Opperdienaar: Het Dunning Kruger effect zie je in steeds meer discussies terugkomen.

Vrijspreker: Wat is dat nu weer?

Opperdienaar: Dat is het effect van ongeschoolde mensen die leiden aan een denkbeeldig superioriteitsgevoel. Ze zijn eigenlijk te dom om alle problemen van hun denkbeelden te zien en onderkennen hun eigen fouten niet. Vrijwel altijd projecteren ze hun eigen fouten op hun discussiepartner. Bijna altijd is de zelfverzekerdheid van iemand omgekeerd evenredig met zijn kennis van zaken.

Vrijspreker: Hoe kan de mensheid overleven? Als je een superioriteitsgevoel combineert met heel veel domheid, dan krijg je toch grote ongelukken?

Opperdienaar: Daarom heeft de mensheid ook heerschers nodig, om domme mensen met superioriteitsgevoel tegen zichzelf te beschermen, door ze op de juiste momenten met fysiek geweld te dreigen, zodat ze de goede beslissingen nemen.

Vrijspreker: En hoe ga je voorkomen dat domme mensen met een superioriteitsgevoel aan de macht komen? De macht, lijkt me een logische plaats voor Dunning Kruger gevallen om naar toe te gaan. Ik denk aan ministers van het complusieteam financiën die karrenvrachten poen van zijn onderdanen in een Grieks zwart gat gooide.

Opperdienaar: Om dat te voorkomen gaan we onderdanen laten stemmen voor hun onderdrukkers.

Vrijspreker: Hoe kunnen ze dan de juiste stem uitbrengen?

Opperdienaar: Het Dunning Kruger effect treedt nooit op in stemhokjes.

Het mooie van stemmen voor je buurman’s onderdrukker is eigenlijk dat je er onderdanen hun scherpste beslissingsmomenten mee afneemt: op het moment dat hun eigen geld hun eigen portemonnee verlaat, zijn ze altijd het best in staat te bepalen wat ze willen. Op het moment dat ze met een rood potlood worden geconfronteerd en een stuk papier met afpersers, zijn het de slechtste beslissers.

Het is ook heel betrouwbaar: Ongeveer 90% van de mensen denkt dat ze een beter dan gemiddelde chauffeur zijn.

Vrijspreker: Je hebt daar vaak mee te maken als je een etatist over vrijheid vertelt en deze dan denkt dat je er niet aan gedacht hebt dat er wegen moeten zijn.

Opperdienaar: Dat is dan weer de projectie vorm, hij verwacht dat jij niet in staat bent de problemen in je theorieën te zien, omdat hij zelf de problemen in zijn eigen theorieën niet ziet. Dat is mooi, want daarom kan ik hem eenvoudig afpersen, zonder dat hij het ziet aankomen. Rustig doorgaan tot de onderdaan op het bestaansminimum zit. BTW verhoging naar 21% is nog niet rond, of de plannen voor verhoging naar 23% en het lage tarief naar 8% liggen al op de plank.

 

42 REACTIES

 1. @Igor [30]: Zoals ik in mijn reactie 17 (en elders op Vrijspreker al vaker heb geschreven): prima als mensen niet zelf na kunnen denken en leiding nodig hebben, prima dat zij daar geld voor willen betalen of het zich laten afdwingen. Maar als we nu zó begaan zijn met minderheden, laat dan de ultieme minderheid (een “libertariër”, of minstens iemand die voor zelfbeschikking kiest: een individu is toch de ultieme minderheidsgroep) dan de vrijheid BUITEN dat systeem te leven. Wél in het gebied/land, maar maak dat mens geheel vrij van overheidsdruk en -dwang. en ga vanuit een nul-situatie dan eens opbouwen wat dat individu aan “gemeenschappelijke” diensten gebruikt of wenst.

  Dan houd dat individu dus ten eerste het geld over dat zijn arbeid waard is, dus inclusief alle belastingen en afdrachten, ook die zijn baas af moet dragen. Echt de waarde die iemand voor een bedrijf heeft.

  Een voorbeeld van een dienst die het individu dan zou betalen is het veelgenoemde “maar je maakt toch ook gebruik van de wegen?”. Prima, er gaat jaarlijks circa 4 miljard in van de staat in wegen en aanverwante uitgaven. Er leven 17 miljoen mensen die daar gebruik van kunnen maken. Het individu betaalt dan dus, voor dit gebruik een 17-miljoenste deel van die 4 miljard = nog geen 250 euro. Dus verder geen accijns, BTW en wegenbelasting enz. De inefficiëntie van de roverheid is dan meteen meebetaald.
  Zo kun je elke ultieme minderheid (= individu) precies laten betalen voor wat hij gebruikt van die “gemeenschap die zich wél laat knechten als slaven”.

