Hoever is deze waarschuwing van Ayn Rand al realiteit?

.

.

.

“We are approaching the stage of ultimate inversion:

The stage where government is free to do as it pleases,

while the citizens may act only by permission.”

.

.Ik denk dat we nu in Nederland al op 95 % zitten.
Alles wat we eten of drinken, waar we mogen wonen, of iets nieuws bouwen en hoe en waarmee, waar we mogen werken en hoeveel we mogen/moeten verdienen, hoeveel we moeten betalen en wat we moeten melden enz.

En datgene wat we zelf mogen beslissen moet dan nog voor een groot deel aan overheidsvoorschriften voldoen. Tot en met de hoeveelheid water waar we ons toilet mee doorspoelen.

Wat denkt U? Is 95 % te pessimistisch of te optimistisch?
Is niet erg belangrijk, want die 100 % maken we nog mee als het zo doorgaat.

P.S. Een van de recente stappen is of we een Happy Hour mogen houden!

24 REACTIES

 1. Vast staat dat de diverse overheidsinstanties, incl Brussel, aangevuld met NGO’s, hun best doen in naam van het algemeen belang 100 procent van ons leven te regelen. Overal waar de burger keuzes kan maken kan er gekozen worden voor een alternatief dat het algemene belang meer of minder goed dient. Dus overal hebben de staatsorganen een reden om in te grijpen.

  Het streven naar 100 procent controle is dus ingebakken in dit systeem, het aanvaarden van het algemeen belang als uitstijgende boven het individuele belang zal uiteindelijk de maatschappij voeren tot een totale dictatuur, het enige alternatief is het algemene belang af te zweren. Het doel heiligt de middelen niet.

  Jan Snijder [8] reageerde op deze reactie.

 2. De ultieme natte droom van de overheid is een burger die zich volledig neerlegt bij elke beslissing die men neemt. Men noemt dat de totale controle van de burger.
  Zo lang een burger nog een keuze heeft is de droom van de overheid niet compleet. Helaas laten de meeste burgers zich in het ooitje nemen wanneer de overheid iets beloofd of toezegt. Zolang burgers dit gedrag ten toon spreiden en zich als het ware als makke lammeren naar de slachtbank laten leiden door list en bedrog van de overheid en gerelateerde instanties zal elke keer de vrije keuze van de burger een stukje kleiner worden.

 3. Ik denk dat je iets te optimistisch bent die 95% zijn we allang voorbij, komt eerder uit bij 99,8%, zal dan ook maar denken dat je een typfout hebt gemaakt.

  De volgende stap die duidelijk word gezet is niet alleen het verdwijnen van het happy hour maar erger nog welke medicijnen geven we nog aan onze slaven ?

  En het is dan jammer dat ik helaas op deze site moet melden dat ons kabinet (en alle andere regeringen) al jaren in de pocket zitten van de corporates en dus gewoon doen wat zij bepalen.

  Helaas is dat dan weer een uitvloeisel van de vergaande liberalisering van de maatschappij waarin we hedentendage leven.

  De liberalisering is mijns inziens veel te ver doorgedraaid en zou met onmiddelijke ingang sterk ingeperkt moeten worden om te voorkomen dat we straks als lamme honden aan de leiband lopen van deze inhalige bastaarden.

  Overmorgen kan het al zover zijn dat u en ik worden afgeschreven en doodverklaart om plaats te maken voor het volgende “uber-ras”

 4. JE mag kiezen wat je wil!
  Maar je krijgt, wat zij je geven!!!!!!!!!!!!!!

 5. 100 % is al in de maak c/q volle gang !!

  Opstelten wil politie laten hacken
  Dinsdag,09:35 doorRedactie
  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat politie meer mogelijkheden krijgt om cybercrime te bestrijden, onder andere door het hacken van computers en installeren van spyware. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor een effectievere aanpak van cybercrime is het volgens de minister nodig nader te kijken naar mogelijke uitbreidingen van bevoegdheden.

