan Norberg in zijn boek/onderzoek “Leve de globalisering” aangetoond dat meer vrijheid niet alleen leidt tot meer welvaart maar dat gaandeweg er ook meer gelijkheid in welvaart ontstaat. Armoede in derdewereld landen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geen goed stelsel van private eigendomsrechten is, waardoor mensen geen kapitaal uit hun eigendommen kunnen genereren. Voorts hebben veel mensdn daar last van enorme overheidsbureaucratie. Zie voor een verdede onderbouwing het boek “The mystery of capital” van Hernando de Soto.

  Kinderarbeid in armd landen is vaak een noodzakeljjk kwaad. Vrijheid makt uiteindelijk een einde aan kinderarbeid vanwege de complexere productieprocessen. De productiviteit van kinderen wordt daardoor relatief steeds lager tov volwassenen. Dat was ook de reden dat kinderarbeid al minder aan het worden was eind 19e eeuw toen overheden het her en der gingen reguleren of verbieden. Kinderarbeid biedt en bood arme gezinnen juist dat beetje extra om nog een bestaan op te bouwen.

  Vergeet niet dat kinderen verplicht naar scbool sturen in wezen ook een vorm van (voornamelijk geestelijke) kinderarbeid is. En nog onbetaald ook. Sommigd kindeden zijn gewoon beter af als ze gaan werken ipv naar school gaan omdat ze niet het geduld en/of de capaciteiten hebben om te leren.

  Rob ter Horst [42] reageerde op deze reactie.

 2. @J.H [28]: En door wie moet je lang zoeken naar gifvrij voedsel? Precies, door de roverheid met zijn Codex Alimentarius die exact bepaalt wat hier wel en niet toegelaten wordt. Overigens is goed voedsel vinden best gemakkelijk hoor, je moet er alleen iets voor doen en niet alleen lekker gemakkelijk in de supermarkt rondkijken.

  En wie bepaalt het onderwijs? Precies, de roverheid bepaalt de leerdoelen, hoe groot scholen mogen en moeten zijn.

  En mag ik zomaar gaan doen wat ik wil, als werk? Neen, want als ik denk een betere schoenenzaak te kunnen starten in stadje X, dan belemmert de gemeente van stadje X mij, omdat ik niet in hun bestemmingsplannetje val, dat er al te veel schoenenwinkels zijn, dat er in die straat een pand met een drogisterij moet komen o.i.d.

  Bovendien belemmert de roverheid veel mensen om werkelijk te doen wat zij willen, door al haar regels, vergunningplichten en zware roof op geld voor de ondernemer.

  Het argument “dan vertrek je toch uit Nederland” is de grootste flauwekul die er bestaat en op deze site al veelvuldig weerlegd. Als ik UW straat of buurt kom terroriseren en ieders vrijheid kom inperken, dan moet U maar verhuizen? Lekker slaafse houding, zeg.
  En omdat ik hier, buiten mijn schuld, ben geboren en opgevoed, moet ik dus maar gestraft worden door veel te hoge (en immorele) belastingen, wetten en regels? Wordt mij zelfs een schuld opgelegd omdat er 225 mensen in Den Haag niet met het geroofde geld om kunnen gaan?
  En waar gaan we naar toe? Naar een ander land met een roverheid?

  Kortom: een kul-argument. U dient met wat beters te komen. Maar gezien uw commentaar als “zeuren” en “niet intelligent” hoef ik weinig concreets te verwachten, daar u zich al buiten de discussie plaatst met deze persoonlijke aanvallen en hiermee uw onmacht en ongelijk toegeeft. 🙂

  MMAP [33] reageerde op deze reactie.
  J.H [36] reageerde op deze reactie.

 3. @MMAP [32]: Toevoeging? WIE houdt veel van de oplossingen in medische wetenschap tegen? Juist ja, ook weer uw roverheid. Die bepaalt welke medicijnen en behandelmethoden toegestaan zijn. Niet uw keuzevrijheid.

