Er zijn veel mensen die geloven in een hogere macht, wat dat dan ook mag zijn. Er zijn wetenschappers die willen bewijzen dat dit er niet is, maar je kunt je afvragen wat voor voordelen dat dan heeft.

Je maakt dat mensen, daar waar ze heilig van overtuigd zijn en veel steun in vinden, gaan twijfelen, en zou het daardoor beter worden?

Uiteraard heeft ieder mens het recht om in volle vrijheid en overtuiging  datgene  te doen wat hij of zei  denkt dat goed is, en daar kun je geen problemen mee hebben.

Als men denkt dat er een hogere macht is, dan is dat acceptabel, echter wat wel bezwaren oproepen kan, is dat Predikers gelijk als Politici er mooie verhalen bij vertellen om mensen aan te trekken en op deze wijze hun persoonlijke invloed, macht of gelijk willen halen. Dat maakt dat er zoveel tweedracht en oorlogen ontstaan en heeft niets te maken met de overtuiging van  mensen dat er een hogere macht zou zijn, maar met de verkondigers.

Als er een hogere macht zou zijn dan zullen mensen daarin vrij mogen geloven, maar gezien de kerken en geloven opgesplitst zijn, ontstaat er onzekerheid en een willekeur van uitleg over de datgene wat men een hogere macht noemt. Maar niemand is er zeker van dat die bestaat, maar dat men dit slechts gelooft.

Als realist betreur je dat waarschijnlijk, en gelovigen zouden daar meer aandacht aan kunnen geven en zich niet te veel door Predikers, van welk geloof dan ook, moeten laten beïnvloeden.

Alle mensen zijn gelijk en hebben dezelfde rechten!!

Ingezonden door Reiny

—————————
RED: Inderdaad een zwaar beladen onderwerp. Uiteraard is ieder mens vrij om te “geloven” wat hij/zij wil.  Maar hij is niet vrij om op basis van geloof maar te doen wat hij wil.

De grens blijft altijd minimaal het Non Agressie Principe ( NAP ).

32 REACTIES

 1. @Aryan [1]:
  Natuurlijk zijn niet alle mensen gelijk. God schiep mannen en vrouwen. Vrouwen zijn er om de mannen te dienen.

  Kijk in de wereld en je zie overal waar vrouwen trachten dit door God opgelegde rol patroon te doorbreken dat er problemen komen. Met de regels van God kan je geen loopje nemen.

  Vandaag de dag “geloven” veel mensen dat er geen God bestaat en doen maar wat ze willen. Deze bandeloosheid brengt verval in de maatschappij en wordt op een later stadium in het leven, door God gegeven, afgestraft door God.

  Ook al die schijn goden vandaag de dag zijn een uitwas vertoning en zou verboden moeten worden door de overheid met strenge straffen en uitstoting uit de samenleving.

  JanC71 [3] reageerde op deze reactie.
  Aryan [16] reageerde op deze reactie.

 2. Ik vind het leuker en constructiever mensen van hun staatsgeloof af te brengen dan hun geloof in goden.

  Als je heel eerlijk bent dan is de kern van het libertarisme gelijk aan de leefregels van veel geloven. De kern ligt immers met het NAP dicht aan tegen het gezegde: doet een ander niet dat u wenst dat u niet geschiedt. Veel geloven geven, naast de franje van hemel en hel, dit mee als centrale leefregel. Roof en moord wordt vaak, zeker binnen de eigen gemeenschap, als slecht beoordeeld door geloven. Een aantal geloven zijn mbt leefregels een soort proto NAP. En met reden, want maatschappijen die NAP aanhangen, in ieder geval binnen de eigen groep, zullen het economisch beter doen waardoor de geloven die deze component hebben waarschijnlijk andere geloven zullen verdringen. (uitzonderingen op het NAP bij geloven zijn er ook, de priesterklasse is vaak de uitzondering op dit principe).

