Wanneer houdt die door menselijk ingrijpen veroorzaakte klimaat catastrofe leugen nu eens een keer op? We horen allemaal dat de noordpool smeltende is, en dat Groenland van een witland in een groen land dreigt te veranderen. Wat we niet horen in de media is dat de zuidpool groeiende is en een omvang heeft als nooit tevoren. Dat er nog nooit zoveel ijsberen in noord Canada zijn geweest. Selectieve perceptie viert hoogtij. De laatste 16 jaar is de temperatuur niet gestegen. Het enige dat veranderd is, is het aantal mensen afhankelijk van de klimaat leugen.

 

Groenland hoort groen te zijn en niet wit. De smeltende noordpool bewijst weinig omdat de metingen pas vanaf 1980 betrouwbaar zijn uitgevoerd door satellieten. De toenemende zuidpool ijsvlakte bewijst eigenlijk ook niets omdat de tijdserie ook daar te beperkt is. Eenieder die beweert patronen te zien en daar ook nog eens causale verbanden aan weet te hangen is creatief met de waarheid. We weten niet of we thans in een ijstijd zouden moeten zitten of in een tijdperk zoals tijdens de Romeinen of de middeleeuwen toen in Londen wijnbouw werd bedreven.

Een constatering dat er de laatste 16 jaar geen noemenswaardige stijging van de gemiddelde temperatuur is geweest geeft ook geen informatie. Want we weten niet wat de benchmark is. De nulmeting. Wat is het netto effect van de zonnevlekken gecombineerd met de millenia overspannende klimaatcycli die we constateren? Of is de afwisseling van ijstijden niets meer dan een nog niet begrepen cyclus van de zonnekracht? Weten we genoeg aangaande de millennia overstijgende zonneritmes?

De economie is een systeem met vele variabelen dat we tegenwoordig met Keynesiaanse predictieve modellen menen te kunnen beheersen. Iets dat niet werkt. Nu wordt deze voorspellende component losgelaten op iets nog veel complexer, het klimaat. Het aantal variabelen is groot, de  hoeveelheid causale verbanden mogelijk bijna eindeloos. De nulmeting, de meting zonder invloed van de mens, de situatie zoals die zonder de mens zou zijn, wordt niet begrepen en kan niet berekend worden. Iets dat in mijn ogen essentieel is om een menselijke invloed te kunnen kwantificeren. Toch weten er mensen met zekerheid te kunnen stellen dat de mens de schuldige is van een fenomeen dat mogelijk niet eens aan het optreden is.

Ik kan alleen maar stellen dat we het niet weten. Er kan man made global cooling optreden, er kan man made global warming optreden. Het klimaat systeem van de aarde heeft miljarden jaren doorstaan. Grote vulkaanuitbarstingen en meteorieten hebben de aarde geteisterd. Maar het leven blijft bestaan. Zelfs als de meest zwarte scenario’s van de menselijke klimaatverandering gelovers plaats vinden dan gaat het leven gewoon door, bij de black smokers in de diepzee. En zullen de op foto synthese gebaseerde levensvormen verdrongen gaan worden door de op chemosynthese gebaseerde levensvormen. En wie weet begint de evolutie dan weer opnieuw met op fotosynthese gebaseerde levensvormen. En komt er weer een levensvorm die de fossiele koolstofverbindingen gaat verbranden….

Alle gekheid op een stokje, we weten het niet, we moeten niet slimmer lijken dan we zijn, en we moeten hier gewoon ons gebrek aan kennis toegeven. En niet luisteren naar mensen die conclusies trekken die volgens mij niet getrokken kunnen worden.

9 REACTIES

 1. *Een constatering dat er de laatste 16 jaar geen noemenswaardige stijging van de gemiddelde temperatuur is geweest**
  Tijdens een conferentie van econometristen, berekenden de deelnemers dat de Noordzee “gemiddeld” 1 1/2 meter diep was.
  De volgende dag zijn er 5 deelnemers verzopen in de Noordzee !

  Mario

  Leonardo Pisano [2] reageerde op deze reactie.

 2. De opwarming van de aarde werd plotseling de afkoeling van de aarde genoemd. Nu dus klimaatverandering. De kern is dat het een overspannend angstthema is, waaruit weer vele onderliggende kunnen worden gedestilleerd (voedselschaarste, stijgende zeespiegels, blahblah rampspoed, etc). Uit angst komt dan een “oplossing” – een wereldregering is noodzakelijk want die is onafhankelijk en kan de juiste prio’s stellen. Oh, en er is natuurlijk wetgeving nodig die het milieu beschermt en die vervuilende mensen verder aan de ketting legt.

 3. Nog even en het argument voor ecotax en CO2 toeslag en allerlei andere belastingen is niet meer ijsbeertjes redden maar: ‘ we kunnen het niet afschaffen omdat: de overheid het geld nodig heeft (en als we het afschaffen moet het ‘ budgettair neutraal’ ), bedrijven hebben geinvesteerd in XYZ, de waarde van ABC zal teveel dalen en heel veel mensen in de ecofascisten industrie zullen hun baan verliezen en die komen dan in de WW hetgeen ‘ ons’ nog veel meer kost’

  Meneer Storm [5] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [6] reageerde op deze reactie.

  • @Sjeek Spier [4]:
   Werklozen aan het werk krijgen*) is niet het probleem. Ze ZINNIG werk laten doen, d.w.z. werk dat waarde toevoegt aan de maatschappij, is wat moeilijker…

   *) Bijv. ene helft gat laten spitten, en andere helft gat laten dicht gooien.

 4. Goed artikel ratio!

  “Ik kan alleen maar stellen dat we het niet weten.”

  Zo fijn, een informatief artikel over dit onderwerp zonder de gebruikelijke eenzijdige niet objectieve standpunten.

 5. Er zijn tweee manieren waarop gemeten wordt:
  1. Middels de dagelijkse meting
  2. Middels een model (computers die het weer simuleren)

  De hele klimaathoax is gebaseerd op het computermodel. De dagelijkse meting wordt hierbij volledig buiten beschouwing gelaten. En dat is wel zo slim, omdat nu uit de echte meting blijkt dat de computermodellen niet kloppen.

  Gek toch, dat overheden, corporaties zich liever laten leiden door valse cijfers? Het heffen van CO2 tax, milieuheffingen en andere groene belastingen moet natuurlijk gerechtvaardigd worden…

 6. Als het echt zo’n probleem zou zijn dat klimaatprobleem, denk je dan niet dat er niet eerder wetenschappers zouden zijn geweest die aan de bel trokken ? en dat er dan al niet veel eerder juist methoden ontwikkeld zouden zijn om dat tegen te gaan ?

  De reden dat we er pas sinds kort van horen is vrij simpel denk ik, het is weer een angstdogma wat ons wordt aangepraat waarmee de machthebber probeert zijn macht verder te verhogen, immers hij presenteert zich als onze redder in nood, hij weet de oplossing, hij zal ons beschermen.

  Welke idioot gelooft in die klimaatonzin, alleen een die echt idioot is, de aarde heeft een groot zelfreinigend vermogen, net zoals het in staat is de overbevolking tegen te gaan zo is het daar ook in staat zijn vernietiging tegen te gaan.

  Het antwoord van de aarde is simpel, een paar flinke tsunami hier en daar wat wervelstormen met grote vernietigende kracht een bosbrandje erbij en last but not leest een pandemie die zijn weerga niet kent.

  Pas dus op met wat je de aarde aandoet, ze slaat onherroepelijk terug, en hard, geloof me.

Comments are closed.