woensdag, 21 november 2012
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Ingezonden: Geld komt uit het niets

Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.

Een nieuw en actueel boek van Ad Broere met verhelderende inzichten.

.

.

.

.

 

Met het lezen van dit boek treedt u binnen in de wereld van de financiële instellingen.
De auteur, Ad Broere, econoom en ex-bankier schetst in historisch en toekomstig perspectief een verpletterende visie op de wereld van het geld.
Hij laat zien welke een vernietigend effect rente heeft op de economie en als hij de metafoor legt met de natuur dan zien wij dat alle exponentieel verlopende biologische processen tot uitroeiing leiden van het complete mechanisme.

Hij legt een goed gecamoufleerd herverdelingsmechanisme bloot waarin het geld van de overgrote meerderheid naar een zeer kleine minderheid vloeit.
Deze herverdeling creëert een sociale polarisatie die op den duur ondermijnend is voor ons democratisch stelsel.

Broere laat ons zien: het financiële stelsel is ziek. Particuliere beleggers, hedgefunds en investeringsbanken gokken op grote schaal en hiermee is een natuurlijk proces op gang gekomen dat niet meer valt te stuiten.
Miljarden worden in bodemloze putten gegooid en deze miljarden moeten weer worden opgebracht door de mensen die het minst bezitten.

De Europese landen die nu nog soeverein zijn zullen de macht worden ontnomen door het ESM en het begrotingspact en uiteindelijk worden overgeheveld naar een niet democratisch gekozen bestuur.
In veel Europese landen neemt de armoede met grote sprongen toe. In Frankrijk leven al bijna 9 miljoen mensen onder de armoede grens ( € 964 per maand ) en in Nederland zijn dat er al 1,1 miljoen.

Het is bijzonder interessant om over de achtergronden te lezen van een wereld waarmee wij allen elke dag te maken krijgen en waarover wij tegelijkertijd zo weinig weten.

Albert de Booij
CEO & Oprichter Speakers Academy®

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen, Belastingen, Boekbespreking, Economie, Educatie, EU, Ingezonden, Overheid, Vrijheid
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Naam * schreef op : 1

  ^^^^^ (Advertentie) ^^^^^

  “What Is In It For Me” (bezoekers van de website)?
  Leuke aanbieding?
  Gesigneerd door Sinterklaas?
  Iets anders?

  Als je Max Keiser, Zero Hedge en Capital Account volgt dan krijg je al deze info ook.

 2. sjakie bonestakie schreef op : 3

  Die Max Keiser lijgt er bij mij definitief uit sinds hij door de mand gevallen is in een (non)discussie met Tom Woods waarin Keiser in feite niet verder kwam dan ad hominems. Hij weet niet waar hij over praat.

  JanC [4] reageerde op deze reactie.

 3. JanC schreef op : 4

  @sjakie bonestakie [3]:

  Inderdaad, dat was zeer teleurstellend.
  Het ging over een opmerking van Max dat Ludwig von Mises geen echte Austrian Economist is. Dat schreeuwde natuurlijk oom reactie van Woods, en die kun je hier lezen: lewrockwell.com

 4. Bertus schreef op : 5

  Van dit artikel begrijp ik niet veel.

  “dat alle exponentieel verlopende biologische processen tot uitroeiing leiden van het complete mechanisme” Wie zegt dat dit van toepassing is? “gecamoufleerd herverdelingsmechanisme”

  Hoe zo gecamoufleerd? Eén ervan kennen we namelijk nivellering. Net aan de orde geweest. Zo gecamoufleerd kennelijk ook weer niet, “want het wordt bloot gelegd”.

  “Deze herverdeling creëert een sociale polarisatie”. Er zijn er kennelijk meer. Over welke herverdeling gaat het?

  “herverdeling ondermijnend is voor ons democratisch stelsel.” De ene herverdeling wel en de andere, die van de nivellering, niet?

  “natuurlijke processen”? Of gaat het juist om gekunstelde processen?

  Wartaal. En zo kan ik wel doorgaan.

 5. sjakie bonestakie schreef op : 6

  In het artikel wordt rente als zijnde iets dat een vernietigend effect heeft, bestempeld. Dat lijkt mij verdacht veel op de waanzin die Ellen Brown en de zgn. Greenbackers verkondigen.

  Bertus [7] reageerde op deze reactie.

 6. Bertus schreef op : 7

  @sjakie bonestakie [6]: Inderdaad, nog zo iets. Rente als het ultieme kwaad.

 7. Rien schreef op : 8

  Als het financieel stelsel ziek is, dan is de overheid het virus.

  Onrecht moet altijd afgedwongen worden. Rente alleen kan dat niet.

