De laatste dagen komen er opvallend veel vragen over stemmen of niet stemmen van personen die  libertariër zijn of minstens er welwillend tegenover staan.

De Vrijspreker heeft altijd gepropageerd “STEMNIET”. Dat was ook jarenlang geen probleem, omdat alle partijen waar je op kon  stemmen wel een of meer regels wilden invoeren of handhaven die duidelijk in strijd zijn met de individuele vrijheid.

Maar nu komt de Libertarische Partij, LP, en die wil alleen maar die vrijheid vergroten. Moet je daar dan niet aan meehelpen en alle steun geven die mogelijk is?
Overwegingen:

1.  De normale bezwaren om niet te stemmen, omdat alle partijen plannen hebben in strijd met het NAP, zijn bij de LP verdwenen.
Heel veel libertariërs die voorheen NIET gingen stemmen, hebben nu dus een partij waar ze helemaal achter kunnen staan, en zullen over hun schroom heen stappen en WEL stemmen.

2.  Onder hen zullen echter nog steeds libertariërs zijn die vinden dat de politieke weg feitelijk een onlibertarische weg is, want je maakt gebruik van het systeem dat indruist tegen het NAP. Echter – pragmatisch gezien – vinden zij dat dit dé weg is om het libertarisme een grotere bekendheid te geven. Dit niet alleen in de aanloop naar de verkiezingen, maar ook in de hoop dat als het lukt met een zetel in de Tweede Kamer te komen we eindelijk de kans krijgen om het politieke bestel/de staat van binnenuit te kunnen bestrijden.

3.  Dan zijn er natuurlijk de meer pragmatische dan principiële NIET-stemmers (ook nu de LP meedoet), die zeggen dat zelfs als het zou lukken in de Kamer te komen, je weinig of geen invloed zult hebben en weggespoeld zal worden door al die anderen. Ook  is er de grote twijfel of een libertarisch kamerlid, hoe zuiver de intenties ook zijn, toch niet zal bezwijken onder de druk van de anderen en voordat hij/zij het zelf in de gaten heeft meedoet aan het uitruilen van belangrijke programmapunten.

4.  Tenslotte zijn er dan nog de principiële NIET-stemmers, die ook niet op een LP zullen stemmen. Zij gaan er vanuit (zoals de Voluntaryists) dat de politieke weg een ‘gewelds’weg is en dat we alleen maar tot een vrije/NAP maatschappij kunnen komen door middel van Educatie. De mensen zullen eerst de begrippen Vrijheid en Zelfverantwoordelijkheid moeten doorhebben en tot de basis maken van hun handelen. Dit is uiteraard wel de weg ‘van de lange adem’.

We kregen een verwijzing naar een lang en goed artikel van “Lextells”.

In het besluit daarvan wordt gesteld: “Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets te kiezen valt……………………. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen. Het is een schijnvertoning…………………..”

 We kunnen het hier voor een groot deel mee eens zijn. Een belangrijke reden om wél politiek actief te zijn, kwam in dit artikel echter niet ter sprake.

Als we echt een vrije, libertarische samenleving willen hebben, dan zullen veel meer mensen de moraliteit en praktische voordelen van het libertarisme moeten kennen. Nu is die kennis nog maar bij erg weinig mensen aanwezig. Er zal een mentaliteitsverandering moeten komen en daarvoor is educatie nodig. Zoals hierboven al gezegd is publiciteit over het libertarisme via politieke acties een snellere weg dan via het voluntarisme. Veel meer mensen moeten eerst weten DAT er libertarisme IS eer ze het idee kunnen krijgen om er eens  naar te kijken wat het is, en er dan misschien over te leren.

Wat u nu gaat doen hangt helemaal af van uw eigen overtuiging en wat u nu in dit geval het zwaarste laat wegen. En misschien krijgt u over 4 jaar of eerder nog een nieuwe kans!

Hoe dan ook, iedereen die zich inzet voor het verspreiden van het Libertarisme, op welke manier dan ook, wens ik heel veel succes !

44 REACTIES

 1. “Ook is er de grote twijfel of een libertarisch kamerlid, hoe zuiver de intenties ook zijn, toch niet zal bezwijken onder de druk van de anderen en voordat hij/zij het zelf in de gaten heeft meedoet aan het uitruilen van belangrijke programmapunten.”

