“In zijn geheel gezien omvat de Chinese revolutionaire beweging zoals die wordt geleid door de Communistische Partij twee fasen: de democratische en de socialistische, die geheel verschillende revolutionaire processen zijn, waarbij het tweede proces alleen kan worden uitgevoerd als het eerste proces is voltooid. De democratische revolutie is de noodzakelijke voorbereiding voor de socialistische revolutie, en de socialistische revolutie is het onvermijdbare vervolg op de democratische revolutie.” (*)


Dit citaat ontleen ik aan het boekje “Quotations from Chairman Mao Tse-tung”, beter bekend als het rode boekje van Mao Tse-tung, dat ik afgelopen zomer kocht tijdens een bezoek aan China.

Voor menige libertariër c.q. klassiek liberaal is dit geen nieuws. Dat de massademocratie de basis is voor de links-totalitaire politiek die bijna alle Westerse landen in haar greep heeft, zagen zij al lang. Toch is het verhelderend om te lezen hoe voorzitter Mao het indertijd opschreef.
Het citaat maakt duidelijk dat het verschil tussen de sociaal-democratie van een partij als de PvdA en het socialisme c.q. marxisme van een partij als de SP slechts gradueel is. Ook al wilde de PvdA de macht vanaf het begin af aan via de stembus veroveren, terwijl de SP dat desnoods zonder verkiezingen wilde.

De voorbeelden die bewijzen dat “democratisering” voor links een middel is en geen doel, liggen voor het oprapen. Wie herinnert zich niet het kabinet-Den Uyl. Onder de noemer “spreiding van kennis, inkomen en macht” ging deze regeringsploeg aan de slag. De dadendrang van deze club leidde onder meer tot de ondergang van Radio Veronica, dè zender van grassroots Nederland. Het massale protest mocht niet baten, want de “progressieve” voorhoede wist het beter dan het volk. Een jaar later benoemde minister Van Doorn van CRM – dezelfde minister die de zeezenders de das om had gedaan – zijn partijgenoot Erik Jürgens tot voorzitter van de NOS. Op deze wijze werd de invloed van de “progressieven” op de publieke omroep veilig gesteld, ook na het einde van dit kabinet.

Een meer recent voorbeeld van democratie als eenrichtingsverkeer zagen we in 2002. Toen Pim Fortuyn de verkiezingen voor de Tweede Kamer met een landslide dreigde te winnen, zorgde een linkse activist ervoor dat hij uit de weg werd geruimd. Een duidelijk voorbeeld uit de categorie “democratie is top, maar het volk moet niet eigenwijs worden”.

Enkele jaren later zagen we de door het Nederlandse volk verworpen Europese Grondwet alsnog in werking treden, zij het onder de naam “Verdrag van Lissabon”. Een meerderheid stemde tegen, dus regelde de – uiteraard vooruitstrevende – “voorhoede van de massa” het buiten het volk om.

Uiteraard past het strafproces tegen Geert Wilders in de tweede fase van de revolutie. Het “socialiseren van de publieke meningsvorming” – zo noem ik het maar even – is de verzegeling van de democratische fase. In de socialistische fase dient de meningsvorming zich uitsluitend binnen de door de ‘progressieven” aangegeven marges af te spelen. Wie zich daar aan onttrekt wordt het zwijgen opgelegd, onder het mom van “verkeerd gebruik van de vrijheid van meningsuiting”.

Een voorbeeld daarvan vinden in de hierna opgenomen ingezonden brief – in het Financieele Dagblad – van de Eindhovense PvdA’er – advocaat van beroep – Marco Swart.

Gelukkig liep het strafproces voor Geert Wilders goed af. Niettemin maakt de brief van mr. Marco Swart duidelijk dat politiek links zich niet “communistisch” hoeft te noemen om totalitair te zijn. De sociaal-democratie van de PvdA is niet minder totalitair dan het socialisme van de SP of – voorheen – de CPN. Vraag het anders maar aan Geert Wilders. Of vraag het aan mensen die laatste uitzending van Radio Veronica nog mee hebben gemaakt.

Ik wil maar zeggen: we leven in bezet gebied.

Paul Verhaegh

(*) De Engelse tekst luidt: “Taken as a whole, the Chinese revolutionary movement led by the Communist Party embraces the two stages, i.e., the democratic and the socialist revolutions, which are two essentially different revolutionary processes, and the second process can be carried through only after the first has been completed. The democratic revolution is the necessary preparation for the socialist revolution, and the socialist revolution is the inevitable sequel to the democratic revolution.” Uit: Mao Tse Tung, The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party, December 1959, Selected Works, Vol. II, pp. 330-331)

2 REACTIES

  1. Goed artikel. Volledig mee eens.

    Geheel naast de kwestie echter ben ik nieuwsgierig naar de relevantie van het asteriskje onderaan.
    De Engelse tekst is immers net zomin een origineel als uw vertaling daarvan, dus zelfs als we zien dat u het voortreffelijk naar het Nederlands vertaald heeft, blijft de vraag of een mogelijke fout niet in de stap ervoor heeft plaatsgevonden.
    Zelf zou ik dus hetzij de Chinese tekst geplaatst hebben of gewoon helemaal geen. Waarschijnlijk evenwel dat laatste gezien het beperkte nut van een tekstje dat wellicht amper 5 bezoekers op de site zouden kunnen lezen.

  2. Het debat eindigt waar geweld begint, niet wanneer je jouw tegenstander beschuldigt van slecht zijn in debatteren.

Comments are closed.