Terwijl de ene na de andere verkiezingsbelofte wordt gebroken, rommelt het ‘sociale’ leenstelsel gewoon door. Hier even aandacht voor wat Roel in’tVeld, de architect van het huidige studiebeursprogramma in het FD van 23 okt zegt: legale roof!Indertijd kwam er een studiebeurs, onder inlevering van kinderbijslag en belastingaftrek. Wanneer dan nu alles geleend moet worden (en terugbetaald) is er sprake van een wisseltruc aldus Roel in ’t Veld.

Wat moeten wij daar nog aan toevoegen, behalve dat het lezen van verkiezingsprogramma’s, laat staan het volgen van verkiezingsbeloftes, klaarblijkelijk geen zin heeft.

1 REACTIE

Comments are closed.