Langstudeerboete wordt geschrapt (beter: niet geïnitieerd, want hij was er nog niet). Vervanging wordt extra belasting op verzekeringen. Dus het langer studeren van incapabele en/of luie studenten wordt nu gefinancierd door iedereen met één of meerdere verzekeringen. Logisch, toch?

23 REACTIES

 1. Inderdaad logisch!! Het voldoet aan de politieke les dat je aan een kleine groep (bvb studenten) iets substantieels moet geven om stemmen te krijgen.
  En de kosten moet je dan omslaan over heel veel mensen, waardoor het te betalen bedrag persoon gering genoeg wordt zodat ze er niet tegen in opstand komen.

 2. @eva [3]:

  Ja, ik denk dat de overheid heel goed begrijpt dat je in deze tijd (van bezuinigingen) er voor op moet passen geen ontsteking in het kruidvast te doen.

 3. Ik vond dit eigenlijk 1 van de beste regelingen die ze zouden nemen! En een goede stok achter de deur om aan te poten. Ik vond 1 jaar uitstel heel acceptabel, en als ze er met de pet naar gooien….zelf dokken.
  Want nu kunnen ze weer makkelijk hun studie op een laag pitje zetten ,om bij te beunen of bv lekker een jaartje naar het buitenland op kosten van o.a de maatschappij.

  ps. Eva heeft gelijk , samen met de GVB en een aantal groepen ambtenaren zijn zij de grootste georganiseerde groep die kunnen demonstreren. Dat haalt dan het nieuws en dat willen ze niet in Den Haag.

  Frits [8] reageerde op deze reactie.

 4. Die boete bestaat wel degelijk al. Dit jaar hebben velen zo’n 3000 euro extra moeten betalen. De boete is met terugwerkende kracht ingevoerd in 2008, want mensen die toen hun studie zijn begonnen hadden kennelijk al moeten kunnen verzinnen dat ze voor uitloop een boete zouden krijgen in 2012. Het is een typisch voorbeeld van de onbetrouwbaarheid van de overheid. Waar je wel van opaan kunt, is dat je na de studie nog steeds die hogere belastingschijven instroomt. Als je je door de van staatswege gefrustreerde arbeidsmarkt kan manoevreren, [i]that is[/i].

  Wat mij betreft is zo’n boete bij een gebrek aan een leenstelsel een verbetering zolang rekening gehouden wordt met het rechtszekerheidsbeginsel. Maar doe me toch maar een vlaktaks, variabele kostendekkende collegegelden, geen numerus fixus en persoonlijke studentenleningen als basis voor een gezond (vervolg) onderwijs.

  @eva [3]: Doe ’s niet zo paranoïde. De enige studentenprotesten die er zouden komen zijn al geweest en het stelt allemaal niks voor. De belangengroepen zijn niet eens in hoger beroep gegaan terwijl het rechtszekerheidsbeginsel niet in acht wordt genomen (daar hebben die clubjes zich ook niet op gericht, want ze zijn puur conservatief en niet pragmatisch). Het is gelukkig al lang geen 1968 meer, hoor.

 5. “Dus het langer studeren van incapabele en/of luie studenten wordt nu gefinancierd door iedereen met één of meerdere verzekeringen. Logisch, toch?”

  Beetje kort door de bocht dit. Ik ben het ermee eens dat studenten hun eigen opleiding (of in dit geval extra studiejaren) moeten betalen, maar de langstudeerboete was meer dan dat.

  Voor velen betekende dit een verandering in de spelregels halverwege het spel, waarbij het er op neer kwam dat er een boete betaald moest worden voor keuzen die in het verleden onder andere (politieke) omstandigheden zijn gemaakt.

  Typisch weer een voorbeeld van hoe onbetrouwbaar de overheid eigenlijk is.

  Leonardo Pisano [22] reageerde op deze reactie.

 6. @worry [5]: Die boete was al lang en breed geaccepteerd als onvermijdelijk. Door het leenstelsel straks in te voeren, maakt de staat zich juist kwetsbaar voor nieuwe protesten. Als de belangen die jij beschrijft leidend zouden zijn in deze beslissing, zou men juist de boete behouden en niets veranderen aan de vervolgonderwijs regelingen. De werkelijkheid toont aan dat je er naast zit.

