Je hebt altijd gewerkt en belastingen betaald en je hebt na 10 jaar werken pas recht op één jaar WW uitkering. Je bent zuinig geweest en gespaard voor een eigen huis en als je dan in de bijstand komt, wordt dat als vermogen gezien en ontvang je geen uitkering en dat is niet redelijk.

 

Een ander punt is dat banken dan niet meer bereid zijn hypotheken te verstrekken en zullen huizen nog minder verkocht worden. Sparen of een huis kopen om dit als een pensioen te zien is geen optie meer.

Eigen vermogen en bijstand.

Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto. Voor mensen die een gezamenlijke huishouding voeren en voor alleenstaande ouders is het maximumbedrag aan eigen vermogen € 11.370. Voor alleenstaanden is het maximumbedrag € 5.685. Deze bedragen gelden in 2012.

Wat u meer heeft dan dit bedrag, moet u eerst opmaken.

Ingezonden door Reiny

————————————————–
RED: Voor beoordeling is er wel een verschil tussen “redelijk” of “er recht op hebben”.

10 REACTIES

 1. WW, bijstand, alle zogenaamde volks- en werknemers verzekeringen, zijn niets anders dan gedwongen inkomensoverdrachten. Helaas denken velen dat het een verzekering is maar de realiteit is dat je voor heel belangrijke risico’s niet verzekerd bent. Je bent niet onderverzekerd, neen, je bent niet verzekerd voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid etcetera. Je hebt geen enkel recht. Je kan de staat niet dwingen tot het honoreren van de op het moment dat je betaalde geldige voorwaarden. Je kan alleen maar hopen dat er iets je kant op komt mocht je aanspraak willen maken.

 2. De grondwet verplicht de staat om zorg te dragen voor
  WERK !
  ZORG !
  WELZIJN!
  Door de grondwet (fundamenteel geboorterechte van ieder Nederlander) uit sluiten Art.120 en de rechtsgang onmogelijk te maken (NL heeft GÉÉN grondwettelijk Hof) hierdoor is de
  (r)overheid verworden tot een olichargie !

  Mario

 3. als ze toch maar de helft van voorheen uitkeren, zou dan ook niet de helft van al die uitkeringsinstanties afgeschaft moeten worden?
  (want het risico van onterecht uitkeren wordt ook de helft kleiner)

 4. Ik heb pensioenregelingen, maar ook de WW opgebouwd en de WW is zeer onlogisch. Je raakt werkloos en je krijgt voor ieder jaar werken in principe een maand met een minimum en een maximum. Daarna is het, bij blijvende werkloosheid, einde oefening. Heeft iemand, weer 26 weken gewerkt, dan heeft hij weer een volledig nieuw recht, ook over de jaren, waarover hij zijn recht tot uitbetaling kwam.

  Daarnaast is Leiden in last, wanneer de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder de 100% zakt, maar geeft een dekkingsgraad van 0% van de WW-fondsen slechts een rimpeling in de nieuwsvijver.

 5. @4 Zo simpel ligt dat niet. 1400 euro of 700 euro uitkeren blijft dezelfde hoeveelheid werk, waarschijnlijker is meer, omdat je ook met beslagleggingen te maken krijgt en deurwaarders, die met elkaar ‘concurreren’.

 6. Grijs haar van de zorgen !

  Niet om de zorgen van de heren politici maar gewoon van de gevolgen die dit beleid heeft voor ons nageslacht. Onlangs maakte ik kennis met iemand die al jaren in een faillissement zat door dat de curator het faillissement niet wilde opheffen doordat hij enig zoon was en hij nog zou gaan erven van zijn moeder, en niemand wist hoe lang ze nog zou leven. Daar aan denkende zullen er oudere mensen zijn die zich zorgen moeten maken als hun zoon of dochter werkeloos raakt en van de bijstand moet leven. Dan moeten ze alles inleveren, en als hun ouders overlijden, en ze zouden er wat van erven, dan zou er een situatie zoals bij een faillissement ook voor kunnen komen en men dat geld later terug moet betalen aan de uitkeringsinstantie doordat ze de uitkering als een gaan lening zien. Je krijgt grijs haar als je er aan denkt als zo’n situatie in jouw familie zou kunnen ontstaan. Met alle recht kunnen ouderen zich zorgen maken over hun kinderen, die er nooit weer bovenop kunnen komen als ze in de bijstand terecht komen.!!

  Naam * [9] reageerde op deze reactie.

 7. @reiny [8]:
  Ik zou mij niet zo veel zorgen maken. De bijstandtrekkers in mijn omgeving zijn zonder uitzondering allemaal lui. De bijstand is voor hen een alternatieve manier van leven. Je krijgt niet veel (behalve vrije tijd) maar je hoeft ook niet veel te doen.

  Ik denk dat het systeem dit soort mensen creeert. Als er geen bijstand zou zijn, maar bedelen het alternatief was voor werken, denk ik dat ze allemaal wel iets zouden ondernemen. Voor de goede orde: ik zie ambtenaren en politici als veredelde bijstandtrekkers, die zich onterecht beter wanen.

  De bijstand als lening is een interessante gedachte. Voor sommige (oud-) ondernemers is dat al zo, als het Bijstandsbesluit Zelfstandigen nog bestaat (ik houd het niet zo bij). Bij de WIK (kunstenaars) was dat ook zo. Het ligt voor de hand dat dit voor de rest ook wordt ingevoerd. Schuldslavernij in een nieuw jasje. Laat Marx Rutte dit maar niet lezen (hoi schele!)

 8. Ik zou zeggen, WW afschaffen en wachtgeld voor iedereen. En wij zijn niet duurder dan de burgemeester. Overigens weer typisch: werkenden storten de WW-pot vol en de overheid graait eruit.

Comments are closed.