 8. Oscar schreef op : 9

  Nogal pijnlijk om te zien dat Vrijspreker gratis reclame maakt voor een boek van de socialistische econoom Ad Broere, die het geldwezen rechtstreeks in handen van de overheid zou willen zien en het heeft over ‘hebzucht’. Dan heeft men begrepen waar de klepel hangt óf dan voert men een false flag operation.

  Andre NI [10] reageerde op deze reactie.

 9. Andre NI schreef op : 10

  @Oscar [9]:

  a) de disclaimer is -althans voor mij- duidelijk te lezen. Deze is als eerste geplaatst. De tekst is als volgt: Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.
  b) Vrijspreker bestaat uit diverse individuen die hun individuele afweging maken tot plaatsing van een artikel
  c) deze individuele keuzes hoeven niet per se gedragen te worden door andere individuen die artikelen plaatsen op Vrijspreker

  Ik ben er persoonlijk voorstander van om een artikel als dit te voorzien van commentaar om de lezers te wijzen op de gedachtenfouten die niet recht doen aan het Non Agressie Principe.

  Ik kan mij persoonlijk absoluut niet vinden in de meningen van de Booij zoals verwoord in dit artikel, en als de opinies van Broere in het verlengde liggen (lees: Greenbackers / Ellen Brown) dan kan ik mij daar ook niet in vinden.

  Voor meer schtergrond kunnen degenen die hierin zijn geinteresseerd hier lezen hoe Gary North Ellen Brown’s gedachtengoed (en in het verlengde daarvan die van de Greenbackers) terugbrengt tot daar waar het thuishoort in het huishouden van de rechtgeaarde Non Agressie Principe – adept: in de kliko. www.garynorth.com

  Wellicht dat de kliko ook de beste plaats is voor Broere’s boek, tenzij je een open haard hebt uiteraard.

  Overigens is Kaiser in het verleden ook nogal geporteerd geweest van Brown. Gevaarlijke types voor degenen die niet goed doorzien wat hun gedachtengoed inhoudt, waar de al dan niet opzettelijke gedachtenfouten zitten en dat gedachtengoed adopteren. Caveat emptor..

 10. JanC71 schreef op : 11

  Lees ook wat Ad Broere schrijft over de vrije markt en hoe hij de hersenspinsels van Naomi Klein blijkbaar voor zoete koek slikt. Beetje jammer allemaal, want hij zegt wel een aantal zinnige dingen over wat er mis is met het huidige financiele systeem.

  Vrijemarktwerking betekent niet anders dan ruimte geven aan de wet van de jungle en dat is het recht van de sterkste, niet van de sterkste in sociaal bewustzijn en ethiek, maar van de hardste, kilste en meest hebberige. In haar boek The Shock Doctrine schrijft Naomi Klein over de verschrikkingen die de vrijemarktwerking en het daaruit voortvloeiende globalisme teweeg heeft gebracht.

  BRON: adbroere.nl

  Bertus [12] reageerde op deze reactie.
  Sjeek Spier [15] reageerde op deze reactie.

 11. Bertus schreef op : 12

  @JanC71 [11]: Dat betekent vrije markt niet. Zelfde kan gelden of beter gezegd geldt eigenlijk al voor markt waarbij de overheid een grote rol speelt. Bij de overheid is per definitie sociaal bewustzijn afwezig om over ethiek maar niet te spreken.

  Leonardo PISANO [14] reageerde op deze reactie.

 12. Oscar schreef op : 13

  @ Andre NI,

  De voorkant van het boek is bijna op ware grootte. Dat riekt naar reclame. Het rode bandje boven het artikel is mij niet ontgaan. Ik weet niet wat de juiste plaats is voor het boek van Broere. Het aanschaffen niet waard. Als ik het gratis zou krijgen dan zou het wellicht een goed idee zijn het te fileren.

  @ Jan71,

  Naomi Klein is bijzonder gevaarlijke vrouw. Bij heel veel pleitbezorgers van het socialisme heb ik een sterk vermoeden dat hun aannames en hetgene dat men meent voort te staan geboren zijn uit onnozelheid, ondoordachtheid en onkunde. Bij Klein heb ik dat geval niet.

  Hier een recent interview met Ad Broere:
  www.edelmetaal-info.nl

  Hij praat als een soort medicijnenman. Vaag en ongenietbaar. Zeker als je de heldere geschriften van de economen der Oostenrijkse School gewoon bent te lezen.

 13. Leonardo PISANO schreef op : 14

  @Bertus [12]: Mee eens. Het recht van de sterkste is op zichzelf niet het probleem. Een partij wordt echter meestal de sterkste door overheidsbemoeienis (mercantilisme). Zo is de ‘marktwerking’ van de zorg, om maar eens een navrant voorbeeld te geven, compleet verstoord. En de reactie is dan…? Juist MEER overheidsregulering om die ‘vrije markt’ te beteugelen!