Opperdienaar: Het Dunning Kruger effect zie je in steeds meer discussies terugkomen.

Vrijspreker: Wat is dat nu weer?

Opperdienaar: Dat is het effect van ongeschoolde mensen die leiden aan een denkbeeldig superioriteitsgevoel. Ze zijn eigenlijk te dom om alle problemen van hun denkbeelden te zien en onderkennen hun eigen fouten niet. Vrijwel altijd projecteren ze hun eigen fouten op hun discussiepartner. Bijna altijd is de zelfverzekerdheid van iemand omgekeerd evenredig met zijn kennis van zaken.

Vrijspreker: Hoe kan de mensheid overleven? Als je een superioriteitsgevoel combineert met heel veel domheid, dan krijg je toch grote ongelukken?

Opperdienaar: Daarom heeft de mensheid ook heerschers nodig, om domme mensen met superioriteitsgevoel tegen zichzelf te beschermen, door ze op de juiste momenten met fysiek geweld te dreigen, zodat ze de goede beslissingen nemen.

Vrijspreker: En hoe ga je voorkomen dat domme mensen met een superioriteitsgevoel aan de macht komen? De macht, lijkt me een logische plaats voor Dunning Kruger gevallen om naar toe te gaan. Ik denk aan ministers van het complusieteam financiën die karrenvrachten poen van zijn onderdanen in een Grieks zwart gat gooide.

Opperdienaar: Om dat te voorkomen gaan we onderdanen laten stemmen voor hun onderdrukkers.

Vrijspreker: Hoe kunnen ze dan de juiste stem uitbrengen?

Opperdienaar: Het Dunning Kruger effect treedt nooit op in stemhokjes.

Het mooie van stemmen voor je buurman’s onderdrukker is eigenlijk dat je er onderdanen hun scherpste beslissingsmomenten mee afneemt: op het moment dat hun eigen geld hun eigen portemonnee verlaat, zijn ze altijd het best in staat te bepalen wat ze willen. Op het moment dat ze met een rood potlood worden geconfronteerd en een stuk papier met afpersers, zijn het de slechtste beslissers.

Het is ook heel betrouwbaar: Ongeveer 90% van de mensen denkt dat ze een beter dan gemiddelde chauffeur zijn.

Vrijspreker: Je hebt daar vaak mee te maken als je een etatist over vrijheid vertelt en deze dan denkt dat je er niet aan gedacht hebt dat er wegen moeten zijn.

Opperdienaar: Dat is dan weer de projectie vorm, hij verwacht dat jij niet in staat bent de problemen in je theorieën te zien, omdat hij zelf de problemen in zijn eigen theorieën niet ziet. Dat is mooi, want daarom kan ik hem eenvoudig afpersen, zonder dat hij het ziet aankomen. Rustig doorgaan tot de onderdaan op het bestaansminimum zit. BTW verhoging naar 21% is nog niet rond, of de plannen voor verhoging naar 23% en het lage tarief naar 8% liggen al op de plank.

 

42 REACTIES

 1. Die clip van Howard Stern is geweldig! Deze clip van de quote van Churchill moeiteloos vervangen (“Het beste argument tegen democratie is een gesprek van 5 minuten met een gewone kiezer”).

  Maar het zegt ook iets over de psychologische kanten van ‘autoriteit’. Mensen zijn geneigd iemand met autoriteit (een interviewer van een officieel medium) te geloven, ook al beweert deze de grootste onzin. Zoals te horen in die clip. Niemand corrigeert de interviewer.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.

 2. Misschien een idee om de mobiele wiki link te vervangen door de gewone. Verder erg vermakelijk, dat concept is zeer herkenbaar 😆

 3. Zo zie je maar dat je in een democratie onmogelijk kan winnen van het leger mensen dat leeft van de Staat, en altijd zal kiezen voor de kandidaat die hen financieel het meest oplevert!
  Misschien een reden te pleiten voor beperking van democratie: alleen diegenen die (helaas onder dwang) financieel netto bijdragen mogen stemmen. Iedereen die meer geld van de Staat ontvangt dan betaalt, mag niet meer stemmen!

 4. Ik begreep nooit de ware strekking van “niet gehinderd door enige kennis van zaken”. Door de wetenschappelijke inspanning van Dunning en Kruger ben ik weer wat wijzer geworden. [Betekent deze kennisvermeerdering dat ik een kleiner superioriteitsgevoel heb gekregen?]

