Een bezinning over de maatschappij en de ontwikkeling ervan uit verleden naar de toekomst, is een verstandige bezigheid. Door de goede conclusies te trekken, kan de toekomst dan positief beïnvloed worden.

Daarbij is het goed zo objectief mogelijk de feiten uit het verleden te analyseren en te begrijpen. Welke invloed hebben ideeën uit het verleden gehad op de huidige periode en hoe gaat dat verder?

 

Daarbij wordt vaak duidelijk dat het vooral “ideeën” zijn die de loop van de geschiedenis hebben bepaald.

Het facet van individualisme tegenover collectivisme heeft daarbij ook op de huidige generatie een enorme invloed.
Ik denk dat er over dit onderwerp nog meer en vaker geschreven en gediscussieerd kan worden.

Maar eerst hier een ingezonden artikel van Wouter ter Heide met een allereerste commentaar en verzoek voor reacties:

——————————————————————————-

Bezinning.

 Om het alom aanwezige wantrouwen te doorbreken en daarmee de weg tot herstel van het broodnodige vertrouwen op te gaan, zullen wij ons allereerst moeten bezinnen op de tijd waarin wij leven en de implicaties daarvan. Wat onze tijd betreft valt niet alleen het mondiale karakter daarvan op, maar ook het feit dat hij doortrokken is van de alom onderschreven mensenrechten. Dit houdt in dat onze tijd “vraagt” om een mondiaal beleid waarin de mensenrechten daadwerkelijk gerespecteerd worden. Voor het antwoord daarop is een grensoverschrijdend richtinggevend toekomstbeeld vereist.

 Gelukkig is dat er, te weten: “De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UV)”.
Het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal (preambule UV).

 Om dat ultieme politieke doel in het vizier te krijgen zullen primair het dictatoriale parlementaire (wie regeert, dicteert) en monetaire (wie betaalt, bepaalt) stelsel, die als een Siamese tweeling wereldwijd de richting van het beleid bepalen, in alle openheid breed maatschappelijk ter discussie gesteld moeten worden.

 Geen eenvoudige opgave, maar desondanks realiseerbaar. Wij leven namelijk in een tijd waarin alle heilige huisjes, zowel de reguliere als de seculiere, stuk voor stuk worden afgebroken ten bate van het belang van het algemeen: “Het nalaten van een leefbare (een nooit meer oorlog) wereld aan onze eerste zorg, ons nageslacht”.

 Het immer gekoesterde vredesideaal waar de ideële mondiale smeltkroes die VN heet, zijn bestaan aan te danken heeft. Tot het produceren van vrede zal hij echter niet in staat zijn, zolang de parlementaire-monetaire vlam die hem verhit blijft branden. Met andere woorden, zolang wij blijven geloven dat in beurskoersen en verkiezingsuitslagen de oplossing van de crisis gelegen is, waar de formatieonderhandelingen een sprekend voorbeeld van zijn, zal deze met de dag in omvang blijven toenemen en op zeker moment totaal onbeheersbaar worden.

 door: Wouter ter Heide.

————————————————

 RED: Korte spontane reactie.

Het artikel is een voorbeeld van de goedwillendheid en goedgelovigheid van heel veel mensen. Te veel mensen die de hierin genoemde uitgangspunten en begrippen braaf accepteren.

Bij het kritisch kijken, zien we echter dat schrijver en zijn volgelingen wel helemaal in strijd zijn met libertarische vrijheidsidealen. Daardoor is en wordt de maatschappij steeds collectivistischer en komt de chaos en depressie steeds meer nabij.  Niet alleen in Nederland, maar ook in de EU en in de wereld.

Zie alleen al in de eerste alinea waarin hij positief schrijft over de” UVRM”, pleit voor een “mondiaal beleid”, en voor het “Algemeen belang”.

–De UVRM die ik zie als een van meest immorele stukken in de maatschappij waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt alles van alle anderen op te eisen! (1*)
–Een mondiaal beleid dat iedereen nog meer in de collectiviteit van de eenheidsworst en slaafse ondergeschiktheid zal persen!
–Een Algemeen Belang dat niet bestaat!

 We zien meer bijdragen voor dit onderwerp graag tegemoet.

——————
(1*) Zie boek van Frank van Dun: “De Utopie van de Mensenrechten

16 REACTIES

 1. Kan heel ver met de schrijver meegaan, maar zag gelijk ;helemaal in strijd zijn met libertarische vrijheidsidealen!!!

  En dat is al een voorbeeld van waarom er moeilijk een eenheid kan komen. Zie nu eens hoeveel geloven er zijn, en hoeveel oorlog daar uit vootvloeit. ze zeggen allemaal; het is helemaal in strjid met ons geloof!

