Een eenvoudig zinnetje geknipt uit een artikel van Emile Roemer van de SP:

De sterkste schouders de zwaarste lasten

Ik wil hier niet specifiek op dit artikel van Roemer ingaan, maar meer over dit idee in het algemeen en een zeer veel gemaakte denkfout van mensen. Niet alleen van de rooien, maar van bijna alle brave burgers van Nederland!

De mythe is als volgt: belastingen op inkomen moeten in schijven worden opgedeeld. Eerst een belastingvrije voet, dan een schijf met een relatief laag tarief en voor de hoogste inkomens een extra hoog tarief dat misschien wel meer dan 50% moet zijn. Dat is bijzonder eerlijk toch? Zij die weinig te verteren hebben betalen lage percentages en plutocratische duitenschrapers krijgen extra hoge percentages. De sterkste schouders de zwaarste lasten toch?

Een eenvoudige rekensom leert echter dat je hiervoor helemaal geen progressief – schijven die in percentage toenemen – belastingstelsel nodig hebt. Voorbeeld: Emile Roemer zelf zou een modaal inkomen verdienen – in de praktijk houdt hij niet meer over dan dat – van €36.000 per jaar. Stel, hij betaalt 40% belasting, dus €14.400. Paul Rosenmöller daarentegen verdient stukken meer (nou ja, dat ontvangt hij, ‘verdienen’ zou ik het niet willen noemen). Laten we zeggen €150.000 per jaar. Met 40% belasting draagt hij €60.000 aan de fiscus af. €60.000 is toch echt meer dan €14.400 dus de sterkste schouders dragen nog steeds de zwaarste lasten, zelfs bij een vlaktaks! Ik vraag me af of Roemer en zijn kornuiten dit gewoon niet weten of het doelbewust negeren. Het grootste deel van Nederland is tenslotte modaal en wie wil niet dat rijke stinkerds zo massaal mogelijk uitgeperst worden? Zeker als je het geld in je eigen opgehouden hand voelt vallen!

Wie even doorrekent komt zelfs tot de conclusie dat ook bij een degressief belastingstelsel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ik zal u de rekensom besparen, maar ook bij een dergelijk stelsel betaalt Rosenmöller meer belasting dan Roemer.

Er is eigenlijk maar één soort belasting waarbij de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen, namelijk een poll tax. Dat is een vast bedrag in euro’s per persoon. Laten we zeggen, iedereen €100 per jaar. Poll taxen zijn onder beleidsmakers niet erg populair natuurlijk omdat je dan veel minder kunt binnenhalen. Poll taxen zijn zelfs zo in de vergetelheid geraakt dat bijna niemand nog weet wat het woord inhoudt. Zojuist merkte ik zelfs dat er geen wiki-entry van is. Misschien moeten we dat maar zo laten anders krijgen we naast de percentages straks ook nog een poll tax eroverheen.

‘De sterkste schouders de zwaarste lasten’ impliceert dus niet dat je een progressief belastingstelsel nodig hebt. Dat is een formidabele denkfout. Ik wil de voorstanders van dit idee dan ook aanbevelen om gewoon eerlijk te zijn en te zeggen dat ze het geld van de rijken willen incasseren zonder ervoor te hoeven werken.

14 REACTIES

 1. OV voor studenten verdwijnt; Zorgkostenpremie verdubbelt bijna, Accijnzen op tabak en alcohol worden verhoogd, en ga zo maar door. Bij mij rijst dan de vraag:
  1. Waar gaat al dat geld heen?

  2. Waarom zo vraag ik mij af gebruikt de regering het woord “bezuinigen” als ze bedoelen “belastingverhoging”?

  3. Waarom wordt er niet gewoon 1 vlaktax gebruikt?
  (Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker wel. Maar waarom doen ze (belastingdienst) dat dan niet?)

  4. De belastingdienst liegt. Uit hun naam zou je kunnen afleiden dat ze een dienst verlenen. Ik heb ze nog nooit kunnen betrappen op ook maar 1 vorm van dienstverlening. Belastinginner zou duidelijker verwoorden waar zij mee bezig zijn.