 4. @W.H.J. Reiss [13]: Als de overheid en de FED die wetten en regels niet hadden bedacht en ingevoerd dan waren er niet eens dergelijke constructies en ondoorzichtige paketten door de banken gemaakt en verhandeld. Die kwamen er alleen omdat de banken het opgelegde risico dat ontstond door de CRA wilden minimaliseren.

 5. @Rob ter Horst [3]:

  “Mensen die elke dag net genoeg geld verdienen om hun gezin te voeden, maar niks overhouden.”

  Ik ben zo’n mens en als de overheid niet bijna 60% van mijn salaris steelt met alle belastingen die ze op van alles heffen, dan kon ik mijn gezin tenminste elk jaar van nieuwe kleren voorzien en mischien een keer op vakantie gaan. En vanaf vandaag stelen ze een extra 2% van wat ik netto overhou.

  Dus ipv anderen met meer vermogen dan mij aan te pakken, pak de werkelijke daders aan van de misere waar we ons in vinden en dat zijn de mensen wie de overheid vormen. Pak hun aan.

  Rob ter Horst [41] reageerde op deze reactie.

 6. @Cyclope [38]:

  Corporatisme is een gevolg van staat + grote ondernemers.
  Zou een staat doen waarvoor het bedoeld is: burgers beschermen, dan beschermde de staat burgers tegen corruperende ondernemers, we zien het tegenovergestelde gebeuren. Zonder staat: geen mogelijkheden tot corporatisme, betere bescherming van burgers door vrije keus en marktwerking!

  J.H [43] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [30]: Nee, hij hoort het niet te doen, maar wanhopige mensen doen wanhopige dingen. Onvoorstelbaar dat dit in zo’n rijke wereld nog steeds moet en kan gebeuren…

 8. @Alex [35]: Ik probeer nu ook 1 van die mensen die eigenlijk nauwelijks rond kan komen, om alles eens op een rijtje te zetten, en nauwkeurig naar de financiën te gaan kijken. Hij zal het e.e.a. moeten opofferen zoals roken, omdat dat gelijk “spaargeld” oplevert.

  Verder heb je gelijk dat de overheid de hoofdmoot is van alle problemen, maar niet alleen de overheid.
  Diverse grote corporaties en diverse rijken hebben ook hun vinger in de pap, en gebruiken de overheid. Kijk daar ook maar eens naar…

 9. @Richard [31]: Leuk die boeken over het “theoretische” leven, maar het gaat toch echt om het praktische leven…

  Ik kan je verder aanraden om betreffende de armoede in Afrika en de oorzaken, eens te praten met de mensen die daar vandaan komen, en dan zal je zien dat e.e.a. toch beduidend anders is dan weer in een “theoretisch westers kapitalistisch” geörienteerd boek vermeld wordt. Vraag aan de Afrikaan wat hij nodig heeft, en hij geeft je het antwoord, zo simpel is het.

  Wat betreft kinderarbeid, inderdaad, een noodzakelijk kwaad. Maar kinderarbeid accepteren en tegelijkertijd menen dat het libertarisme het hoogste moraal heeft klopt dan niet…

  Verder horen kinderen niet te werken, ook niet als ze “slecht” kunnen leren. Veelal heeft dat te maken met een verkeerde leermethode, of te weinig geduld.

  Richard [44] reageerde op deze reactie.
  Richard [45] reageerde op deze reactie.

 10. @Johnny Feelgood [39]:

  Dus eigenlijk zeg je dat grote ondernemers zonder staat geen corporaties zullen vormen?

  Ik ken landen waar regeringen het niet zo voor het zeggen hebben. Daar schakelen corporaties prive legers in om hun wil aan de bevolking op te leggen en zo nodi weg te jagen als deze zich toevallig op een interessant stukje grond bevinden.

  Zoals CHIQUITA bijvoorbeeld….

  Libertariers zijn gewoon naief en begrijpen er niks van. Alle systemen klinken positief op papier, zelfs communisme klinkt redelijk op papier. Democratie op papier klinkt ook redelijk. Het probleem ligt echter niet in deze systemen. Het probleem ligt in de mens zelf!
  Mensen zullen altijd corrupt zijn en omkoopbaar, in welk systeem ook en dus zal Libertarisme ook uitdraaien op corruptie ten voordele van Libertariers en corporaties!

