INLEIDING: “Ik kan me wel vinden in deze uitspraak van Gandhi”, zei een collega me eens. Ik antwoordde hem dat deze uitspraak onjuist en dus complete onzin is.

 

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van Gandhi’s verjaardag 1) en dat deze persoon bij veel libertariërs een goede pers zou hebben. Als libertariër zou ik dit echter ten stelligste willen ontkrachten.

Mijn betoog bestaat uit twee delen: een deel over bovenstaand veelgenoemd citaat van Gandhi en een tweede deel dat de splitsing van India en de rol van Gandhi daarin vanuit libertarisch standpunt bekijkt.

 Deel 1:

Wat hij met bovenstaande uitspraak bedoelt, is dat hebzucht een beperking legt op ieders noden. Hoe meer hebzucht er is hoe minder ieders noden vervuld zullen zijn. Zij maken hier echter een zeer grote denkfout, die mijns inziens iedere libertariër zou moeten weten en begrijpen.

De denkfout die Gandhi maakt, is dat hij geen onderscheid maakt tussen hebzucht ZONDER dwang en hebzucht MET dwang.

De hebzucht MET dwang is het soort hebzucht die door de Engelsen gebruikt werd ten tijde van de Indische kolonisatie en die ongetwijfeld onrechtvaardig was en zeer veel leed onder de Indiers heeft teweeggebracht.

De hebzucht ZONDER dwang echter is het soort hebzucht dat er voor zorgt dat een bakker brood bakt, een ondernemer produkten ontwikkelt, jobs gecreerd worden, mensen vreedzaam samenleven, … kortom  die er dus voor zorgt dat er noden voldaan zullen zijn! Neem die hebzucht weg NIEMANDS noden zullen voldaan zijn.

Voor mij is een libertariër een voorstander van hebzucht ZONDER dwang. Dit libertarisch concept werd door Gandhi echter niet begrepen, getuige zijn beroemde uitspraak.

Nadat ik dit betoog tegen mijn collega uitlegde, keek hij me verbluft aan. Het was duidelijk dat hij daar nooit zo over had nagedacht.

 Deel 2 :

Een tweede denkfout die Gandhi maakte is dat hij geen onderscheid maakt tussen geen geweld GEBRUIKEN en geen geweld INITIEREN. Een libertariër is tegen geweld INITIEREN, maar is op zich niet tegen geweld GEBRUIKEN zolang het geen initiatie van geweld is.

Gandhi was tegen geweld GEBRUIKEN en dacht dat hij hiermee kon vermijden dat er geweld zou GEINITIEERD worden. Deze gedachtegang heeft duizenden mensen het leven gekost nadat de Engelsen zich uit India hebben teruggetrokken.

De moslemminderheid in India (toen ongeveer 15%) was bang dat na de terugtrekking van de Engelsen, de grote hindoe meerderheid geweld tegen hen zou INITIEREN  en pleitten dan ook voor een onafhankelijk moslemland (Pakistan). In plaats van te pleiten voor een maatschappij ZONDER initiatie van  dwang, zoals elke libertariër zou voorstellen, was Gandhi een groot voorstander van de splitsing van India, ZONDER daarbij te vermelden dat het slecht is om geweld te INITIEREN.

Het resultaat van dit alles is dat hij dan wel de “Vader des Vanderlands” (van India) is, maar zeker niet de vader van een libertarische maatschappij in India is. De gevolgen daarvan zijn dan ook navenant.

Ik praat vaak met Indiers en ze zeggen mij dat de jonge generatie Indiers niet hoog oplopen met Gandhi. Ze geven de splitsing (en dus ook Gandhi)  als oorzaak voor de vele problemen die India vandaag heeft. Velen willen zelfs liever dat de Engelsen gebleven waren, dan hadden ze tenminste, net zoals Australie (een voorbeeld dat ze zelf aangeven), een welvarend land kunnen zijn.