  “Op basis van ervaringen in de afgelopen tijd van politie en OM blijkt dat de huidige bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime niet meer up-to-date zijn”, zo laat het ministerie weten. Opstelten vindt dat de bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime zodanig moeten worden vormgegeven dat deze hanteerbaar en effectief zijn in de huidige digitale wereld.

  Kennis
  “Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas. Criminele activiteiten op het internet zijn bovendien steeds moeilijker te traceren omdat het betrekkelijk eenvoudig voor criminelen is digitale sporen te wissen. Er is daarom een inhaalslag nodig om de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken.”

  waarborgen
  De minister stelt dat de nieuwe bevoegdheden wel met strikte waarborgen moeten worden omgeven. Zo moet bij het op afstand binnendringen van een computer een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris verkregen worden.

  Ook zal de bevoegdheid alleen kunnen worden uitgeoefend bij verdenking van strafbare feiten van een zekere ernst, bijvoorbeeld misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis voorzien is of waarop een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. Daarnaast moeten alle opsporingsactiviteiten worden gelogd en bewaard, zodat dit achteraf altijd raadpleegbaar en controleerbaar is.

  Spyware
  In de inventarisatie van nieuwe strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden op het internet geeft Opstelten enkele voorbeelden, zoals het ‘op afstand binnendringen van computers en het plaatsen van technische hulpmiddelen (waaronder software) ten behoeve van de opsporing van ernstige vormen van criminaliteit.’

  Ook wil hij het mogelijk maken om op afstand gegevens van een computer te doorzoeken, ongeacht de locatie waarop die gegevens zijn opgeslagen. Wel moet dit met inachtneming van de afspraken en regels over de internationale rechtshulp plaatsvinden. Verder moet het mogelijk worden om gegevens op afstand ontoegankelijk te maken en wordt het helen van digitale gegevens strafbaar.

  De komende maanden zal de minister de voorstellen samen met de politie, het OM en andere relevante betrokkenen nader uitwerken. Op basis daarvan wordt een conceptwetsvoorstel voorbereid, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 in consultatie gaat.

  Bron https://secure.security.nl/artikel/43520/1/Opstelten_wil_politie_laten_hacken.html

  Jan Snijder [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [2]:
  Ik geloof dat u niet helemaal begrijpt welk principe er voor deze totalitaire machtslust zorgt mijn beste.

  Het zijn toch wel de Liberalen die de keuzes maken voor dit systeem en niet de socialen, de Liberale gedachte druipt er vanaf, ikke ikke ikke en de rest mag verrekken, en als dat niet goedschiks lukt dan maar kwaadschiks, Ik zal overwinnen , ik zal ubermachtig zijn, god waar heb ik dat meer gehoord ?

  Hoeveel smoesjes heb je nog om te beweren dat het liberale gedachtengoed zoveel beter is ?

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.
  Leonardo PISANO [12] reageerde op deze reactie.
  Richard [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Dikke Leo [7]:

  Dat dit er gaat komen staat allang vast, dat we dit toelaten als volk al net zo, waarom dan nog er over schrijven ?

  Alsof er ook maar iemand de moed zou hebben hier iets tegen te doen ?

  Het Nederlandse volk is allang lamgeslagen en heeft niet meer de kracht om hier tegen op te staan, dat weten die haagse klabakken maar al te goed, dat is de reden dat ze kunnen doen wat ze willen.

  2013 zal het jaar zijn waarop Nederland zijn souvereiniteit in Europa verliest en word overgeleverd aan de Liberalen, en niemand, niemand kan dat nog stoppen, het corporatisme heeft overwonnen, helaas.

 8. En dat er dan nog mensen zijn die méé willen doen met die Overheid, dat is wat!
  Er gaan horden mensen iedere keer weer, stemmen. Zolang dat zo blijft, zal de Overheid groeien.
  Iedereen die gestemd heeft, zal zich achter de oren moeten krabben. Omdat het grote opkomstpercentage de Overheid een legitimatie geeft om steeds ingrijpender te worden.

