Dan mag de politie deze agenten ontslaan. Want dan zijn ze chantabel. Het kan natuurlijk haast niet ironischer, dan dat wanneer je als geweldsinitiator ook eens gedwongen wordt, nietwaar?

Het salaris van een agent ligt, na de opleiding, tussen € 1.911,- en € 2.724,- bruto per maand. Dat is exclusief toeslagen voor rare diensten, reiskosten en nog wat secundaire arbeidsprullen.

Dat weet ik al, als niet-politie-ambtenaar zijnde, door gewoon te googlen. Dus dat kun je van tevoren, voordat je dit misselijke beroep gaat kiezen, al weten. Maar vind je zo’n wapen aan je heup en het uniform nu eenmaal gewéldig en vind je het leuk andere mensen een beetje te koeieneren, gewoon omdat je die legitimiteit gekregen hebt van ándere machtsmisbruikers, dan moet je natuurlijk niet op te grote voet gaan leven.

En dus zorgen dat je baas niet iedere keer loonbeslag moet leggen op die armzalige centen van je, die eerst al geroofd zijn bij hardwerkende mensen. Want als je dan teveel schulden maakt, kan je baas je ontslaan. En dan moet die baas weer nieuwe machtsmisbruikende mannetjes en vrouwtjes opleiden, die ook weer van tevoren weten hoeveel ze gaan krijgen voor het rondlopen met een piefpafpoef.

De maatregel lost dus niets op. En agenten die wél op hun tellen passen, zijn ook chantabel. Want die willen misschien wel meer.

 

En hoe zit het met politici, die miljardenschulden maken die zij nooit kunnen terugbetalen?

 

Fijn weekeinde,

MMAP.

42 REACTIES

 1. @Anne [29]: Hè hè, eindelijk een min of meer inhoudelijke reactie. Dat had een hoop irritatie kunnen voorkomen, als u hier eens mee begonnen was, vóó’r al die emotionele schrijfsels.

  Maar helaas wél een reactie die bol staat van subjectiviteit, dus op dat punt scoort u al niet door uw eigen reactie zó subjectief te schrijven.

  Verder heeft u geweldsinitiatie nog niet echt door. U wordt, met in het uiteindelijke geval van voortdurende weigering vrijheidsberoving en afnemen van uw goederen/geld, gedwongen belastingen te betalen, om mensen als ambtenaren te vergoeden. Heeft u niet door dat dit geweldsinitiatie is?

  Verder zwierven er enkele weken geleden filmpjes rond op internet, waar de politie niet erg netjes was tegen bijna machteloos staande mensen (een dronkelap/gedrogeerde die, leunend tegen een gevel, er flink van langs kreeg met de politieknuppel). Zaken in de doofpot, agenten niet vervolgd, wél zeer rechtstreekse geweldsinitiatie. Maar helaas zijn die onderwerpen te ver weg om nog terug te halen, dus vergeet deze maar. Geld afdwingen door belastingen, met de zelfbenoemde machtsmiddelen ter hand, is geweldsinitiatie: de basis voor de gehele overheid.

  Googlen is inderdaad afhankelijk van de ingetypte zoektermen, maar iemand die een beetje intelligent “salaris politie” intikt komt al vrij snel op websites waar de gehele CAO voor politie-ambtenaren te vinden is. Overheidswebsites dus. Maar goed, wellicht moet ik dergelijk duidelijke zaken met bronvermelding plaatsen, om elke vorm van weigering aan eigen initiatief en laksheid bij de lezers tegemoet te komen.
  Eveneens is het artikel geschreven op de dag dat diverse internetbronnen dit nieuws meldden.
  Maar ik ben het dan weer met u eens, dat nu.nl en NRC, evenals websites van de overheid zelve, vol staan met (op zijn minst moreel gezien) onzin.

  Verder eindigt u uw reactie met vermoedens. Nooit doen. U kent mijn motivatie voor dit artikel niet, noch de motivatie om voor Vrijspreker in het algemeen te schrijven. Misschien wel om met behulp van kinderlijk taalgebruik niet alleen het zichzelf als elitair beschouwend publiek op Vrijspreker tegemoet te komen. Want ik krijg vaker te horen dat veel artikelen te moeilijk zijn. Mijn tip: sla artikelen van MMAP gewoon over en zoek bij andere schrijvers meer kwalitatieve artikelen, die minder toegankelijk zijn voor mensen “onder uw niveau”. Af en toe een beetje “Geenstijl”-niveau kan geen kwaad.
  Een andere motivatie zou kunnen zijn, dat ik mensen graag een beetje prikkel/confronteer/shockeer om ze na te laten denken.