  JanC71 [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [4]:

  Dat religie i.h.a. een pleitbezorger van het NAP zou zijn lijkt me niet juist. Religieuze boeken zijn o.h.a. grabbeltonnon met morele leefregels. Een humanist kan er tolerantie en naastenliefde uithalen en een sadist kan erin lezen dat het soms best ok is om vrouwen en kinderen uit te moorden. Weinig andere dingen zorgen voor meer conflicten, strijd en oorlog als religie (en vooral de verschillen ertussen). Leve de verlichting zou ik zeggen.

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat iedereen mag geloven wat hij wil ZOLANG hij het NAP maar respecteert…

 4. Wat ik niet begrijp is dat het begon bij Adam en Eva en dat zou betekenen dat daarna we allemaal vanuit inteelt geboren zijn.
  Daarom zijn er waarschijnlijk ook zoveel zielige mensen die alles geloven. Zelfs politici hebben daar last van.

 5. Als er een hogere macht zou bestaan, iets wat de mens heeft gecreërd, een god, dan denk ik dat die wel bepaald wat goed voor de mens is, en dat hoeft niet volgens het NAP te zijn…

 6. Geloof en politiek gaan overigs hand in hand.
  Beide ontkennen wetenschap en logica.
  Beide proberen de wereld in overeenstemming met hun hersenspinsels te maken ipv de werkelijkheid te accepeteren zoals deze is.

 7. @Rien [8]: Geloven is al “honderdduizenden” jaren oud. Nadat men er achterkwam dat men er ook macht mee kon uitoefenen is het misgegaan…

 8. Geloof is ontstaan uit oude verhalen ( toen kon men nog niet schrijven) en de geschriften zijn door monniken of zo opgemaakt. Daarna heeft men met pijl en boog en zwaard dat verkondigd en werden mensen onderdrukt. De macht was ontstaan!!

 9. @Que Sera Sera [10]: Uw trolreactie (want gedram zonder bewijslast/argumentatie) bewijst het tegendeel van uw domme opmerkingen al.
  Want u beweert, dat mensen die NIET religieus opgevoed worden, dus vanzelf een gelkoof in een of andere (welke) god krijgen? Neen, dit is alleen door indoctrinatie, dwang en aangeleerd krijgen.

  Als reactie op het artikel:
  Wat iemand in zijn eigen tijd en omgeving doet mag iedereen zelf weten. Maar religie gebruiken om anderen te dwingen (koopzondagen, feestdagen in het leven roepen omwille van hun fantasieën, e.d.) is absoluut geen NAP.
  Wil je geloven in een god, een paarse eenhoorn, kabouters of een communistisch regime? Allemaal best, maar laat anderen daar geen last van hebben, laat anderen vrij van die bullshit.

  Que Sera Sera [23] reageerde op deze reactie.

 10. Niet geloven is de natuurlijke staat. < — in uw optiek misschien

  Nee, niet alleen maar in zijn optiek, dit is een simpel feit. Met alles is het zo dat je eerst de inhoud moet kennen om er een mening over te kunnen vormen. Je wordt ook niet geboren als socialist, communist, liberaal, anarchist of libertarier. Als baby word je wel geboren met bepaalde reflexen en instincten, maar het begrijpen van een complex concept als ‘God’, en er een mening over vormen, dat gebeurt vanzelfsprekend pas op latere leeftijd.
  Dus iedereen begint wel degelijk als NIET-gelovige, want je hebt aanvankelijk nog niets om in te geloven.

  Geloven is aangeleerd.< — in uw optiek misschien

  In de praktijk is dit heel vaak wel het geval. Kijk maar naar de correlatie tussen religieuze overtuiging en de verspreiding ervan. Als het niet was aangeleerd, als het echt uit de mens zelf zou komen, dan zouden er veel minder concentraties van moslims, chistenen, e.d. zijn.

  ….. er hoeft niks bewezen te worden, God bestaat, punt uit.

