Wel, het beleidsplan van de demissionaire regering bracht zoals verwacht niets nieuws. Doorgaan met oude plannen die overigens binnenkort veranderd kunnen worden door de nieuw te vormen regering.

Het pijnlijke van een troonrede was ook deze keer dat je in een korte tijdspanne geconfronteerd wordt met al die zaken die een overheid de burgers opdringt.

 

Het begon deze keer met een herinnering aan een toespraak van de eerste Nederlandse koning: Willem I over de toen 200 jaar geleden “herwonnen vrijheid en het herstel van handel en vrijheid.”
“Twee eeuwen later . . “  zitten we in een heel andere, tegengestelde toestand. Daarin kunnen we treuren over de verloren vrijheid doordat de politici, inclusies de koningin de Nederlandse soevereiniteit zowat volledig te grabbel hebben gegooid in de EU. Zelfs in strijd met de door het volk uitgesproken wil in een referendum.

Een ommekeer is nog niet in zicht. In tegendeel, het gaat nog steeds verder. Er wordt nu al gesproken over een Europese Federatie met een “superpresident” en een Minister die onze Buitenlandse Zaken gaat behandelen en een Europees leger, terwijl een andere Europese Minister onze begroting en financiën gaat bepalen.

Daarvoor vraagt de overheid de burgers om offers te brengen. De overheid zal daarbij helpen:
Vanaf 1 januari gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog, tot 67 jaar in 2023. Verhoging van het hoge btw-tarief per 1 oktober aanstaande en de nullijn voor de ambtenarensalarissen dragen direct bij aan een lager begrotingstekort. De bankenbelasting wordt verdubbeld en buitensporige bonussen worden zwaar belast.”

Maar daarvoor “doen” ze ook wat:”. . . . bevordering van ondernemerschap, investeren in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie. . . . “, en net als altijd zullen ze ook deze keer weer: “. . . . .bevordering van ondernemerschap, investeren in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie. . . . .  In het onderwijs worden maatregelen doorgevoerd die de kwaliteit versterken en het voor jongeren aantrekkelijker maken te kiezen voor een beroepsopleiding.”

Alweer begreep ik niet de opmerking dat de Europese samenwerking ons zoveel gebracht heeft. Onze Amerikaanse samenwerking heeft ons toch veel meer gebracht? En “Nederland” drijft toch handel met de hele wereld? En wat kan de Europese Unie bijdragen? Naast schuldencrisis, noodfondsen, miljarden steun betalingen,  voorschriften, contributie . . . . . ?
Is het een pluim voor mij dat er :”. .  meer dan 1000 mannen en vrouwen naar Afghanistan en andere plaatsen gezonden worden”?  Ik voel dat niet zo!
Maar gelukkig wenst de koningin de volksvertegenwoordigers wijsheid en zal ze voor hen bidden!

13 REACTIES

 1. Ik lees dat de koningin een hogere toelage neemt en tegelijkertijd de onderdanen vraagt offers te brengen omdat het herstel niet vanzelf komt.

 2. We leven al decennialang in onmin met onze afpersers die Nederland als een infantielenclub ziet en nu we met een door hen voorgekookte/kunstmatig aangeslingerde crisis zitten komt de aanvoerster van deze afpersersbende NL ook nog eens de oorlog verklaren.

  Hoogst onbegrijpelijk dat er nog altijd hele rijen met vlaggetjes zwaaiende lui langs de weg staan gedag zeggen naar een koets met afpersers. Zullen wel sadomasochisten zijn.

  W.H.J. Reiss [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Crisis [2]: Niet zo negatief en met zulk een Haat ! Haat is niet NAP (zoals ik het begrijp) ! Het zijn gewoon oudere mensen, die dit leuk vinden. Libertariers hebben veel moeite met het feit dat er ook anders denkenden zijn. Accepteer dit gewoon. En STOP met het verspreiden van Haat en laagdunkendheid naar andere gewone mensen toe. Met een beetje meer respect voor anderen kom je verder !

  Burnitall [6] reageerde op deze reactie.
  Crisis [8] reageerde op deze reactie.
  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 4. Ik herhaal het maar even voor de duidelijkheid: offers en lastenverzwaring voor de burgers,
  groter overheidstekort,
  maar nauwelijks bezuinigingen door de overheid.

 5. @W.H.J. Reiss [3]: Is prima.. Maar dan moeten zij toestaan dat libertariers voor zich zelf willen en kunnen zorgen. Dus dat ze geen inkomstenbelasting meer hoeven af te dragen , btw betalen ed…. libertariers willen best mee doen , maar dan wel op basis van vrijwilligheid. Dus niet betalen voor bv het openbaar vervoer waar nooiot gebruik van wordt gemaakt, of …….. Als de aanhangers van deze demcratie RESPECT voor ons zouden tonen dan…. ( mag je zelf in vullen )

  Democratie is onderdrukking van de minderheid…..

  W.H.J. Reiss [10] reageerde op deze reactie.

 6. Ik heb geen respect meer voor het ko ningshuis dat zelf maar graait engraait en van de burgers vraagt om maar met minder te doen .Moet ik daar nog respect voor hebben ik kan alleen maar denken hoe komen we fatsoenlijk van ze af.

 7. @W.H.J. Reiss [3]:

  Negatief? Ik vertel de waarheid. Ik voel me nota bene niet meer veilig in mijn eigen huis en dan bedoel ik niet dat ik bang ben voor inbrekers (was het maar dat), maar weet dat de overheid een onbetrouwbare georganiseerde club is en elk moment mij -onder het mom van solidariteit en socialisme- meer geld wil afpersen en ik bijvoorbeeld zomaar een soort van hele dikke huur moet overmaken naar ze simpelweg omdat ik altijd netjes heb geleefd, gespaard en afgelost en altijd heb gewenst voor mezelf te kunnen zorgen (heb geen schulden gemaakt en ben daarom nu het haasje).