  Vrijheid blijheid, voor elk wat wils. Kritiek op eens schrijfstijl is aan de lezer, die die vrijheid heeft. Net als dat hij de vrijheid heeft een artikel NIET te lezen. Maar helaas laat ik mij niet dwingen een andere schrijfstijl te hanteren. Dat doe ik vaak genoeg uit mijzelf, want ik heb ook “andere” artikelen geschreven.

  En uiteindelijk is mijn visie om het leven een beetje leuk te maken, niet allemaal dat hoogdravende en eiltaire gedoe. Een beetje lol hebben in de dingen die ik doe. Het niet-leuke deel van het leven wordt mij al opgelegd door anderen (= overheid en andere dwingelandjes).

  Anne [37] reageerde op deze reactie.

 2. @W.H.J. Reiss [30]:
  U voelt zich tekort gedaan door aandacht? Okay, dan zal ik aandacht aan u schenken.

  Ten eerste de reden van de waarschuwing zoals ik hem lees. Het moge u langzamerhand bekend zijn dat u hier te gast bent op het domein van een particulier (dus niet door de overheid door uw strot geduwd) initiatief. De eigenaar heeft een moderator aangewezen, die zeer spaarzaam zijn werk doet. Maar u weet dat schelden niet geaccepteerd wordt en daar bediende u zich in reacties 23 en 24 behoorlijk van. Of de Vrijspreker achter dit artikel staat weet ik niet, dat hoor ik graag van de eigenaar zelf. Maar dat de moderator u terechtwijst op uw uitlatingen vind ik terecht. Waarmee de moderator niet heeft aangegeven wel of niet achter het artikel te staan.

  Dan verder. Citaten van W.H.J. Reiss cursief:
  Een politiemannetje is zo’n simpel iemand, die doet wat hem OPGEDRAGEN wordt ! Daar is niks mis mee. Dat is zijn taak.
  “Politiemannetje”? Wie is hier nu elitair en vernedert “gewone mensen”?
  Bovendien, als iemand iets u opdraagt dat immoreel is, dan doet u dat gewoon? Dan is die daad gerechtvaardigd en hoeft u niet na te denken over de daad en het moraal ervan, dus geen eigen verantwoordelijkheid voor uw daden en opvolgen van bevelen? Zoals inkomen verwerven waarvan je weet dat dit uit geroofd belastinggeld komt? Of mensen in Irak en Afghanistan bedreigen en beschieten met zware vuurwapens? Of mensen als slaven behandelen door ze maar een klein deel van hun inkomen laten behouden en het grootste deel afroven om de eigen elite te financieren? Kom nou, u hebt meer hersencellen dan wat u hier laat zien. U zwerft té lang rond op deze website om dat nu nóg niet te begrijpen.

  Dit artikel heeft een Paul de Leeuw niveau. Die ‘VetKlep’ doet niks anders dan gehandicapte en geestelijk zwakkere mensen in de ‘zeik’ zetten.
  Dus u vindt politie-ambtenaren geestelijk gehandicapt, omdat u mijn artikel met het Paul de Leeuw niveau vergelijkt? Ironisch, gezien de rest van uw betoog. Wél humor.
  En inderdaad bejegen ik de ambtenaren als een volk met een laag moraal, dat doe ik zelfs spottend. Omdat ik geen respect heb voor deze mensen. Maar u beweert wél respect te hebben maar scheldt ze net zo hard, zo niet harder, uit dan ik.

  Lekker snel scoren op simpele zielen. Dit artikel is min of meer hieraan gelijkwaardig. Misschien nog wel erger !!
  En nóg een keertje, nu zijn ze niet gehandicapt, maar zijn het simpele zielen. Humor Reiss, dank u hiervoor, ik heb hartelijk gelachen.
  En inderdaad bejegen ik de ambtenaren als een volk met een laag moraal, dat doe ik zelfs spottend. Omdat ik geen respect heb voor deze mensen. Maar u beweert wél respect te hebben maar scheldt ze net zo hard, zo niet harder, uit dan ik.

