In India wordt vandaag de geboortedag van Mahatma Gandhi gevierd. Volgens de scheurkalender betekent Mahatma: “Grote ziel”. In India wordt hij ook vaak “Bapu” genoemd, de Vader (des Vaderlands).

Hij is de man die India “onder het Engelse juk uitrukte” en daarbij sterk pleitte voor “Actieve Geweldloosheid”. Een reden waardoor hij bij veel libertariërs zo’n goede pers heeft!

Gandhi leefde van 1869 – 1948.

Veel uitspraken van hem zijn blijven hangen en ook nu nog zeer actueel.

Zo bvb :“Dwang kan alleen eindigen in chaos!

De juistheid daarvan zien wij nu dagelijks verder ontwikkelen in de EU.

11 REACTIES

 1. ghandi’s geweldloosheid heeft er tevens toe geleid dat hij in vrij-
  wel alles het moslimdeel van de bevolking gelijk heeft gegeven.
  de gevolgen daarvan zijn duidelijk zichtbaar in india.

 2. De goede man heeft zijn landgenoten aangemoedigd om van des ochtends vroeg tot des avonds laat aan een primitief apparaat te zitten, waamee een paar stuivers per dag verdiend werden.
  Hij zal het wel goed bedoeld hebben, maar was met zijn anti-kapitalistische houding een ramp voor het land en heeft het land vele miljarden per jaar aan schade berokkend door het buiten de deur houden van kapitalistische productiemethoden.
  hugo van reijen

 3. Ik kan me een speech herinneren van Milton Friedman waarin hij stelt dat India na het verlaten van de Koloniale overheerser in 1948 er flink op achteruit ging. Maar.., nog steeds chapeau voor de non agressie principes van Bapu. Ik ben benieuwd naar de repliek van Blue Coat.

  http://www.youtube.com/watch?v=0Q6S1LjU92Y vanaf 5’50” zo’n beetje.

 4. Eeen andere reden voor zijn popularitiet is zijn jodenhaat… tja, laten we wel eerlijk blijven over deze (schijn)heilige. Zijn uitspraken over joden en symphatie voor nazis deden het zeer goed bij ‘gutmenschen’. Ook noemde hij hitler zijn vriend in talloze briven die hij naar dit beest schreef.
  http://www.zimbio.com/Ghandi+quotes/articles/7OVkQwbv4dJ/Gandhi+Anti+Semitism+Love+letters+pal+Hitler
  En laten we ook niet vergeten dat deze heilige ook een zeer gewillig soldaat voor de engelsen was en zich nu niet bepaald netjes tegenover zulus gedroeg.
  http://www.trinicenter.com/WorldNews/ghandi4.htm

 5. Gandhi was gewoon een grote malloot, een advocaat die om populistische redenen zijn maatpak had verruild voor een oud gordijn ! Personen met zijn denkbeelden zijn gevaarlijke gekken. Zo lang als de mensheid bestaat geldt al: “Chi pecora si fa, il lupo mangia”
  Maar ja in het Westen ben je, vooral onder de ‘weldenkende’ mensen, onmiddellijk een profeet op het moment dat je je hult in een, bij voorkeur oranje, tafelkleed en vervolgens prachtige maar onbegrijpelijke volzinnen uitbraakt.
  Het heeft India wel veel mooie dingen gebracht.

  http://www.chinasmack.com/2010/pictures/filthy-india-photos-chinese-netizen-reactions.html

  Frits [11] reageerde op deze reactie.

 6. In het archief van de website artikel7.nu staat een door E. J. Bron vertaald artikel: ‘Gandhi – de ontmaskering van een pacifist’

  Google de titel en je vindt het op internet

  citaat:”Gandhi predikte geweldloosheid, maar hij wist niet wanneer hij moest stoppen. Op 3 sept. 1939, toen Groot-Brittannie Duitsland de oorlog verklaarde, ontmoette Gandhi Lord Linlithgow, die ook de onderkoning van Brits-Indie was, en begon te huilen als een kind. Hij stond erop, dat Groot-brittannie de wapens zou neerleggen en zich tegen Hitler met spirituele kracht zou verzetten. Gandhi dacht dat de onderkoning zijn voorstel zou accepteren en aan de Britse regering zou doorgeven. Hij was zo ingenomen met zijn inschatting van geweldloosheid, dat hij dacht dat een tiran zoals Hitler gestopt zou kunnen worden met geweldloosheid.
  En dat niet alleen: Gandhi schreef ook een open brief aan de Britse regering, waarop hij aandrong om zich over te geven aan de nazi’s. Later, toen de omvang van de Holocaust bekend was, kritiseerde hij de Joden, die geprobeerd hadden te vluchten of voor hun leven te vechten.”

  Het artikel gaat ook over zijn houding tov de moslims in India en is een goed voorbeeld van hoe velen in Europa ook nu met grote naiviteit de islam beoordelen.

Comments are closed.