.

2 REACTIES

  1. Er valt straks weinig meer te taxen omdat alles dan van de Staat is. Brood wordt gebakken in Groene Staatsbakkerijen terwijl het meel wordt ingekocht door de Rode Staatsmeelinkoperij. Een huis kun je niet meer kopen. Die worden door het D666-Staatshuistoewijsministerie op basis van een puntensysteem toegewezen aan brave leden van de Verenigde Communistische Partijen, in overeenstemming met hun rangorde. Kleine hulpcommunisten krijgen een klein plaggenhutje, grote zakkenvullende graaiburobestuurders een kasteel.

    Om dat allemaal te bekostigen moet je toch enige meerwaarde produceren of gigantische gasbellen hebben. Maar omdat de rooien uitsluitend hun ultieme doel, het leegzuigen van een populatie, willen bereiken is de toekomst daarna onbelangrijk.

    Dus gedurende een korte periode is het leuk totdat de rest van de wereld zelf genoeg gas blijkt te hebben of geen lichaamsonderdelen meer inkoopt. Dan stokt de hele machine en is het hele collectivistische westen in enkele weken de hongerdood gestorven. Behalve de grote ratten, die hebben dan al weer een nieuw plekje gevonden om de rest van de wereld om zeep te helpen.

    In de televisieserie Star Trek, meen ik, spelen The Borg een rol als een soort door het universum rondtrekkende zwerm communisten. Hun koningin doet me altijd sterk denken aan die mevrouw van de VVD. Ja, dat vond ik ook gek.

Comments are closed.