De belangrijkste reden waarom Zwitserland het beter doet dan Nederland is dat ze niet in de euro zitten. De werkeloosheid is in Zwitserland laag, de economie blijft constant of groeit zelf waardoor de recessie aan het land voorbijgaat. De vrije markteconomie is daar een succes formule gebleken en er is een begrotingsoverschot gerealiseerd. De gemiddelde koopkracht voor de werknemers is positief.

 

De staatsschuld is laag doordat men niet meer uitgeeft dan er binnenkomt en met een kleine overheidsbezetting. Lage belastingen en een goed bedrijfsklimaat met gemotiveerde werknemers maakt het als een uitstekend functionerend land. En juist datgene ontbreekt er aan in Nederland.

De verhalen die in Brussel en Den Haag de ronde doen over het bereiken en handhaven van een sterke economie, en een stabiele sociale samenleving is een schijnzekerheid gebaseerd op politieke waanbeelden.

Eén van de zaken die traditioneel ver uit elkaar liggen is ook de arbeidsmentaliteit in Nederland en het grote schulden maken van de overheid. Tegelijkertijd worden failliete banken met enorm kostbare bijdragen van de overheid overeind gehouden. Dit maakt belastingverhogingen noodzakelijk, wat het herstel van de toch al in zwaar weer verkerende economieën nog moeilijker maakt.

Iedereen ziet ook wel dat de inefficiënte bureaucratie wrevel veroorzaakt.

Alle zwakke schakels, in de zogenaamde keten dat zich noemt Europese gemeenschap, met de daarbij gezamenlijke Invoering van de euro, wat een inschattingsfout van de Europese Unie om één munt in te voeren voor 17 veelal totaal verschillende economieën en culturen.

De conclusie is dat de euro een buitengewoon slecht project is gebleken dat behalve de enorme staatsschulden, torenhoge bankenschuld en een steeds slechter functionerende economie ook de stabiliteit van de samenleving als geheel in groot gevaar brengt. De veroorzakers zijn niet de inwoners maar de verkeerde inschatting van alle politici in Nederland die een schuldenlast opgebouwd hebben, met een overheid die meer uitgeeft dan ze ontvangt en de burgers steeds meer belast waardoor de economie neerwaarts gaat.

De vraag is hoe los je al deze problemen op, en zou de situatie als in Griekenland ook hier kunnen gebeuren?

12 REACTIES

 1. Altijd interessant om weer eens over Zwitserland te lezen. Het walhalla voor eenieder die geen zin in de europese unie heeft.

  Wellicht is u ook de bekend dat onder druk, achter de schermen, de Frank is vastgekoppeld aan de Euro om de vlucht naar de Frank te stoppen en deze munt dus niet meer zijn daadwerkelijke waarde vertegenwoordigd? Dat Zwitsers daardoor een redelijk unheimisch gefühl gekregen hebben bij hun eigen munt? Is het u bekend dat in Zwitserland de kloof tussen politici en burger ongeveer net zo groot (aan het worden) is als de rest van de europese unie omdat de meeste politici in hun denken op die europese unie gericht zijn, of op zijn minst er sterk door zijn beïnvloed? Is het u bekend dat dit in de praktijk wel meevalt omdat er weinig centrale machtsmiddelen zijn, waardoor die invloed zich moeilijker laat gelden? Is het u bekend dat Zwitserland via verdragen veel van dezelfde wet- en regelgeving om haar oren krijgt als de rest van de europese unie? Is het u bekend dat de (relatieve) armoede in Zwitserland de laatste jaren enorm is toegenomen? Is het u bekend dat winkeliers in de grensgebieden al jaren slecht draaien omdat Zwitsers liever over de grens gaan winkelen in plaats van andersom, waar dat nog zo’n 5 jaar geleden wel het geval was?
  Met andere woorden. De enorme geldontwaarding ten behoeve van het overhevelen van private schulden naar het publieke domein gaat ook aan Zwitserland niet voorbij. Zwitserland heeft net zo goed last van ‘de crisis’. De werkloosheid is stijgende en de koopkracht dalende. Dat er in Zwitserland nog weinig van gemerkt wordt komt louter door de enorme rijkdom van het land. Maar veel Zwitsers voelen de hete adem van collectivisme en de europese unie in hun nek.