  Schrijf over ministers, Samsom, Wilders, Rutte, Europese leiders, de baantjesjagers van de PvdA in de publieke sector, maar kom niet aan de ‘arme klootzak’ !
  Lees de laatste regel van het artikeltje nog eens. En noemt u de politie nu arme klootzakken? Pas op hoor, dat kan u “in real life” een bekeuring opleveren voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Wat op zich al een domme term is, want als een ambtenaar NIET in functie is, lijkt het mij eerder een burger. Dus “ambtenaar” impliceert al “in functie”, maar dit terzijde.
  En inderdaad bejegen ik de ambtenaren als een volk met een laag moraal, dat doe ik zelfs spottend. Omdat ik geen respect heb voor deze mensen. Maar u beweert wél respect te hebben maar scheldt ze net zo hard, zo niet harder, uit dan ik.

  Dit stuk laat zien hoe ‘elitair’ de ‘Vrijspreker’ geworden is de laatste tijd. Gewone mensen vernederen !
  Aha, Vrijspreker is elitair? Wie noemde zojuist de politie-ambtenaren “simpel”, “geestelijk gehandicapt”, “simpele zielen”, “arme klootzak” en “gewone mensen”? U stelt zich toch niet bóven deze mensen door uzelf een “speciaal mens” te voelen?
  En inderdaad bejegen ik de ambtenaren als een volk met een laag moraal, dat doe ik zelfs spottend. Omdat ik geen respect heb voor deze mensen. Maar u beweert wél respect te hebben maar scheldt ze net zo hard, zo niet harder, uit dan ik.

  En dan krijg ik een waarschuwing, omdat ik opkom voor deze types…
  Als ik de reactie van de moderator lees, kreeg u de waarschuwing vanwege ad hominems. Niet omdat u ergens voor opkwam.

  ‘Vrijpreker’ moet zich schamen om mij een waarschuwing te geven en in feite zo achter dit artikel gaat staan.
  Vrijspreker “moet” niets. Dit is het eigendom van Vrijspreker. Als er onderling kritiek is op schrijvers, regelen wij dat onderling wel en hoor ik dit echt wel. We hebben een moderator en enkele mensen die op zeer regelmatige basis de reacties scannen op onvolkomenheden. Daar is geen “moeten” bij op basis van emotionele regeerders.

  Voorts: Door waarschuwingen te geven spelen jullie min of meer ook een beetje voor politiemannetje !
  Als u, in mijn huis, ongegeneerd uw voeten op tafel legt of u zich anderzijds onbeschoft gedraagt, zal ik daar wat van zeggen. Omdat u zich in mijn eigendom bevindt. En daarom ben ik nog geen “politiemannetje” (waar u de politie-ambtenaar alwéér denigrerend betitelt), maar maak ik u de regels duidelijk binnen MIJN eigendom, MIJN huis. Waar u zich dan, net als hier op Vrijspreker, VRIJWILLIG begeeft. Ik heb nog nooit iemand gedwongen bij mij binnen te komen, Vrijspreker heeft u nog nooit gedwongen hier (alle) artikelen te lezen of überhaupt maar op deze website een bezoekje te komen afleggen.
  Dit in tegenstelling tot de dwang die de overheid (inclusief politie) oplegt en handhaaft. En die wij maar hebben na te leven, nota bene door onszelf verplicht gefinancierd!!!

  Zie je nu zelf niet dat het totale ‘haatonzin’ naar gewone mensen is.
  Nee.
  Ik zie alleen een luchtig (en simpel) geschreven artikel over een zeer zwaar onderwerp en daarop een hoop emotionele reacties. O.a. van u, die duidelijk meer met haat leest, dan dat ik schrijf.

  Over mijn reacties hoor ik je niet !
  Sorry. Ik had uw schreeuw om aandacht niet direct in de gaten, omdat ik naast dit blog ook nog een leven buiten internet heb en niet elke 5 minuten hier zit te kijken. Maar bij deze is het hopelijk helemaal goed gemaakt, dit gebrek aan aandacht van mijn zijde.

  Ik merk het laatste 1/2 jaar dat het Libertisme aan het doorschieten is naar ‘Haatisme’ ! Zelf zien jullie dat niet, omdat jullie je aan het ‘opnaaien’ zijn.
  De Haat, nu weer naar Anne toe. Het is voelbaar.