  Welterusten…

 11. @Aryan [16]:

  Volgens de grieken zijn de mensen door de goden ontstaan.
  Dit om hen te vermaken,echter deze mens die man en vrouw tegelijk was, maakte onderling zoveel stennis dat er sprake
  was om het project te eindigen.
  Er was iemand onder de goden die voorstelde het nog wat
  voort te laten gaan.
  En zo werd besloten dat de mens in twee gedeeld ,als man en
  vrouw verder zou verder leven.
  Het beoogde doel was, dat zij elkander dan het leven zuur
  konden maken,in plaats van dat van de goden.

  En zo is het allemaal ge komen.

  Alles de schuld van de GRIEKEN!!!

 12. Ik ben het helemaal eens met Que Sera Sera.

  Het is volstrekt logisch dat deze aardbol met alle complexe systemen daarin en daarop niet door evolutie ontstaan kunnen zijn, maar dat daar het ontwerp en handelen van onze Schepper aan ten grondslag ligt. Wie dat ontkent, bedondert zichzelf.

  Een beladen onderwerp.

  Wat mij telkens weer verwondert is de venijnige en zelfs vijandige houding van mensen die zich libertariër noemen, die voor zichzelf van vrijheid houden maar een ander geen vrijheid van geweten en geloof c.q. godsdienst gunnen. Denken libertariërs nu echt dat iemand die zijn Schepper wenst te erkennen daar van iemand de toestemming nodig heeft? Wat een kolder!

  Libertariërs gaan prat op het NAP, maar ik zie als het gaat om dit onderwerp veel – hoewel niet fysiek – verbaal geweld wat hen m.i. niet past. Jammer, want op die manier kan ik mijzelf niet associëren met het libertarisme. Het is het enige wat mij tegenhoudt.

  Dames en heren libertariërs; gun een ander ook eens de vrijheid die u zelf zo graag (voor uzelf) hebt! Zo niet, dan maakt u zichzelf knap ongeloofwaardig.

  JanC71 [19] reageerde op deze reactie.
  Rien [25] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [18]:

  “Het is volstrekt logisch dat deze aardbol met alle complexe systemen daarin en daarop niet door evolutie ontstaan kunnen zijn, maar dat daar het ontwerp en handelen van onze Schepper aan ten grondslag ligt.”

  Pure nonsense, evolutie is een feit. Bovendien creeer je een groter probleem dan je ‘oplost’, want je moet vervolgens gaan uitleggen hoe god dan ontstaan is, voorwaar een nog complexer systeem (als hij de werkelijkheid met alles er op en er aan bedacht en gemaakt heeft). Beweren dat god simpel is, zoals sommige theologen doen, is onzin, want alles wat we tot nu toe weten van intelligentie en bewustzijn, is dat het verre van simpel is.

  Verder ontneemt een felle discussie je op geen enkele manier de vrijheid om te geloven wat je wilt.

  Philosoof G&R Eigenwijs [20] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Philosoof G&R Eigenwijs [20]:

  Waar heb je het precies over? Wat kan ik niet weten?
  Dat er evolutie over miljoenen jaren heeft plaatsgevonden en dat we allemaal afstammen van een gemeenschappelijke voorouder kunnen we wel degelijk weten. Iedereen met intellectuele eerlijkheid en interesse in evolutiebiologie die weet dat. Het is ook tekenend dat bijna alleen maar gelovigen daaraan twijfelen. Kritiek op evolutiebiologie komt voor 99% uit religieuze hoek, en de enige reden dat ik hier niet 100% zeg, is omdat ik niet dogmatisch over wil komen (ken je nagaan).

  Dat er absoluut geen god bestaat kunnen we niet zeker weten, maar het blijft de taak van de gelovige om dat aan te tonen, maar default-positie blijft ongeloof.
  Ik ‘bekvecht’ hier ook alleen maar omdat andere mensen juist beweren dat god wél bestaat.

  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.