  Waarom worden er toch altijd van die ingewikkelde woorden gebruikt die zo scherp langs de randen van de waarheid scheren?

  Enfin, genoeg vragen om eens over na te denken

  Wees lief voor uw dierbaren
  Pendragon

  Paul van Leeuwen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @D. Kletsmajoor [2]:
  “Snap ik het goed, zijn wij allen graaiers?”
  Ja, maar de één wordt meer gegraaid dan de ander.
  Als je graaien begrijpt dat je iets krijgt wat gratis lijkt.
  Bvb mogen we allemaal (nog) gratis op de wegen lopen.

  Het “loopbewijs” naast het rijbewijs, om op straat te lopen, is nog niet gereed om al te worden!ingevoerd.

 3. @Pendragon [1]: 1. Grote kostenposten zijn onderwijs, zorg en rentebetalingen op de staatsschuld. Onderwijs zouden we zelf beter kunnen want er zouden geen onderwijsvernielingen meer vanuit Den Haag kunnen worden opgelegd. De zorg functioneert al wat beter maar daar zitten private verzekeraars tussen die zo goed mogelijke zorg tegen een zo laag mogelijke prijs willen leveren.

  2: Dat klinkt mooier… Ze worden inderdaad vaak omgewisseld.

  3: Dat is nou juist de hele strekking van mijn artikel! Lees het nog maar eens… Logischer zou een poll tax zijn omdat iemand die meer verdient niet gelijk een hogere druk legt op de voorzieningen. Ook voor een degressief stelsel is zeker wat te zeggen: zodra je kunt betaal je je eigen voorzieningen, de rest mag je houden.

  4: Waar denk je dat het woord ‘belastingaanslag’ oorspronkelijk vandaan kwam?

 4. Een degressief belastingstelsel is meer “wenselijk” omdat het inspireert: door MEER te verdienen houdt je MEER van dat geld over doordat dit in een LAGER tarief terecht komt. Bijv. De eerste 50.000 met een 30% tarief belast, de volgende 50.000 met 15%, dan 50.000 met 7.5% , etc.

  (Echt wenselijk is natuurlijk GEEN belasting omdat het diefstal blijft.)

 5. een belasting stelsel zou ik liever anders ingericht zien. Het is meer wenselijk dat meer verdienen “loont”. Als je stelt dat de eerste 50.000 met 7.5% wordt belast, de tweede met 15 en de derde met 30%, dan komen de verhoudingen anders te liggen: Als je meer wilt verdienen zul je dus veel meer moeite moeten doen om de buit binnen te halen. Het moraal zou ook elders komen te liggen: Niet ‘veel geld verdienen’ is het doel, maar ‘voldoende verdienen om rond te kunnen komen’.
  Zolang de overheid zo is ingericht dat de betaalde belastingen goed terecht komen (gewoon goed onderwijs, goede zorg, goed openbaar vervoer), dan verbeter je het publieke moraal en verwerp je het idee dat veel geld verdienen het hoogst haalbare is in een mensenleven.

  R. Hartman [7] reageerde op deze reactie.

 6. Het is zo simpel uit te leggen, idealisten, activisten, gelovigen, dictators, bestuurders, politici, enz. ze willen allemaal macht en anderen onderdrukken en uitbuiten, daar gaan ze voor.

 7. De LP als politieke partij spreekt zijn eigen idealisme tegen, dus is uw verwijzing slechts een drogreden om anderen te overtuigen van iets waar u zich zelf niet aan wenst te houden. toch ?

 8. Stel je bent een producent van zware goederen en je wilt dat vervoeren:

  De wegen zijn er niet geschikt voor dus je moet deze aanpassen aan jouw wensen, daarvoor leg je een X bedrag neer en laat een aannemer de weg verbeteren.

  Nu de weg verbeterd is kan jij je producten van A naar B krijgen en zo de winst verdubbelen.

  Echter die weg kan je niet steeds achter je weer oprollen en dus blijft hij liggen en anderen (ook producenten) gaan daar gebruik van maken.