  Persoonlijk vind ik het politiek systeem wat we hebben totaal niets, maar zei die hun brood er mee verdienen denken daar anders over.

  Voor dat wij allemaal bereid zijn ook andere gedachten te accepteren , en allemaal gelijk gaan denken is de wereld al vernietigd, dus dat wordt in mijn ogen nooit iets.

  Trouwens wie garandeerd mij dat iemand gelijk heeft en de wereld daardoor zou kunnen verbeteren, en is het te realiseren?

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. Compleet stijlloos hoe de redactie het artikel van wouter compleet verkracht met het uitgebreide voor en na-woord, plaats het dan niet, in plaats van het om deze manier te misbruiken.

  If u want to beat someone the least you could do is bring your own stick!

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Igor [2]:
  “ompleet stijlloos hoe de redactie het artikel van wouter compleet verkracht met het uitgebreide voor en na-woord,”

  Je had ook kunnen informeren waarom dit zo gedaan is.
  Er is namelijk rechtstreeks contact met de schrijver geweest voor overleg hoe dit te doen. En hij heeft toen zelf verkozen dit artikel op deze libertarische site te plaatsen met fel kritiek van de redactie er bij.

  Leonardo PISANO [7] reageerde op deze reactie.
  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 4. @reiny [1]:

  “Zie nu eens hoeveel geloven er zijn, en hoeveel oorlog daar uit vootvloeit. ze zeggen allemaal; het is helemaal in strjid met ons geloof! ”

  Natuurlijk! Omdat “geloven” is “niet weten”!
  De mens is een “redelijk dier” ;zijn verstand is het beste middel om te overleven, en daarom is het van belang dat verstand te gebruiken.
  Mensen zullen moeten leren dat verstand te gebruiken en uit vinden wat zijn de feiten. En via de feiten te komen tot een rationele moraal om samen te leven.
  Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, zeker bij mensen die vanaf hun geboorte geconfronteerd zijn met irrationele geloofsverhalen.

  “Trouwens wie garandeerd mij dat iemand gelijk heeft. . . ”
  De feiten, de werkelijkheid IS! En die zul je zelf moeten zoeken en bepalen.

  reiny [6] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [15] reageerde op deze reactie.

 5. De auteur begint met een stelling die hij verder niet onderbouwt. Er zou een algemeen wantrouwen zijn. Daarna wordt zonder veel argumentatie de VN en de verklaring van de rechten van de mens als oplossing voor dit vermeende wantrouwen en andere problematiek geponeerd. Daarna wordt zonder argumentatie gesteld dat het parlementaire en monetaire systeem op de schop moeten. De auteur stapelt stelling op stelling zonder zich al te druk te maken om logica en het aantonen van causale verbanden.

  Hoe kan je een dergelijk artikel ontkrachten? Je kan het niet omdat het niets bewijst en zich weinig van de wetten van de logica aantrekt. Alleen al de eerste zin. Er is wantrouwen. Gaarne verduidelijking. Wantrouwen van de burgers onderling binnen een staat, wantrouwen van de burgers richting de EU, wantrouwen van de VN richting de burgers, wantrouwen tussen bedrijven onderling?

  Dit wantrouwen dat al uiterst vaag is en niet is verduidelijkt moet worden opgelost. Dan moet de auteur eerst duidelijk maken wat de grond van dit wantrouwen is, hoe komt dat? Pas als we beter weten wat het probleem is, en de oorzaken zien, kunnen we verder. Nu had de auteur net zo goed kunnen beginnen dat het kernprobleem is dat er niet genoeg liefde op de wereld is, en dan zou dat voor het artikel verder niets uitmaken.

  Daarna constateert de auteur dat als opvallende kenmerk van de huidige maatschappij is doortrokken van algemeen onderschreven mensenrechten. Wat hij daarmee bedoelt is me niet helder, betekent dat dat de mensenrechten massaal onderschreven worden en bijvoorbeeld gesteund worden door overheidsbeleid? Of bedoelt hij dat de mensenrechten thans massaal worden geschonden? Dat stelt de auteur niet, maar lijkt hij wel te bedoelen. Ondanks dat hij stelt dat de maatschappij doortrokken is van mensenrechten. Hij lijkt zich hier een beetje tegen te spreken.

  Dat maakt een analyse van de rest van dit artikel niet gemakkelijker. Niet alleen ben ik tegen veel van de (positieve) mensenrechten, ik hoop dat de volgende voorstander van mensenrechten hier op deze site in staat is zijn boodschap beter onder woorden te brengen.