  Kom ik niet met het door hen gewenste geld over de brug dan zal ik zonder pardon uit mijn eigen, netjes afgelost huis worden gehaald door geüniformeerde criminelen en wordt mijn huis per opbod verkocht en beland ik eventueel ook nog achter de gesloten deuren.

  Beste man, je kunt er van maken wat je wilt, maar de overheid is en blijft een criminele organisatie met aan het hoofd een buitenechtelijke kind die zichzelf koningin noemt en ik kan er niet meer van maken en ook niet mooier.

  Ik blijf rustig, maar ik zit op dit moment als een snoek in het water te wachten op het moment dat ik dit land kan verlaten, mijn -niet mijn huis- kan verkopen en dit criminele land kan verlaten naar een land wat misschien, hopelijk, god geve me het, waar ik nog enigszins baas over mijn eigen lijf en bezittingen ben.

  Ik weet, het zal moeilijk worden, maar hopelijk is er een land wat nog niet onder het juk staat van een criminele overheid. Alleen ik vrees met de komst van een Nieuwe Wereld Orde dat zoiets een utopie blijkt en ik hier lijdzaam moet gaan zitten afwachten tot ik ben geript, bestolen, opgesloten en uitgekleed tot ik van honger en dorst eindelijk mag sterven.

  DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION zegt in feite alles en maakt in één oogopslag duidelijk wie ‘het volk’ is en wat ons te wachten staat. Het heeft lang geduurd, maar na meer dan honderd jaar is het eindelijk zover.

  http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

  Overigens zeer ironische dat de wereld veroverd wordt door mensen met veelal Duitse achternamen.

  W.H.J. Reiss [10] reageerde op deze reactie.

 8. DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION
  (Nederlandse vertaling uit 1933)
  Voorwoord
  De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een
  geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De
  Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de
  leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij.
  Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de
  Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun
  inhoud de echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.
  In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die
  denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen.
  Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in
  de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar
  niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.
  De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms geschreven als Zion) is geen
  antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is
  wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof
  de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het
  verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een
  Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen
  die er wel achter zitten.
  En dat zijn de Illuminatie… wie anders?
  DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

 9. @J. Rovers [4]: @Burnitall [6]: @Crisis [8]: Wel goed lezen. Ik reageer dus NIET op het artikel, maar op een opmerking.
  Kijk, langs de kant bij deze rijtoer staan veelal oudere mensen. Ik schat de gemiddelde leeftijd op zo’n 70 jaar. Deze ouderen, jawel, ze staan daar met vlaggetjes (en andere attributen). Is het nu zo nodig om deze oudjes voor ‘Sadomasochisten’ uit te maken ! En dan de min of meer verdedigende reacties hierop. Niemand alhier, die er wat van zegt. Waarom die Haat, dat respectloze naar die ouderen toe ? De Zwijgzamen, die dit lezen, schamen zij zich niet voor hun gedrag ? Hij die zwijgt stemt toe !

  Alex [11] reageerde op deze reactie.
  Crisis [13] reageerde op deze reactie.

 10. @W.H.J. Reiss [10]:

  Wat maakt de verschil tussen jong en oud? Het blijven mensen? Dus het is okay als de jongeren sadomasochisten worden genoemd maar niet ouderen? Het blijf een feit dat ze met hun flaggetjes een onderdrukker steunen, hun onderdrukker, dus ja het zijn sadomasochisten, dat ze toevallig oud zijn doet er niet toe.

  Een klootzak is ook een klootzak of hij oud is of niet, blijft een klootzak.

 11. @W.H.J. Reiss [3]: Het zijn over het algemeen oudere mensen die zeggen dat als je niet bereid bent aan hun heerser te betalen, dat, je dan het land van hun heerser uitmoet. Als je blijft wonen, steunen ze geweld tegen je.
  De vraag is daarom :waarm kom je met het NAP op de proppen bij de 1 en niet bij de ander? Het antwoord is denk ik dat je gewoon de kant van de machtigste kiest, zoals elke slaaf.
  Verder s het geen nap overtreding om je af te vragen waarom slaven hun eigen afpering toejuichen. Het is een interessant vraagstuk.

 12. @W.H.J. Reiss [10]:

  Staan ze daar dan hun gestolen centen uit te zwaaien? Zouden ze daar staan om te zwaaien naar hun afpersers dan mogen diezelfde oudjes en ook jongeren zich wel eens afvragen of ze werkelijk wel helemaal goed bij hun hoofd zijn. Ik denk dat ze knotskettergek zijn.

  Als de wereld zo doorgaat dan wird es straks nog verplicht om met een vlaggetje op straat te staan en dat we dan totaal geen baas meer over onze eigen centen zijn mag duidelijk wezen.

  Het wordt tijd dat we ons niet tegen het koningshuis en overheid keren maar ons er van af. Het wordt tijd dat we gezamenlijk de monarchie en de overheid duidelijk maken dat we geen onderdanen zijn, maar zelfstandige individuen van vlees en bloed die het recht hebben op de vruchten van hun arbeid en dat ieder individu bepaalt wat hij met zijn eigen zuur verdiende centen doet.

  Het meest ridicule is dat we in een oorlog zijn verwikkeld met onze overheid, een overheid die er normaal gesproken voor ons moet zijn en niet TEGEN.

Comments are closed.