 11. @Rob ter Horst [42]: De boeken die ik heb aangedragen bevatten juist verwijzingen naar de praktijk. Norberg vergeleek de econlmische situaties van verschillende landen over meerdere perioden. Uit de cijfers en grafieken kan men concluderenen dat in landen met een liberalere economie de armoede sneller afneemt en inkomensongelijkheid eveneens sneller afneemt in vergelijking met landen met een gesloten economie.

  De Soto die zelf uit Peru komt heeft zelfs ZELF aan de praktijk meegedaan door samsn met arme mensen allerlei aanvragen voor vergunningen ed in te dienen bij overheidsinstellingen en te kijken via hoeveel schijven dit gaat en hoe lang alles duurt en waarom bepaalde vergunningen uiteindelijk niet verstrekt werden. Het blijkt dat het ontbreken van eigendomsrechten ernstige belemmeringen teweeg bracht.

  Voorts negeert u dat verplicht onderwijs gewoon een verkapte vorm van onbetaalde dwangarbeid is. Deze kinderen moeten verplicht naar school voor een of ander idealisme.

  De beslissing of een kind naar school gaat of gaat werken dient bij het kind zelf te liggen. Ook een kind is immers een soeverein rechtssubject met 100% zelfbeschikkingsrecht.

  Tevens negeert u het feit dat kinderarbeid veel arme gezinnen heeft geholpen om letterlijk te overleven. Een verbod op kinderarbeid had niet geleid tot betere maar juist nog slechtere omstandigheden voor die gezinnen.

  Sommige kinderen zullen nooit het geduld hebben en krijgen om te leren. Ook andere leermethodes zullen niet altijd soelaas bieden. De kans dat er andere en betere methodes komen is dan weer veel groter in een vrije libertarische samenleving dan in onze staatsleerfabriekenmaatschappij.

  Rob ter Horst [46] reageerde op deze reactie.

 12. @Rob ter Horst [42]: Trouwens de opmerking dat kinderarbeid een noodzakelijk kwaad zou zijn, wil ik toch nuanceren. Kinderen die werken zullen sneller eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ontwikkelen. Ze zullen sneller beseffen dat je zelf iets moet ondernemen om wat te bereiken; dat het niet allemaal komt aanwaaien. Ook zullen ze sneller de waarde van eigendom leren kennen. Dat alles leidt dan weer tot meer respect voor andermans eigendommen.

  Voorts heeft de invoering van verplicht onderwijs tot meer irritatie, pesterijen en criminaliteit op scholen en schoolpleinen geleid. Naarmate de leeftijd verder werd verhoogd werden deze problemen erger. Ook tendeert het gemiddelde niveau richting de minst presterende leerlingen, niet toevallig veelal dezelfde leerlingen die zwaar tegen hun wil naar school gestuurd worden en zich -als uitlaatklep- schuldig gaan maken aan pesterijen en zelfs crimineel gedrag. Dat alles heeft dan weer een negatieve impact op de goedwillende leerlingen.

  Rob ter Horst [47] reageerde op deze reactie.

 13. @Richard [44]: “Voorts negeert u dat verplicht onderwijs gewoon een verkapte vorm van onbetaalde dwangarbeid is. Deze kinderen moeten verplicht naar school voor een of ander idealisme.”

  Onbetaalde dwangarbeid, idealisme?
  Gewoon algemene basiskennis, waar je later wel of niet wat aan hebt…

  “De beslissing of een kind naar school gaat of gaat werken dient bij het kind zelf te liggen. Ook een kind is immers een soeverein rechtssubject met 100% zelfbeschikkingsrecht.”

  Vrijwel geen enkel kind weet wat het wil in z’n latere leven, ja piloot, dan weer brandweerman dan weer wat anders. De consequenties dat het kind uitmaakt, waarschijnlijk de ouders, wel of niet te leren, of wat wel en niet te leren zal voor de rest van het kind z’n leven consequenties hebben.