  Toine Manders vertrouw ik op dat punt wel. Het gevaar is wel reeel als er andere mensen namens de LP de kamer binnenkomen. Bij sommige kandidaten is de wens om politieke invloed uit te oefenen net iets te groot…. Verder zijn ze niet allemaal even zuiver in de principes…. Lucas Teijema is het meest duidelijke voorbeeld, maar er zijn er meer die opvattingen hebben die niet geheel libertarisch zijn…

  Igor [4] reageerde op deze reactie.

 2. Als schrijver van het artikel van Lextells waarnaar verwezen wordt, wil ik graag even reageren. Natuurlijk breng ik geen redenen naar voren om WEL politiek actief te zijn, die zijn er m.i. namelijk niet.
  Het systeem van binnenuit veranderen gaat niet lukken. Per definitie niet. Zie daarvoor het aangehaalde artikel.

  De LP spreekt me zeker aan. Maar ik kies zelf voor een andere route de wereld om ons heen te veranderen. En dat is innerlijke transformatie. Waarover later mogelijk meer in een nieuw artikel!

  Igor [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 3. “Hoe dan ook, iedereen die zich inzet voor het verspreiden van het Libertarisme, op welke manier dan ook, wens ik heel veel succes !”

  Zal ik op mijn manier ook zeker blijven doen, ik ben dan wel geen libertarier maar het NAP en de economische aspecten zijn duidelijk zaken waar een groot deel van de mensen nog iets van kan leren.

  @1 rand [2]:
  Voting does not constitute “doing something”

  @Rechtse Rakker [1]:
  Liever volgzame kandidaten als onafhankelijke denkers?
  Ik heb ook zo mijn twijfels bij sommige kandidaten maar het feit dat ze niet allemaal slaafs het “geloof” volgen is juist een van de dingen die ik erg positief vond aan de kandidaten lijst.

 4. @Lextells [3]:
  ” innerlijke transformatie” klink een beetje zweverig maar met het stem niet artikel is mijn interesse toch gewekt, k’zal eens kijken op jouw blog

 5. Wat is de evolutie van een gemiddelde libertariër? Precies: mensen die met hun hele zijn voelen dat er iets niet klopt in de maatschappij, maar het geen naam kunnen geven. Vrienden en familie verklaren hen voor gek: “Ga dan de politiek in als je het beter weet”.

  Via internet komt de aspirant-libertarier er achter dat zijn “ziekte” of “gekte” een naam heeft: Libertarisme. Opeens valt het muntje. Je bent niet gek, je bent een vrijdenker. Een libertariër…

  Op http://www.nujij.nl lees je dagelijks honderden, duizenden reacties van mensen die zien dat de maatschappij niet klopt. Ze zijn halfwakker, maar zien het nog net niet.

  Ik denk dat een libertariër in de 2e kamer duizend keer meer ogen kan openen dan duizend libertariërs op Vrijspreker.nl

  Daarom stem ik lijst 14. Wel op mezelf, want zo ijdel ben ik nog wel 😀

 6. het lijkt mij zeer belangrijk om de discussie aan te wakkeren en 1 van de manieren is om op de lp te stemmen. een kleine stap maar wel zeer belangrijke vooral hier in de nl.

 7. Ook ik zal een educatieve stem uitbrengen.
  In de usa werd onlangs nog gedomstreerd hoezeer de verandering in de politiek niet van binnenuit kan komen: als de politiek zelf gevaar loopt worden er allerlij regeltjes bedacht om de politiek in stand te houden. Op de republikaanse conventie werd prompt de drempel verhoogd toen bleek dat Ron Paul ook verkiesbaar was.

  Ook in nederland hoor je “stemmen” opgaan om een kiesdrempel in te voeren… waarom toch? Zelfs educatie is ongewenst.

  Rechtse Rakker [13] reageerde op deze reactie.

 8. In hoeverre is het verhaal van libertariers die pleiten vóór deelname aan het huidige Regime via verkiezingen, gelijk aan het verhaal van marxisten met hun “via socialisme naar communisme” verhaal?

  Nu hoor je de pro-democratie-libertariers (huh?!) alsmaar zeggen dat deelname aan de democratie slechts een stap is die ze moeten nemen om te komen tot de libertarische samenleving.

  Ik geloof geen van beide. Met alle respect overigens voor de oprechte libertariers die wel geloven in hun “stappenplan”.

