- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Ze smelten de polen!

Wanneer houdt die door menselijk ingrijpen veroorzaakte klimaat catastrofe leugen nu eens een keer op? We horen allemaal dat de noordpool smeltende is, en dat Groenland van een witland in een groen land dreigt te veranderen. Wat we niet horen in de media is dat de zuidpool groeiende is en een omvang heeft als nooit tevoren. Dat er nog nooit zoveel ijsberen in noord Canada zijn geweest. Selectieve perceptie viert hoogtij. De laatste 16 jaar is de temperatuur niet gestegen. Het enige dat veranderd is, is het aantal mensen afhankelijk van de klimaat leugen.

 

Groenland hoort groen te zijn en niet wit. De smeltende noordpool bewijst weinig omdat de metingen pas vanaf 1980 betrouwbaar zijn uitgevoerd door satellieten. De toenemende zuidpool ijsvlakte bewijst eigenlijk ook niets omdat de tijdserie ook daar te beperkt is. Eenieder die beweert patronen te zien en daar ook nog eens causale verbanden aan weet te hangen is creatief met de waarheid. We weten niet of we thans in een ijstijd zouden moeten zitten of in een tijdperk zoals tijdens de Romeinen of de middeleeuwen toen in Londen wijnbouw werd bedreven.

Een constatering dat er de laatste 16 jaar geen noemenswaardige stijging van de gemiddelde temperatuur is geweest geeft ook geen informatie. Want we weten niet wat de benchmark is. De nulmeting. Wat is het netto effect van de zonnevlekken gecombineerd met de millenia overspannende klimaatcycli die we constateren? Of is de afwisseling van ijstijden niets meer dan een nog niet begrepen cyclus van de zonnekracht? Weten we genoeg aangaande de millennia overstijgende zonneritmes?

De economie is een systeem met vele variabelen dat we tegenwoordig met Keynesiaanse predictieve modellen menen te kunnen beheersen. Iets dat niet werkt. Nu wordt deze voorspellende component losgelaten op iets nog veel complexer, het klimaat. Het aantal variabelen is groot, de  hoeveelheid causale verbanden mogelijk bijna eindeloos. De nulmeting, de meting zonder invloed van de mens, de situatie zoals die zonder de mens zou zijn, wordt niet begrepen en kan niet berekend worden. Iets dat in mijn ogen essentieel is om een menselijke invloed te kunnen kwantificeren. Toch weten er mensen met zekerheid te kunnen stellen dat de mens de schuldige is van een fenomeen dat mogelijk niet eens aan het optreden is.

Ik kan alleen maar stellen dat we het niet weten. Er kan man made global cooling optreden, er kan man made global warming optreden. Het klimaat systeem van de aarde heeft miljarden jaren doorstaan. Grote vulkaanuitbarstingen en meteorieten hebben de aarde geteisterd. Maar het leven blijft bestaan. Zelfs als de meest zwarte scenario’s van de menselijke klimaatverandering gelovers plaats vinden dan gaat het leven gewoon door, bij de black smokers in de diepzee. En zullen de op foto synthese gebaseerde levensvormen verdrongen gaan worden door de op chemosynthese gebaseerde levensvormen. En wie weet begint de evolutie dan weer opnieuw met op fotosynthese gebaseerde levensvormen. En komt er weer een levensvorm die de fossiele koolstofverbindingen gaat verbranden….

Alle gekheid op een stokje, we weten het niet, we moeten niet slimmer lijken dan we zijn, en we moeten hier gewoon ons gebrek aan kennis toegeven. En niet luisteren naar mensen die conclusies trekken die volgens mij niet getrokken kunnen worden.