AMSTERDAM  –  Maandelijks organiseren de Jonge Democraten Amsterdam een discussieavond over actuele thema’s. In de maand november staat het onderwerp “Marktwerking in de Zorg” op de agenda.

Op 1 januari 2006 is in Nederland de basisverzekering in werking getreden. Dit nieuwe stelsel had als doel de marktwerking in de zorg te bevorderen. In het nieuwe stelsel krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer keuzevrijheid en hebben ze meer (eigen) verantwoordelijkheid. Dit zou verhoogde efficiëntie stimuleren en leiden tot betere kwaliteit en meer toegankelijkheid in de zorg.

Anno 2012 is Nederland verdeeld over deze marktwerking. Tegenstanders zoals Rutte II vinden dat de productiebeloning leidt tot onnodige behandelingen en stijging van de kosten in de gezondheidszorg en vinden dat de gezondheid van de patiënt in het geding komt. Om de gevolgen van de marktwerking beter te begrijpen willen wij deze op dinsdag 13 november ter discussie stellen. Er zullen zowel voor- als tegenstanders van marktwerking in de zorg aan het woord komen.

Op deze avond zal Toine Manders van de Libertarische Partij deel uitmaken van het discussiepanel dat, naast Toine, uit nog vier personen zal bestaan:

  • Henk van Gerven – Tweede kamerlid SP en voormalig huisarts (onder voorbehoud)
  • Brian Benjamin – portefeuillehouder zorg VVD Amsterdam
  • Alan Ralston – woordvoerder ‘Zorg geen Markt’ en psychiater (onder voorbehoud)
  • Herman Klein Tiessink – namens cliëntenbelangen Amsterdam

Afhankelijk van de discussieleider zullen de volgende stellingen besproken worden:

  1. Marktwerking moet verder worden ingevoerd om kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid te dienen.
  2. Dankzij marktwerking betalen we minder premie.
  3. Voor een gelijke keuzevrijheid in een zorgstelsel met marktwerking is een inkomensafhankelijke premie noodzakelijk.
  4. Door marktwerking is de macht van de verzekeraar toegenomen.
  5. Marktwerking leidt tot concurrentie i.p.v. samenwerking.
  6. Of we draaien marktwerking in de zorg terug, of we voeren het verder door. Een moratorium is achteruitgang.

Wanneer en waar:
Dinsdag 13 november 20:00,
Prinsengracht 96, Amsterdam.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dit artikel is eerder op de website van de LP verschenen