  Het verzet tegen het leenstelsel is veel dieper en breder dan tegen de boete, want alle studenten krijgen er mee te maken. Zelfs vele verstokte D66’ers zijn het op dit punt erg oneens met hun (zogenaamde onderwijs)partij omdat het leenstelsel gezien wordt als een studieontmoediging. (dat vind ik zelf overigens hartstikke prima)

 7. Ik ben 42 jaar oud, heb twee kinderen van 1 en 3. Ik ben weer aan het studeren. Ik volg een lerarenopleiding geschiedenis. Dit doe ik naast mijn werk en kan dus derhalve niet altijd de volledige tijd besteden aan de studie. Nu ben ik principieel tegen subsidie en andere tegemoetkomingen. Toch ben ik ook tegen de “boete”. Dit komt omdat ik van mening ben dat het onderwijs dat we nu hebben te duur is en anders kan worden ingericht. Met meer marktdynamiek en niet overheidsgestuurd. Dit zal de prijs drukken en zal er geen noodzaak zijn voor subsidie. Omdat ik eenmaal in deze vissenkom leef, zal ik ook er op sommige momenten naar moeten leven/handelen. Dat houdt dus in dat ik mijn belastingcenten die mij onder dwang worden afgetroggeld op deze manier goed zie terugkomen.

  Daar komt bij kijken dat je de regels voor mensen die 4 jaar geleden zijn begonnen niet een keer kan veranderen. Dit doe je niet tijdens een potje Ganzenborden; en dus ook niet bij afspraken die je hebt gemaakt om te gaan studeren.

  p.s. Ik studeer dit jaar met aller waarschijnlijkheid af en ben erg tegen langzame studenten. Oplossing. Haal het hele onderwijs bij de overheid vandaan. Was ik nu al klaar geweest en goedkoper uit geweest. Had niemand last van me gehad en stond ik nu een nobele taak uit te voeren.

 8. En door deze studenten te blijven subsidiëren zorgen ze ervoor dat de toekomstige intellectuele elite van Nederland ook etatistisch en interventionistisch is.

 9. @Ron [11]: Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik maak toch (mis)gebruik van het systeem (helaas). Als het onderwijssysteem omgezet wordt (zie doe ik graag afstand van mijn claim. Ook maak maak ik er een sport van om zo veel mogelijk van mijn zuur afgepakte belastingcentjes zoveel mogelijk terug te krijgen. Derhalve zie ik mijn claim gerechtvaard in dit overheidsparadigma ofwel vissenkom waarin we zitten.

  Ron [14] reageerde op deze reactie.

 10. Enigszins off topic: Het valt mij de laatste jaren op dat de term “student” nogal aan inflatie onderhevig is. “Studenten” horen zich bezig te houden met het bestuderen/beoefenen van kunsten en/of (echte) wetenschappen, bij voorkeur beide. De rest is scholier, cursist of volgt een van de vele opleidingen tot midden- of hoger-kader ambtenaar (waartoe ik ook het grote bedrijfsleven reken).

  Verder kan ik mij wel vinden in wat het artikel oppert: logica uit Absurdistan. Het zou een mooi begin zijn als belastinginkomsten alleen nog maar mogen worden uitgegeven aan het doel waarvoor deze worden geheven.

 11. @Hub Jongen [2]:

  Die langstudeerboete zou inhouden, dat studenten na te lang studeren een groter gedeelte van de studie zelf moeten betalen, maar lang niet alles…. Maar goed, het was desalniettemin een stap in de goede richting. Maar zelfs een kleine stap in de goede richting is voor de liberalen/socialisten onbespreekbaar.

 12. Keer op keer hoor ik het argument van “de spelregels halverwege veranderen”. Natuurlijk begrijp ik dat wel. Het probleem is alleen, dat ieder jaar dat de situatie blijft, zoals die is, anderen beroofd worden van hun geld (belasting) of schulden in de schoenen geschoven krijgen (staatsschuld). Met het argument, dat de spelregels niet halverwege veranderd mogen worden, kan de overheid uberhaupt de komende 80 jaar niet tot teruggedrongen worden tot minarchisme of zelfs anarchokapitalisme. Heel veel mensen hebben zich bijvoorbeeld niet verzekerd tegen allerlei ellende, omdat ze ervan uit gingen, dat de overheid het voor ze zou regelen. Als de overheid er nu mee zou stoppen of zich zou beperken tot politie, justitie en defensie, dan betekent dat ook dat halverwege de regels veranderd worden….