  Dit voorbeeld kun je op alles toepassen wat het individu gebruikt, verbruikt of waar hij schade aan toebrengt.

  Maar hij betaalt bijvoorbeeld niets voor kunst of de trein, als hij dat niet gebruikt. En wil het individu een keer naar het Philharmonisch Orkest luisteren, betaalt hij braaf de werkelijke prijs van het kaartje (circa 130 euro, van mijn part 400 euro, dat is de individuele keuze) in plaats van die 35 of 75 euro die de plaats in het theater nu kost en waarvan de rest door de miljoenen belastingbetalers is meegefinancierd.

  Het zijn maar 2 voorbeelden, maar het geeft aan dat mensen vrij horen te zijjn in welke diensten zij afnemen en waarvoor zij dan dienen te betalen.

  Velen denken vanuit het complexe roverij-systeem waarin we nu leven en welke dingen we zouden “missen” als we belastingroof afschaffen. Ik begin op een “nulmeting” en bouw van daaruit op waar ik voor wil betalen.

  Laat mensen vrij om NIET deel te nemen, dwing anderen niet door politici in het zadel te helpen met verkiezingen.

  Rob ter Horst [34] reageerde op deze reactie.
  Igor [37] reageerde op deze reactie.

 2. @Rob ter Horst [29]: Als mensen zich door een besnorde dictator in een oorlog laten storten waarin ze allea verliezen en waarbij ze vreselijk lijden, terwijl mensen van de witte roos ze daar voor waarschuwden, dan noem ik die mensen dom en niet degenen van de witte roos die het tij niet konden keren, maar tenminste wel inzagen dat het misging.

 3. @Rob
  Het probleem is dat de staat een machtsorgaan is en macht per definitie slechte mensen aantrekt. Zeker in een democratie zoals wij die kennen. Daarnaast schenden overheden het primaire recht van elk mens: het zelfbeschikkingsrecht hetgeen onrecht impliceert. Mooie woorden en goede bedoelingen doen daar niets aan af. Onrecht blijft onrecht.

  Je beseft dat de term dienstbare overheid letterlijk een contradictie is?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.
  Rob ter Horst [35] reageerde op deze reactie.

 4. @MMAP [31]: Reken je je niet rijk, of in je eigen voordeel zoals hier vaker gebeurt. Er zijn geen 17 miljoen automobilisten, maar beduidend minder, geloof dat er zo’n 7 miljoen auto’s in omloop zijn, dus de prijskaart van slechts 250 euro gaat al ruim boven de 500 euro.
  Bovendien, waarom zou iemand 250 euro of ruim 500 euro moeten betalen terwijl hij/zij alleen maar lokaal gebruik maakt van de wegen, beetje duur toch, en meebetalen voor anderen.
  Verder is het opvallend dat anderen altijd de reëele prijs gaan betalen, maar dat ga jij uiteraard ook doen. Het is altijd dat de libertariër het een stuk goedkoper denkt te krijgen, en de ander duurder, de realistische prijs. Misschien wordt de hobby of aktiviteit die jij nu doet ook een stuk duurder.
  Het zou zelfs zomaar kunnen dat vele mensen dat voorbeeld van 130 of 400 euro voor een concert niet meer kunnen betalen, omdat het te duur wordt, of ze het te duur vinden, ook al betalen ze geen belasting en btw meer en dat heeft zo z’n consequenties, geen concerten meer, geen Philharmonisch Orkest meer, geen inkomen meer, geen werk meer voor toeleveranciers, etc.
  Zolang er geen specifieke duidelijkheid is over o.a. de financiële consequenties in een libertarische samenleving, wat betekent het individueel voor de mens, zal men eieren voor z’n geld kiezen en blijven bij het huidige systeem. Men weet wat men heeft.

  MMAP [42] reageerde op deze reactie.

 5. @Richard [33]: De huidige staat en de mensen erin, dat klopt. Dus moeten er steeds meer mensen in komen die die “mentaliteit” niet hebben, en die de huidige “machtsstaat” om gaan vormen naar iets waar men de burger dient. Daar zal je, ondanks dat dat ook moeilijk zal zijn, veel meer mensen aan je kant krijgen, dan er steeds maar op blijven hameren dat de overheid weg moet.
  Ook al heb je helemaal gelijk, als jij de enigste van je groep er zo over denkt, blijf je de enigste.
  Dus, als je maar steeds blijft zeggen dat de overheid het probleem is, en de rest van Nederland, de 99,99% het anders of genuanceerder ziet, hoe dom is men dan zelf…
  Het is net als op het werk, er kan veel zuiniger en efficiënter gewerkt worden in theorie, maar de praktijk is anders. Het enigste wat je dan kan doen is zo zuinig en efficiënt mogelijk werken als de situatie het toelaat. De mens is meestal de beperkende factor, maar uiteindelijk draait het wel om de mens, niet om het systeem. Ik blijf liever mens, dan “machine”.