Ik probeer hen dan uit te leggen dat de oorzaak niet de al dan niet splitsing is, maar een gebrek aan libertarische ideeén en principes, en zoals iedere libertariër onder ons weet, moet je echt geweldloos zijn om die boodschap door niet-libertarische mensen te laten begrijpen ( 😉  )

Ondanks dat Ghandi dus geen libertarische ideeën had, heb ik zeer veel respect voor Gandhi. De manier waarop hij erin slaagde (Britse) kolonialen te dwingen India te verlaten, is uniek in de geschiedenis. Maar hoe iemand als Gandhi die geen libertarische principes begreep, ze ook niet voorstelde en ze ook niet implementeerde een goede pers bij libertariërs kan hebben is voor mij een raadsel.  Voor jullie ook?

 Ingezonden door Blue-coat
——————————————————

1) Zie ook:|

Mahatma Gandhi


34 REACTIES

 1. Goed geschreven. En net zoals in mijn vorige post verdient Ghandi mijn respect, al heeft hij weinig economische voorspoed gebracht. Hierbij verwees ik naar een uitspraak van Milton Friedman in “can capitalism be humane”. Te hebben gelezen sta ik er dus nog steeds achter. Waarvoor mijn dank.

 2. Helemaal mee eens.
  Zelf zou ik met een kleine variatie het een beetje anders zeggen:
  Hebzucht met en zonder geweld:
  Hebzucht is het verlangen naar iets. En dat op zich is niet verkeerd, in tegendeel zoals Blue-coat terecht zegt.
  Als daar geweld bij komt, is niet dat verlangen fout, maar het geweld!

 3. En daarom is Ghandi wereldberoemd en zal de schrijver van dit artikel bij nauwelijks 600 man bekend zijn….

  Weg met die vieze gore hebzucht van mensen!!!!!

  En dan vooral met die vieze gore hebzucht van Westerse hersenloze comaschaapjes die verontwaardigd doen als van hun rijke leventje wordt gesnoept terwijl hun welvaart volledig uit roof bestaat! Maar daar geen woord over….

  http://www.nu.nl/economie/2925389/stop-landopkoop-in-arme-landen.html

 4. Kennelijk hebben Libertariers alleen maar moeite met de hebzucht van politici!

  De wereld is door hebzucht kapot aan het gaan. Mensen worden met de dag egoïstischer, grondstoffen worden op een steeds agressievere manier gewonnen, onze lucht, voedsel en gezondheid is zwaar vervuild en dit hebben we allemaal aan hebzucht te danken!

  Hebzucht is een vieze drugs die net als macht geen grenzen kent. Het bewijs hiervan mag toch ondertussen duidelijk zijn voor iedereen!

  blue-coat [7] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [11] reageerde op deze reactie.

 5. @J.H [6]:

  Iedereen weet dat verkrachting zeer veel leed met zich meebrengt. Alhoewel verkrachting niets anders is dan seks MET geweld, gaat elk zinnig mens toch niet beweren dat seks slecht is ? Immers, seks ZONDER geweld is toch iets dat het leven aangenamer maakt ?

  Seks MET geweld brengt ellende voort.
  Hebzucht MET geweld brengt ellende voort.
  Seks ZONDER geweld brengt (een aangenamer) leven voort.
  Hebzucht ZONDER geweld brengt welvaart en dus ook een aangenamer leven voort.

  Waarom praten mensen over hebzucht alsof hebzucht enkel MET dwang bestaat ? Je praat toch ook niet over seks alsof het enkel MET geweld bestaat ?

  Waarom zien mensen dat toch niet in ?

  J.H, is seks voor jou , net als hebzucht ook vies ?

  Rob ter Horst [8] reageerde op deze reactie.
  J.H [21] reageerde op deze reactie.