 5. @Naam * [1]: Het is al langer bekend dat je feiten in mensen hun hoofd kunt plaatsen als je deze verbergt in een vraag.
  Zo is er een experiment waarbij je een filmpje te zien krijgt van 2 autos die op elkaar botsen. De vraag wordt aan verschillende groepen mensen gesteld:
  -How fast did the cars go when they crashed into each other
  -How fast did the cars go when they drove into each other
  De mensen die de eerste vraag krijgen, geven een hogere snelheid aan dan de groep die de 2e vraag krijgen. Op deze manier zijn ook de kleuren van de autos achteraf in de geheugens van mensen te veranderen.

  Mavado [7] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [6]:
  Hebben mensen die aan dit effect lijden herkenbare eigenschappen zoals:
  – Volkomen, 100%, overtuigd zijn van hun eigen gelijk.
  – Altijd het laatste woord hebben.
  – Geloven in complotten.
  – Denigrerend naar personen met een andere mening.

  Dit maakt het eventueel makkelijker om ze domweg te negeren.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Mavado [7]: nee, dat zijn niet de eigenschappen die ze verraden. Er zijn namelijk mensen die 100% van hun gelijk overtuigd zijn en dat ook hebben (Galilleo). Er zijn mensen die altijd het laatste woord willen hebben en dat ook verdienen, er zijn mensen die in complotten geloven, die pas jaren later door anderen erkend worden (guld of Tonkin, zinken van de Lusitania, er zijn geen WMD in Iraq). Er zijn mensen die het verdienen om denigrerend benaderd te worden (Jan Kees de Jager).

  Waar je ze wel aan kunt herkennen is dat ze hun termen weigeren te definieeren.

  Mavado [10] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [8]:
  Je noemt hier meer uitzonderingen dan regels..
  Om nu iedere reageerder als een potentiële Galileo te beschouwen lijkt me toch wat voorbarig.
  Het gaat mij meer om vuistregels, zoals het heeft een platte snavel, het waggelt en het kwaakt dan is de kans aanzienlijk dat het een eend is.

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Mavado [10]: Als iemand het woord complot in de mond neemt, zou ik al wantrouwig worden.
  Dan vraag ik gelijk een definitie van wat een komplot volgens hem is.

 10. @Mavado [9]:

  “Waar je ze wel aan kunt herkennen is dat ze hun termen weigeren te definieeren.”

  Kan je een voorbeeld geven?

  Misschien het volgende citaat, dat ik vandaag op de radio hoorde. Een gemeente-ambtenaar werd geïnterviewd door een presentator die helaas niet doorvroeg. Ging over een grenspaal die teruggezet is op het land van een boer, die boer is daar niet blij mee (“lelijk ijzeren ding dat belemmerend werkt als ik op het land werk”). De boer sprak natuurlijk in zijn eigen belang.

  Het citaat van de gemeente-ambtenaar was: “Ik begrijp de bezwaren, maar wij bij de gemeente denken natuurlijk in het algemeen belang. Want dat is belangrijk, toch?”
  Als ik presentator was, had ik om de definitie van “algemeen belang” gevraagd, én bovendien gevraagd of die ambtenaar werkelijk zeker is van zijn zaak. Want waarom stelt hij de VRAAG, of dit algemeen belang belangrijk is? Is hij er zelf niet ZEKR van en had hij niet resoluut kunnen zeggen: “want dát is belangrijk!!!” ? Weet hij het dan wel te omschrijven?

  Ik denk dat pcrs zoiets bedoelt.

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 11. @MMAP [12]: Dat is idd een goed voorbeeld van iemand die geen definitie vraagt. Een definitie van algemeen belang legt idd vrij snel het probleem met dat begrip bloot.
  Meestal wordt de vraag om een definitie door een echte Dunning Kruger afgedaan als irrelevant gezeur of als afleidingsmanouevre en in het beste geval wordt iets van het internet geplakt, zonder het zelf te lezen.

  Rechtse Rakker [14] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [13]:

  Goed artikel dit!

  Behalve de wegen is er nog dat andere leuke argument: ja, er zijn geen voorbeelden waarin het werkt. Als je dan voor ieder beleidsterrein een praktijkvoorbeeld geeft hoe het privaat werkt, dan wordt er gezegd: ja, maar het totaalplaatje wordt nergens in de praktijk gebracht. Zelfs als je voorbeelden geeft, dat ons huidige model niet echt werkt, dan nog kiezen ze er niet voor. Echt onmogelijk discussieren met overtuigde etatisten….

