Maar door onbekendheid en socialistische propaganda wordt het ten onrechte veroordeeld..

Ayn Rand heeft een heel boek geschreven om dat duidelijk te maken:

Capitalism, the unknown ideal” vertaald als: “Kapitalisme, het onbegrepen ideaal

 

In feite is het kapitalisme een eenvoudig systeem:
Op morele manier in vrijheid met elkaar zaken doen in een vrije markt, zonder geweld of bedrog.

Als je dit laat bezinken, hoe kan iemand er dan bezwaar tegen hebben?

25 REACTIES

 1. @Ric [1]: Precies. Ik wil dat niet maar heb dat NU wel, in deze niet-kapitalistische wereld.

  Uitbuiting: van mijn arbeidsvruchten wil de roverheid 70-80% afroven. Over uitbuiting gesproken.

  Steekpenningen, prijsafspraken, fraude, marktprotectionisme, keurslijven, marektingbedrog: precies wat de roverheid naar hartelust uitvoert.

  Mensonterende arbeidsverhoudingen? In een kapitalistische wereld zal er vanzelf een balans komen en zullen bedrijven goed voor hun mensen moeten zorgen, willen ze geld blijven verdienen. Wat we nu zien, door hoge roverheidsdruk op bedrijven, is dat werk naar buitenland wordt gebracht en kinderarbeid en mensonterende omstandigheden optreden. Dat is niet dankzij kapitalisme, maar juist door roverheden ontstaan.

  Aryan [6] reageerde op deze reactie.
  Aryan [7] reageerde op deze reactie.
  Rice [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Ben [4]: Kunt u deze onzin ook uitleggen met argumenten? Of blijft het bij deze one-liner?

  Onder dwang, met dreiging van vrijheidsberoving en boetes, door mensen die van de roverheid de wapens mogen dragen, bij andere mensen meer dan de helft van hun inkomen stelen, dát is diefstal.

  Ben [13] reageerde op deze reactie.

 3. @MMAP [2]: Precies zoals U het zegt MMAP!! Het is jammer dat ‘Socialisme’ een ongeneeslijke brain virus is. En het is daarom dan ook dat die geesteszieken het nu nog steeds niet begrijpen en wij in NL daar dus de dupen van zijn. Verder zijn er veel te veel om ze allemaal te kunnen opsluiten in ’n inrichting.

 4. @MMAP [2]: Precies zoals U het zegt MMAP. Het is jammer dat ‘Socialisme’ een ongeneeslijke geestesziekte is. En het is daarom dan ook dat die geesteszieken het nu nog steeds niet begrijpen en wij in NL daar dus de dupen van zijn. Verder zijn er jammer genoeg te veel om ze allemaal te kunnen opsluiten in ’n inrichting. En abknallen mag niet. Zucht!!

  MMAP [9] reageerde op deze reactie.

 5. @MMAP [2]:

  Tja , de overheden doen er idd gulzig aan mee.Ze zijn zelfs bezig met het creeren van de moraal dat het leven alleen bestaat uit werken , werken , werken , eten en als je tijd over hebt mag je een dutje doen.

  Maar wel je communicatiemiddelen aan laten staan anders mis je misschien iets van het circus.

  Van een overheid zou je meer mogen verwachten , maar die zitten dusdanig in de tang van het kapitaal dat ze niets anders meer kunnen dan het volk blij maken met een dood musje.

  MMAP [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Aryan [7]: Hahaha, abknallen of opsluiten hoef je die socialisten niet hoor.

  Laat ze eens écht kapitalisme meemaken, dus een maatschappij zonder overheidsdruk. Dan houden ook die socialisten de helft tot het dubbele méér geld over dan nu (de productieven dan wel, niet de steuntrekkers en ambtenaren {= steuntrekkers met een stropdas en/of uniform}). En wie veroordeelt hen dan als zij uit vrije wil dat geld schenken aan organisaties die voor de minder bedeelden op willen komen? Dát is sociaal, zoals veel libertariërs ook doen of zullen doen: VRIJWILLIG geld schenken aan doelen die hen aan het hart ligt.

