Dat is een van de problemen in deze tijd, mensen worden goed opgeleid maar enkel datgene wat ze geleerd hebben of onthouden nemen ze aan als juist zijnde.  En daar zit de zwakke schakel bij de bestuurders van instellingen, Banken, bestuurders in ons land en Europa.

 

Daarom wordt de mening van de gewone man niet meer overwogen bij de besluitvoering. De Managers die aangesteld worden denken daardoor altijd de juiste besluiten te nemen, en we zien dat het vaak verkeerd afloopt.

Mensen en bestuurders moeten meer gaan nadenken en niet alles klakkeloos voor juist aannemen.

 Ingezonden door Reiny
—–

RED: Juist, dan zal in dit land bijna niemand meer gaan stemmen op de gevestigde partijen en hun politici!!

 

11 REACTIES

  1. Waar komt toch die rare gewoonte vandaan om managers meer salaris te geven? De ACHTING voor deze relatief moderne functie moet snel verminderen. De functie hoort alleen te gelden als promotieplaats.
    Een superieur is iemand uit je eigen vakgebied, net als vroeger de gildemeester. Gewoonlijk een senior. Naast dit soort leiding moet er een algemene directie zijn die op de centjes past en de orde bewaakt. Alleen de directie is bevoegd tot onslaggeving en luistert naar alle partijen. Daarmee voorkom je haantjesgedrag en angstcultuur.
    Ook is het hoog tijd om managers te vervangen door software! Namelijk de software die ze zelf gebruiken. Voor het overige doen ze aan raamstaren, letten of je op tijd komt of verklikkers aanwijzen, laatdunkend beoordelen, verschil maken tussen je collega’s = heersen door verdelen, gewoontes en werkmethoden verstoren, niet coachen maar heersen.
    Door hun hoge salarissen stijgen de overheadkosten van het bedrijf, dat op haar beurt gaat bezuinigen op “lager” personeel.
    Ook krijg je door managerslagen veel onnodige hierarchie, met als gevolg veel vertragingen, vergaderingen, spanningen, enz..
    Ontsla die pummels met hun bedrijfskunde- of bestuurskundeopleiding en vervang ze door voorwerkers of gildemeesters. Einde hooghartigheid. Ik spreek namens velen uit bittere ervaring. PS. na ontslag zo iemand een klap op zijn smoel geven kan ik ten zeerste aanraden.

  2. Binnenkort zijn er in Nederland geen studenten meer die zich aanmelden voor scheikunde, natuurkunde, electro, mechanica. Want die zouden uiteindelijk altijd knecht worden. Knecht van een leeftijdsgenoot die Bedrijfskunde of Bestuurskunde of Rechten heeft gestudeerd.
    Zelfde IQ, zelfde inspanning geleverd, en toch hoepla ieders meerdere.
    Leg je oor eens te luisteren in de kantines van deze faculteiten. De pummels raaskallen als uebermenschen alsof nu al de wereld aan hun voeten ligt. Maak daar eens een TV-opname van: opleiding tot hoogmoed.
    Verbeelding is zo ongeveer het moeilijkste wat je iemand kunt afleren.
    Destijds was ik zo stom om Scheikunde te studeren; een moeilijke studie met weinig vrije middagen. En niemand deed er zo kort over als bij Rechten. Met mijn studie heb ik nooit topman of bedrijfsleider kunnen worden, want daar heb je extra studies voor nodig welke ik niet hoef te noemen. Maak ook een TV-reportage van kantines voor scheikundestudenten en verbaas je over het contrast in arrogantie.

    Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

  3. In mijn vorige bijdragen tracht ik de psychologie van de hoogmoed neer te zetten. Ik denk dat met name de universiteiten broedplaatsen zijn van elite-gevoel. Soms komt het van huis uit, maar het is met name de groep die in combinatie met de leeftijd de mentaliteit vormt. Daar moet worden ingegrepen. Desnoods met verplicht knielen en danken. En stage lopen op het platteland.
    Het vooruitzicht van de pummels die de politiek in gaan is veel te hoog gespannen. Ze zullen ook niet de rijksten worden en ook niet de beroemdsten, maar hun air is bij geen ander zo koppig.

    Naam * [4] reageerde op deze reactie.