  Zwitserland is niet het walhalla. Zwitserland is wellicht een stap terug in de tijd qua rijkdom. Maar Zwitserland met een ander land vergelijken is niet te doen. Daar worden kinderen geboren met ‘geld op de rekening’, hier worden ze geboren met een ‘schuld’.

  De kracht van Zwitserland zit in de totale decentralisatie van het land. Een decentralisatie die directe democratie ten goede komt in het systeem van ‘vrije’ kantons, steden en dorpen. Dat is een instelling van de inwoners die al sinds 1296 bestaat en die slechts door het Franse Rijk onder Napoleon uit evenwicht is gebracht. Het opbouwen van de eigen maatschappij om de mensen heen is belangrijker dan de maatschappij van het land. Dat is de kracht. De verantwoordelijk die mensen direct in de eigen omgeving uit kunnen oefenen en die bij fout beleid ook daadwerkelijk gedwongen worden de troep op te ruimen.

  Uiteraard is het in de steden, zoals bij elke agglomeratie, makkelijker om mensen naar een meer centraal gestuurd systeem te bewegen. Die beweging is dan ook in volle gang. Maar nog steeds is sociale zekerheid en soortgelijke regelingen per kanton of zelfs per stad geregeld, waardoor de (sociale) controle groot is.

  De vergelijking in uw stuk van Zwitserland met de europese unie is een makkelijke om te maken. Maar in theorie zou zelfs de europese unie perfect kunnen werken, ook onder één munt. Mits dat gecombineerd wordt met de ruimhartigheid niet alles te willen centraliseren. Dat gaat uiteraard niet gebeuren.

  Reikitalia [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Raymond Viester [2]:
  Ik zie dat je al een tijdje geen zaken meer doet met Zwitserland.
  Als regelmatige bezoeker van Zwitserland moet ik je geheugen een beetje op te frissen omdat naast de financiële dienstverlening is er een concentratie aan chemische en farmaceutische industrie met 3 wereld markt leiders, de fabricage van machines, wapens en precisie-instrumenten, electro en electronica fabricage, een levensmiddelenindustrie met de Nummer 1 in de wereld en te vergeten het zomeer en winter toerisme.

  En integenstelling tot b.v. Nederland een uitstekende handelspartner waar een woord een woord is en gemaakte afspraken adequaat en correct worden nagekomen.

  Geen of nauwelijks waarneembare overheids drempels welke duidelijk zijn en voor ierdereen gelijk.

  Koekkoeksklokken waren de specialiteit van de Duitsers met het koekkoeksklokken centrum te Trier in het Zwarte woud.

 3. Helaas wordt Zwitserland door een aantal EU landen afgedreigd (nadat de Amerikanen hier succesvol mee waren) waardoor de aantrekkelijkheid van hun banken (goeddeels) komt te vervallen en zij dadelijk de impact zullen voeren als t.g.v. zg. RUBIK-accoorden klanten massaal hun tegoeden naar andere oorden (zoals Singapore) versluizen.
  Het probleem van Zwitserland is dat het volledig omsingeld wordt door de EU. Als die zou dreigen haar grenzen (incl. luchtruim) te sluiten, dan stort de boel er in no time in o.a. wegens gebrek aan eigen olie of uranium. Qua voedselproductie waren ze wellicht ooit autarkisch en zijn ze dat oppervlakkig beschouwd wellicht nog steeds echter heden ten dage gebeurt zoiets efficient (niet meer met paard en ploeg) en is landbouw dus ook afhankelijk van -ingevoerde- energiedragers.
  Geopolitiek gezien heeft de EU Zwitserland bij de ballen. Gelukkig voor Zwitserland dreigt de EU uiteen te vallen…

 4. @Willem [1]: Je vergeet te vertellen, willem, dat het leven in Zw. ontzettend duur is… Alle Zwitsers di ik ken, wonen in Italië, en gaan alleen naar hun land om te werken.

