De JOVD Maastricht heeft een debatavond georganiseerd tussen Martijn Jonk, de oud landelijk JOVD voorzitter, en Toine Manders, lijsttrekker van de Libertarische Partij..

Zoals de titel al verraadt zal het debat gaan om de verschillen én overeenkomsten tussen liberalisme/libertarisme. Wat is liberalisme nu eigenlijk precies? Wat is de definitie van vrijheid in zowel liberalisme als libertarisme?

Slechts één manier om erachter te komen: aanwezig zijn!

Datum: 9 oktober
Tijd: 20:00
Locatie: Café de Wolwaag
Onze Lieve Vrouwenplein 27A
Maastricht

14 REACTIES

 1. Ik kan niet.
  Ik hoop dat iemand wil ontdekken, en hier insturen, wat de “liberale” definitie van “Vrijheid” is.

  Het is mij nog niet gelukt om een liberaal dit te laten noemen!!

  Terwijl de libertarische definitie duidelijk en simpel is:
  “Vrijheid is het ontbreken van dwang of geweld van andere mensen”

  Andre NI [2] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [11] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:
  @Andre NI [2]:

  Liberalen vinden, dat vrijheid inhoudt dat mensen de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien. Dit houdt in dat de overheid mensen kansen moet bieden in de vorm van onderwijs en emancipatiebeleid. Daarom pleiten liberalen ook altijd zo voor gratis of sterk gesubsidieerde kinderopvang. Quota’s voor vrouwen aan de top zijn ook een voorbeeld van liberalisme. Het is allemaal niet mijn visie, maar het is wel een visie….

  Maar goed, echte vrijheid betekent voor mij afwezigheid van overheidsdwang. Mensen onder dreiging van geweld dwingen om anderen de gelegenheid geven zich te ontplooien is immoreel en ook nog eens totale onzin. Hoe kan iemand zich nou in een klimaat van dwang maximaal ontplooien? Volgens mij kan iemand zich alleen maximaal ontplooien in vrijwillige relaties en dus niet binnen de dwang van het liberalisme!

  Andre [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Andre [5]:

  “Ik denk dat je het over soosjalisme hebt en niet over liberalisme.
  “Liberalisme” is gekaapt door de soosjalisten, die in feite Karl Marx z’n waanideeën propageren.”

  Liberalisme kent een aantal vormen. Mensen die in Nederland liberaal zijn bedoelen vaak sociaal liberalisme of ontplooiingsliberalisme. Ik ben het wel met je eens, dat dat vormen van socialisme zijn.

 4. Laten we Bart Croughs nog maar eens van stal halen: “Krab aan een Nederlandse liberaal en je vindt een socialist.”

 5. @Hub Jongen [1]:
  Ik mis in de definitie het woord “keuze”. In enge zin zou vrijheid hier ook op microschaal kunnen worden uitgelegd: als een groep hooligans mij molesteert, heeft dat mi niets met vrijheid te maken (al ben ik op dat ongemakkelijke moment even niet “vrij”).
  Waarom het draait is een zekere stelselmatigheid, een fundamenteel recht om keuzes te maken zonder dat die door dwang/geweld kunnen worden verhinderd (tenzij de keuze van de één de keuze de vrijheid van een ander aantast).

 6. @Hub Jongen [7]:

  Ik denk dat je kan beginnen door jezelf “echte liberaal” te noemen.
  Het kan geen kwaad om in dit verband wat NLP-kennis in te zetten. Al heb ik geen illusie dat dit een snelle weg is. De linksen hebben de naam al te lang besmeurd met “Neo Liberalisme” dat in feite een andere term is voor corporatisme en een negatieve lading heeft. Het zal moeten beginnen met “liberalisme” een positieve betekenis te geven.

 7. Als er ergens een term voor iets positiefs is, wordt deze al snel gekaapt door groeperingen die weinig met de inhoud van die term ophebben.
  Neem liberaal: gekaapt door de VVD, wiens betutteling en dwang beleid weinig te maken hebben met het oorspronkelijke begrip.

  Neem vrijheid: gekaapt door de PVV, wiens definitie van vrijheid alleen maar geld voor bepaalde groepen.

  Neem groen: gekaapt door Groen Links, wiens definitie van groen niet meer geldt als ze bommen mogen gooien in een ver buitenland of gifschepen kwijt moeten.

  Neem arbeid: gekaapt door de PvdA, bij wie werken vooral inhoud, dat de werkelijk productieven hun geld moeten afstaan om improductieven te onderhouden.

  Neem sociaal: gekaapt door vrijwel iedere politieke partij, die opzettelijk socialisme verwart met sociaal zijn.

  Neem democratie (de vraag is überhaupt of dit een positieve term is): gekaapt door D66 en VVD, bij wie democratie zo ver gaat, dat ze zich beperken tot inspraak inspraak van het volk op hele grove hoofdlijnen, zonder zich iets aan te trekken van deze inspraak.

  Neem naastenliefde: gekaapt door een club die onder het mom van naastenliefde activiteiten met minderjarigen schaart.

  En ga zo maar door. Volgens mij gaat het dus niet om termen die je hanteert, volgens mij gaat het om het wijzen op inconsequenties en daden.

 8. Klassiek liberalen stonden democratie en een rechtsstaat voor. Daarnaast had men vooral een utilitaristische visie. Libertarisme, en dan bedoel ik Rothbardiaans austrolibertarisme, verschilt wezenlijk van het klassieke liberalisme. Zo worden in dit libertarisme de democratie en de rechtsstaat afgewezen en bestaat er naast een utilitaristische visie, ook een morele component. Nu kan men er op wijzen dat mensen als Bastiat en Molinari ook klassiek liberalen waren, maar volgens mij is er wat op die zienswijze aan te merken. Bastiat en Molinari waren in feite het klassiek liberalisme al overstegen door de staat af te wijzen en veel meer de nadruk te leggen op de moraal dan klassiek liberale tijdgenoten.

  In de Verenigde Staten is ‘libertarianism’ reeds een parapluterm voor een breed politiek spectrum dat zich uitstrekt van pro-rechtsstaat pro-democratisch cultuur-progressief neo-liberaal/ordoliberaal tot anti-etatistisch anti-democratisch cultuur-conservatief anarcho-kapitalistisch. Elke flapdrol die min of meer de politieke status quo wil handhaven noemt zich in dat land ‘libertarian’. Iemand als Arend-Jan Boekestijn zou in de VS al ‘libertarian’ genoemd worden door een groot deel van de mensen. Wees blij dat de term ‘libertarisme’ in Europa nog veel meer staat voor compromisloos radicalisme.

Comments are closed.