  4. @Fatima [3]:

    Waarom maak je je zo druk en ga je niet je eigen weg?

    De arrogantie die je noemt begint al veel eerder. Ik zat op een “categoraal gymnasium” en al vanaf klas 1 (brugklas deed men niet aan) werd je al duidelijk gemaakt dat je bij de aankomende elite hoort (mits paps en mams niet in een paupurjwijk wonen). Het was best een leuke school maar om nou te zeggen dat de mensen daar zo bijzonder waren…

    Geen bestuurskunde-student die de nieuwe Steve Jobs, Richard Branson of Rembrandt zal worden, ooit. Ik ken wat (oud) rechten-studenten die ze ‘goed op een rijtje hebben’, maar altijd opgesloten zitten in het bureaucratisch systeem. Tenzij ze er zelf uitstappen.

    Naam * [5] reageerde op deze reactie.

  5. @Naam * [4]:

    Aanvullend:
    Je kan bureaucraten – ook die in het bedrijfsleven – als parasieten zien. Zelf kunnen ze niets, behalve regeltjes bedenken. Men moet leven van het werk van mensen die wel iets kunnen en overal ter wereld welkom zijn. In tegenstelling tot de bureaucraten.

  6. Je moet altijd vooruit kijken, vergelijk het maar met een bril;
    Toen de mens ontstond was er nog geen bril maar wel zaten de oren op de juiste plek om een bril te dragen!!

  7. Kennis verwerven maar zelf niet willen nadenken doet me hier aan denken. http://www.demorgen.be/dm/nl/5380/Voedselcrisis/article/detail/1504531/2012/09/21/Bewijs-dat-ggo-voedsel-niet-veilig-is.dhtml

    Met de kennis van een staatsopleiding op kosten van de belastingbetaler om vervolgens trots te kunnen zijn als men bij Monsanto zonder nadenken of geweten via genetische manipulatie van ONS natuurlijk voedsel, met octrooi wel te verstaan, de boel kankerverwekkend heeft gemaakt.

  8. @Fatima [2]:

    Volgens mij is er een schreeuwend tekort aan chemici in Nederland en West-Europa en is dat geen industrie, die je naar China kunt verplaatsen, omdat ze daar te slordig werken. De toekomst ligt echt wel aan je voeten. Die managersbaantjes sneuvelen straks met de bosjes, want de overheid zal hard moeten gaan bezuinigen. Ik ken iemand, die HLO heeft gehad. De werkgever bekostigt voor hem een studie aan de TU en geeft van hem 1,5 dag per week vrij voor studieverlof. Dat krijg je volgens mij nergens meer. Met een textuele studie als rechten of managementvaardigheden zullen die anderen het straks echt niet redden.

  9. Je vindt na je vijftigste al geen baan meer. Ik was onmisbaar, maar gaandeweg is mijn functie uitgehold door outsourcing. U weet wel, die mythe van goedkoper personeel. Men nam genoegen met minder kwaliteit. Mijn functie werd met opzet minder gewaardeerd en sommige major achievements waren heel snel vergeten!
    Als senior staff expert ben ik weggetreiterd door een onnodige teamleider met veel eigenwijsheid en weinig ervaring. Het menneke is binnengehaald om personeel weg te jagen. Wanneer je ondanks zeer goede reputatie als een lul wordt behandeld en je hebt geen enkele macht om je eer te halen, dan gebeurt er vroeg of laat iets.

  10. Daarom zeg ik tegen alle studenten in bete-wetenschappen: stop met je studie, want je wordt later een ondergeschikte voor wie je op eieren moet lopen. Ga allemaal een manageropleiding volgen. Laat Nederland weten dat men beter naast zijn schoenen kan lopen omdat macht hoger wordt aangeslagen dan kundigheid.
    Het doet me denken aan de film “Het IJzeren Kruis”. Daarin worden doorgewinterde commando’s geschoffeerd door een verwaande junker met niets in zijn mars. Kom studenten: allemaal naar Nyenrode en fuck the world.

  11. Gele papagaai 100 E, kan Engels.
    Rode papagaai 200E, kan Engels en Duits

    Bonte papagaai 700E !!!

    Welke taal kan die bonte dan allemaal spreken, verkoper ?
    Niets, waar de rode en de gele zeggen manager tegen hem.

Comments are closed.