 6. Lijkt mij dat er toch wel een kleine nuance is tussen verlangens en pure hebzucht,
  > Ik wil een boot om de oceaan over te kunnen varen.
  > Ik heb een boot maar ik wil nog meer boten/groter ect zonder duidelijke motivatie.

  Gelukkig denk ik dat de meeste mensen vooral verlangens hebben en hebzucht indien niet aangemoedigd door propaganda een afwijking is waar maar een beperkt aantal mensen aan lijd.

  Het is daarom belangrijk om verlangens om dingen te ondernemen niet meteen te veroordelen als “hebzuchtig”, en andersom is het belangrijk mensen die beperkte verlangens hebben niet meteen worden veroordeeld als “lui” of incompetent.

  Het eerste is de fout die vaak gemaakt wordt naar libertariers, het tweede is de fout die sommige libertariers maken wat betreft de wat zij omschrijven als minder beschaafde mensen, het rechtvaardigen van exploitatie van grondstoffen omdat de eigen bevolking het niet exploiteert.

 7. @Frits [12]: Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat.

  Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. Zij hechten bijzonder aan zelfbeschikking: de vrijheid om op een manier te leven waar je zelf achterstaat. Deze individuele vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij anderen en je omgeving. Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal. Humanisten hechten veel belang aan zelfontplooiing, vorming en cultuur. Ze geven bovendien de voorkeur aan dialoog in plaats van dogmatiek.

  Humanisten zetten zich in voor een humane samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Zij richten zich op de schoonheid van dít leven en déze wereld, met al zijn diversiteit en mogelijkheden. Een groot aantal humanistische organisaties zet zich in om de samenleving humaan in te richten en een betekenisvol leven mogelijk te maken.

  Meer informatie over humanisme vindt u op:
  – de site van het Humanistisch Archief
  – de site van het Humanistisch Verbond vindt u meer informatie over eigentijds humanisme.

  “Je zit ernaast. De tegenstelling is: humanisme is gericht op de mensheid, libertarisme is gericht op ieder mens.”

  Werkelijk?

  Het begint al met de eerste zin, “de mens centraal staat”.

  Richard [24] reageerde op deze reactie.

 8. Wat vooral de pest geweest is voor de tweede (of derde) wereld zijn die bureaucraten die op westerse universiteiten gestudeerd hadden en de horrorverhalen opgepikt over de industriële revolutie. “Als we dan gaan ontwikkelen, niet op die manier”. dat is wat ik begrepen heb van Ralph Raico. Zuid amerika heeft ook zo’n neergang gehad na de tweede wereldoorlog. En india. Pas de laatste paar decennia is dat een beetje rechtgezet.

 9. Als oud student humanisme is het me maar al te duidelijk waar de filosofie de fout ingaat: “Humanisten zetten zich in voor een humane samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen.”

  Omdat mensen unieke individuen zijn met unieke mogelijkheden, krijgt men a priori geen gelijke kansen. Om de leden van de samenleving in al hun diversiteit ‘gelijke kansen’ te geven heb je een alomvattende staat nodig die ieder stukje individualiteit de kop indrukt en alles nivileert: inkomen, talent, scholing. Dat is precies wat men in Nederland heeft geprobeerd te doen: communism-light.

  Libertarisme trekt de kernwaarden van het humanisme consequent door: Menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid staan centraal, dus moet de rol van de overheid tot een absoluut minimum worden beperkt.

  Had de UvH niet zo bol gestaan van verstokte communisten, feministen en eurofiele D66 typpetjes dan had ik er graag mijn studie afgerond.

 10. “Humanisten zetten zich in voor een humane samenleving, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen”

  Hoe is dat ooit mogelijk? het kan gewoon niet. je kunt het nog zo totalitair maken maar dan krijg je nog steeds niet ‘gelijke kansen om zich te ontwikkelen’. Misschien heeft iemand een belangrijk boek gelezen en iemand anders niet. Die omstandigheden kun je helemaal niet vastleggen zelfs al ga je iedereen opvoeden in een strafkamp want dan nog intepreteerd iedereen die omstandigheid anders. Het zet compleet de weg open naar een totalitair iets en dan nog is het compleet onhaalbaar.
  Vrijheid in libertarische zin betekend vrijheid van de staat en niet van de natuur of realiteit of iets dergelijks.

