Statistieken en onderzoeken. En daarvan de uitkomsten. Gepresenteerd om de boel te belazeren? Om uitstel van executie te krijgen? Om de kiezer te beliegen en te bedonderen? Dus eigenbelang? 

Weer eens een bureautje (een bank deze keer), dat onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse economie. Zie het artikel op http://www.nu.nl/economie/2903282/nederland-zwakste-kernland-eurozone.html

Alsof dit landje zo belangrijk is voor die bank, maar okay. De conclusie van het onderzoek is een geheel andere als landverrader J.K de Jager ons voorspiegelt.

Eigenbelang is het enige dat telt voor al die “perfect morele mensen die ons zouden moeten leiden” en daarom in de politiek zitten…. omdat ze gekozen zijn door mensen die leiding nodig denken te hebben.

Mijn advies luidt dan ook: doe zoals al die criminelen van banken en politieke partijen. En dat is EIGENBELANG. Zorg ervoor dat UW belang op de eerste plaats staat.

5 REACTIES

 1. Van de week werd Nederland -in een artikel- genoemd als 5e meest concurrerende/bedrijfsvriendelijke land ter wereld. Ook zo weinig geloofwaardig. Dat deed mij afvragen in welke coffeeshop die onderzoekers hebben gezeten… vast niet bij Starbucks. Zo lang ambtenaren (belastingdienst) mogen bepalen of je een ondernemer bent of niet, hoort een land niet eens bij de eerste 100 te staan op zo’n lijst.

 2. 500 statistici hielden in het Kurhaus (Scheveningen) een conventie
  tijdens de borrel berekenden ze dat de Noordzee gemiddeld 1 meter
  diep is.
  De volgende dag zijn 12 statistici verzopen !~

  Mario

 3. Maak Nederland wakker

  TERUG NAAR DE WERKELIJKE SOCIALE DEMOCRATIE.

  VECHT VOOR OPNAME VAN HET RECHT TOT HET TEN ALLEN TIJDE STARTEN VAN EEN REFERENDUM DOOR IEDERE WILLEKEURIGE VRIJE BURGER IN NEDERLAND.
  \
  VECHT VOOR EEN AUTONOME POLITIEKE ZEGGENSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BURGER IN EEN ËCHTE SOCIALE DEMOCRATIE.

  HET VOLK MOET BEPALEN.

  DE REGERING MOET SLECHTS UITVOEREN WAT DE MEERDERHEID VAN HET NEDERLANDSE VOLK WIL.

  De banken hebben ons bedrogen en in de Eurocrisis gesleept.
  De bedrijven bepalen vanuit monopolies door lobbies en druk de Nederlandse en Europese politiek.
  De nieuwe manier van politiek onderdrukken in Europa is heel SLINKS INDIRECT via ECONOMISCHE DWANG en CONTROLE.

  HET NIEUWE MIDDEL OM ONS BLIJKBAAR TE WILLEN MISLEIDEN EN ONDERDRUKKEN IS HET INSTALLEREN VAN EEN CENTRAAL AANGESTUURDE POLITIEKE MACHT IN EUROPA.
  Dat idee lancert mevr. Merkel, aangestuurd door belanghebbende USA, DIE VAN EUROPA EEN WILLOZE VERLENGDE VAZALSTAAT WIL MAKEN.
  Makkelijk toch, Europa als slaaf van Amerika ?
  Dan hoeft de president van de USA toekomstig slechts met één centraal gestuurde Europese macht te overleggen i.p.v. met de diverse AUTONOME LIDSTATEN met EIGEN POLITIEK ONAFHANKELIJKE MACHT EN BESLISSINGSRECHT IN EIGEN LAND.

  GEVAARLIJK ! ! !

  De VVD liegt en heeft ons bedrogen.
  Dhr. Rutte heeft de 3 %-norm voor het begrotingstekort ZÓNDER TOESTEMMING van alle Nederlanders getekend.
  Schandalig.
  U steunt toch niet zo’n partij, die slechts de elite beschermt ?

  Het CDA heeft ons verrraden TEGEN ONZE WIL in de EU gedwongen, toen Nededrland MASSAAL TÉGEN toetreding tot de EU had gestemd.
  Schandalig

  Het is een LEUGEN dat Nederland duurder en slechter af is als ze uit EU en EURO stappen.
  De Eurocrisis sleept ons mee de afgrond in.
  Engeland is wijzer en doet van het begin af aan datgene wat Nederland allang had moeten doen en nog steds kan doen als het op tijd wakker wordt.

  Het Kunduz-akkoord is een nieuwe leugen om ons in een bep. politiek-economisch gemotiveerde richting te dwingen.

  Bent U een twijfelaar of nog erger een willoos volger en laat U zich een rad voor ogen draaien.
  Of kiest U bewust zèlf ?

  Nederland moet terug naar de echte sociale democratie van Willem Drees.

  Nederland moet UÍT de Europese Unie en de EURO stappen.

Comments are closed.