Mijn generatie is opgegroeid midden in een oorlog, en als kind beleefde je dat anders dan je ouders. Vergelijk het soms met wat ik zag in een arm land waar kinderen op een zandhoop speelden met gewoon simpele steentjes en daarbij zongen ze midden in de ellende om zich heen een liedje. Gelijk zo wij in die tijd deden. Het is bijna zeker dat de kinderen van deze tijd, met al hun speelgoed lang niet zo tevreden zijn.

 

In arme landen zag je kindsoldaten met wapens, die vermoordden andere mensen zonder daar een gevoel bij te hebben. De oorzaak daarvan was dat ze nergens begrip of liefde ontvangen hebben en zich afgesloten hebben van de rest van de wereld.
In grote steden van Nederland zie je ook jonge criminelen die zich nergens wat van aantrekken en mede een van de oorzaken daarvan is dat hun ouders ze aan hun lot overlaten. Bvb. doordat ze gescheiden zijn, en de kinderen geen andere toekomst zien, of hebben, dan crimineel te worden. Het eindresultaat is altijd dat het verkeerd af gaat lopen met ze, en andere mensen de gedupeerden zullen zijn.

Oorlog en onvrede is altijd negatief en lost niets op, er zullen altijd mensen zijn die zich daardoor ongelukkig zullen voelen. Armoede is vaak het begin van alle ellende op de wereld, en in overvloed leven loopt vaak verkeerd af. En dat laatste hebben de inwoners van Europa jarenlang gedaan, boven hun stand leven, en dat moeten ze nu bezuren.

De politici die geen armoede of oorlog meegemaakt hebben, vaak de helft van hun leven in de schoolbanken gezeten hebben, bedoelen het vaak goed. Maar doordat ze de gewone mensen die hard moeten werken niet waarderen of begrijpen is er een afstand tussen de mensen onderling en politici, als een onoverbrugbare kloof, ontstaan.

 Het verschil tussen arm en rijk is te groot geworden, en de veelverdieners werken vaak bij een overheidsinstellingen. Zou er een tijd komen dat onze kleinkinderen weer genoegen moeten nemen met steentjes te spelen, dan hebben wij dat te danken aan een verkeerd beleid, en niet aan de hard wrekende gewone mensen.

Beter is dat vroegtijdig in te zien, en echte noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals het inkrimpen van het overheidsbestuur, minder geld uitgeven, gewoon simpel door verantwoord met het collectieve kapitaal van de inwoners om te gaan, of gewoon blindelings doorgaan om te zien waar het schip, net als de Titanic, op de klippen loopt.
Wat zou beter zijn?

Ingezonden door Reiny

1 REACTIE

  1. Decentralisatie is het devies, en dat staat haaks op het streven van politici omdat dit macht uitholt. Afbreken van collectivisme gaat hiermee hand in hand, want hierdoor wordt gecentraliseerde macht in stand gehouden.

Comments are closed.