  Jij vindt dat niet gerecht en vraagt om een bijdrage in de kosten van onderhoud en aanleg van uitbreidingen.

  In eerste instantie wil niemand eigenlijk betalen want die weg ligt er toch al ? maar tolpoortjes worden heel duur en ruimte om er een weg naast te leggen is er niet en zou oerdom zijn dus gaan de gebruikers akkoord met een periodieke afdracht.

  Jij hebt wel wat beters te doen dan elke dag achter dat geld aan te zitten en je merkt dat er al snel zoveel gebruikers komen dat er geen overzicht meer is dus je stelt een “kantoor ter inning van penningen” op die voor jouw de bijdragen gaat innen.

  Jij kan je weer met je core business gaan bezighouden en je geld wordt elke periode keurig bijgeschreven op je conto, echter elke keer als er een gat in die weg zit moet JIJ weer die aannemer bellen om te regelen dat dat gat wordt gerepareerd, dat kost je te veel rijd en je bedenkt een oplossing in de vorm van een beheer maatschappij.

  Ik kan zo nog wel even doorgaan maar ik denk dat het u wel duidelijk is.

  Zó is de belastingdienst ook ooit ontstaan als een lichaam “ter inning van de penningen” inmiddels is het uitgegroeid tot een moloch dat zijn weerga niet kent en verstrikt is geraakt in regels en opdrachten die nog nauwelijks uit te voeren zijn en nog minder te maken hebben met de ooit bedoelde zaak die zij behoorden te dienen.

  Ik wil alleen zeggen, als u van de belastingdienst af wilt, zult u zelf moeten komen met een alternatief, óf u moet wel heel rijk zijn als u denkt dat zelf allemaal te kunnen bekostigen.

  Een vlaktaks ben ik overigens wel voor, alleen was het schijvenstelsel juist weer interessanter vanwege de hoge afschrijf mogelijkheden enz. ook weer ooit bedacht door de corporates en door lobby en achterklap in het systeem ingebracht, maar dat is off topic.

  Spie [14] reageerde op deze reactie.

 9. Soms zijn er mensen die willen het comministisch systeem waarbij de overheid alles regelt invoeren en de burger onderdrukt wordt.!!

 10. @Jan Snijder [10]:
  Heel simpel: die weg ligt er en die is van iemand. Voor dat gebruik betaal je. Als de weg er niet geschikt is voor jouw vervoer onderhandel je met de eigenaar(s) of zij bereid zijn die voor jouw doel geschikt te maken. Uiteraard zal dat tot een prijsverhoging leiden. De mate van verhoging hangt dan af van de vraag of er nog meer gebruikers zijn of komen die van die verbetering voordeel hebben. Zo ja, dan kan de eigenaar die kosten over meer gebruikers spreiden, zo nee, dan moet jij die dragen.
  Dat kan voor jou een reden zijn om die opdracht niet aan te nemen of voor een hogere prijs, of die wel aan te nemen maar door een ander elders te laten produceren of om je fabriek ergens anders te bouwen, waar een weg is die het product wel of goedkoper kan transporteren.
  Dat is niks nieuws: de hoogovens staan niet voor niets in IJmuiden en niet in Leeuwarden. Gewoon aap-noot-mies van de economie, hoor!
  Waar het om gaat, is dat de gebruiker betaalt. Trouwens, die gebruiker is niet de fabriekseigenaar! Dat schijn jij namelijk te denken. Nee, de gebruiker is de eindgebruiker van het product dat die fabriekseigenaar produceert. De fabriekseigenaar berekent die (extra) vervoerskosten gewoon door in de kostprijs van zijn product. Dan kan het uiteindelijk voor de eindgebruiker voordeliger zijn als dat product van jou niet in die fabriek gemaakt wordt omdat de kosten van de wegverbetering dat in de weg staan. Daar heeft uiteindelijk een grote groep van gebruikers van dat soort producten voordeel van. Zo wordt het beschikbare geld daar geïnvesteerd waar het het meeste rendement heeft en dus de meeste (de hoogst gewaardeerde) behoeften bevredigt.

Comments are closed.