Op een dag verlaat je vrouw je en dan pas weet je hoeveel je haar mist. Je vrouw heeft je de nodige subtiele signalen gegeven die je als man niet oppikte. Tot het te laat was. Wat is er dat je vrouw je heeft doen verlaten? Vaak is het verraad. Niet noodzakelijk het verraad van vreemd gaan. Maar het verraad van het niet willen snappen wat haar beweegt. Het denken dat je het zelf beter weet. Ze komt tot de conclusie dat er geen toekomst meer is. Met jou of zonder jou.

Zo is het ook met de VVD. De helft van je kiezers in een paar weken tijd van je vervreemden kan alleen als de kiezers van mening zijn dat je verraad gepleegd hebt. De VVD heeft de kiezers in hun ziel geraakt. Maar waarmee is de vraag? Kiezersbedrog na een verkiezing is eerder voorgekomen en is eerder regel dan uitzondering. Zelfs het verraad van Lissabon is met de mantel der liefde bedekt door de kiezers. Het ziet dus dieper. Hoe diep? Dat probeer ik met een vergelijking toe te lichten.

Het is een mythe dat de VVD kiezers thans liberaal zijn. Het programma van de VVD is al decennia lang verre van liberaal. Neem alleen al de drugs paragraaf. Het programma is eerder socialistisch van aard. Het ziet gedwongen inkomens overdrachten die tot de top der wereld behoren als de gewoonste zaak der wereld en heeft daar in het verleden ondanks enig theatraal tegenspartelen geregeld actief aan meegewerkt.

Wat is dan de aard van de VVD kiezer? Tot voor kort wisten we het niet. Rutte II heeft door schade en schande duidelijk gemaakt wat de VVD kiezer bindt. Iets dat voorheen niet voldoende duidelijk naar voren kwam. De kern van de VVD kiezer is geloof in voorbereiden voor de toekomst. Door de staat middels het vormen van een vangnet voor de minder draagkrachtigen. En door de burgers voor zover ze het zelf kunnen. Een VVD kiezer wil eikels wegbergen voor later, zorgen voor een goed pensioen. Daarnaast de kinderen naar een goede school sturen. En als het kan een eigen (bescheiden) kapitaal op te bouwen door in een eigen huis te wonen. Waar mogelijk zich te verzekeren.

Eenieder wijst thans op de nivellering en het kiezersbedrog als oorzaak van de duikvlucht van de VVD in de peilingen. Het zit anders. De overgrote meerderheid van de Nederlanders kiest voor een rustig bestaan en kiest er niet voor miljonair te worden. Een eigen huisje, indien mogelijk aan het water, een rijtjes vrouw en een autootje en pensioen is het ambitieniveau van een groot deel van de bevolking. En daarna waar mogelijk dit te verzekeren.

En hier zit het verraad van Rutte. Tal van maatregelen die dit mogelijk zouden maken zijn de Nederlander door de neus geboord. Het meest in het oog lopende is uiteraard de hypotheekrente aftrek beperking. Een andere is de maatregel waardoor mensen maximaal 70 procent van het middelloon als pensioen kunnen opzij zetten. Weer een andere maatregel is de bijna verdrievoudiging van de assurantie belasting in 2 jaar tijd. En zo kan men nog even doorgaan.

Daarnaast ontdekt de burger dat hij meer mag betalen voor minder. De zorg wordt uitgekleed, de uitkeringen beperkt. Het ook door de VVD kiezer gewenste sociale gezicht voor degenen die pech hebben wordt uitgehold.

Het is door de VVD voor grote groepen mensen onmogelijk geworden eekhoorn te zijn. De VVD dwingt de laatste grote groep mensen die ondanks alle collectieve maatregelen nog voor zichzelf probeerden te zorgen definitief in de staatsarmen. Er is voor een gezin niet genoeg inkomen meer om te sparen en voor zover dat gebeurt, zal de inflatie en vermogens rendement heffing daar wel mee afrekenen. Het ziekenfonds wordt weer ingevoerd maar dan voor eenieder. Huizen kopen wordt steeds lastiger. Dat is het verraad van Rutte II, dat is wat de kiezers beseffen. Dat is wat de VVD verloochend heeft en te laat heeft ingezien. Ze hebben de droom van de eekhoorns vermoord en daarmee hun eigen basis ondergraven.