  En dat is heel wat socialer dan onder dwang je buurman (laten) beroven van zijn geld om aan, door zichzelf benoemde elitegroepjes, “goede doelen” te geven.

  En zelfs al zouden er socialistische groepringen zijn die er hun eigen dwangsysteem op na zouden houden binnen een kapitalistische maatschappij? Wat dan nog? Als ze andere maar niet dwingen. Als zij zelf een “hogere macht” als leiding verkiezen vind ik dat prima. Maar dwing anderen niet diezelfde macht te sponsoren en te aanbidden.

 7. @Rice [8]:

  Van een overheid zou je meer mogen verwachten , maar die zitten dusdanig in de tang van het kapitaal dat ze niets anders meer kunnen dan het volk blij maken met een dood musje.

  Precies een goed onderscheid gemaakt. Kapitaal is iets anders dan kapitalisme. De roverheid beschikt nu ook over heel veel kapitaal (afgeroofd, toegeëigend, zelf bijgemaakt) in de vorm van grond, gebouwen, goederen en geld. En dat is allemaal wél kapitaal, maar verre van kapitalisme.

  Communistische, socialistische en dictatoriale regimes barsten ook van het kapitaal (de leiders, dan welteverstaan) en dat is geen kapitalisme.

  U geeft de term de juiste inhoud, maar velen verwarren “kapitaal” met kapitalisme. Net als dat sociaal verward wordt met socialisme.

  Rice [17] reageerde op deze reactie.

 8. Voor alle Slinkse, Glibberale en niet te vergeten Kerkelijke Volksverlakkers in de 1ste en 2de Wauwelkamers der Staten Generaal die ook hier stiekem toch wel eens meegluren.

  De Bijbel is een anti-Socialistisch Document.
  http://www.garynorth.com/public/department57.cfm (Engelse versie)

  De essentie van Democratisch Socialisme is deze herschreven versie van Gods gebod: “Gij zult niet stelen, behalve bij meerderheid van stemmen.” “Economische Democratie” is het systeem waarbij twee wolven en een schaap stemmen over wat te hebben voor avondeten.

  Christelijke Socialisten en verdedigers van de Economische Planning door de Staat Bureaucraten nemen deze interpretatie van hun ethische positie diep kwalijk. Ze nemen het kwalijk omdat het is juist. Als het Christendom zich zou houden aan de gerechtelijke specifieke kenmerken van de Bijbel zou het Vrije Markt Kapitalisme produceren.

 9. Als socialisme wel zou werken zouden we het de afgelopen jaren steeds beter gekregen moeten hebben.
  Wat heeft de politiek ons überhaupt opgeleverd?
  Als je de berichten analyseert kom je tot de conclusie dat ze alleen bezig zijn hun eigen inkomsten, en die van hun vroegere collega’s, te verhogen, en ons ons geld steeds meer af te pakken.

  Ik zeg altijd tegen een anti-kapitalist: Jij moet je nu wel in je element voelen in deze tijd.

 10. Het kapitaal zal er nog lange tijd zijn. En strijd tussen zij die geld hebben en zij dat dat niet hebben ook. De discussie tussen kapitalisme en socialisme is daarom feitelijk een die niet tot een eenduidige oplossing kan komen.
  De kern van het vraagstuk is “uitbuiting”. Hier had Marx wanneer hij over de kapitalisten sprak domweg gelijk. In de 19e eeuw (en later ook) werden mensen beestachtig uitgebuit. Dit is de achilleshiel van het Libertarisme omdat het geen antwoord heeft hoe dit te voorkomen.
  De enige manier om UITBUITING tegen te gaan is WETGEVING die alle burgers bediend. Dit vraag een overheid die hierop toeziet. Wie denkt dat dit ander geregeld kan worden is een luchtfietser en kent de geschiedenis niet.
  Ieder vorm van extremisme leidt tot strijd, oorlog en vernietiging.

  Ben [15] reageerde op deze reactie.
  Richard [16] reageerde op deze reactie.