 5. Zwitserland heeft net als NL te maken met 2 ongelooflijk grote buren, Frankrijk en Duitsland, en toch heeft het z’n zaakjes beter voor elkaar dat het zich niet telkens de les laat lezen door die twee, of telkens binnengevallen wordt. Het is ook een stuk minder bemoeizuchtig land dan Nederland, had geen kolonieën, en het is zoiets van bemoei je met je eigen zaken, dan bemoeien we ons ook niet met jou. Leven en laten leven. Daardoor (en door hun sterke leger en gezonde economie) weten al die rare socialistische gedrochten daar geen vat te krijgen. Waren wij ook maar zo. Ik zou best in zo’n land willen wonen maar dit is de plek van mijn roots, ik wou dat wij de goeie dingen van Zwitserland overnamen, we zijn toch zulke goeie kopieerders, door de eeuwen heen? Dan mag dat van mij best ook wat betreft de Zwitserse deugden.

  Paulitiek [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Pteranodon [8]: die deugden zitten voornamelijk ingebakken in de decentrale geschiedenis en de betrokkenheid bij de directe omgeving. Dit in tegenstelling tot het niet betrokken zijn bij nationale regeringen en geregeerd worden door mensen een aantal honderd kilometer verderop.

  @reikitalia: Dat is inderdaad ook een ontwikkeling die gaande is. Veel midden- en lageropgeleide zwitsers krijgen het de laatste jaren moeilijker en trekken naar de al verder afgegleden buurlanden toe. Overigens weet ik natuurlijk niet of dat ook het geval is bij de mensen die jij kent.
  Daarnaast is er natuurlijk ook de factor grensmobiliteit. Mensen die in de buurt van een grens wonen gaan makkelijker die grens over om te zorgen voor bepaalde voordelen. Ook dat speelt een rol.

  Overigens klopt het dat het leven ontzettend duur is. Maar er wordt dan ook meer geld gegenereerd. De facto zal het dus niet heel veel uitmaken.

  @pteradon: het is niet zozeer een reactie als land. Het is een reactie van de vele tientallen (semi-)onafhankelijke steden, kantons, etc waardoor de focus op de eigen omgeving ligt zonder zich af te sluiten van de rest van de wereld. Dat laatste is vaak het eerste argument dat genoemd wordt als het gaat over opkomen voor het eigen land. In Nederland vaak genoemd als ‘het terugtrekken achter de dijken’ .

 7. Door koppeling franc aan euro, zit de zwitserse roverheid vastgenageld aan de ellende. Een hele bende oninbare leningen in een slechte valuta.

 8. Zwitsers zijn de helers van Europa, daarom doen ze het ‘zo goed’. Elke corrupte Griekse belastingontduiker brengt zijn geld naar Zuerich of Geneve. Ik wed dat elke libertarier, alle 3859 van hen in NL, daar geen enkel probleem mee heeft. Roverheid en zo. Bovendien heeft CH een omvangrijke toeristensector, vanwege die bergen; niet echt een verdienste van de Zwitsers zelf.

  Oh, en de facto zitten ze al in de euro, want ze waren gedwongen om hun muntje te kopelen aan de euro. Maar klaarblijkelijk doen ze het volgens de vrijspreker toch nog goed. Toch maar in de euro, dan?

  Volgens het CIA yearbook heeft CH 44k en NL 43k per hoofd. Niet echt een verschil om stijl van achterover te slaan. Eerlijk gezegd mag ik die Zwitsers niet zo, vervelende rappenjagers.

 9. Oh, en volgens mij zijn de kosten van levensonderhoud in CH tegen de twee keer zo hoog als in NL. Ziet iemand wel eens een Zwitser op de weg, in NL, in D, ik zelden tot nooit. Ga eens rijden in Noord-Noorwegen en tel de allochtone nummerborden:
  Eerst campers met NL kenteken, daarna D, dan hele tijd niets, dan de rest van EU. En dat is in de rest van Europa ook zo. Lijkt me een teken van welvaart. Vergelijk ook eens de omvang van het Oranjelegioen met die van andere landenclubs, zelfs die van veel grotere landen als D en UK. Volgens mij heeft NL de meeste. Daar zit gewoon het meeste geld.

Comments are closed.