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [16] reageerde op deze reactie.
  Richard [20] reageerde op deze reactie.
  Richard [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [14]: Dom artikel, want het bevestigd het domme superioriteitsgevoel dat er onder de libertariërs leeft. Kom eens van dat hoge paard af en begeef je onder het volk.
  Ik heb het al vaker geschreven, als je eens normaal met de man of vrouw op straat gaat praten, en niet vanuit een “ik heb altijd gelijk”, of wij zijn “ideologisch superieure” positie, zal je opvallen dat menig persoon wel degelijk inziet dat de overheid één van de problemen is. Er zullen echter maar relatief weinig mensen voor een echte kapitalistische danwel socialistische samenleving kiezen, maar meer voor een sociale samenleving.
  Het libertarisme zit op het verkeerde doodlopende spoor, en zou i.p.v. constant te schoppen tegen de overheid, en de rest van de mensen continue uit te maken voor domme makke en volgzame schapen zichzelf eens achter de oren moeten krabben, en afvragen waarom maar 4000 mensen op ze hebben gestemd…
  De ideeën en conclusies zijn redelijk, maar de tactieken en strategiën zuigen enorm.

  MMAP [17] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [18] reageerde op deze reactie.
  Richard [19] reageerde op deze reactie.
  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Rob ter Horst [16]: Al zo lang op deze site aan het spammen (want lezen doet u blijkbaar niet) en het nóg niet begrepen? Wél een oordeel klaar (“dom artikel”), maar snappen doet u het nog steeds niet.

  Ik leef tussen die mensen die u met “het volk” aanduidt. Ik laat die mensen altijd praten voordat ik me in een discussie werp. Sterker nog, meestal laat ik ze praten en bemoei me er niet eens mee.

  En de getallen van 4000 stemmers op de LP zeggen helemaal inets. Omdat iets meer stemmen krijgt is het goed? Omdat mensen uit eigen belang (comfort, vangnetjes, uitkeringen) voor bepaalde partijen kiezen, is de dwang op anderen moreel goed te praten? Wel eens gedacht dat veel libertariërs NIET de politieke weg kiezen en dus helemaal niet gaanstemmen?
  Wel eens gedacht dat er mensen zijn die anderen NIET willen dwingen en zelf dan ook met rust gelaten willen worden, in plaats van gedwongen te worden in het immorele systeem van “de stemmers” mee te moeten doen.

  Uw reactie getuigt inderdaad niet van veel intellect. Dat is niet omdat ik een libertariër bóven u wil plaatsen, het is simpelweg een constatering. Na al die jaren hier op Vrijspreker is de ontzettend simpele kern van het libertarisme (het NAP) u nog steeds niet duidelijk.

  *zucht, wat doen wij schrijvers hier eigenlijk nog?*

  Rob ter Horst [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [16]: De angst voor het onbekende maakt mensen kopschuw het libertarisme te omarmen (het mechanisme is enigszins vergelijkbaar met de verklaring waarom vrouwen die mishandeld worden bij hun vent blijven). De huidige staatsinrichting is een vorm van comfort, en het vergt moed, visie en daadkracht om uit die cocon te stappen.
  Libertarisme is in mijn beleving een visie, niet zozeer een politieke stroming. Het gaat uit van het individu en propageert individuele vrijheid als ideaal. Er is één basisrestrictie: het individu mag in het streven of realiseren van zijn vrijheid niet de vrijheden van anderen in de weg zitten. Onvermijdelijk zullen er conflicten ontstaan (mensen zijn nu eenmaal verschillend), en het is hier onderhandeling, overtuigingskracht en overleg wat tot oplossingen moet leiden, niet geweld. Vrijheid is een grondrecht van de mens.
  Als u dit superioriteitsgevoel noemt bent u m.i. de weg kwijt. Het is juist het superioriteitsgevoel van de heersende elite, die bepaalt wat een ander moet denken, voelen, geloven en vinden, dat ik verwerp. Bij hun strategie en taktieken worden geen middelen geschuwd om hun ultieme streven: volledige centralisatie van macht over de wereld. We zullen een of andere vorm van organisatie moeten hebben om ons hiertegen te verzetten, en vrijspreker.nl is zo’n bindend platform.