 11. @alfeus [14]: Marx had dus geen gelijk. De ‘beestachtige’ uitbuiting en andere misstanden die het gevolg zouden zijn van kapitalisme -zoals omschreven door Marx en niet te vergeten zijn kompaan Friedrich Engels- zijn weerlegd door o.a. Ludwig von Mises in zijn werken “Human Action”, “Marxism Unmasked: From Delusion to Destruction” en “Socialism” en later door o.a. Robert Hessen in zijn onderzoeken naar de gevolgen van de industriële revolutie. Voordat er wetgeving tot stand kwam die de arbeidsomstandigheden van veel mensen verbeterde, was dit proces al in volle gang gezet, zonder tussenkomst van de overheid. De lonen stegen door de toenemende productie en het feit dat er steeds meer ondernemers kwamen die moesten concurreren om de gunst van de arbeiders. Aan het einde van de negentiende eeuw en begin van de 20e eeuw zagen we ook een verbetering in de secundaire arbeidsomstandigheden. Zo begonnen steeds meer bedrijven de werkweek te verkorten van 7 naar 6 dagen (op zondag een vrije dag) en later naar 5.5 dag (zaterdagmiddag vrij). Tegelijkertijd zagen we ook dat de 10-urige en later de 8-urige werkdag werden ingevoerd door steeds meer bedrijven, zonder dat de overheid daar aan te pas kwam. Ook kinderarbeid was al zo goed als verdwenen voordat er overheidswetgeving tegen kinderarbeid kwam. Die wetgeving had in veel landen overigens tot doel om kinderen verplicht naar school te kunnen sturen. Veel van de overige misstanden die men op de werkvloer tegenkwam waren veel meer het gevolg van de samenzwering tussen (lokale) overheden en ondernemers. Zo kregen veel bedrijven lokale monopolies toegewezen. In zo’n geval kreeg de ondernemer de overheidsgarantie dat potentiële concurrenten zich niet in dezelfde gemeente mochten vestigen. Dat had tot gevolg dat in sommige gevallen de lonen kunstmatig lager gehouden konden worden. Ook waren bedrijven in de 19e eeuw in staat m.m.v. lokale overheden en soms zelfs rechters veel bedrijfsongevallen in de doofpot te stoppen. Dit is duidelijk een staaltje van corporatisme (economisch fascisme) en heeft niets met kapitalisme vandoen.

  “Marx and Engels never tried to refute their opponents with argument. They insulted, ridiculed, derided, slandered, and traduced them, and in the use of these methods their followers are not less expert. Their polemic is directed never against the argument of the opponent, but always against his person.”

  Ludwig von Mises.

  Ben [19] reageerde op deze reactie.

 12. @MMAP [10]:

  Je begrijpt best wel dat mijn punt is dat de overheid zijn taken niet meer naar behoren kan uitvoeren omdat ze meer bezig zijn de belangen van de economische grootmachten te dienen en de belangen van zichzelf.

  In deze tijd van het aftakelende systeem des te meer.

 13. Ik zie het simpel; kapitalisme is het tegenovergestelde van corporatisme. Dat men ‘ooit ergens’ een smet heeft gelegd op kapitalisme -vrije handel tussen personen zonder overheidsbemoeienis- komt voort uit een ander systeem, namelijk socialisme, communisme of fascisme die zich uiteraard wel bemoeien met de vrijheden van burgers, vermogen, geld, arbeid en handel en deze onderbrengen in een collectivistisch systeem. Kapitalisme de doodsteek voor alle dwingende ideologieën en is gevaarlijk voor de gevestigde orde. Kapitalisme is in mijn ogen noch links, noch rechts, doch geheel neutraal en zonder kleur.

 14. @Ben [19]: Wel waarde Ben, ik ben wel degelijk op de inhoud ingegaan. Ik heb echter het idee dat de argumenten niet in uw straatje passen.

  Ik wil echter met plezier mijn (geringe) kennis over de fouten in de arbeidswaardetheorie van Marx -die de basis vormt van zijn uitbuitingstheorie- met u delen.

