In 1569 voerde de hertog van Alva de Tiende Penning in. Na de Honderdste en de Twintigste Penning was nu de maat vol. De belastingmaatregel veroorzaakte een enorme volkswoede en was – naast het gebrek aan (godsdienst-)vrijheid – de reden voor de Nederlandse opstand die uitmondde in de Tachtigjarige Oorlog. Waardoor er overigens nog meer belasting geheven moest worden maar dit terzijde. Eén van de zeldzame keren waarin men niet meer met zich liet sollen.

De Tiende Penning betrof een omzetbelasting van 10 % op de verkoop van roerende  goederen. Fernando Alvarez de Toledo (Alva) wilde in feite de Nederlanden fiscaal gelijkschakelen met de Spaanse landen waar dit als Alcabala tax al langer liep.

De Nederlanden stonden in die tijd al bekend als een land met een hoge belastingdruk. En in de periode tussen 1575 en 1630 verdrievoudigde dat in percentage van het inkomen voor zowel de middenklasse als werknemers. Maar door de Tiende Penning raakte men naast geld ook nog eens handelsvoordeel t.o.v. buitenlandse concurrenten kwijt.

Oproer in het land volgde en de Watergeuzen (uit Engeland gezet door Elisabeth I om Spanje te lijmen) namen onverwacht Den Brielle in. Dit wakkerde het protest flink aan en vele steden sloten zich aan bij de rebellen. De Noordelijke Nederlanden verenigden zich in hun strijd tegen Alva.

De onsuccesvolle Hertog van Alva werd in 1573 vervangen door Don Luis de Requesens. Maar Don Luis bakte er evenmin veel van en stierf in 1575. Spanje zelf ging trouwens in 1575 failliet. History repeats itself alleen duurt het nu wat langer door grootschalig ECB gegoochel.

Omdat het Spaanse huurlingenleger niet betaald werd, brak er muitenij uit en werd Antwerpen in 1576  geplunderd. Dit stimuleerde en versterkte het rebelse gevoel in de 17 provincies alleen maar. In 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe getekend, de onafhankelijkheidsverklaring. Uiteindelijk eindigde de oorlog met Spanje op 30 januari 1648 met het Verdrag van Munster.

De Nederlandse revolte – met de 10e penning als startmotor – laat zien dat een heerser door de bevolking aan de kant gezet kan worden. Hoe machtig hij/zij ook is. Het concept van ‘het door God gegeven koninklijk recht’  werd effectief bestreden en leidde tot de Nederlandse Republiek. Waarna de Gouden Eeuw volgde. Bovendien zette het ontstaan én succes van  een niet-monarchistisch land andere Europeanen aan het denken.

 

8 REACTIES

 1. Beste Lezers en Schrijvers,

  Mag ik beginnen met een quote:
  “Waardoor er overigens nog meer belasting geheven moest worden maar dit terzijde”
  uit het artikel hierboven.

  Was het niet zo dat de 10e penning Rechtstreeks naar Spanje ging en dat de latere hogere belastingen door de 17 provincies zelf werden geheven en dus binnenlandse belastingen waren die ingezet zijn voor Vrijheid, Vrije handel, Vrijheid van Godsdienst en Veiligheid van de ingezetenen?

  Als wij als huidige ingezetenen Belasting moeten betalen voor dezelfde vorm van inzet, zal er (binnen redelijke grenzen) ook bereidheid voor zijn, echter als er hogere belastingen worden geheven voor Europa (lees in het bovenstaande vergelijk met Spanje) is voor deze bereidheid geen draagvlak of aanzienlijk minder draagvlak.

  Op de website http://www.Europa-nu.nl
  wordt melding gemaakt van een gecorrigeerde afdracht van
  € 5.613 miljoen over het jaar 2010.

  Weten we ook nieuwe cijfers of meer bronnen?
  Graag uw bijdrage.

  Met vriendelijke groet,

  Arnold

 2. Percentages, waar we nu nog alleen maar om kunnen lachen. tel daarbij op, dat het nauwelijks te handhaven was en je zou de Spaanse bezetting een belastingparadijs kunnen noemen.

 3. Onze financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden!!

  Dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidenwet, de Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Men heeft ons genoodzaakt te betalen; Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, BTW, verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, BPM, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht waterschappen, en wat er nog meer aan rechten zijn. Wij zijn verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondsverzekering en Autoverzekering. Wij betalen, Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Wij worden verzocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierstichting, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. Er wordt druk op ons uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit- Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen. De regering en anderen die onze naam regeren, hebben het zo geregeld dat wij niet meer weten wiens eigendom wij zijn. Wij zijn, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. Wij hebben tot nu toe ons leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Wij hebben reeds honderden malen verklaard, dat we geboren zijn en ja, waar en wanneer. Maar men schijnt ons niet te geloven, omdat men ons voor allerlei folteringen nodig heeft. Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs,

 4. @Zilver [7]:

  productieve burgers zitten meer in John Galt modus. de exodus is al aan de gang. emigratie overtreft immigratie niet in kwantiteit maar wel in hoge mate qua kwaliteit.

Comments are closed.