  “Tevens negeert u het feit dat kinderarbeid veel arme gezinnen heeft geholpen om letterlijk te overleven. Een verbod op kinderarbeid had niet geleid tot betere maar juist nog slechtere omstandigheden voor die gezinnen.”

  Noodzakelijk kwaad toch, omdat men in het rijke westen het verdomd om een tientje meer te betalen voor dat T-shirt…

  Richard [48] reageerde op deze reactie.

 14. @Richard [45]: Inderdaad, kinderen worden sneller volwassen, maar is dat wenselijk?
  Is dat niet de volwassene die dat vindt, en daarmee toch uitmaakt voor het kind wat goed voor hem/haar is, misschien omdat de volwassene zelf teleurgesteld is in zijn/haar leven of werk…

  Kinderen horen op straat te spelen, aan gym te doen omdat ze kinderen zijn en geen volwassenen, en niet het gedrag van volwassenen te kopiëren.

  Richard [49] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [46]: Het spijt me Rob, maar met de stelling dat men basiskennis opdoet voor later ontkracht je niet dat kinderen verplicht naar school sturen geen vorm van dwangarbeid is. Wettelijk verplicht betekent dwang omdat de vrije keuze ondermijnt. Op school moetdn kinderen hun lichaam en voornamelijk hun geest inzetten om opdrachten door anderen (leraren) gegeven uit te voeren. Dat is het verrichten van arbeid. En dat jaren lang.

  Bovendien kunnen kinderen ook op de werkvloer basiskennis opdoen voor later. Sterker nog de echte basiskennis die werkelijk nodig is om te participeren in de samenleving (rekenen schrijven en lezen) kunnen ouders hun kinderen zelf leren. Bovendien kunnen kinderen na een periode gewerkt te hebben zelf besluiten om te gaan leren/studeren al dan niet in combinatie met een baan. Vergeet niet dat de meeste relevante kennis niet op school maar op de werkvloer wordt opgedaan.

  En na het verbod op kinderarbeid gingen die mensen wel ineens dat tientje betalen?

  Kinderarbeid is in arme landen die overstappen op kapitalisme en industrialisatie altijd nodig om de armoede weg te werken. Onze eigen industriele revolutie heeft dat bewezen. Kinderarbeid is gewoon tijdelijk nodig om kinderarbeid te elimineren. Een verbod zorgt voor veel meer ellende armoede ziektes en doden. Naarmate een samenleving welvarender wordt neemt kinderarbeid vanzelf af. Dat wordt versterkt door de toenemende automatisering van arbeid. De productiviteit van jonge kinderen wordt vanzelf steeds lager vanwege het ontbreken van de vereiste vaardigheden waardoor ze niet meer interessant zijn voor werkgevers. Probeer het rationele te scheiden van het emotionele.

  Rob ter Horst [50] reageerde op deze reactie.

 16. @Rob ter Horst [47]: De stelling dat kinderen op straat behoren te spelen is een wens uwerzijds. Geen vast en bewezen gegeven. Zolang kinderen nog niet zelfstandig kunnen handelen zijn de ouders de meest aangewezen personen om te bepalen wat goed is voor hun kind. Dat is niet aan u, mij of de overheid. Hoe eerder een kind volwassen is hoe sneller het in staat is om zelf te bepalen wat goed voor hem is. En dat verkleint de termijn waarbinnen anderen namens dat kind beslissingen moeten nemen met het risico dat die beslissing verkeerd is.

  Rob ter Horst [51] reageerde op deze reactie.

 17. @Richard [49]: Geen vast en bewezen gegeven, dat spelen voor kinderen goed is? Dat het goed is voor hun ontwikkeling. Dat het normaal natuurlijk gedrag is, wat zelfs bij jonge dieren voorkomt. Als spelen nutteloos was, zou de evolutie wel een andere weg ingeslagen zijn.
  Nee, kinderen zien als volwassenen, omdat blijkbaar de volwassene gefrusteerd danwel teleurgesteld is over zijn of haar leven, en dat dan projecteerd op het kind, dat geeft hoop voor de toekomst…

  Johnny Feelgood [52] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [53] reageerde op deze reactie.
  Richard [55] reageerde op deze reactie.
  Richard [56] reageerde op deze reactie.