  Wat is de Achilleshiel van de machtselite? Voordat ik hierover mijn analyse (mening) deel, lijkt het me goed de lezers hier te vragen wat zij vinden. Omdat dit off-topic dreigt te gaan: misschien kan Vrijspreker een poll openen?

  Rob ter Horst [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Rob ter Horst [16]: Wel Rob. Ik wacht nog altijd op weerlegging van de feiten dat mensen die staten gesticht hebben de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis zijn en dat verplicht onderwijs een vorm van dwangarbeid voor kinderen is.

  Daar ga ik nog aan toevoegen dat er in de gehele geschiedenis geen enkele staat op vreedzame wijze is gesticht. Bij het stichten van staten zijn altijd mensen vermoord verkracht verbannen en onderdrukt om de staat gesticht te krijgen. Zie het onderzoek “The State” van Franz Oppenheimer. Daaruit volgt logischerwijs dat elke staat in feite onrechtmatig is en dus geen bestaansrecht heeft. Uit onrecht kan men immers geen recht destilleren.

  Probeer met dat in het achterhoofd de overheid maar eens te rechtvaardigen. Of het moet zijn dat je Oppenheimers onderzoek kunt weerleggen. Dan zie ik daar graag een onderbouwing van.

  Rob ter Horst [28] reageerde op deze reactie.

 17. @Rechtse Rakker [14]: Er zijn wel degelijm voorbeelden van landen waar de infrastructuur (grotendeels) in private handen was. In het 19e eeuwse Amerika werden vrijwel alle wegen (turn pikes) privaat aangelegd en succesvol geexploiteerd. Die wegen waren nodig vanwege de immense behoeften aan transportmogelijkheden van grondstoffen en producten als gevolg van de industriele revolutie. Tevens was er een grote behoefte aan wegen vanwege de massale trek van oost naar west. Het waren private partijen die in die behoefte konden voorzien.

  In Engeland zagen we in diezelfde periode een soortgelijk beeld. Ruim 60% van de belangrijkste wegen (de backbone) was volledig privaat aangelegd en in private handen.

 18. @Rechtse Rakker [14]: Bovendien is het lastig discussieren over wanneer ¨iets werkt¨ omdat dat nogal subjectief is. De uitkomsten van een vrije samenleving zijn gewoon anders dan van een onvrije samenleving. In mijn beleving is het echter heel legitiem om de rollen om te draaien. Laat anderen maar eens aantonen dat het niet werkt. Zij rechtvaardigen de dwang immers vanwege die reden.

 19. @Rob ter Horst [16]: Idd, niet de machtselite in hun paleizen met hun legers (a la Jan Kees de Jager die meent geld uit Griekenland met winst terug te krijgen) van een dom superioriteitsgevoel beschuldigen, maar wel libertariers die 4000 stemmen halen en een gedegen filosofie hebben.

  maw als je mensen niet overtuigt van je gelijk, ben je dom.
  De mensen van de witte roos in nazi duitsland hadden waarschijnlijk ook last van een dom superioriteitsgevoel. Die overtuigden ook niet en bleven op hun strepen staan en bekochten het met hun leven.

  Richard [23] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [29] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [22]: Exact. Mensen die beslissen over andermans leven onder het mom van dat zij weten wat goed is voor die anderen, DAT zijn de mensen die zich superieur wanen. Het is echter de vreedzame libertarier die de mensen de regie over hun eigen leven terug wil geven die weggezet wordt als iemand met een superioriteitsgevoel. George Orwell glimlacht tevreden…

 21. Hahahaha, een neger die in de USA president wordt, hoe gek kan je het bedenken.

  Gekker is misschien wel dit: de doorsnee Amerikaan moet helemaal niets hebben van zijn donkere medemens, dus vraag je eerst eens af hoe het dan kán dat de gekozen president zwart is, of is hij toch niet echt gekozen en zit daar slechts een stromannetje van de super elite ?

  Bilderberg ?

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Jan Snijder [24]: Het maakt niet uit de knoet vasthoudt, of wie hem werkelijk vasthoudt, of wie hem in het diepste geheim echt vasthoudt.
  Dat belangrijk vinden gaat er van uit dat de lokalisatie van de onderdrukker, een verschil gaat maken in de loop van de geschiedenis.
  Het gaat om de lokalisatie van de slaaf. Als de slaaf zich niet meer onder een knoet werpt is het afgelopen.