  Raymond Viester [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [4]:
  Hub, Als niet gelovigen denken wij op rationele gedachten het zeker te weten dat zei die wel geloven ongelijk hebben, maar niemand kan of heeft het recht anders denkenden een geloof of vrijdenken te verbieden. Niemand kan voor 100 % bewijzen dat hij of zei gelijk heeft, het blijft altijd maar afwachten. De oude geschriften en Wetenschappers die op een soort macht belust zijn, en gezien papier gewillig is, zetten vaak dingen naar hun hand en zijn voor mij althans onbetrouwbaar. Overal waar de mens of instelling macht kan of wil gaan uitoefenen ontstaat er vaak een soort onderdrukking ( oorlog) Men kan elkaar het licht in de ogen niet zien en verlangd dat iedereen zich aanpast aan datgene wat anderen als goed en juist zien of geloven dat het zo is!

  Inderdaad gaat het in feite niet om geloven maar de realiteit onder ogen willen zien. Helaas kunnen mensen die gehersenspoeld zij door anderen niet meer nadenken of het wel of niet goed is. Zie de film the wave maar eens, dan wordt dat wel duidelijk hoe het werkt en catastrofaal kan zijn. Daarom vertrouw ik alleen op mijzelf en kijk om me heen wat anderen doen en laten. Het mooie aan een geloof is dat men voor zichzelf een toekomst schept, die volledig op fantasie gebaseerd is, maar ze wel vertrouwens en rust kan geven. Mijn vertrouwen is dat ik weet wat ik doe, mij tegenover mezelf moet verantwoorden, en gewoon mijn boeren verstand gebruik en anderen respecteer. Dat is juist niet het geval bij veel anders denkenden. Respect voor elkaar hebben en anderen niet onderdrukken maar volledige vrijheid van handelen en denken laten.

  http://www.youtube.com/watch?v=ICng-KRxXJ8

 7. Ik vind dit stuk van Wouter ter Heide volstrekt onleesbaar. Wat wil hij nou eigenlijk zeggen, afgezien van de kennelijke collectivistische oplossing als haarlemmerolie voor alle wereldproblemen?

 8. @Ratio [5]:

  Daarna wordt zonder veel argumentatie de VN en de verklaring van de rechten van de mens als oplossing voor dit vermeende wantrouwen en andere problematiek geponeerd. Daarna wordt zonder argumentatie gesteld dat het parlementaire en monetaire systeem op de schop moeten. De auteur stapelt stelling op stelling zonder zich al te druk te maken om logica en het aantonen van causale verbanden.

  Juist…wat is de “grondargumentatie”van de NWO ?

  Een opgelegde solidariteit , met als instrument : een verdere centralisering van bestuur.

  Lees het boekje maar van Prof. Tinbergen , inzake de conferentie in RIO ( begin jaren 90 ) , dit is de blauwdruk van een Nieuwe Wereld Orde.

  Raymond Viester [11] reageerde op deze reactie.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Raymond Viester [10]:

  Een uitgave van Agon Elsevier.

  Oorspronkelijke titel : RESHAPING THE INTERNATIONAL ORDER.

  ISBN : 90 10 01728 1

  Stichting ‘reshaping the international order’ .

  Vooral deel IV -technische rapporten…..pag. 209 Geld en monetaire instellingen .

  Ach dit boek….mijn bijbel voor de toekomst…heb niet eens meer een “glazen bol” nodig.

  Raymond Viester [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [13]:

  Ik dacht 1975 – Rapport aan de club van Rome , en i.d.d. gedrukt op grijs “schijthuispapier” .

  Was het uitgangsstuk voor de RIO conferentie , en de blauwdruk voor wat nu heet “Nieuwe Wereld Orde” .

  Tja…het duurt even eer alle zachte markers in positie zijn gezet , en dan floept het er tijdens de “bijzondere vergaderingen ” der Verenigde Nazies zo doorheen als de geesten rijp zijn.

  Met een voorwoord van ( godbeterd ) Herr Kurt Waldheim ( waar was die ook al weer lid van geweest ? ) , onder het motto : Hiltler tried the front , but we will victorize at the back entrance………

  Have fun reading.

 11. @Hub Jongen [4]:

  Zij die geloven weten het zeker, zij die zeggen niet te geloven,
  zijn de gelovigen van de tegen partij.

  De ongelovigen zijn zij, die erkennen dat ze het niet kunnen weten
  de twijfelaar s.

  Er bestaan geen heilige plaatsen – gebouwen – mensen – boeken enz.

  Er zijn wel allerlei mensen met heilige gedachten, over van alles en nog wat.
  Die denken, dat ze de waarheid weten, het is echter hun waarheid.
  En daar hebben ze recht op.

 12. Er zijn wel allerlei mensen met heilige gedachten, over van alles en nog wat.
  Die denken, dat ze de waarheid weten, het is echter hun waarheid.
  En daar hebben ze recht op.

  Inderdaad hebben ze daar recht op, maar het is soms wat opdringgerig naar anderen toe, en dat is vervelend.

Comments are closed.