Regenachtige zaterdagochtend. Tijd voor een quiz. De EU houdt zich al langere tijd met de vissers bezig. Dat vereist natuurlijk technologie en wetten die de technologie verplicht stellen. Welk van onderstaande systemen heeft de auteur van dit artikel uit zijn duim gezogen?

 1. Vissers moeten een electronisch logboek bijhouden waarin ze aangeven hoeveel ze vangen, aan land brengen etcetera en dit dagelijks uploaden. Dit noemen we een Electronic Recording en Reporting System (ERS)
 2. Vissers moeten een systeem hebben aan boord van hun schip dat via satelliet communicatie periodiek doorgeeft waar ze zijn, hoe hard ze varen en in welke richting. Dit noemen we een Vessel Monitoring Systeem (VMS)
 3. Het gebruik van technologie door visserij autoriteiten om schepen op zee door controle per satelliet te kunnen identificeren  dient te worden bevorderd. We noemen dit een Vessel Detection System (VDS)
 4. Het gebruik van een geautomatiseerd identificatie systeem waarmee schepen continu aan omringende schepen hun positie, snelheid en richting doorgeven. Dit uiteraard voor hun eigen veiligheid en die van andere schepen om hun heen. We noemen dit en Automatic Identification System (AIS).

 

Antwoord, deze systemen bestaan en zijn binnen de EU vaak verplicht voor schepen langer dan 15 meter. Niet geheel toevallig zorgt deze combinatie van systemen tot een totaal controle waar Honecker alleen maar van kon dromen. Het electronische logboek vertelt precies wat er gevangen is en dit kan door de VMS technologie prima gecontroleerd worden. Een controle vaartuig kan door het AIS systeem precies bepalen waar de te controleren boot zich bevindt. Een schip kan niet langer ontkomen of in de mist verdwijnen, de verplichte AIS vertelt continu precies waar hij zich bevindt. De controleurs aan land weten van te voren al grotendeels wat er wordt aangeleverd. Het alziende oog van de satelliet middels het VDS systeem houdt als achtervangende big brother een totaal controle.

Hoeveel regelgeving zal er nog komen zo vraag ik mij af om de burgers in de gaten te houden?

UPDATE: er zijn thans pilots waar vissers met on board video camera systemen in de gaten worden gehouden. De camera’s worden automatisch aangezet als er bijvoorbeeld een net wordt binnengehaald om zo de totaal controle nog verder te perfectioneren. De volgende stap is dat dit verplicht gaat worden.

UPDATE 2: Er is een door de VN betaald onderzoek dat nog veel verder gaat en diverse opties voor controle behandelt. Naast onbemande vliegtuigen wordt gedacht aan onbemande boten. Sonar zoals thans gebruikt wordt om bijvoorbeeld duikboten op te sporen, lasers, boeien, geavanceerde satellieten, zijwaartse radar op vliegtuigen en wat voor andere militaire hardware ook maar beschikbaar is om de vissers te volgen.

Relevante wet en regelgeving:

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011  of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

5 REACTIES

 1. Illustratief artikel. Perfect voorbeeld van centrale controle. Ik neem aan dat de gewone burger hier ofwel niets van weet, ofwel het geen biet interesseert, ofwel zijn ogen ervoor sluit (“wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen”).
  Ken je de Directive die in 2025 in nationale wetgeving zal zijn geïmplemeneerd, namelijk dat alle baby’s met een GPS-microchip moeten worden geïnjecteerd?

 2. Vreemd dat de vissers dit allemaal pikken en niet gewoon weigeren deel te nemen aan deze Nieuwe Wereld Orde praktijken. Gewoon je boot/schip in de haven laten liggen of de boel blokkeren en dan eens kijken wie de langste adem heeft. Maar slecht, het zal wel net zo zijn als bij de automobilist die in feite alle macht in handen heeft en zou kunnen protesteren, maar zich stelselmatig laat uitknijpen. Laat massaal de auto een week staan of betaal allen te laat je wegenbelasting (of helemaal niet) enzovoort, eens kijken wie er dan nog wat heeft te melden bij de overheid.

  Nee, we wachten met z’n allen liever af af tot de bom valt of de boel gewoon muurvast loopt en we niet meer zijn te redden. De mens in zijn algemeenheid is door de duizenden jaren heen altijd al gewoon een slaaf geweest en dat zal ook niet veranderen, ook omdat de mens niet houdt van protesteren of boven het maaiveld uitkomen, de kuddes moeten allen gelijk zijn en vooral slachtrijp worden en blijven. Verder is het iets met god en staatsindoctrinatie, of zo. En de mens bestaat voor het grootste gedeelte uit water en zoals iedereen weet water zoekt nu eenmaal de weg van de minste weerstand.

 3. @Que Sera Sera [4]: omdat het allemaal ook internationaal geregeld is. vaar je onder een vlag dat deze nazi praktijken niet toepast, tja, dan mag je niet in europese wateren vissen.

Comments are closed.