  Wat ú merkt, let op en ik herhaal: wat ú merkt (nadruk op u), is geheel aan uzelve te wijten. Het is úw perceptie van een artikel en reacties. U kunt niet een ander verwijten, van wat ú merkt.
  Er is absoluut geen sprake van haat naar Anne in mijn reactie. Ik wordt met scheldwoorden bejegend en ik dien van repliek. Dat heet een discussie. Dat kan zonder haat, of je moet in elke vorm van conflict of confrontatie haat zien, dan ligt het probleem bij u. Dan laat ik de algemeen emotionele tendens van uw reacties nu nog maar even onbesproken.

  En nee, je hebt Geen Gelijk !
  Waarom hoofdletters in “geen gelijk”? En waarin heb ik geen gelijk? En waar probeer ik mijn gelijk te halen? Het zal mij worst zijjn wat iemand van mijn gelijk vindt, vooral mensen die buiten mijn omgeving van vrienden en geliefden zijn, en helemáál en vooral op een anoniem forum waarvan ik het geluk heb enkelen wél persoonlijk te kennen, maar waar het overgrote deel voor mij niet meer dan een anonieme massa reageerders is.
  Ik hoef geen gelijk. Ik meld met behulp van de artikelen die ik schrijf feiten en/of stellingen. Wat de lezer daarmee doet is mij om het even. Leert men ervan of ontstaat er een inhoudelijk goede discussie over: prima. Leest men het als alleen maar haatzaaierij? Sue me!

  Lees met 5 van jullie ‘gedachtengangers’ eens het artikel.
  Lees daarna eens de reacties.
  En bespreek dat eens op basis van ‘realiteitsbesef’ !
  Maar…..ga eerst eens een nacht goed slapen !

  Waarom 5? Waarom geen 3, 7 of 23?
  Hoe kan dit te bespreken zijn op basis van realiteitsbesef? Wiens realiteitsbesef? Het uwe? Die van de ambtenaar? Het mijne? De realiteit is het setje achter elkaar geplaatste letters en leestekens dat een artikeltje vormt. Wiens realiteitsbesef, waarheid of werkelijkheid dit wel of niet bevredigd moet besproken worden met precies 5 van “jullie”?
  Ik slaap verder prima hoor, dank u. Daarvoor heb ik geen commando’s of dwang van u nodig. Dat is één van de weinige vrijheden die ik nog heb; dat ik zelf mag bepalen wanneer en hoeveel ik slaap.
  Maar misschien kunt u beter even een “time-out” gebruiken en op adem komen? Is maar een voorstel hoor, zonder gebiedende wijs en zonder uitroepteken alsof het een commando betreft. U hebt het harder nodig dan ik, als ik uw emotionele en gefrustreerde reacties lees.

  Zo meneer of mevrouw Reiss! Ik hoop dat u nu de aandacht heeft gekregen die u zo hard nodig schijnt te hebben. Succes verder.

  W.H.J. Reiss [33] reageerde op deze reactie.

 3. @MMAP [32]: Ik kan hierop wel reageren, maar dat heeft geen zin. Je verdraaid alles wat ik geschreven heb. Je wil per se je gelijk halen ! Je bent ook naar de redactie gestapt met je ‘ad hominems’ (ik heb het moeten opzoeken), dat wilde je ook bij ‘Anne’ (je verwees ernaar). Vrijspreker geeft jou podia om Haat te zaaien. Haat tegen gewone mensen (ambtenaren). Ik zou graag van Vrijspreker wel eens willen horen of dat Haat zaaien een van hun nieuwe doelen is. Ook zou ik van Vrijspreker wel eens willen horen: Hoe is de verhouding van NAP (ook opgezocht) en Haat zaaien. Volgens mij gaat dat toch niet samen. v.b. Pim Fortuin is vermoord mede door Haat zaaierij van de politiek (links/PvdA). Als iemand hier tegenin gaat, zoals ik, krijgt hij een waarschuwing. Nogmaals: Vrijspreker moet zich in deze schamen. Ze geven podia voor goede nationale en internationale artikelen. Maar met dit soort stukken brengen ze hun niveau, dat een jaar geleden echt veel hoger lag omlaag. Ook moet ik steeds horen dat deze site (min of meer) van jou is en ik ben gast. Ik ben hier overigens niet anoniem ! Sta je met jouw gedachten gang op de lijst van de LP (dit is toch hun site). Ik zou zeggen: Laat dit stuk met reacties eens aan je ouders lezen en vraag eens wat ze er van vinden. Misschien dat zij jou nog richting kunnen geven, want naar mijn mening heb je hulp nodig !

