In de Guernsey Press lees ik deze week een artikel over oorlogs-oefeningen die kinderen tussen de  14 en16 jaar warm moeten  maken voor een loopbaan in een apparaat dat hen uit kan zenden naar gebieden waar conflicten uitgevochten worden tussen partijen van diverse pluimage.

Gedurende 2011 verloren 340 door Engeland uitgezonden personen hun leven in dergelijke gebieden en een veelvoud  raakte  ernstig gewond al dan niet onder het verlies van een of meer ledematen.

De grote aantallen  psychisch getraumatiseerden zullen nog tientallen jaren werk opleveren voor psychologen en psychiaters.

In  tegenstelling tot degenen die deze jongens en meisjes een portie marihuana verkopen,  worden de organisatoren van deze oorlogspropaganda niet opgesloten.

Dat zou ook weinig zin hebben, maar het opleggen van dwangarbeid of het betalen van een schadevergoeding aan degenen wier geest en lichaam zij de vernieling in geholpen hebben lijkt hier op zijn plaats.

Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. Yup, een trieste zaak, in amerika hebben ze op school ROTC, is net zoiets, als ze dan van school af komen krijgen ze meteen een rang.

Comments are closed.