 9. @Jan Snijder [8]: De huidige liberalen zijn veel linkser dan de oude socialisten. Socialisme is herverdeling, de huidige liberalen gaan verder (denk aan de beleidsterreinen als milieugekte, Brusselgekte, klimaatgekte, ontwikkelingshulpverdwazing, monetaire zelfmoord, etc). Dus pas op bij het gebruik van terminologie.

  Socialisme als herverdeling is al te verwerpen (gedwongen overdracht van inkomen van productieven naar niet productieven), de huidige liberalen zijn echt abject. Ouderwets socialisme is overigens al ikke, ikke ten koste van de productievere medemens.

  Jan Snijder [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Jan Snijder [8]: Liberalen en socialisten, mijn beste, willen feitelijk hetzelfde: collectivisme. Het individu moet worden afgebroken. Door allerlei angstthema’s die hetzij worden gefanbriceerd, hetzij worden uitvergroot tot abnormale porties, zoals klimaatverandering, terrorismedreigingen, etc wordt het excuus gecreëerd om vrijheidsbeperkende regelgeving in te voeren. Uiteindelijk streeft een machtselite naar hegemonie: één centrale wereldregering. De infrasttructuur hiervoor is er al in grote lijnen (VN, IMF, Wereldbank, WHO, etc). [detail: deze worden niet democratisch gekozen].
  Het systeem van collectivisme zit heel geraffineerd in elkaar: je zorgt dat de mensen met stemrecht voor het grootste deel meer uit het systeem halen dan ze erin moeten stoppen; dan houdt het zichzelf in stand. Links of rechts is slechts een schijn-tegenstelling.

  Jan Snijder [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Jan Snijder [8]: Tussen zichzelf liberaal noemen en daadwerkelijk liberaal zijn kan een wereld van verschil zitten. De mensen die dit voorstel gedaan hebben zijn verre van liberaal en zijn dat -zover ik weet- ook nooit geweest. De VVD is GEEN liberale partij, hoe hard ze ook mogen roepen dat wel te zijn. De VVD is een enigszins gematigde socialistische partij met fascistische trekjes. Alleen de Libertarische Partij mag zich officieel Liberaal noemen als we de oorspronkelijke definitie hanteren. En die partij zal nooit dergelijke voorstellen goedkeuren, laat staan ze zelf aan te dragen.

 12. @Ratio [11]:

  U draait het begrip socialisme om naar uw eigen voordeel en hoopt hierdoor gelijk te krijgen in de discussie en denkt daar mee weg te kunnen komen ?

  Socialisme betekend niks meer dan sociaalvoelend tegenover de medemens en de natuur, de herverdelingsdrang die is daar aan toegevoegd door onnadenkende personen zoals u die alleen maar voor zichzelf begonnen te zorgen en de medemens in de steek lieten, die moest maar van de bedeling zien te krijgen wat hij nodig had en als dat niet lukt kon de liefdadigheid wel voor hen zorgen (kerken hebben daar een grote rol in gespeeld in het verleden).

  Vaak verhongerd uitgemergeld en doodziek tot de dood er op volgde, dat was het lot van de minderbedeelden.

  Werken mocht men alleen als de grote baas je mocht en vaak werd eigen volk zwaar voorgetrokken, wat op zijn beurt al snel leidde tot de gewenste scheiding tussen werkende en niet werkende, immers de laatste groep zou gen macht mogen krijgen daar deze de wereld maar al te goed van de andere kant kende.

  Afijn, een lesje geschiedenis wil en kan ik hier niet geven maar één ding staat vast, liberalisme zal ons ook niets brengen dan een wereld vol armoede en onderwerping aan de rijken der aarde.

  Het echte socialisme is meer, veel meer dan herverdelen mijn beste, denk daar eens goed over na.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  Richard [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Leonardo PISANO [12]:

  Ik ben het voor een groot deel met u eens, maar dat collectivisme nou daarvan de schuld zou zijn gaat me te ver.

  U zou dan daar een brede scheiding in moeten aanbrengen en ook moeten kijken naar sociaal of niet sociaal.