  pcrs [36] reageerde op deze reactie.
  Richard [38] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [41] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob ter Horst [35]: Mensen vinden nu nog steeds Stalin geweldig en ook als de hele armenzorg/pensioenstelsel/banken/geld/wegen systeem in elkaar gestort is en alle onderdanen naar hun geld kunnen fluiten, zelfs dat zullen nog velen hun afpersing prijzen.
  Ooit was de standaardslavernij overal en niemand kon zich voorstellen hoe een samenleving zonder slavernij kon werken. Je bent wat verder en niemand kan zich voorstellen hoe het ooit met slavernij kon werken.
  Ooit kon men onmogelijk begrijpen dat vrouwen als gelijkwaardig gezien werden tov mannen. Nu is het niet in te denken dat je daar anders over zou denken.
  Wat nu nog ondenkbaar is voor 99% zal later ondenkbaar zijn voor 1%. Let niet op de massa, het zijn trendvolgers. Het is argumenteren tegen de abolitionists in 1700. Dat je niet in de voorhoede plaatsneemt, kan ik goed begrijpen, maar dat je slavernij aktief verdedigt en er je tijd aan besteed, dat kan ik even niet vatten.
  Als je een zooi water bij de wijn wilt doen om het beter verteerbar te maken voor de massa, waarom ga je niet naar de VVD, die belastingverhogingen doorvoeren en hun breekpunten breken?

 7. @MMAP [31]:
  oh maar ik ben voor een groot deel wel libertarische ingesteld hoor MMAP, maar er missen een paar belangrijke zaken en zodra iemand iets post wat niet strikt libertarische komen iedere keer weer dezelfde uitgekauwde antwoorden, dat zal je toch ook wel opgevallen zijn in de reacties op jouw eigen artikels die afwijken van de norm hier.

 8. @Rob ter Horst [35]: Ik ben het met je eens dat de weg naar vrijheid -voor zover die weg al mogelijk is- via tussenstappen zal verlopen. Voor mij is het van belang dat mensen begrijpen waarom vrijheid juist is. En dan is het niet te vermijden dat je het totale plaatje laat zien, zowel van wat vrijheid uiteindelijk beketent als waarom de huidige situatie onjuist is.

  De laatste voorbeelden van staten die in de buurt kwamen van de klassieke rechtstaat hebben het helaas niet al te lang volgehouden, mede vanwege juist de mensen die macht willen hebben om te heersen over anderen om hun idealen door te drukken en/of om er zelf beter van te worden.

  Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd naar jouw definitie van een staat en -als je de mening van Oppenheimer niet deelt- hoe je denkt dat mensen dan een territorium konden/kunnen claimen van vele duizenden tot zelfs honderdduizenden vierkante kilometers grondgebied, zonder daarbij rechten van anderen te schenden. Hoe zou dat proces volgens jou dan in zijn werking gegaan?

  Ik zei natuurlijk niet voor niets dat de term ‘dienstbare overheid’ letterlijk een contradictie is. Dienstbaar impliceert nederigheid; het impliceert een vorm van ondergeschikt zijn aan degenen die gediend worden. De term overheid impliceert juist dat zij ‘boven’ iets staat. Het impliceert dat er ook een soort onderheid is. In dit geval zijn wij dat. Ergo, een dienstbare overheid bestaat niet. De enige manier dat een overheid dienstbaar kan zijn, is als het -net als elke andere organisatie- een speler op de vrije markt wordt en net als die partijen diensten op vrijwillige basis aanbiedt die mensen kunnen accepteren of weigeren. En dat zij verder geen zeggenschap heeft over andere mensen of bedrijven.

  Overigens nog even terugkomend op je voorbeeld dat mensen gedwongen worden om te werken om te overleven: dat zit in de menselijke natuur. Een mens moet handelen om te overleven, anders sterft hij. Hij kan er natuurlijk voor kiezen om vrijwillig te sterven, maar de meeste mensen verkiezen het leven boven de dood. En dan ontkom je er niet aan dat je moet nadenken, keuzes moet maken en zult moeten handelen om je positie proberen te verbeteren. Daar zit verder geen menselijke dwang achter. Er zijn geen mensen die je dwingen om te leven. Dit i.t.t. kinderen verplicht naar school te sturen. Daar zit wel menselijke dwang achter die de vrije keuze van de kinderen (en ouders) ondermijnt.