  MMAP [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Beleidsinnovator [34]: Dank voor de link. En heb deze even bekeken. Was vooral geïnteresseerd in het stukje “Hoe verdienen wij ons geld?”.

  En dit bevestigt precies wat ik al dacht: zij verdienen een vast salaris. Hmmmm, ben ik eens benieuwd van welk geld zij dat salaris ontvangen. Uit geroofd belastinggeld misschien?

  Dus deels op kosten van geroofd belastinggeld, kunnen ambtenaren binnen hun clubje voordeliger geld lenen? En dan nóg raken politie-ambtenaren in de problemen?

  Dank voor uw reactie. Het bevestigt mijn artikel alleen maar meer.

 5. @W.H.J. Reiss [33]: Ik ga niet weer een boel tijd besteden aan deze onsamenhangende reactie door elke regel weer te gaan weerleggen, Reiss. Ik heb betere dingen te doen.

  Maar even kort:
  Vrijspreker is niet van mij, ik sta op geen enkele lijst van politieke partijen, dus ook niet op die van de LP, en Vrijspreker is niet de website van de LP (al geef ik toe dat dit laatste er bijna wel op begint te lijken als ik het aantal artikelen die aan de LP gerelateerd zijn tel, in verhouding tot het totaal van de laatste 2 maanden).

 6. @MMAP [31]:

  I.
  Ik heb even nagedacht over het nut van nog langer op uw reacties te reageren, gezien u niet bepaald voor rede vatbaar lijkt te zijn. U lijkt zo overtuigd te zijn van uw eigen gelijk dat ik al meerdere labels van u heb mogen ontvangen die u totaal uit de lucht lijkt te grijpen. Een selectie (inclusief de betreffende citaten van uzelf):

  “En u? U bent (politie-)ambtenaar en u kunt vanuit uw perceptie niet de immoraliteit van uw werk (en leven?) inzien?” – MMAP (reactie 22)
  Zo stelde u eerst met zekerheid dat ik een politie-ambtenaar was, terwijl ik dit nergens zo had vermeld en daar geen enkele aanleiding toe heb gegeven anders dan het niet met u eens te zijn. Een foutief label, ik ben geen politie-ambtenaar.

  “Alleen emotioneel reageren kan ieder kind.” – MMAP (reactie 28)
  “… als u hier eens mee begonnen was, vóór al die emotionele schrijfsels.” – MMAP (reactie 31)
  Vervolgens word ik emotioneel genoemd, terwijl ik dit met een strak gezicht aan het typen ben. Gegeven, af en toe heb ik met wat vrienden hartelijk kunnen lachen om uw gebrekkige redenatie, en gezien dat als emotie zou kunnen worden opgevat, heb ik wellicht gezondigd op dit gebied. Maar of ik me persoonlijk geraakt voelde door uw artikel? Nee.

  “Maar goed, wellicht moet ik dergelijk duidelijke zaken met bronvermelding plaatsen, om elke vorm van weigering aan eigen initiatief en laksheid bij de lezers tegemoet te komen.” – MMAP (reactie 31)
  Ook noemt u lezers die graag een bronvermelding zien laks? Werkelijk? En dat een eenvoudig feit als een salaris makkelijk te vinden is, dat ben ik met u eens, maar dat doet nog geen recht aan uw andere (ogenschijnlijk) compleet uit de lucht gegrepen stellingen.

  “Misschien wel om met behulp van kinderlijk taalgebruik niet alleen het zichzelf als elitair beschouwend publiek op Vrijspreker tegemoet te komen.” – MMAP (reactie 31)
  “… die minder toegankelijk zijn voor mensen “onder uw niveau”.” – MMAP (reactie 31)
  Ten slotte lijkt u nog te suggereren dat ik tot een ‘zichzelf als elitair beschouwend publiek’ behoor.

  “Zo meneer of mevrouw Reiss! Ik hoop dat u nu de aandacht heeft gekregen die u zo hard nodig schijnt te hebben.” – MMAP (reactie 32)
  Hoewel deze reactie niet aan mij is gericht, vind ik het nog erg naar om dit tegen iemand te zeggen die gewoonweg zijn/haar mening geeft, en gezien de ‘stijl’ van uw artikel, ook nog vrij hypocriet.