 23. @MMAP [17]: Ü zou toch niet meer reageren op mijn commentaren?

  “Al zo lang op deze site aan het spammen (want lezen doet u blijkbaar niet) en het nóg niet begrepen? Wél een oordeel klaar (“dom artikel”), maar snappen doet u het nog steeds niet.”

  Blijkbaar leest u ook niet altijd goed, want ik heb in al die jaren dat ik nu hier zit aangegeven, dat ik het gedeeltelijk eens ben met de conclusies maar er kwa uitvoering en tacktiek anders tegenover sta.

  “Ik leef tussen die mensen die u met “het volk” aanduidt. Ik laat die mensen altijd praten voordat ik me in een discussie werp. Sterker nog, meestal laat ik ze praten en bemoei me er niet eens mee.”

  Goed, maar luistert u dan ook, of mengt u zich op een gegeven moment met voorbedachte rade in de discussie, en gaat u uit van uw eigen libertarische gelijk hebben.

  “En de getallen van 4000 stemmers op de LP zeggen helemaal inets. Omdat iets meer stemmen krijgt is het goed? Omdat mensen uit eigen belang (comfort, vangnetjes, uitkeringen) voor bepaalde partijen kiezen, is de dwang op anderen moreel goed te praten? Wel eens gedacht dat veel libertariërs NIET de politieke weg kiezen en dus helemaal niet gaanstemmen?
  Wel eens gedacht dat er mensen zijn die anderen NIET willen dwingen en zelf dan ook met rust gelaten willen worden, in plaats van gedwongen te worden in het immorele systeem van “de stemmers” mee te moeten doen.”

  Die vangnetjes waar u en andere libertariërs het constant over heeft, is simpelweg een deel van het betaalde belastinggeld terugkrijgen dat men heeft, of nog steeds betaald.
  Ik betaal véél meer belastinggeld, dan ik aan subsidie terugkrijg.

  “Uw reactie getuigt inderdaad niet van veel intellect. Dat is niet omdat ik een libertariër bóven u wil plaatsen, het is simpelweg een constatering. Na al die jaren hier op Vrijspreker is de ontzettend simpele kern van het libertarisme (het NAP) u nog steeds niet duidelijk.”

  Het is uw en het constante gemekker van andere libertariërs over de rest van Nederland, die domme schaapjes, dat toch sterk de indruk geeft dat men het toch echt beter weet, wat overigens hier ook al eens is opgemerkt, dat libertarisme beter is voor de mensen, die de indruk geeft dat de libertariër zichzelf superieur vindt, want men vindt zichzelf moreel superieur…

  *zucht, wat doen wij schrijvers hier eigenlijk nog?*”

 24. @Leonardo Pisano [18]: Als men hier regelmatig opmerkingen ziet hoe dom de rest van Nederland is, kan men de indruk krijgen dat de libertariër zichzelf superieur vindt.
  Vergis je echter niet, als je openlijk en vrij gaat praten met mensen over de huidige samenleving en politiek, en dat moet echt openlijk en vrij zijn, beter neutraal, dan zie je dat de gemiddelde burger echt wel inzicht heeft. Alleen verwacht de libertariër dan blijkbaar dat ze allemaal massaal op de LP gaan stemmen, en zijn ze dom verbaasd dat ze uiteindelijk géén enkele zetel(s) hebben gehaald, maar slechts iets meer dan 4000 stemmen.
  De meeste burgers zien niets in het opblazen van het huidige systeem, maar weet donders goed dat het anders moet, en zal veel eerder kiezen voor een overheid die moet doen wat hoort, er zijn voor de burger, en dienstbaar…

 25. @Richard [19]: “Wel Rob. Ik wacht nog altijd op weerlegging van de feiten dat mensen die staten gesticht hebben de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis zijn”

  Niet de staat of de overheid is het probleem, maar de mensen in de staat of overheid. De mensen die er gebruik, danwel misbruik van maken. Schakel die uit, en je zal zien dat er een andere vreedzame samenleving kan ontstaan. Eéntje waar de meeste mensen wel tevreden over zijn, waar wel véél meer rekening wordt gehouden met het individue en de persoonlijke vrijheid…

  “en dat verplicht onderwijs een vorm van dwangarbeid voor kinderen is.”

  Je zou dan werken dan ook een vorm van dwangarbeid kunnen noemen, want zonder geld, geen eten en drinken, geen kleding, geen huis etc.”