 11. @Frits [12]: Ik zou dat om willen draaien: humanisme is gericht op ieder mens, libertarisme is gericht op de hele mensheid.

  Libertarisme is gericht tegen de staat. En als iets een bedreiging vormt voor menselijk welzijn dan is dat wel de staat. Allemaal. Of de gecentraliseerde staat. Een lappendeken van mini staatjes zou al een stuk beter zijn.

 12. @blue-coat [7]:

  Je kan er natuurlijk een mooi verhaaltje van proberen te maken maar hebzucht blijft gewoon hebzucht.
  Het is de hebzucht die achter iedere oorlog steekt.
  Het is de hebzucht die miljoenen liters afval in onze oceanen lozen.
  Het is de hebzucht van nog geen 1% van de wereldbevolking die het leven ondertussen bijna onmogelijk maakt voor die resterende 99%
  Het is de hebzucht die onze politici drijven

  En zo zullen libertariers door precies dezelfde verwoestende hebzucht gedreven worden. Ethische waarden kun je namelijk heel gemakkelijk met geld afkopen. Zo zal iedere libertarier ook zijn prijs hebben, punt!

  Waarom zien mensen toch niet in dat hebzucht bij die kleine rolex begint en eindigt in olievelden pikken met behulp van grote legers?

  Die vraag zou je je ook eens kunnen stellen toch?
  Hebzucht is een ziekte, een verslaving die je nooit genoeg zal kunnen voeden en die altijd uitdraait op onderdrukkingen, vernielingen en moorden.

  blue-coat [26] reageerde op deze reactie.

 13. Hebzucht:

  http://www.encyclo.nl/begrip/Hebzucht

  “sterke drang dat je veel voor jezelf wilt hebben Synoniem: hebberigheid”

  Avaritia:

  Avaritia
  Avaritia, de Latijnse benaming voor hebzucht, is het verlangen naar macht, geld, rijkdom of bezittingen, met name als door het bezit van een van deze je een ander hetzelfde bezit ontzegt. De misdaden die hieruit voortkomen zijn ontrouw, verraad, omkoping en diefstal. Zij ontstaan door geweld, manipulatie of de autoriteit van de zondaar. Ook wordt simonie tot deze hoofdzonde gerekend.

 14. @Rob ter Horst [15]: Zolang humanisten zich inzetten voor dit alles zonder dwang te gebruiken tav anderen is dat prima. Gaan ze echter (politieke) dwang gebruiken leidt dit tot een contradictie met hun eigen stelling dat het zelfbeschikkingsrecht centraal staat. Dwang is namelijk een inbreuk op dat recht. Libertariers nemen ook het zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt maar doen geen concessies tav dat recht. Derhalve is het libertarisme menselijk. Menselijker dan dat kun je het zelfs niet krijgen. Elke andere politieke stroming -er is geen enkele uitzondering- doet op een of andere manier inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. En dat is dus een vorm van onrecht. Zelfbeschikkingsrecht is bewijsbaar een bestaand recht dat wij dienen te respecteren. Vrijheid is een respectabel recht van iedereen.

  Rob ter Horst [27] reageerde op deze reactie.

 15. @blue-coat [26]:

  “Waarom zien mensen niet in dat seks met hun liefhebbenden eindigt in de verkrachting van een hoer ?”

  Omdat dit niet 1 keer is voorgekomen in de geschiedenis!

  Over de vernieling die uit hebzucht voort is gekomen? Met deze verhalen kun je de grootste bibliotheken ter wereld vullen!

  met betere argumenten komen aub….

  blue-coat [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.