  II.
  ge·weld (het; o)
  1 gebruik van wapens of lichamelijke kracht: geweld plegen; fysiek geweld; het geweld van de zee onstuimigheid

  ini·ti·ë·ren (werkwoord; initieerde, heeft geïnitieerd)
  1 inwijden
  2 beginnen

  Ik begrijp dat u een kleurrijke definitie heeft bij de samenvoeging van deze twee begrippen? En nee, van UW definitie was ik mij niet op de hoogte, ik geef hiervoor de schuld aan mijn logische redenatie op basis van deze definities zoals hier omschreven door de welbekende Van Dale. (Of in elk geval: http://www.vandale.nl)

  III.
  Om terug te komen op de rest van uw reactie. Ik geef een kritische reactie in de vorm van een mening op uw artikel, natuurlijk staan hier een aantal subjectieve opvattingen in. Maar zoals u hopelijk weet is een mening/reactie =/= een artikel (dat naar eigen zeggen ‘prikkelend, confronterend en shockerend’ zou moeten zijn), een niet onderbouwd artikel, vol subjectiviteit en creatief bedachte begrippen is geen van allen. U verkoopt slechts uw mening op een ietwat absurde manier, dat is verre van prikkelend en in mijn ogen een slecht artikel, zeker gezien de door uzelf gestelde bedoeling.

  Vermoedens verkondigen in een reactie is verre van ‘not done’ wanneer een persoon hierbij duidelijk maakt dat het een -vermoeden- betreft, hiermee gaf ik van tevoren al aan dat dit een beeld is wat voor mij tot stand is gekomen, een interpretatie, waar iemand die mijn reactie leest het wel of niet mee eens mag zijn, het is immers een vermoeden. Het was niet eens een compleet onaangenaam vermoeden, en gezien u zelf heeft gesteld te willen ‘prikkelen, confronteren en shockeren‘ lijkt mijn vermoeden dat u mensen aan het denken wilt zetten met uw artikel, niet geheel ongegrond. Het is in elk geval heel wat beter dan wat u – lees nog maar eens de bovenstaande citaten – constant doet: uw vermoedens neer kalken alsof het vaststaande feiten zijn. Gezien u hierdoor in elk geval ten opzichte van mij al enkele keer een foutief vermoeden heeft gepredikt alsof het zwart op wit stond, en dat staat niet erg professioneel. Het zal u met deze redenering in het achterhoofd dan wellicht ook niet verbazen dat ik persoonlijk ook geen vertrouwen heb in uw artikel.

  MMAP [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Anne [37]: “En u? U bent (politie-)ambtenaar en u kunt vanuit uw perceptie niet de immoraliteit van uw werk (en leven?) inzien?” – MMAP (reactie 22)
  Zo stelde u eerst met zekerheid dat ik een politie-ambtenaar was, terwijl ik dit nergens zo had vermeld en daar geen enkele aanleiding toe heb gegeven anders dan het niet met u eens te zijn. Een foutief label, ik ben geen politie-ambtenaar.

  Hoezo subjectief lezen? De vraagtekens gemist? U citeert ze wel keurig mee, maar weet niet wat dat tekentje (“?”) betekent?

  “Zo meneer of mevrouw Reiss! Ik hoop dat u nu de aandacht heeft gekregen die u zo hard nodig schijnt te hebben.” – MMAP (reactie 32)
  Hoewel deze reactie niet aan mij is gericht, vind ik het nog erg naar om dit tegen iemand te zeggen die gewoonweg zijn/haar mening geeft, en gezien de ‘stijl’ van uw artikel, ook nog vrij hypocriet.

  Zie reactie 30 van Reiss, waat hij stelt dat ik niet op zijn reacties reageer. Dit zie ik als een vraag om reactie. Maar dat zal mijn kromme gedachte dan wel zijn.

  II.
  ge·weld (het; o)
  1 gebruik van wapens of lichamelijke kracht: geweld plegen; fysiek geweld; het geweld van de zee onstuimigheid

  ini·ti·ë·ren (werkwoord; initieerde, heeft geïnitieerd)
  1 inwijden
  2 beginnen

  Zo simpel als 1 + 1. Niet voldoen aan de dwang om belastingen te betalen eindigt vroeg of laat met vrijheidsberoving en afnemen van al je spulletjes. Met begeleiding van agenten met een wapen. Verzet je je dan tegen arrestatie, wat denkt u dan wat er gebeurt?
  Dus degene die geweld (gewapende agent) inzet (initieert) is de overheid, alleen maar omdat iemand iets doet was de hoogste bazen van die agent in een wet heeft bepaald.