 18. Geen vast en bewezen gegeven, dat spelen voor kinderen goed is? Dat het goed is voor hun ontwikkeling. Dat het normaal natuurlijk gedrag is, wat zelfs bij jonge dieren voorkomt. Als spelen nutteloos was, zou de evolutie wel een andere weg ingeslagen zijn.
  @Rob ter Horst [51]:

  Daarom vormen dieren ook staten die ervoor zorgen dat jonge dieren nog op straat kunnen spelen en genieten van hun jeugd, om daarnaast bommen te gooien op andere dieren van dezelfde soort ..

 19. Nee, kinderen zien als volwassenen, omdat blijkbaar de volwassene gefrusteerd danwel teleurgesteld is over zijn of haar leven, en dat dan projecteerd op het kind, dat geeft hoop voor de toekomst…
  @Rob ter Horst [51]:

  Inderdaad!
  Maar … waarom is er dan een staat???

 20. @Rob ter Horst [50]: Mensen worden betaald naar hun productiviteit en wat ze vrijwillig overeenkomen met hun werkgever. Dat is een normaal loon. Mensen verplicht meer betalen dan hun productiviteit leidt tot werkloosheid en welvaartsverlies waardoor die kinderen die u wilt beschermen slechter af zijn.

  Kinderarbeid hoeft niet verwerpelijk te zijn. Gedwongen kinderarbeid -zoals verplicht onderwijs- is dat uiteraard wel.

 21. @Rob ter Horst [51]: U ontwijkt mijn argumenten. Ik heb niks tegen kinderen lekker laten spelen maar het leven is nu eenmaal geen speeltuin. Kinderen zsm het besef bijbrengen dat de wereld door oa schaarste nu eenmaal geen paradijs is en dat om zelf een beter bestaan op te bouwen er nu eenmaal gewerkt moet worden kun je niet vroeg genoeg leren. Dat leidt tot meer respect voor het eigen leven en dat van anderen.

 22. @Rob ter Horst [27]: Waarom denk je dat degenen die het meeste belasting betalen er het meest op vooruit gaan?
  Verder lijkt me niet vaststaan dat rijken het meeste belasting betalen. Ik denk dat die het meeste voordeel hebben. Denk aan warren Buffet, die investeringen doet en dan wetgeving mee hept schrijven, waardoor belastinggeld (van de middenklasse) naar zijn investerin wordt geduwd. Hij koopt bijv. een spoorweg en laat dan de keystone pipeline verbieden. Kassa voor hem en daar betaalt hij graag voor. Netto staat er wel een plus onder de streep. Vraag je eens af waarom de robber barrons, zaken tycoons voor kartelwetgeving lobbieden. Vraag je af wie er een centrale bank hielpen oprichten. Dat was niet Jan met de Pet. Dat waren mensen die zwaar profiteerden van de daaruit voortvloeiende oorlogen.
  Er zal meer nuttig geproduceerd worden zonder nutteloze ambtenaren. Dat komt de armen ook ten goede.

  Richard [58] reageerde op deze reactie.

 23. @pcrs [57]: Exact. De meeste grote bedrijven zijn als de dood voor een echte vrije markt omdat ze dan blootgesteld worden aan echte concurrentie en de tucht van de markt.

 24. @Richard [56]: “moreel handelende wezens zijn gezegend met een geweten en rationele vermogens”.

  Wat zich al duizenden jaren uit in allerlei vernietigingsoorlogen, waarin menig volk voor eeuwig is verdwenen, en waarin de vernietigingskracht van de wapens steeds groter is geworden, en men met één enkel wapen tientallen miljoenen mensen kan doden.
  Iets wat in al die honderden miljoenen jaren dat de dieren voor ons hebben bestaan nog nooit is voortgekomen, dat dieren er bewust voor hebben gekozen een ander dierensoort uit te roeien, ook niet middels een masavernietigingswapen…

  Richard [60] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.