Het steeds meer inkrimpen van uw vrijheid door steeds meer regels en instanties, is goed te zien aan de werkwijze van de AFM/DNB. Vandaag daar aan toegevoegd de ongebreidelde groei van dit soort organisaties.

 

Omdat politici een boosdoener en schaamlapje zoeken voor hun falen, wordt de financiële wereld als de boosdoener van van alles bestempeld. Dat er teveel , of te weinig hypotheken worden verstrekt, ligt aan die graaiende banken, Dat de euro op omvallen staat, ligt aan die graaiende banken. Nergens de vraag of dat misschien komt omdat een overheid de boel belazerde, nivelleerde, verkeerde wetten invoerde, of dat kunstmatig lage rente (door de overheid/centrale banken) tot allerlei slechte investeringen heeft geleid.

Maar ‘omdat alles wat fout is, door de financiële wereld werd veroorzaakt’, moeten er DUS? meer regels komen. Die regels  hebben dan vooral effect op de kleinere bedrijven (die daar meer last van hebben dan de grotere) met als gevolg dat er van de 13.000 assurantiebedrijven in de afgelopen twee jaar 7.000 zijn verdwenen en volgens SNS blijven er van die huidige 6.000, nog maar 600 over. 12000 bedrijfjes weg! over werkgelegenheid gesproken. Ben benieuwd of er bij de controlerende instantie voor die bedrijfjes, de AFM, nu ook 90% van die afdeling weg gaat? Of is dat een domme vraag?

Uit het FD haalde ik de volgende cijfers: sinds 2002 is het aantal medewerkers van de AFM met 126% gestegen; de kosten van DNB gingen van € 98 mio naar 149 mio in 6 jaar. Pijnlijk is daarbij dat experts aangeven dat financiële schandalen niet zo zeer ontstaan door gebrek aan regels, maar door het niet naleven er van!

Het grootste deel van die AFM/DNB kosten moet door de banken en financiële adviseurs betaald worden (op € 38 mio van de overheid na, maar dat wordt komend jaar ook wegbezuinigd). En dat terwijl de AFM/DNB, zelf hun budget vaststellen ( OK zij moeten hun begroting bij het min. van financiën indien, maar die betaalt er straks toch niets meer aan, dus waar zouden die zich druk om maken). Toch vreemd dat een wettelijke verplichting en wildgroei van controles, betaald moet worden door de gecontroleerden, zonder enige inspraak door degenen die het betreft.

Net als bij de EU, waar de afzonderlijke leden zwaar moeten bezuinigen, gaat de hoofdorganisatie of de toezichthouder meer kosten maken. Pijnlijk is ook in beide gevallen dat we van de AFM/DNB niet te horen krijgen wat het effect of waar die hogere toezicht kosten op gebaseerd zijn.

En denk nou niet dat die banken en financiële adviseurs dat wel makkelijk kunnen/zullen betalen, de kaalslag geeft al aan dat dat niet zo is, dus uiteindelijk betaalt u, de consument die toezicht kosten, bovenop de kosten die minder concurrentie met zich meebrengt.

3 REACTIES

  1. De grote boosdoener is de nieuwe levensvorm, die sinds een paar eeuwen bestaat: de rechtspersoon, oftewel: niet de personen, die er werken krijgen de schuld, maar het gebouw. Schaf die onzin af en laat directeuren hoofdelijk aansprakelijk zijn, waarbij ze hun privébezit kwijt kunnen raken en in de bak terechtkomen.

  2. Hoe kan de AFM als autoriteit optreden, nu het foute optreden van Kalbfleisch is gebleken.

    Kalbfleisch is volgens het OM meinedig. Echter het OM eist vrijwel geen straf, omdat Kalbfleisch al flink door de pers is gehekeld…..
    Wat een onzin ! Meineed door een rechter is juist heel ernstig. Immers dit tast toch het vertrouwen in het systeem aan. Dit is een vrijbrief voor rechters om zo nodig meineed te plegen, immers de straf is van geen betekenis.
    Pek en veren voor Kalbfleisch (en Westenberg) en laat ze maar betalen voor die corruptie.

Comments are closed.