  Je zet al vanaf het begin je eigen principes (NAP) aan de kant door actief deel te nemen aan de Staat (door plaats te gaan nemen in de 2e Kamer). Als je in het begin al je eigen principes dus zo makkelijk kan inwisselen voor die van een ander, kan je dat later ook doen. Niet echt een fijne toekomstverwachting.
  Blijf bij je principes, en zeker in de beginfase!

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Lextells [3]:

  “. . . .. En dat is innerlijke transformatie. Waarover later mogelijk meer in een nieuw artikel!. . ”

  Ik zie dit met veel belangstelling tegemoet. Ik hoop dat je een seintje geeft zodat we er aandacht (eventueel publicatie) aan kunnen geven.

  “. . . . Natuurlijk breng ik geen redenen naar voren om WEL politiek actief te zijn, die zijn er m.i. namelijk niet.”

  Jawel, de genoemde verspreiding van libertarische ideeën.
  Zie Reactie 6 van Ron:”Ik denk dat een libertariër in de 2e kamer duizend keer meer ogen kan openen dan duizend libertariërs op Vrijspreker.nl ”
  En zelfs los van de Kamerzetel is door de acties al veel publiciteit losgekomen. Zelf al lijkt het of pers en media de LP consequent bewust negeert.

  “Het systeem van binnenuit veranderen gaat niet lukken”
  Ik denk toch dat je ook dan meer media-aandacht krijgt.

  “De LP spreekt me zeker aan. Maar ik kies zelf voor een andere route de wereld om ons heen te veranderen.”

  Ik denk niet de LP maar het “libertarisme”!!
  Net als Voluntariers. Of misschien zelfs wel het “objectivisme”??

  lextells [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Egor [9]:

  “Blijf bij je principes, en zeker in de beginfase!”

  Ja, helemaal mee eens. Maar welk deel van het principe NAP laat je vallen als je alleen maar methodes zoekt en toepast die geweld en dwang verminderen of afschaffen?

  Ook Murray Rothbard heeft diverse keren gezegd dat libertariërs elke stap naar vermindering zouden moeten toepassen.

 11. @Egor [9]:

  Hoe wil je het libertarisme verspreiden zonder een politicus in de kamer en zonder een campagne op staat? Dankzij de campagne van de LP alleen al komen er nu mensen in aanraking met het libertarisme. Ook zonder een zetel te winnen levert deze verkiezingsdeelname wat op voor het libertarisme. Met een enkele libertarische site, zou dat echt niet gaan lukken…

 12. @Rien [8]:

  “Ook in nederland hoor je “stemmen” opgaan om een kiesdrempel in te voeren… waarom toch? Zelfs educatie is ongewenst.”

  Mensen zijn altijd democratisch, behalve als het voor hen ongewenste uitkomsten geeft…..

 13. Kun je niet beter stemmen op een partij, die je belangen het best vertegenwoordigt in dit systeem en die ook een redelijke kans maakt in de kamer (terug) te komen? De LP heb ik nog niet gezien in de peilingen. Samenlevingen zullen nog eeuwenlang etatistisch blijven, omdat het gros van de mensheid de vrijheid niet kan dragen. Een stem op de LP wordt een weggegooide stem.

  Rechtse Rakker [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Vilseledd [14]:

  Een stem op de andere partijen is een weggegooide stem. Alle andere partijen staan voor een grotere overheid. Onder VVD-bewind zijn de afgelopen jaren de overheidsuitgaven gestegen, belastingen verhoogd, persoonlijke vrijheid aan banden gelegd en de macht van politici vergroot. Dit beleid leidt zelfs de verkeerde kant op!

  Het verschil met “andere partijen” is te verwaarlozen. Zowel de VVD als de SP staan voor:

  -belastingverhogingen
  -geldsmijterij richting Zuid Europa
  -een inflatoir monetair beleid
  -ieder jaar overheidstekorten
  -gesubsidieerde kinderopvang
  -meer betutteling (SP op het gebied van koopzondagen, VVD op drugs).

  Zinloos dus om op die eenheidsworst te stemmen. Stem LP of stem niet!

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Hub Jongen [10]:

  Ik zeg niet dat het verkeerd is wat de LP doet of wat het libertarisme nastreeft. Mijn visie is eerder dat politiek zonde van de energie is. Als een simpele kosten-baten analyse dus. Wat stop je erin en wat krijg je ervoor terug? De media aandacht zal vast wat opleveren. Hopelijk brengt het ook waar je op hoopt.