  Ik ben het ook eens met de bewering dat er geen echte socialisten meer zijn als de definitie gericht hanteert en dat we hedentendage alleen nog maar machtswelluste eenlingen op het pluche hebben zitten die aan niets anders denken dan de totalitaire macht.

  Ik heb geen politieke voorkeur en ga enkel stemmen om te voorkomen dat de macht te eenzijdig komt te liggen bij rechts omdat in het verleden meermalen bewezen is dat daar de doorsnee bevolking hard wordt getroffen en steeds verder in de afgrond wordt geduwd, iets wat naar mijn oordeel onrechtvaardig is, zij hebben het land immers opgebouwd ? Het zijn hun schouders die de kracht hebben moeten leveren om de zware arbeid te verrichten en de winsten in de zakken van de grote bedrijven te verdienen ?

  De “arbeider” kan je niks kwalijk nemen, ook als hij gedwongen wordt thuis te zitten en af te wachten tot hij wordt toegelaten tot de poort van het bedrijf en werk krijgt/vindt.

  We beleven de jaren dertig opnieuw en hebben er weer niets van geleerd, helaas.

  Liberaal of sociaal ? ik kies dan voor sociaal en probeer te zorgen voor mijn medemens, niet uit de liefdadigheid die het stokpaardje is van de liberaal (kijk mij nou toch eens goed zijn voor de ander) maar uit puur en echt sociaal denken en handelen, een sociaal volk is een hecht volk, een sterk volk.

  Richard [18] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Jan Snijder [14]: @Jan Snijder [14]: Socialisme betekent zeer zeker niet sociaal tov andere mensen en de natuur. Socialisme verwijst naar het socialisatieproces van mens en bezittingen. Dit houdt in dat men de mens ondergeschikt maakt aan de maatschappij en dat mensen niet langer als autonoom handelende rechtssubjecten met hun eigen doelstellingen worden gezien, maar dat hij gereduceerd wordt tot een middel om de doelstellingen van anderen (de maatschappij meestal zijnde de machthebbers) te realiseren. Aan dat proces kan men absoluut niets sociaals ontdekken.

 15. @Jan Snijder [15]: De liberaal die vrijwillig geeft aan een ander is sociaal. De socialist die onder (overheids)dwang bezittingen van een ander confisqueert om aan iemand anders te geven is een asociale klootzak en dient als zodanig te worden behandeld. Niet het doel van de handeling maar de handeling an sich bepaalt of iets sociaal is of niet. Mensen dwingen hun geld af te staan is ronduit misdadig en een grove vorm van onrecht. En onrecht kun je niet recht praten door mooie woorden te gebruiken, door mensen schuldgevoelens proberen aan te praten of door de term “sociaal” te verdraaien.

 16. @Jan Snijder [15]:
  Socialisme en communisme is altijd aan de mensen gepresenteerd als “eerlijke herverdeling van onze rijkdommen” of woorden van gelijke strekking. Kijk maar de link van ratio: dat is de heersende opvatting en een heel sluwe truc. Jan, jij valt in dezelfde valkuil. Waar het om draait is centralisatie van macht. Door geld van individuen af te pakken en in een centrale pot te doen, ontstaat een geweldige machtsconcentratie: degene die over deze pot kan beschikken, kan naar eigen goeddunken geld besteden.
  Ik leg momenteel de laatste hand aan een thriller waarin het NWO thema het leitmotiv is, en waarmee ik hoop een bijdrage te leveren aan bewustwording van de lethargische burger. De machtselite PROPAGEERT collectivisme, precies om de reden die ik noemde. Als je meer wilt weten, stuur me maar een mail [leonardo.pisano57 AT gmail.com] Ik heb zeer grondig research gedaan en vele pdf’s die ik graag deel met ieder die de moeite wil nemen zich in de geniepige mechanismen van de Anglo-Amerikaanse elite te verdiepen. Ooit van Tragedy and Hope gehoord, het meesterwerk van prof. Carroll Quigley? Weet je hoeveel regelgeving wij uit Brussel hebben sinds 1986? Weet je hoe geld ECHT in elkaar zit? Dat als je duizend euro op de bank zet, men niet 900 euro uitleent, maar er 9000 euro bij creëert?
  Het is hier niet de plaats een lang epistel te schrijven, maar ik hoop binnenkort een aantal korte verhalen op dit platform te publiceren als vrijspreker.nl mij dat toestaat.