  “Daar ga ik nog aan toevoegen dat er in de gehele geschiedenis geen enkele staat op vreedzame wijze is gesticht. Bij het stichten van staten zijn altijd mensen vermoord verkracht verbannen en onderdrukt om de staat gesticht te krijgen. Zie het onderzoek “The State” van Franz Oppenheimer. Daaruit volgt logischerwijs dat elke staat in feite onrechtmatig is en dus geen bestaansrecht heeft. Uit onrecht kan men immers geen recht destilleren.”

  Géén idee. Ben er niet bij geweest bij het ontstaan van al die duizenden staten in de afgelopen duizenden jaren…

  “Probeer met dat in het achterhoofd de overheid maar eens te rechtvaardigen. Of het moet zijn dat je Oppenheimers onderzoek kunt weerleggen. Dan zie ik daar graag een onderbouwing van.”

  Ik rechtvaardig de overheid niet, heb ik nooit gedaan. Dat is iets wat hier ook maar niet begrepen wordt. Komt waarschijnlijk omdat men hier alleen maar logisch kan denken, als je niet voor ons bent dan ben je tegen ons…
  Ik zie meer in het omvormen van de overheid naar iets wat écht dienstbaar is aan de burger.

  Johnny Feelgood [40] reageerde op deze reactie.

 26. @pcrs [22]: “Idd, niet de machtselite in hun paleizen met hun legers (a la Jan Kees de Jager die meent geld uit Griekenland met winst terug te krijgen) van een dom superioriteitsgevoel beschuldigen, maar wel libertariers die 4000 stemmen halen en een gedegen filosofie hebben.”

  Een gedegen filosofie die overigens niet aankomt bij de mensen, en is dat omdat ze dom zijn, of omdat de boodschap misschien niet op de juiste manier wordt overgebracht. Het zou dus eens handig zijn om niet alleen kritisch te kijken naar de ontvanger van de boodschap, maar ook naar de zender.

  Opvallend was trouwens dat in de eerste week na de verkiezingen, er hier vele nieuwe reageerders kwamen met nieuwe realistischer voorstellen hoe e.e.a. beter aan te pakken, en daarna bleef het opvallend stil, en waren de nieuwelingen ook weer vertrokken. Dat is ook een teken…

  maw als je mensen niet overtuigt van je gelijk, ben je dom.
  De mensen van de witte roos in nazi duitsland hadden waarschijnlijk ook last van een dom superioriteitsgevoel. Die overtuigden ook niet en bleven op hun strepen staan en bekochten het met hun leven.”

  Nee, de overheid de schuld geven van alles, en de burgers voor dom uitmaken, dat helpt ze overtuigen op de LP te stemmen.
  Mensen overtuigen van je gelijk doe je niet alleen door gelijk te hebben, maar ook de juiste snaar bij hen te raken, hun te motiveren, hun het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt, en hun niet een verkiezingsprogramma aan te bieden die jullie libertariërs begrijpen, maar die ook door hun begrepen wordt.

  pcrs [32] reageerde op deze reactie.

 27. Ik heb ook all 3000 keer uitgelegd dat de tactieken die worden toegepast niet werken, maar ja stront eigenwijs de gemiddelde libertarier, wel hard roepen dat mensen bij verkiezing puur en alleen voor het eigenbelang op de korte termijn stemmen maar zelf precies hetzelfde doen, andere begrippen worden gebruikt maar toch komt het min of meer op hetzelfde neer; Net zo als een SP niet geloofwaardig is als er alleen werkschuw/zielig volk op stemt is een LP niet geloofwaardig als er alleen rijkere mensen op stemmen, kan je wel blijven roepen dat libertarisme voor iedereen de beste/eerlijke oplossing is maar zonder een brede maatschappelijke samenstelling blijft het een lobby groep voor een zeer specifieke doelgroep.

  Er is keuze genoeg wat betreft potentiële kandidaten, maar dat zijn niet het soort kandidaten die braaf met achter een partij programma aanlopen, wel de kandidaten die potentieel hele nieuwe groepen kiezers kan bereiken.

  Snap wel waarom iedereen zo pissed off @ rob is maar als je zijn berichten ontleed dan is wat overblijft toch iets wat al door heel veel mensen is gezegd, EN daarnaast is veel van dergelijk commentaar gericht aan “libertariers” …tja als je dat als een persoonlijke aanval ziet dan is het lastig discussie voeren.

  MMAP [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.