  Vermoedens verkondigen in een reactie is verre van ‘not done’ wanneer een persoon hierbij duidelijk maakt dat het een -vermoeden- betreft, hiermee gaf ik van tevoren al aan dat dit een beeld is wat voor mij tot stand is gekomen, een interpretatie, waar iemand die mijn reactie leest het wel of niet mee eens mag zijn, het is immers een vermoeden.

  Leest u uw reactie nummer 20 nog eens door? Zeer foute vermoedens. Door u gesteld.

  Kortom, uw verweer is voor mij op diverse punten (ik ga niet alles op de letter weerleggen, heb leukere dingen te doen) zeker niet ontvankelijk.

  Het zal u met deze redenering in het achterhoofd dan wellicht ook niet verbazen dat ik persoonlijk ook geen vertrouwen heb in uw artikel.

  Prima. Vrijheid, blijheid. Maar om dan te beginnen met uw reactie 20 zegt meer over u dan over mij. Prettige avond verder.

  Anne [39] reageerde op deze reactie.

 8. @MMAP [38]:

  “Leest u uw reactie nummer 20 nog eens door? Zeer foute vermoedens. Door u gesteld.”

  Dat waren echter niet de vermoedens waarnaar u verwees met:

  “Verder eindigt u uw reactie met vermoedens. Nooit doen. U kent mijn motivatie voor dit artikel niet, noch de motivatie om voor Vrijspreker in het algemeen te schrijven.”

  En dat is waar ik op reageerde, wat duidelijk is uit “Om terug te komen op de rest van uw reactie.” waarbij ik verwees naar de reactie waarop ik reageren. Waarom moet ik dit eigenlijk uitleggen terwijl ik dit duidelijk heb gesteld…?

  Hoezo subjectief lezen? De vraagtekens gemist? U citeert ze wel keurig mee, maar weet niet wat dat tekentje (“?”) betekent?
  Wauw, weer zo bizar kinderachtig, u denkt dat u dient te bewijzen dat u kunt lopen. Wat u, als we hier echt gaan muggenziften, niet visueel heeft gedaan, niet dat ik daar behoefte aan heb.

  Gezien uw geheugen, zal ik de rest -ook- citeren:
  En u? U bent (politie-)ambtenaar en u kunt vanuit uw perceptie niet de immoraliteit van uw werk (en leven?) inzien? Geeft niets, het is erg moeilijk om het wereldje waarin jezelf leeft objectief te beoordelen.

  Duidt toch eerder op een stelling dan een vraag, waardoor het eerste deel als een retorische vraag over komt, wat u versterkt door het op te volgen door een stelling die op de ogenschijnlijk retorische vraag van toepassing is.

  Ik begrijp niet helemaal waarom u me probeert te sarren omtrent dat ik een vraagteken niet zou begrijpen (haha…..) terwijl u taalvormen gebruikt die ik op de middelbare school heb moeten analyseren voor Nederlands, en dit zelf niet door lijkt te hebben, of het negeert wanneer het u uitkomt. Daarnaast lijkt u duidelijke verwijzingen niet te begrijpen. Al met al een beetje vermoeiend om te blijven herhalen en uit te leggen.

  MMAP [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Anne [39]: Ik begrijp niet helemaal waarom u me probeert te sarren omtrent dat ik een vraagteken niet zou begrijpen (haha…..) terwijl u taalvormen gebruikt die ik op de middelbare school heb moeten analyseren voor Nederlands, en dit zelf niet door lijkt te hebben, of het negeert wanneer het u uitkomt.
  Dit zegt genoeg. U verwijt anderen een heleboel, maar bent zelf zó denigrerend bezig en op punten en komma’s aan het letten (iets met pot, ketel en verwijten), dat ik hier verder geen woorden meer aan vuil ga maken.

  Anne [41] reageerde op deze reactie.
  Anne [42] reageerde op deze reactie.

 10. @MMAP [40]:

  Alleen u =/= anderen. 🙂

  Een retorische vraag aanwijzen nadat u over een vraagtekentje begint =/= op punten en komma’s letten.

  Maar gezien dit alles is wat u nog in huis heeft, denk ik dat deze discussie over is.

  Het was gezellig!

 11. @MMAP [40]:

  Tot slot: Bedankt voor de discussie en ik denk dat ik hier nog regelmatig met een fikse giechelbui als gevolg aan terug ga denken. 😀

Comments are closed.