19 REACTIES

 1. Ik wil ook een rijtjes vrouw, die vrijstaande vrouwen zijn mij te duur 😉

 2. Dit krijg je als je gelooft in democratie en stemmen. Meesten stemmen op partijen welke immorele beginselen op nahouden zoals met dreiging van geweld afpakken van andermans bezit en herverdelen (voornamelijk vrienden) en een utopische centraal overheid willen welke alles netjes en goed gereld. Nu hebben ze gestemd en nu voelen ze wat beter aan dat dat wat ze zolang steunden uiteindelijk geen voorspoed brengt. Nu hopen dat ze slim genoeg zijn om te beseffen dat de overheid de probleem van alles is en dat de enige weg naar een moreel beter leven de weg van vrijwilligheid is.

  Te gek voor woorden dat politici willen dat wij extreem inleveren maar zij verwachten zelf juist meer uit te geven en te groeien. En de stemvee zal dit ook weer gewoon toelaten, omdat zij geloven dat het essentieel is dat de overheid blijft draaien.

 3. Beetje jammer van die onnodige phrase “rijtjes vrouw” maar verder een top artikel!

 4. @reiny [2]:

  “. . . Dat mensen dat ook klakkeloos accepteren begrijp ik niet, . . . ”

  Dit is een bewijs van het succesvolle brainwashen door overheid, politici, kerk en scholen.

  Op dit moment is onze enige mogelijkheid van verzet door educatie :
  Probeer wegen te vinden om meer mensen over de moraliteit van het libertarisme ( NAP) te leren.

  • daarom vat ik het even samen;

   Is lasten verhoging normaal ?

   De Regering is nog niet begonnen of politici accepteren al dat de burgers 4 % moeten inleveren, en bij ontslag een kortere periode WW ontvangen. Waaraan verdienen de inwoners dat, en waarom geeft de overheid het collectieve geld uit aan andere landen en financiële instellingen. De inwoners willen er 4 % op vooruitgaan en dat de overheid bezuinigd op de overheidsinstantie.

   Daarnaast kloppen de berekeningen nooit, want naast de lastenverzwaring door de overheid krijgen we ook nog te maken met Gemeentelijke, Provinciale heffingen en Waterschappen. Energie prijzen heeft niemand in de hand, dat bepalen de bedrijven zelf wel Het is een onoverzichtelijke chaos voor de burgers.

   Als werkende burger wil ik de garantie dat als ik betaal, zoals WW premie en ziekenfonds verzekering, daar dan ook rechten voor opgebouwd heb. Nu worden er in de financiële sector en verzekeringswereld duizenden mensen op straat gezet en dat geeft aan dat er teveel mensen werkten, wat opgebracht moest worden door de maatschappij.

   Wat ik vreemd vind is dat alle politici accepteren dat er plm 4% door de inwoners ingeleverd moet worden!! Dat de inwoners dat ook klakkeloos accepteren begrijp ik niet, ik wil 4 % minder inleveren, en het is mijn geld waar ze zo gemakkelijk over debatteren!
   Een politicus kan wel roepen dat alle inwoners 2000 euro in moeten leveren om de problemen van de overheid op te lossen, maar zo gemakkelijk is dat nog niet, bespaar maar op de uitgaven van het overheidsapparaat!

   Een mens wil loon naar werken. Belastingstelsel OK. Maar daar gaat al een hoop van naar menslievende instellingen. Onder anderen Brussel. Maar het meer is nooit vol bij onze regering. En nu worden de werkenden nog meer gepakt. Bonussen en topsalarissen van het collectief geld zou verboden moeten worden. Ook willen werkenden wel betalen voor mensen die niet kunnen werken, maar niet voor gevallen waar al aan de overheid voor betaald wordt.

   Dit krijg je als je gelooft in democratie en stemmen. Meesten stemmen op partijen welke immorele beginselen op nahouden zoals met dreiging van geweld afpakken van andermans bezit en herverdelen (voornamelijk vrienden) is. Te gek voor woorden dat politici willen dat wij extreem inleveren maar zij verwachten zelf juist meer uit te geven en te groeien. En de stemvee zal dit ook weer gewoon toelaten, omdat zij geloven dat het essentieel is dat de overheid blijft draaien en daar heb ik mijn twijfels dus over, die kwaliteit kunnen ze niet leveren. Het moet gewoon anders!!!!

   Melchizedek [9] reageerde op deze reactie.

 5. @reiny [8]: Eén woord, Reiny: ja. Ja, het moet anders.

  Waar ik me aan stoor is dat de burgers het héél normaal vinden dat wij (de burgers) dit mogen ophoesten. Ik hoor nergens een reactie zoals bijv. “wel gvd, laat die overheid maar inkrimpen!! 70% van de ambtenaren 1) werkt niet 2) heeft een hekel aan burgers en dat alles resulteert in overregulering en te hoge kosten.
  De ambtenaren die er uit vliegen kosten nu ook geld en dan wat minder geld (vestzak/broekzak) en de overregulering houdt dan vanzelf op. Win/win. En wij meer vrijheid.