  Jan Snijder [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Leonardo Pisano [20]

  Als je een platform zoekt om de waarheid te presenteren doe je dat het best niet hier, helaas zijn er hier te weinig bezoekers die er in geïnteresseerd zijn die waarheid te lezen.

  zoek daarvoor beter naar een echt groot(s) forum dat niet uitgaat van het principe van de eenling maar voor een breder publiek.

  Ik heb hier al menig post gelezen en gereageerd en de reacties die er dan te zien zijn getuigen van een zeer groot Ikke Ikke gehalte, echt niet de plek om een zo belangrijk onderwerp aan de kaak te stellen, grote kans dat je wordt aangevallen met loze argumenten en pro-liberale stellingen.

 18. @Ratio [16]:

  Alhoewel WikiPedia veel informatie kan bieden moet u zich wel realiseren dat het slechts voor een groot deel, persoonlijke opvattingen en meningen zijn.

  Wikipedia wordt niet getoetst aan enige realiteitszin en WikiPedia stelt zelf, niet verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de geplaatste content.

  Ik wil u hiermee niet tegenspreken maar verder lezend zou ook u moeten concluderen dat het socialisme iets meer inhoud dan wat u als citaat naar voren haalt, kijk bijvoorbeeld eerst naar het klassieke socialisme voor er een etiket op te plakken dat de lading maar voor enkele procenten dekt.

  Richard [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Jan Snijder [22]: Zoals ik al eerder aangaf is socialisme het proces waarbij mensen en middelen gesocialiseerd worden en mensen aldus worden gereduceerd tot middelen om de doelen van anderen te realiseren. Dit alles betekent hoe dan ook een schending van het primaire recht van alle mensen: hun zelfbeschikkingsrecht en tevens de daaruit voortvloeiende eigendomsrechten.

  Misschien bent u wel degene die zich wat meer zou moeten verdiepen in wat recht eigenlijk inhoudt en wat voor nefaste gevolgen het socialisme heeft voor mens, vrijheid en welvaart.

  Ik adviseer u twee interssante werken. Allereerst het boek “Het fundamenteel rechtsbeginsel” van de rechtfilosoof Frank van Dun. Dit boek gaat over de grondslagen van het recht. Het bevat een zoektocht naar wat recht is en welke rechten mensen eigenlijk hebben. Tevens kan ik u het boek “A theory of socialism and capitalism” van de econoom en geschiedkundige Hans Hermann Hoppe aanraden. In dit laatste werk zult u lezen wat het door mij genoemde socialisatieproces met mensen doet en waarom kapitalisme in alle opzichten superieur is aan socialisme. Zowel moreel als qua resultaat aangaande welvaart. Beide werken kunt u in pdf vorm legaal downloaden. Even google gebruiken.

 20. Ik verwacht niet dat ze 100% controle nemen maar ons vrij zal laten in de dingen die niet rechtstreeks van invloed zijn op de macht van de staat. Zo verwacht ik dat je met afgetrapte spijkerbroeken mag blijven lopen, om de schijn te geven dat er nog vrijheid is, dit is iets wat de ogen dagelijks zien en ziet er nogal vrijgevochten uit, en daar gaan juist geen regels over, valt me op. Maar dit zijn in feite spiegeltjes en kraaltjes, waar de overheid zorgt dat de dingen waar het meeste geld en macht te verkrijgen is, in overheidshanden zijn. Ik sluit niet uit dat de overheid zich ook met kleding e.d. zal gaan bemoeien, maar dat is dan wel een van de laatste stadia als het ooit zover zou komen dat het tot 100% komt.

Comments are closed.