De overheid kan helaas garanties afgeven en als borgsteller optreden. Dit is de afgelopen jaren totaal uit de hand gelopen en heeft grote potentiële gevolgen voor de toekomstige omvang van de staatsschuld. Een onderdeel waar de media volgens mij niet voldoende aandacht aan besteden. De grote getallen worden hier herrekend naar bedragen per inwoner om een beeld te geven hoe groot de risico’s zijn als ze hoofdelijk worden omgeslagen.

Allereerst de garanties. De overheid heeft garanties afgegeven aan bijvoorbeeld het IMF en neemt deel aan het ESM en het EFSF. Dit soort garanties is in de periode 2007 tot en met 2012 vervijfvoudigd, we hebben het dan over een toename van nog geen 50 miljard naar 260 miljard:

Per inwoner ziet dit er zo uit:

Het bestaat uit de volgende componenten:

Componenten per inwoner:

Zie de groei en merk op dat we voor de ESM / EFSF en IMF intussen meer dan 10 duizend euro per inwoner garant staan.

Dit is niet het enige, er zijn ook risico’s uit hoofde van achterborgstellingen. Hier geeft iemand anders de garantie af en is de staat degene die weer borg staat voor de garantie gever. Denk hier aan het waarborgfonds voor de sociale woningbouw of de nationale hypotheekgarantie. Hier zijn de cijfers helaas niet over 2012 beschikbaar dus worden de gegevens over 2011 gebruikt. De borgstellingen zijn ongeveer net zo groot in omvang als de garantstellingen, totaal samen ongeveer 470 miljard euro:

Per inwoner wordt dit:

Als we de garanties en borgstellingen nu eens vergelijken met de staatsschuld dan zien we dat de staatsschuld intussen lager is dan de afgegeven garanties en borgstellingen:

Per inwoner:

Het is derhalve zaak de risico’s voortkomende uit deze afgegeven garanties en borgstellingen goed te monitoren. Daarnaast lijkt het me persoonlijk zeer waarschijnlijk dat er inderdaad een beroep op deze garanties gedaan zal worden. De woningmarkt zakt in en een deel van de 135 miljard van de NHG zal wel gaan worden aangesproken. In het garantiefonds van de NHG zit tegen de 700 miljoen euro. Een schijntje als de huizencrisis echt doorzet en er veel gedwongen verkopen van onder water staande huizen gaan plaats vinden. Dan komt de achterborgstelling van de staat aan de beurt.

Ik ben ook benieuwd hoeveel van de 10 duizend euro die per persoon als garantie is afgegeven aan ESM / EFSF en IMF uiteindelijk zal worden aangesproken.

Al met al moet er niet alleen naar de huidige staatsschuld worden gekeken maar ook naar de garanties en dan ziet het plaatje er toch flink somberder uit.

Het staatje uit de miljoenennota 2013 waar dit artikel vooral op is gebaseerd ziet er zo uit (pagina 93):

 

8 REACTIES

 1. Dus als er aanspraak wordt gemaakt op alle garanties, als we in de rol van borg de volle mep moeten betalen en daarnaast de staatsschuld willen aflossen komt dat neer op 50.000 euro per inwoner.

 2. Iedereen kan hieruit opmaken dat de geldpers de komende tijd weer flink overuren zal gaan maken en de goudprijs verder zal gaan stijgen.

 3. @Ratio [5]:

  Een vraagje toch nog:

  Waar en op welke plaats schaart u de ex-werkende die na 25 jaar of meer hard werken met als gevolg lichamelijk letsel of ziekte (asbest,chronische ziektes enz.) niet meer in staat is om een eigen inkomen te verwerven, mede omdat werkgevers deze mensen als last ziet en ze nadat ze er jaren van geprofiteerd hebben ze klakkeloos aan de kant zet (versoepeling ontslagrecht enz)

  Naar welke maatstaf worden deze beoordeeld en kunnen ze rekenen op een eerlijke voorziening ?

  Het is te gemakkelijk om alles en iedereen over één kam te scheren denk ik dan maar dit lezende, of heb ik ongelijk als ik zeg dat wij daar best voor zouden mogen zorgen ?

 4. @Locke [6]:

  Inflatie, ja, maar nog erger is, dat we eigenlijk allang failliet zijn maar dat ons nog een oud verhaal wordt verteld.

  Na Griekenland, Spanje, Italie, Frankrijk kan je Nederland aan het rijtje toevoegen,maakt u zich de borst maar nat.

Comments are closed.