http://www.youtube.com/watch?v=-C42_gnJ3a8

3 REACTIES

 1. Thans beweert de in de Zuidelijke Nederlanden opgestelde Vijand dat hij over een onvoldoende wettenarsenaal beschikte om te verhinderen dat softenon op de markt werd gebracht.
  Softenon werd dan ook door Big Pharna van de markt genomen in november 1961 toen de teratogeniciteit, monsterverwekkende aard, van softenon bleek.

  Laten ons nu aannemen dat de Vijand het op de markt brengen van softenon einde jaren 1950 niet kon verhinderen.
  In mei 1960 was echter gebleken dat softenon schadelijk was voor de moeder.

  30. April/1. Mai 1960:
  Auf einem Neurologen-Kongress in Düsseldorf berichtet der Neurologe Ralf Voss über die Nervenschädigungen, die seinen Beobachtungen zufolge durch Thalidomid verursacht werden. (Chronik des Conterganfalls
  Tragödie – Katastrophe – Skandal?
  http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_contergan/contergan176.html

  Bij de moeder? Bij wie anders? De vader?

  De Vijand die nochtans
  zichzelf verantwoordelijk waant en verklaart voor
  de handhaving van de openbare orde, de goede zeden, een (hard-)drugs vrije wereld etc.
  is toen niet opgetreden
  doch heeft Big Pharma tot in tot november 1961 haar gang laten gaan in het schade-toebrengen aan het zeuwstelsel van de persoon die softenon innam.

  De in de Zuidelijke Nederlanden opgestelde Vijand heeft dan het lef om dit te veantwoorden door het feit dat hij toch voor een “sociale zekerheid” zorgt [en dus de fysieke integriteit van de persoon die softenon inneemt straffeloos mag schenden].

  Zonder commentaar.
  tenzij deze van twee jaar geleden.

  Open Brief aan Johan Vande Lanotte
  Posted by Ivo Cerckel on April 30th, 2010
  http://bphouse.com/honest_money/2010/04/30/open-brief-aan-johan-vande-lanotte/
  UITREKSEL
  Rechtsbegrippen en –beginselen vormen het ferment waaruit positief recht ontstaat; hoe vager en onpreciezer ze zijn, hoe grilliger en vruchtbaarder het gistingsproces dat erdoor veroorzaakt wordt, zo stelde Professor Walter Van Gerven in 1994. (11)

  In 2005 stelde EU advocaat-generaal Van Gerven, da’s dezelfde, in zijn boek “The European Union – A Polity of States and Peoples”, dan betreffende het gelijkheidsbeginsel:
  Good governance, as we understand it here, is not only about procedures but also about aims and results. An important aim is equal concern for citizens in helping them to achieve their personal goals. It requires public authorities to treat citizens –and residents- alike before the law, to eliminate discrimination and, where appropriate, to take “affirmative action”, as it is called in the United States –, “positive action”, as it is also called in the EU – to remove consequences of past discrimination. […]. In the EU, equal concern is understood to IMPLY ALSO [ik heb behoofdletterd] that public authorities should regard human dignity and the pursuit of social justice as an aim of the welfare state […]. (12)

  Andrew H. Bachhuber, S.J., stelt:
  An implication is anything that is implied. Now in logic, “to imply” means “to involve the truth or presence of”. If two propositions are so related that if the first is true the second must also be true, the first is said to IMPLY the second. [ik heb behoofdletterd] (13)

  Dit betekent dat Van Gerven onderwijst dat
  vooraleer de staat welvaartsstaat kan spelen,
  vooraleer de staat zich met ondefinieerbare (14) “sociale gerechtigheid” kan onledig houden,
  de staat eerst zijn/haar schuld moet betalen,
  t.t.z. eerst de gevolgen van zijn/haar eigen actieve discriminatie in het verleden dient te vergoeden (”remove the consequences of past discrimination”),
  eerst de schade tengevolge van het opzettelijk op de markt laten van softenon dient vergoeden
  (om dan nog maar te zwijgen van de strafrechtelijke (en, ja, staatsrechtelijke) implicaties van deze opzettelijke doodslag).

  Maar ja, zoals ik hoger stelde, de vergoeding van softenonmonsters wordt aanzien als een materie van de welvaartsstaat, niet van overheidsaansprakelijkheid wegens het niet van de markt halen van het spul.

  De federale Belgische staat heeft geen begrip van “gerechtigheid”, enkel van “sociale gerechtigheid” en dat laatste kan niet gedefinieerd worden, zo stelt Nobelprijswinnaar Friedrich August von Hayek. (14 opnieuw)

  NOTEN

  (11)
  Walter Van Gerven, “Levend(ig)e rechtsbeginselen” in: “Publiek recht, ruim bekeken – Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels”, Maklu, 1994, 289, p. 302

  (12)
  Walter Van Gerven, “The European Union – A Polity of States and Peoples”, Stanford University Press, 2005, p. 171

  (13)
  Andrew H. Bachhuber, S.J., “Logic”, New York, Appleton-Century-Crofts, 1957, p. 2, noot 3

  (14)
  Social Justice as viewed by Leuven – first exploration
  Posted by Ivo Cerckel on May 25th, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/2009/05/25/social-justice-as-viewed-by-leuven-%e2%80%93-first-exploration/
  UITREKSEL
  The law department at Leuven University deprives man of his right to exist for his own sake.

 2. Vraag U af waarom deze video juist mu opduikt.

  De, o.a. in Zuidelijke Nederlanden opgestelde, Vijand weet dat de (softenon-) Waarheid aan het uitkomen is en doet een wanhoopspoging om zijn catastrofale boel te redden.

 3. CORRECTIE
  Vraag U af waarom deze video juist NU opduikt.

  De, o.a. in Zuidelijke Nederlanden opgestelde, Vijand weet dat de (softenon-) Waarheid aan het uitkomen is en doet een wanhoopspoging om zijn catastrofale boel te redden.

Comments are closed.