  Maar nee: the sheeple vinden het heel gewoon dat wij mogen bloeden.

  En Hub: ja, ook dat is het resultaat van succesvolle indoctrinatie in schoolsysteem en Postbus 51 spotjes. Maar ik moet het ff kwijt 🙂

  reiny [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Melchizedek [9]: Even wat afkoelen?

  We kunnen wel klagen over rijke mensen, maar ze maken wel dat er veel geld binnenkomt. Als mensen huren met huursubsidie kost dat alleen maar geld.
  Als iemand een huis van 200.000,– euro koopt zit daar ook al 38.000,– btw in, wat de staat ontvangen heeft. Bij een woning van een miljoen euro is dat 190.000,– euro btw.
  Het zorgt voor banen zodat werkende mensen daar ook weer geld afdragen Daarnaast wordt er dan woonbelasting e.d. over betaald, en bij een hoog inkomen 52% IB. Als ze het huis vereven klopt de fiscus ook weer aan. Als mensen sparen voor een huis dan is daar ook al belasting over betaald.

 7. Bijzonder scherp ratio, gewoon een goede uitleg zonder al die nietszeggende politieke begrippen. Als er een VVD splintergroep ontstaat stel ik voor dat ze de eekhoorn in hun logo verwerken 🙂

 8. Het is wellicht al fout gegaan met de naamgeving: door je als Volkspartij te profileren en graag heel groot te willen worden moet je erg veel water bij de wijn doen.

  Een partij die principieel liberaal (zeg maar: “libertarisch”) is zal klein zijn, versterkt door jaren van indoctrinatie over wat politiek correct is. De enige stemmers zouden de mensen zijn met heel veel talent, heel veel verantwoordelijkheidsbesef en heel veel rechtvaardigheidsgevoel.

  Dat zijn er in theorie weliswaar meer dan de LP nu heeft gekregen (zo optimistisch ben ik dan nog wel!), maar veel mensen denken dat een stem op de VVD meer effect heeft dan een stem op de LP die toch niet in de kamer komt. Daarnaast was het deze keer belangrijk dat de VVD groter zou worden dan de PvdA. Veel VVD-stemmers zien nu echter wat de risico’s zijn…

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.
  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 9. Mooi Artikel Ratio,

  Ik vind het wel mooi dat de VVD nu definitief door de mand is gevallen. Elke keer trappen weer massa’s mensen erin (inclusief ondergetekende trouwens).

  Ik hoop nu toch echt dat een nieuwe partij erin slaagt om na de komende verkiezingen een liberaler te laten horen zonder de eurofilie van D66.

 10. @Roland Bruynesteyn [13]:
  “. . . . maar veel mensen denken dat een stem op de VVD meer effect heeft dan een stem op de LP die toch niet in de kamer komt.. . . .”

  Misschien hebben ze nog gelijk ook . . . . voor de zeer korte tijd, maar niet voor de langere tijd.
  Zie maar waar de (socialistische) VVD ons de laatste decennia heeft gebracht. Zelfs de NL soevereiniteit hebben ze verkwanseld. Zelfs het kleine beetje dat er nog over is,zijn ze nu aan het verkwanselen.

  Het is weer terug te brengen op ieders fundamenteel uitgangspunt:
  “IEDER mens heeft recht op zijn eigen leven” (libertarisch en LP) of “Het is toch wel fijn om via stemmen anderen (democratisch) voor mij te laten werken” (zoals alle andere partijen denken)

 11. @Roland Bruynesteyn [13]:
  Er wordt hier nog wel eens gesproken over de linkse mensen die zich beter voelen als de rest maar aan de rechtse kant kunnen ze ook wat van…..

  Helaas, de inhoud van een ideologie betekend niet meteen dat de aanhangers van de ideologie het in de praktijk toepassen, lijkt mij naief om te geloven dat dat soort dwalingen voorbehouden zijn aan socialisten.

 12. relaties werken toch iets anders: de grootste zonde is daar het niet opgemerken van gepleegde inspanning.
  Niet noemen van iemands naam bij een dankwoord.
  In het huishouden: niet zien dat de ramen zijn gelapt.

  Inderdaad: de overheid “bezuinigt” door de lasten te verhogen en er minder voor te leveren. Dat gaat niet goed.

 13. @reiny [2]: Dat mensen dat ook klakkeloos accepteren begrijp ik niet, ik wil 4 % minder inleveren, en het is mijn geld waar ze zo gemakkelijk over debatteren!

  Weet je een effectieve manier (als in: een manier die WEL werkt) om die 4% te behouden, zonder dat de balsting alsnog aan de deur komt om het geld te claimen … pardon, ik bedoel: op te eisen ???

Comments are closed.