 15. @JanC71 [21]:

  Dat is dus een persoonlijke vete aan het worden.
  (Anti godsdienst geloof)

  Geen van beide, de voor of tegen partij, kan en of hoeft, zijn gelijk te betwisten, of er wel of geen god is,is niet te bepalen.
  Waar het omgaat is, dat de een t.o.v. de ander niet het recht heeft ,eisen te stellen ten aanzien van bepaalde gedragsregels,m.b.t. zijn aan genomen denken.

  Met of zonder god blijft de evolutie mogelijk.

  Dus: Of je je gelijk nu wel of niet krijgt, het blijft m.b.t.
  het natuurlijk gebeuren het zelfde.

  Het best zou zijn, godsdienst uit de openbare ruimte te weren.
  Waarschijnlijk zou het de mensheid een hoop narigheid besparen.

  JanC71 [29] reageerde op deze reactie.

 16. @MMAP [14]:

  U start hier met de zinsnede …

  Uw trolreactie (want gedram zonder bewijslast/argumentatie) bewijst het tegendeel van uw domme opmerkingen al.

  Ik zou gaarne uw bewijs zien want tot op heden doet u niet meer lucht verplaatsen. Schrijven zonder inhoud, motivatie en alleen herhalen met waarmee men u geindoctrineerd heeft.

 17. @Nico [18]:
  “Libertariërs gaan prat op het NAP, maar ik zie als het gaat om dit onderwerp veel – hoewel niet fysiek – verbaal geweld wat hen m.i. niet past.”

  Onzin. Het zijn de gelovigen die zonodig andere mensen willen overtuigen (uit zelfbevestiging). Zolang een gelovige zijn geloof niet etableerd, zal een libertarier er ook niet over beginnen.

 18. @Philosoof G&R Eigenwijs [22]:

  Dat is dus een persoonlijke vete aan het worden.
  (Anti godsdienst geloof)

  Als je schrijft zoals Que Sera Sera in reactie 2, dan moet je niet zeueren als je de wind van voren krijgt. Dan vraag je er namelijk om.

  Geen van beide, de voor of tegen partij, kan en of hoeft, zijn gelijk te betwisten, of er wel of geen god is,is niet te bepalen.

  Ik ben niet degene die iets claimt. Niet geloven is niet hetzelfde als geloven dat god niet bestaat. Ik geef slechts mee aan dat ik niet geen enkel overtuigend bewijs heb gezien dat er een god is. En daarom geloof ik dus niet (=atheisme).

  Waar het omgaat is, dat de een t.o.v. de ander niet het recht heeft ,eisen te stellen ten aanzien van bepaalde gedragsregels,m.b.t. zijn aan genomen denken.

  Ik verplicht nietmand ergens toe, maar normale debatregels schrijven voor dat als je een positieve claim doet (god bestaat), dat de bewijslast dan bij jou ligt. Als iemand echter zegt dat hij gelooft, maar daar geen overlegbare bewijzen voor heeft, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Dat zo iemand gelooft moet hij verder zelf weten, daar heb ik geen last van.

  Dus nee, ik ben niet bezig met een persoonlijke vete, maar ik vraag wel om bewijs m.b.t. baude beweringen.

  Rob ter Horst [30] reageerde op deze reactie.

 19. @JanC71 [29]: Hoe kan de mens, met z’n uiterst beperkte waarnemings- en denkvermogen bepalen of er wel of geen god bestaat.
  De mens, nog nauwelijks buiten de dampkring van de aarde geweest, maar wel “alles” wetende van zichzelf, de aarde en het universum?
  Ik ben ook niet gelovig, maar ik kan niet bepalen of bepaalde dingen die ik opmerk, soms voordat ze gebeuren, te maken hebben met een bredere waarneming danwel signalen van…
  Niemand weet wat “god”is, een bebaarde man op een wolk, het leven op aarde, het universum in z’n geheel, een andere dimensie?
  In de wetenschap bestaat er de theorie dat ons universum ontstaan kan zijn uit een zwart gat in een ander universum. Ze noemen dat een wit gat…

  JanC [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.