INLEIDING: “Ik kan me wel vinden in deze uitspraak van Gandhi”, zei een collega me eens. Ik antwoordde hem dat deze uitspraak onjuist en dus complete onzin is.

 

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van Gandhi’s verjaardag 1) en dat deze persoon bij veel libertariërs een goede pers zou hebben. Als libertariër zou ik dit echter ten stelligste willen ontkrachten.

Mijn betoog bestaat uit twee delen: een deel over bovenstaand veelgenoemd citaat van Gandhi en een tweede deel dat de splitsing van India en de rol van Gandhi daarin vanuit libertarisch standpunt bekijkt.

 Deel 1:

Wat hij met bovenstaande uitspraak bedoelt, is dat hebzucht een beperking legt op ieders noden. Hoe meer hebzucht er is hoe minder ieders noden vervuld zullen zijn. Zij maken hier echter een zeer grote denkfout, die mijns inziens iedere libertariër zou moeten weten en begrijpen.

De denkfout die Gandhi maakt, is dat hij geen onderscheid maakt tussen hebzucht ZONDER dwang en hebzucht MET dwang.

De hebzucht MET dwang is het soort hebzucht die door de Engelsen gebruikt werd ten tijde van de Indische kolonisatie en die ongetwijfeld onrechtvaardig was en zeer veel leed onder de Indiers heeft teweeggebracht.

De hebzucht ZONDER dwang echter is het soort hebzucht dat er voor zorgt dat een bakker brood bakt, een ondernemer produkten ontwikkelt, jobs gecreerd worden, mensen vreedzaam samenleven, … kortom  die er dus voor zorgt dat er noden voldaan zullen zijn! Neem die hebzucht weg NIEMANDS noden zullen voldaan zijn.

Voor mij is een libertariër een voorstander van hebzucht ZONDER dwang. Dit libertarisch concept werd door Gandhi echter niet begrepen, getuige zijn beroemde uitspraak.

Nadat ik dit betoog tegen mijn collega uitlegde, keek hij me verbluft aan. Het was duidelijk dat hij daar nooit zo over had nagedacht.

 Deel 2 :

Een tweede denkfout die Gandhi maakte is dat hij geen onderscheid maakt tussen geen geweld GEBRUIKEN en geen geweld INITIEREN. Een libertariër is tegen geweld INITIEREN, maar is op zich niet tegen geweld GEBRUIKEN zolang het geen initiatie van geweld is.

Gandhi was tegen geweld GEBRUIKEN en dacht dat hij hiermee kon vermijden dat er geweld zou GEINITIEERD worden. Deze gedachtegang heeft duizenden mensen het leven gekost nadat de Engelsen zich uit India hebben teruggetrokken.

De moslemminderheid in India (toen ongeveer 15%) was bang dat na de terugtrekking van de Engelsen, de grote hindoe meerderheid geweld tegen hen zou INITIEREN  en pleitten dan ook voor een onafhankelijk moslemland (Pakistan). In plaats van te pleiten voor een maatschappij ZONDER initiatie van  dwang, zoals elke libertariër zou voorstellen, was Gandhi een groot voorstander van de splitsing van India, ZONDER daarbij te vermelden dat het slecht is om geweld te INITIEREN.

Het resultaat van dit alles is dat hij dan wel de “Vader des Vanderlands” (van India) is, maar zeker niet de vader van een libertarische maatschappij in India is. De gevolgen daarvan zijn dan ook navenant.

Ik praat vaak met Indiers en ze zeggen mij dat de jonge generatie Indiers niet hoog oplopen met Gandhi. Ze geven de splitsing (en dus ook Gandhi)  als oorzaak voor de vele problemen die India vandaag heeft. Velen willen zelfs liever dat de Engelsen gebleven waren, dan hadden ze tenminste, net zoals Australie (een voorbeeld dat ze zelf aangeven), een welvarend land kunnen zijn.

Ik probeer hen dan uit te leggen dat de oorzaak niet de al dan niet splitsing is, maar een gebrek aan libertarische ideeén en principes, en zoals iedere libertariër onder ons weet, moet je echt geweldloos zijn om die boodschap door niet-libertarische mensen te laten begrijpen ( 😉  )

Ondanks dat Ghandi dus geen libertarische ideeën had, heb ik zeer veel respect voor Gandhi. De manier waarop hij erin slaagde (Britse) kolonialen te dwingen India te verlaten, is uniek in de geschiedenis. Maar hoe iemand als Gandhi die geen libertarische principes begreep, ze ook niet voorstelde en ze ook niet implementeerde een goede pers bij libertariërs kan hebben is voor mij een raadsel.  Voor jullie ook?

 Ingezonden door Blue-coat
——————————————————

1) Zie ook:|

Mahatma Gandhi


34 REACTIES

 1. @J.H [28]:

  Ik kan het niet beter uitleggen dan dat ik hierboven gedaan heb.
  Jammer dat boodschap bij jou niet overkomt.

  Ik kan daar verder niets aan doen.

 2. @Rob ter Horst [32]: Voelen is niet relevant want subjectief. Het gaat er om wat dwang objectief betekent. Ik kan me bedreigd voelen omdat iemand boos naar me kijkt maar dat wil niet zeggen dat die persoon me daadwerkelijk bedreigt.

 3. Er zijn tal van relaties die eindigen met (sexueel) geweld. De vergelijking houdt wel degelijk stand: we gaan sex niet verbeiden omdat er weleens iemand verkracht wordt.

  Net zoals dat er voor elke hebzuchtige sociopatische dictator er miljoenen hebzuchtige mensen die met eerlijk werk hun materiële wensen vervullen, zonder geweld.

Comments are closed.