In dit artikel probeer ik meer duidelijkheid te krijgen over het rijks automatiserings project SPEER. Ik zie bedragen voor de kosten uiteenlopen van oorspronkelijk 185 miljoen euro tot en met 417 miljoen. De oplever data verschuiven steeds verder naar de toekomst. 2010 is gekomen en gegaan, thans wordt voorzichtig gesproken over eind 2014. In ICT begrippen betekent dat vaak in de praktijk begin 2015. En zo schuift het steeds verder naar de toekomst. SPEER staat voor Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering en is een SAP implementatie. Met kennelijk enig maatwerk. Het is bedoeld als financieel logistiek systeem, de HRM component lijkt niet echt meegenomen te worden. Het is letterlijk een project van strategisch belang, het wordt de basis van de defensie administratie.

 

Binnenlands Bestuur weet te melden: “SPEER moet er voor zorgen dat Defensie met 1030 voltijdsbanen minder toe kan. Bovendien moet SPEER een jaarlijkse besparing van 80 miljoen euro op de bedrijfsvoeringskosten opleveren“. Maar dat was 2007. In 2009 weet dezelfde site Binnenlands Bestuur te melden: “Uit het onderzoek is gebleken dat het niet eenvoudig zal zijn de beoogde opbrengsten te verwezenlijken. De organisatie van 2003 is immers niet meer dezelfde als die van nu”, aldus De Vries. Een jaarlijkse besparing van 20 miljoen euro op de materieelexploitatie wordt wel gehaald.” Ik heb geen recentere ramingen maar het zou best kunnen zijn dat de netto besparingen nihil zijn.

De functionaliteiten zijn gaandeweg het project uitgekleed. Kortom, voor meer geld krijg je minder. En wat je krijgt doet het ook nog eens niet geheel. Een achterliggende gedachte is dat de processen ook herzien worden waardoor er een manier ontstaat bij de krijgsmacht onderdelen. Het herstructureren van de processen tegelijkertijd met een nieuwe ICT oplossing bleek een lastige combinatie te zijn. Zeker als het project meer dan een decennium loopt.

Om een indruk te krijgen van het kosten niveau:

Het laatste uitstel is hierin nog niet vermeld. De kloof tussen het investeringsbudget van 268 miljoen en de eerder genoemde 419 miljoen moet zitten in de exploitatie en beheerskosten die in 2007 op 120 miljoen werden begroot.

Het laatste woord is hier nog niet over geschreven, zoals het er nu uitziet is het project SPEER niet echt geslaagd op het aspect kostenbeheersing. En aangezien de functionaliteit is uitgekleed worden de oorspronkelijke beloftes en het oorspronkelijke ambitie niveau niet gehaald.

Het lijkt er dus op dat het financiele plannings, facturerings en materieel logistieke (matlog) systeem van het leger meer dan 400 miljoen euro moet kosten. Laten we hopen dat onze strijdkrachten nooit iets complexers moeten doen dan administratie voeren!

4 REACTIES

 1. De banners op de site zijn weer bijzonder ironisch, bij mij staat er onder het artikel; Altijd op de hoogte met NieuweWetten-app

  Dus naast SPEER (in de aars) hadden wij (schijnbaar) ook nog geld over voor een “nieuwe wetten app”, oh en niet te vergeten een google adword campagne ter promotie van de app…… argh!
  Het wordt echt de hoogste tijd voor mij om te vertrekken uit deze ellende…

 2. Het ITC drama bij van de overheid. ( drie jaar geleden)
  Het mislukken van ITC projecten schijnt de normaalste zaak van de wereld te zijn en kost miljarden, en de oplossingen zijn noch niet in zicht. Dit grapje kost net zoveel als de Betuwelijn ons per jaar kost. Het zijn onzichtbare projecten en vallen daardoor niet op en niemand die zich er aan stoort.
  Verschillende instanties van de overheid betalen enorme afkoopsommen doordat de politiek vaak andere gedachten krijgt. De kamer wil oplossingen zien, de Minister wil scoren , en niemand heeft vaak het automatiseringsysteem op tijd klaar doordat bestuurders steeds tussentijdse aanpassingen willen. Meestal zijn het dus de politieke processen die vertraging veroorzaken , met daarbij nog de wurggreep van de aanbesteding procedure en het ontbreken van kennis bij de overheid.
  Een op de vijf projecten komt nooit klaar en het kost miljarden. In doorsnee kost een ICT project tien miljoen Euro maar er zijn ook projecten die boven de honderd miljoen Euro komen.
  Informatie betekend macht voor de overheid, maar als je ziet wat het kost zou je verwachten dat er meer structuur in de aanbesteding en afwikkeling zou komen.
  Welke bestuurder maakt hier een einde aan, want het is verspilling van geld van de burger zonder dat er ook maar enige controle op zit.

Comments are closed.