De EU-politici besloten Griekenland weer wat geld te geven om nu het faillissement niet te hoeven verwerken. Niet duidelijk is of ze dit doen om de Grieken te helpen, of om zelf meer tijd te krijgen om hun eigen situatie te redden.

De Duitse “der Spiegel” geeft een duidelijke illustratie van de Griekse schulden:

.

.De EU-minsters van financiën zeggen nu dat Griekenland gered is. Maar Duitse media publiceren daar al grote twijfel over. Iets van de schuld kwijtschelden kan even helpen

Waarschijnlijk wordt de bal slechts weer een stuk vooruit getrapt maar is het geen echte oplossing.

“Merkel en Financiën-Minister Schauble hopen hiermee tijd te winnen tot na de verkiezingen in Duitsland in najaar 2013.” Of ze dit halen blijft een groot vraagteken.
In ieder geval gaat deze “reddingspoging” Duitsland echt geld kosten: alleen al  in 2013 al 730 miljoen euro.

Er wordt verwacht dat de diverse parlementen het allemaal wel weer zullen goedkeuren.

Ondertussen wordt ook bekend dat in Duitsland door Schauble een werkgroep is ingesteld:

Behind the Scenes, Germany is Already Preparing For a Grexit
Debt crisis: German finance ministry examines cost of Greek exit.
A special working group, led by deputy finance minister Thomas Steffen, is working on scenarios in the case that Greece is forced to withdraw from the 17-nation bloc, the Financial Times Deutschland reported on Friday.

Uiteraard verstandig. Ik neem zelfs aan dat de Nederlandse overheid toch ook daarmee bezig is? Al is dat tot nu toe ontkend.

————————————
P.S. En als je toch aan geven bent, dan ook nog maar: 37 miljard voor Spaanse banken

 NOS: Spaanse banken krijgen een kapitaalinjectie van 37 miljard euro AFP
Noodlijdende Spaanse banken krijgen een kapitaalinjectie van 37 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM.

In juni klopte Spanje bij het noodfonds aan en werd alvast 100 miljard gereserveerd. Van de 14 geteste banken bleek de helft onvoldoende financiële buffers te hebben. De genationaliseerde Bankia Bank komt maar liefst 25 miljard euro tekort.

Verzwakt Behalve met ingestorte prijzen en faillissementen bij bouwprojecten kampen banken ook met mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Van de circa 600 miljard euro aan hypotheken wordt inmiddels 5 procent (30 miljard euro) niet meer afgelost.

Volgens de Spaanse krant El Pais zouden bij de vier genationaliseerde banken in ruil voor de kapitaalsteun duizenden arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

6 REACTIES

 1. Henry Kissinger

  Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok aandacht van de Council on Foreigh Relations (CFR), dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling: “Studies voor nucleaire ontwapening”. Hij werd van 1957-1958 directeur van het “Rockefeller Brothers Fund.” Toen in 1963 Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur. Vanaf dat moment schoot hij als een komeet omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde het ministerie van Defensie en de CIA. Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia stelde voor, dat hij de toekomstige president van de planeet aarde zou worden.

  Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de NWO een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de VS zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht verder een uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.Uit de documentaire The Trial of Henry Kissinger blijkt hoe Kissinger door sabotage van vredesbesprekingen honderdduizenden Cambodjaanse en tienduizenden Amerikaanse doden op zijn geweten heeft. Uit een artikel van The Village Voice, worden een hele rij misdaden van Kissinger opgesomd, waarin naast Cambodja, ook Oost-Timor en landen als Vietnam, de coup tegen Savador Allende in Chili en Bangladesh worden genoemd.Zie ook : Der Fall Kissinger.

  Ook zou Kissinger achter de dood van Aldo Moro gezeten hebben. Aldo Moro was een Italiaans politicus, en was premier van Italië van 1963 tot 1968 en van 1974 tot1976. Op 16 maart 1978 werd Moro ontvoerd door de Brigate Rosse. Bij deze ontvoering kwamen vijf lijfwachten om het leven. Moro werd 55 dagen vastgehouden, en werd daarna vermoord. Zijn lichaam werd op 9 mei in Rome gevonden in een geparkeerde Renault 4. Ten aanzien van de moord op Moro bestaan verschillende samenzweringstheorieën. Een van die theorieën brengt de moord in verband met de plannen van de zogenaamde Committee of 300 en de betrokkenheid van een van de leden, Henry Kissinger. De weduwe van Moro, Eleonora Moro legde in 1982 een verklaring af in de rechtbank. Ze verklaarde dat tijdens een bezoek van Moro aan de Verenigde Staten Henry Kissinger, Moro in het hotel opzocht en hem bedreigde: “Je stopt met deze politiek of je zult er flink voor boeten”. Gedoeld werd op het streven van Moro om communisten in de regering op te nemen. Ook zou zijn politiek indruisen tegen het streven van de Club van Rome Italië te deïndustrialiseren en de bevolkingsgroei in te dammen. Volgens deze theorie staat de Club van Rome ten dienste van de Committee of 300.

  Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger een opiniestuk getiteld ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken.Een duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine ‘Orde an Chao’(Orde uit Chaos). Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef hij hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: “Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering.” Bron: Defender Publishing. De huidige wereldcrisis is volgens hem een uitstekende mogelijkheid om te komen tot een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van de hele wereld.

  De huidige wereldcrisis past precies in het straatje wat de NWO-ers voor ogen hebben gehad. “Ik denk dat als de nieuwe Amerikaanse regering haar eigen toestand goed inschat, ze tot de conclusie komt dat er een enorme crisis is en er vreselijke problemen zijn. Maar ook dat er een sprankje hoop is dat uit deze crisis een nieuw internationaal systeem kan voortkomen,” aldus Kissinger. Hij vergelijkt het huidige wereldklimaat met de periode pal na de Tweede Wereldoorlog, toen belangrijke samenwerkingsorganisaties zoals de Verenigde Naties en de NAVO werden opgericht. “Veel mensen vinden dat de periode tussen 1945 en 1950 de meeste creatieve periode ten aanzien van buitenlandse politiek was. Deze periode begon echter met chaos en de angst van toen zwakke regeringen voor een Russische invasie van Europa.”

  Wij leven in een periode van een gruwelijke wereldwijde crisis, die extra benadrukt wordt door de financiële crisis, die zich over de hele wereld heeft verspreid. Hij noemt deze crisis een enorme mogelijkheid om zaken op wereldschaal aan te pakken zoals de verspreiding van kernwapens, energie, het milieu en de crisis van het jihadisme (moslimterrorisme) Kissinger vindt dat ieder land het eigen nationale belang ondergeschikt moet maken aan het belang van de hele wereld..”Ik zeg niet dat de wereldleiders alle mogelijkheden die ik zie zullen navolgen, maar ik denk wel dat ze kunnen beginnen om zich in die richting te gaan bewegen. Eigenlijk ben ik tamelijk hoopvol dat ze dat inderdaad zullen doen.’ En Kissinger kan het weten, want de wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden.

  http://www.genade.info/blog/dossier-henry-kissinger/

Comments are closed.