  De eerste fout in de theorie is dat Marx een parallel trekt tussen het middeleeuwse feodalisme en het 19e-eeuwse kapitalisme. Hij negeert botweg dat ten tijde van het feodalisme de arbeiders letterlijk lijfeigenen waren. Dat was in de 19e eeuw niet het geval; arbeiders waren geen lijfeigenen van de ondernemers. De lijfeigenen werden inderdaad uitgebuit, simpelweg omdat zij gedwongen werden voor anderen te produceren. In een kapitalistische samenleving zou dat ten strengste verboden zijn.

  Marx extrapoleert zijn theorie echter ‘gewoon’ naar de 19e-eeuwse samenleving. Ik citeer hier Xavier Meulders:

  “Wat Marx ‘uitbuiting’ (dus onderbetaling) noemt, komt in een zuiver kapitalistisch systeem eenvoudig op het volgende neer: zowel de ondernemer als de werknemer beschikken over verschillende tijdvoorkeuren. De werknemer wordt in zijn naakte bestaan tenslotte geconfronteerd met de dagelijkse economische schaarste, waaruit kan worden opgemaakt dat primaire consumptiegoederen zoals voedsel en kleding ‘directer’ nodig zijn dan pakweg luxegoederen (dalende marginale utiliteit). De werknemer zal dus een hoge tijdvoorkeur hebben: hij zal de primaire consumptiegoederen liever op korte termijn willen gebruiken, dan op langere termijn. In zekere zin moet hij in dit geval wel over een hoge tijdvoorkeur beschikken, want eten en drinken is nu niet meteen iets dat je snel naar een langere termijn – een week, een maand of een jaar – kunt verschuiven. Bij de ondernemer merken we echter het omgekeerde: deze beschikt over een lage tijdvoorkeur. Hij zal meer goederen (bijvoorbeeld materiaal om zijn onderneming uit te breiden) op langere termijn wensen. Hieruit volgt dat de wensen van zowel werknemer als ondernemer niet antagonistisch zijn, maar juist complementair: door de hoge tijdvoorkeur van de werknemer, dienen consumptiegoederen ‘onmiddellijk’ uitbetaald te worden (door middel van geld). Maar een hoge tijdvoorkeur impliceert wel dat het loon onmogelijk volledig uitbetaald kan worden. Anders zou het voor de ondernemer, die een lagere tijdvoorkeur heeft, niet meer mogelijk worden nog investeringen op lange termijn uit te voeren.”

  Dit is een zeer beknopt voorbeeld van de marginale utiliteitstheorie, zoals o.a. beschreven in het eerder door mij genoemde werk “Human Action” van Ludwig von Mises.

  De tweede fout die Marx maakte -en niet alleen Marx- was dat hij de lonen van arbeiders beschouwde als een vergoeding van het product van de arbeid. Het is echter een vergoeding voor geleverde arbeid.

  De derde fout in de theorie is dat Marx het begrip winst verkeerd interpreteerde. Winst is namelijk het surplus dat men ontvangt over de verkoop van een product in vergelijking met de ‘geldelijke kosten’ (investeringen) voor het produceren ervan:

  “Profit is the excess of receipts from the sale of products over the money costs of producing them—over, it must be repeated, the money costs of producing them.” (George Reisman)

  Hier de Engelstalige uitleg over de fouten in het raamwerk van Marx aangaande zijn uitbuitingstheorie, waarin alles samenvalt wat hier boven is beschreven:

  http://mises.org/etexts/exploitation.asp

  Ben [22] reageerde op deze reactie.

 15. Wellicht een beetje off-topic: Ik heb het boek the Virtue of Selfishness van Ayn Rand als pdf beschikbaar (net als Atlas Shrugged trouwens, maar dat heb ik hier al vaker gepost.) Voor wie belangstelling heeft, mail me naar leonardo.pisano57 AT gmail.com.

 16. @Ben [22]: Nee beste Ben. Zo werkt dat niet. Jij bent degene die beweert dat mijn argumenten onzin zijn. Dus Jij bent nu aan zet om middels argumentatie die ‘onzin’ te weerleggen. Laat Jij maar een zien dat jij het werk van Marx begrepen hebt.

  Ben [25] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.