  Uiteindelijk is m.i. de snelste weg naar veranderingen buiten ons, de verandering in onszelf. De leugen, het bedrog en de controle zitten allemaal in ons en we laten het ook iedere dag zien. Als we die gaan herkennen en ontmantelen, verandert onze samenleving vanzelf mee. In onszelf zit de bron van alle duistere manifestatie buiten ons. Dus we moeten daar beginnen. Want het werkt wel in die richting, niet andersom.

  Ik kies er dus voor m’n energie daar in te stoppen, ipv in de politiek.

  Tot zover, in a nutshell!

  Kom je anders zondag a.s. ook naar Utrecht? Er is een manifestatie Stop de Leugen van ontstemd.org. Ik zal er ook spreken.

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [22] reageerde op deze reactie.

 16. Meest gehoorde argument om NIET op de LP te stemmen is: “Ze zijn te klein”. Ik vind dat jammer en houd dan een betoog over eenmansfractie Wilders toen ie de VVD uit ging.

  De LP gaat echt nooit de boel van binnenuit veranderen, daar leent dit stelsel zich niet voor. Maar een LP’er in de 2e kamer die als een cassettebandje afspeelt waarom we in de ellende zitten, kan wel miljoenen ogen openen en zo de legitimiteit van dit stelsel wegnemen.

 17. Zoals Ron Arends het vertelt zie ik het ook.

  Interessant bericht net:
  http://nos.nl/artikel/415564-40-procent-kiezers-zweeft-nog.html

  “Volgens het onderzoeksbureau worden steeds meer mensen aan het twijfelen gebracht door het grote aantal debatten en media-optredens van de politici. Ook zijn er steeds meer partijen, en verschillen de partijen steeds minder van elkaar, aldus Ipsos Synovate.”

  Mensen raken dus niet meer overtuigd door de debatten en mediapraatjes van politici en zien telkens minder verschillen.
  Dat biedt echt kansen voor de LP en het libertarisme.

 18. @15 Alle andere partijen staan voor een grotere overheid. Je krijgt een kabinet van meer van die partijen. Mijn vraag is dan: kun je niet beter om één van die partijen stemmen en dan voor je eigen belang gaan? Stem op de SP, dan wordt het het snelst duidelijk en koop van het gratis ‘geld’ zoveel mogelijk goud en zilver.

  Rechtse Rakker [24] reageerde op deze reactie.

 19. @lextells [17]:

  “Uiteindelijk is m.i. de snelste weg naar veranderingen buiten ons, de verandering in onszelf. De leugen, het bedrog en de controle zitten allemaal in ons en we laten het ook iedere dag zien. Als we die gaan herkennen en ontmantelen, verandert onze samenleving vanzelf mee. In onszelf zit de bron van alle duistere manifestatie buiten ons. Dus we moeten daar beginnen. Want het werkt wel in die richting, niet andersom.”

  Interessante opvatting. Alleen kan ook ik zondag niet… Kun je iets meer vertellen? Ik zou hier namelijk wel graag meer over willen weten…

  Lextells [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Hub Jongen [16]:

  “Sterker nog is een stem op die andere partijen tegen het NAP, zie maar het (begin(lijstje wat je noemt/(in 15)”

  Dat is zo. Alleen is zelfs Ron Paul niet 100% NAP. Belangrijkste reden voor mij om niet op de gevestigde orde te stemmen is, dat ze de vrijheid verminderen en dat ze onderling niet van elkaar verschillen.

 21. Als verkiezingen lijken op het kiezen door gevangenen van hun eigen cipier, lijkt het mij niet onverstandig om te stemmen voor de cipier die zegt de sleutel van de cellen aan de gevangenen te zullen geven. Stemmen maar!

 22. @Rudy Berkvens [28]:

  `Overigens is het wel degelijk libertair om toch nog een kleine staat te willen, cfr. Ayn Rand die niet anarchokapitalistisch was.`

  Het probleem met Ayn Rand is dat ze wel voor het intellectueel eigendomsrecht was. Het intellectueel eigendomsrecht kun je aangrijpen om de rol van de staat heel groot te maken. Verkapt socialisme dus!

  Vilseledd [32] reageerde op deze reactie.

 23. @Lextells [26]:

  “Zondag ga ik de toehoorders erover vertellen en er komt – tzt – nog een artikel van mij hierover.”

  Fijn. Ik hoop, dat dat artikel ook op de Vrijspreker komt.

Comments are closed.