Uit ervaring heb ik geleerd dat je niemand kunt vertrouwen, en dat is de reden dat ik vaak botsingen krijg met Ambtenaren en Bestuurders; doordat ik het rechtssysteem vaak belabberd vind. Terwijl ik met de belastingdienst nooit problemen heb gehad. Om mijn zienswijze duidelijk te maken, en anderen de ogen open wil maken leg ik één geval uit de praktijk voor. Misschien heeft iemand er wat aan.

 

Er was een grondeigenaar die mij om advies gevraagd had, gezien de Gemeente zijn grond wilde verkrijgen voor 75.000,– gulden. Op deze grond waren 5 woningen gepland en na enig overleg kocht ik het voor 225.000,– gulden van hem. De gemeente was uiteraard niet vriendelijk maar kon er weinig tegen doen. Uiteindelijk wilde de gemeente wel meewerken maar moest ik 100.000,– aan ze betalen, en ze bedongen dat ik oude schuren met asbest platen die in de buurt stonden moest verwijderen. Toen ik bij de eigenaar van de schuren kwam ontmoette ik daar een huilende wat oudere weduwe die met grote problemen zat.

Haar enige zoon was failliet en de curator wilde alvast alle bezittingen van haar verkopen om daarmee de schuld van haar zoon te vereffenen. Met de bank en notaris was alles al geregeld door de curator !! Ik verzocht haar naar de rechtbank te gaan en mij een week de tijd te geven alles op te lossen, en dat werd door de rechter toegewezen.

Inmiddels had de notaris de grond al toegewezen aan iemand en dat hebben wij geblokkeerd. De hypotheek welke ze had heb ik overgenomen en samen hebben wij alles opgelost. Ook kocht ik nog een stuk grond van haar en heb ik de schuren af mogen breken. Nadien was er ook nog een inval bij haar in huis omdat ze ten onrechte dachten dat de zoon bijstandsfraude had gepleegd, maar alles liep met een sisser af.

Het stoorde mij ontzettend dat men een weduwe op deze wijze durfde lastig te vallen, want zo’n vrouw staat er helemaal alleen voor en zou kaal geplukt zijn als ik niet toevallig binnen gelopen was, en ze heeft slechts een stuk grond moeten verkopen om alles te kunnen aflossen. De Curator was eerst kwaad op mij, maar we zijn als vrienden uit elkaar gegaan en het faillissement is opgeheven.

Mijn voordeel was dat wij konden bouwen en deze vrouw al haar bezittingen kon houden.
Mijn gevoel voor rechtvaardigheid en sociaal zijn is mij dierbaar.

 Ingezonden door Reiny

1 REACTIE

Comments are closed.