 9. niet de staat of de overheid is het probleem, maar de mensen in de staat of overheid. De mensen die er gebruik, danwel misbruik van maken. Schakel die uit, en je zal zien dat er een andere vreedzame samenleving kan ontstaan.
  @Rob ter Horst [28]:

  Dat denken grote dictators ook: “schakel de andersdenkenden uit” en dus werden miljoenen individuen om die reden reeds afgeslacht
  Zonder machtsmiddel zoals de staat, zou er idd veel meer vrede zijn ..

 10. @Rob ter Horst [35]:

  MMAP heeft een duidelijk voorstel gedaan. Het probleem met de lokale wegen en snelwegen valt eenvoudig op te lossen. Je berekent de kosten van het regionale wegennet door aan alle gebruikers: dus ook de fietsers en voetgangers. Vaak liggen er ook fietspaden langs de wegen. Het gebruik van snelwegen kan dan via tol gefinancierd worden. Valt allemaal prima te berekenen.

  Geef mensen gewoon het recht om UIT de staat te stappen. Dus alleen te betalen voor gemeenschappelijke diensten en verder niets. Dan kunnen alle andere mensen die zo bang voor het onbekende zijn of gewoon dol zijn op een leidersfiguur boven hen, gewoon binnen de staat blijven.

  Dus Rob, wat is je keuze? Kies je voor dit keuzesysteem of blijf je een pistool richten op de libertariers die uit die staat willen? Ik ben benieuwd naar je antwoord.

 11. @Rob ter Horst [34]: Ligt er maar helemaal aan hoe je dit berekent.

  Zoals in het voorbeeld van het orkest-bezoek, betaalt IEDEREEN mee aan de subsidie van de kleine groep gebruikers. Wordt het te duur als elke bezoeker het werkelijke bedrag zou betalen, dan is er blijkbaar geen markt voor dit soort kunst & cultuur. Nu is het oneerlijke (want gesubsidieerde) concurrentie ten opzichte van de artiesten die wél succesvol zonder overheidssteun hun klanten vinden, al is het maar een schlemiel als Frans Bauer. Of je hem goed vindt of niet: hij komt aan zijn inkomen zónder dwang op anderen.

  En als je dit projecteert op de wegen, kun je inderdaad ook zeggen dat alleen de automobilist (die 7 miljoen mensen) betaalt, maar zijn passagiers (partner, kinderen) reizen dan gratis mee? Of maken geen gebruik van de ruimte en de voorzieningen? Want naar de crèche ligt geen weg of fietspad? En naar de scholen ook niet?

  Als je enerzijds de niet-gebruikers wil laten betalen voor de hobby van enkelen, is het niet meer dan fair om het aantal potentiële weggebruikers mee te tellen in de verdeling van de kosten van de infrastructuur.
  Dus kosten delen door totaal aantal inwoners is een logische redenering.

  Of, en dat is een andere mogelijkheid, inderdaad alleen de echte gebruikers laten betalen, maar dan ook uitsluitend de betalers laten meebeslissen in het onderhoud en aanleg van die infrastructuur.

  Afrekenen kan, zoals Rechtse Rakker al schrijft, door tolwegen. Of door abonnementen, zoals ook in o.a. Canada wordt gedaan. Je betaalt dan abonnementsgeld voor alleen DIE wegen waar je veel gebruik van maakt (woon-werk verkeer bijvoorbeeld). Voor het incidentele gebruik van andere wegen betaal je dan tol of via een vignet. Meest gebruikte wegen worden dan het efficiënst, breedst en best onderhouden. Want er is vraag naar en genoeg aanbod.

  Het allersimpelste is alle belastingen op infrastructuur afschaffen, de brandstoffen verkopen aan de werkelijke prijs die in de vrije markt zijn evenwicht zal vinden en dan dáár een heffing opzetten, die dan (per regio/land) zuiver en eerlijk in de pot infrastructuur komt en niet in een pot verdwijnt waar bijvoorbeeld ook de fokpremie (kinderbijslag) wordt gefinancierd, of een oorlog, of de banken.

  Ik heb ook al eens een idee gezien, hier op Vrijspreker, om veelgebruikte wegen te laten kopen en onderhouden door de bedrijven die er het grootste voordeel bij hebben.

  Kortom: er zijn genoeg ideeën om hier wat mee te doen. En ze zullen zeker niet allemaal vlekkeloos werken, maar zoals het nú is werkt het zeker niet. En is het verre van moreel.

Comments are closed.