  Mijn standpunt zou dan ook zijn, dat het NAP voor alles moet gaan en de regels dan maar halverwege het spel veranderd moeten worden. Als dat de belastingdruk kan verminderen of ervoor kan zorgen, dat mensen geen frauduleuze schulden in de schoenen geschoven krijgen (staatsschuld), dan moet dat maar.

  Eize [17] reageerde op deze reactie.
  Frits [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [16]:
  “Als dat de belastingdruk kan verminderen of ervoor kan zorgen, dat mensen geen frauduleuze schulden in de schoenen geschoven krijgen (staatsschuld), dan moet dat maar.”

  Als dit het geval was dan zou ik mij nog enigszins kunnen vinden in de spelregels halverwege veranderen, maar het geld dat hiermee wordt binnengehaald wordt direct weer uitgegeven aan andere onzinnige zaken.

  Daarnaast denk ik dat we al een heel eind kunnen komen zonder dat we de spelregels halverwege hoeven te veranderen.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Eize [17]:
  Er zijn ook nog allerlei overgangsregelingen en alternatieven mogelijk.
  Bvb Overheidsontwikkelingshulp onderbrengen in een private stichting. Iedereen die hulp wil geven kan dan zoveel betalen als hijzelf wil.
  Studiefinanciering onderbrengen bij bedrijfsleven en stichtingen, met aantrekkelijke belastingaftrek.

  En inderdaad alles wat in strijd is met NAP afschaffen.

  Frits [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Rechtse Rakker [16]: De onbetrouwbare overheid is de vijand van het libertarisme, niet onze bondgenoot. Extra slachtoffers in naam van de vrijheid gaat de populariteit van onze boodschap niet vergroten. Je kan mensen niet kwalijk nemen dat ze deelnemen aan de samenleving.

 16. @Hub Jongen [18]: Je kan studiefinanciering gewoon afschaffen voor nieuwe gevallen. Een libertarische oplossing die in een paar jaar de onderwijsmarkt zuivert, wat voor overgangsregeling wil je nog meer?

  Maar waar het nu om gaat is of je de studenten die bijna klaar zijn met de studie (N.B. binnen het hen opgedrongen staatssysteem) onmogelijk gaat maken hun opleiding af te ronden door de semi-contractuele overeenkomsten met de staat te veranderen voor lopende gevallen.

 17. Onlangs zag ik een documentaire waarin naar voren kwam dat universiteiten in Belgie overstroomd worden door Nederlanders.
  Waarom en hoe dit kan gebeuren, dat weet niemand.

 18. @Eize [7]:
  Ik ben het hiermee eens. Er is overigens een ander element dat nog niet is genoemd, en dat zijn de vage studies die worden aangeboden. Een jongen of meid die gaat studeren, zijn vaak een jaar of achttien en nauwelijks in staat te overzien waarvoor ze kiezen. Vroeger was dat m.i. veel duidelijker. Kijk maar eens wat voor idiote titels hoogleraren hebben (“hoogleraar mediabeleid” is er eentje die me te binnenschiet, maar er zijn er vele; ik zal eens een dossier gaan aanleggen.)
  Bovendien is die boete meer dan twee keer zo hoog (1800 normaal, tegen 4800 EUR/jaar i,g,v. langstudeerboete), wat ik tamelijk disproportioneel vind.
  Een ander punt van kritiek is dat studievertraging niet per definitie ligt aan de student. Er zijn soms vrijwel geen contacturen bijv.

  In conclusie ligt het veel genuanceerder dan de stelling van het artikel.

 19. @Ron [14]:
  Groene stroom? Nu staat mijn verstand stil…
  Wat uit je stopcontact komt is helemaal niet groen; dat kan niemand scheiden van zwart. Het is een puur administratief verhaal. Wedden dat we in de toekomst een schandaal gaan zien?
  [sorry, was off-topic; ik zal het nooit meer doen]

Comments are closed.