De liberalen zijn aan de macht! We hebben wederom een liberale Minister President. Hoop bloeide bij velen op. Er zou eindelijk sprake zijn van lastenverlichting voor de hard werkende Nederlander. Werken en succes moesten weer beloond worden. Als dank voor het verkrijgen van de MP positie zijn er echter enige details gewijzigd ten opzichte van het verkiezingsprogramma der VVD. Ik noem voetnoten als een verregaande nivellering, het uitkleden van pensioenen en iets dat het beste kan worden omschreven als een algemene klopjacht op de sparende, hard werkende en vermogende burger. Helaas houdt het zuur hier niet op. De politiestaat wordt steeds verder uitgebouwd. Uit de grote hoeveelheid van beschikbare ruttige beleidsvoornemens vandaag het DNA onderzoek.

Allereerst enige theorie. Bij strafzaken wordt uitgegaan van een DNA profielen en wordt niet de hele volgorde van het DNA bepaald. De hele volgorde geeft juist wel veel informatie, inclusief informatie over erfelijke ziektes en vatbaarheid voor kwalen, maar is op dit moment nog erg kostbaar om te bepalen. DNA profielen zijn vele malen goedkoper, zo goedkoop dat men dit massaal wenst in te zetten in strafzaken.

Na een aarzelend begin waarin de staat meerdere keren met het schaamrood op de kaken moest toegeven onschuldigen te hebben veroordeeld en DNA gerechtelijke dwalingen aan het licht bracht neemt het staats enthousiasme voor DNA onderzoek steeds meer toe.

Verwantschapsonderzoeken zijn thans toegestaan.  Dat betekent dat men niet naar een 100 procent match zoekt maar naar een bijna match. Deze bijna matches zouden kunnen wijzen op het feit dat niet de betreffende persoon, maar iemand in de familie, schuldig is. Er is een DNA database van veroordeelden opgesteld die overigens steeds groter wordt en waar men aan de criteria morrelt om deze steeds verder uitgebreid te krijgen. Mocht er nu op een plaats delict een DNA spoor worden aangetroffen dan kan men kijken of er wellicht familie leden zijn in de DNA database die iets op hun kerfstok hebben. Als dat zo is en er is een match dan weet men in ieder geval in welke familie men verder moet rechercheren. Dat is wat thans is toegestaan.

Is dit nu fout? Stel, een vader heeft een moord begaan en zijn DNA gedwongen afgestaan aan de staat. De zoon treedt in de voetsporen van zijn vader en vermoord bijvoorbeeld de getuige op basis van wiens getuigenis zijn vader is veroordeeld. De zoon is een goede moordenaar, heeft een zo te zien sluitend alibi maar heeft wel wat DNA ter plekke achter gelaten. Zonder verwantschapsonderzoek zou de zoon vrijuit kunnen gaan. Met verwantschapsonderzoek niet. Dan is uit het onder dwang afgenomen DNA van de vader duidelijk dat een familielid de moord heeft gepleegd.

Door zijn DNA af te geven getuigt de vader dus tegen zijn zoon! Is dat een maatschappij waar we in willen leven? Volgens de recent aangenomen wetgeving wel.

Er gaan stemmen op om van eenieder DNA af te nemen. En zo tot een landelijke database te komen waarmee we voorkomen dat dit soort daders hun straf ontlopen. Was de landelijke database er dan was de moordenaar van Marianne Vaatstra al veel eerder gevonden. En waren vele misdaden opgelost. En is te betogen dat waarschijnlijk de nodige ernstige misdaden als moord en verkrachting voorkomen hadden kunnen worden omdat de dader niet in herhaling kon vallen doordat hij veilig was opgesloten.

Een deel van de bevolking wenst deze landelijke database, bij een jongeren zender (SLAM FM) vond op 21 november 75 procent dat zelfs een goed idee.

De vraag nu is of dit liberaal is. Liberalisme heeft vele invullingen gekregen in de loop der geschiedenis. Een kernpunt is dat het individuele vrijheden centraal probeert te stellen. Door het individu van rechten te voorzien. Het vierde amendement op de grondwet van de VS is daar een mooi voorbeeld van. Het beschermt de burger tegen de staat in strafrechtelijke onderzoeken.

Een principe dat niet doorbroken mag worden door eenieder die zich liberaal noemt is het gedwongen meewerken aan je eigen veroordeling of de veroordeling van een familie lid. Dit wordt door DNA onderzoek en al helemaal door verwantschapsonderzoek doorbroken. De VVD stemde voor verwantschapsonderzoek. Een ander principe is dat men onschuldig is tenzij het tegendeel bewezen kan worden. En een uitwerking daarvan is dat men als politie niet zomaar mensen kan oppakken of fouilleren. Laat staan dat men eenieder dwingt tot afgifte van DNA materiaal.

Een zogenaamde harde lijn tegen de criminaliteit mag vanuit het liberale perspectief nooit een uitholling van deze principes inhouden. Het wordt inderdaad voor de staat vele malen gemakkelijk mensen te veroordelen als die hun onschuld niet kunnen bewijzen. Omkering van de bewijslast vult gevangenissen. Dit wil echter niet zeggen dat de schuldigen dan gestraft worden.

De VVD geeft keer op keer te kennen de liberale principes niet te begrijpen. Het strafbaar stellen van drugs is een lakmoesproef voor een liberale partij. Echte liberalen gaan uit van vrijheid en niet van dwang en zullen dus niet optreden tegen drugs en dit als een slachtofferloos misdrijf zien.

De VVD heeft keer op keer opgeroepen drugs te verbieden en gruwt bij de keuze vrijheid die de burger hier wenst. Met uitwassen als de wietpas en recent het nog wereldvreemdere voorstel mbt het THC gehalte in wiet als lachwekkend gevolg. Drugsgebruik is een individuele keuze. Een echte liberaal wil niemand een consumptie patroon voorschrijven.

Een echte liberaal zal ook pal staan tegen verwantschapsonderzoek en al helemaal gruwen bij de gedachte van een landelijke DNA database.

Het gaat lijnrecht tegen de bescherming van het individu in. Het individu wordt dan gezien als iemand die zijn onschuld dient te bewijzen door op voorhand, zonder verdacht te zijn, zijn DNA (en wellicht daarna ook vingerafdrukken en oorafdrukken) af te staan. Het doel heiligt dus de middelen. Als dat zo is dan moet ook het briefgeheim worden opgegeven, moeten telefoontaps gewoon altijd kunnen, moet overal afluister apparatuur geplaatst kunnen worden en mogen overal camera’s worden opgehangen.

Het zou godverdomme wel eens op het huidige Nederland kunnen gaan lijken!

4 REACTIES

 1. De naam van een politieke partij is al vaak het eerste bedrog.
  (liberaal, vrijheid, democratisch,…)

  Dna bewijst eigenlijk niets. Je zou van iedereen dna kunnen verzamelen (haar, etc,.. ) en op marktplaats kunnen verkopen als een dna cocktail, om evt. op het plaats van delict te kunnen verstrooien.
  Moet ik in de toekomst in een ruimtepak naar buiten zodat ik geen dna kan laten rondslingeren?
  Moet ik bij de kapper mijn dna weer meenemen naar het huis?

  Wanneer en hoe dna op een bepaalde plek is terecht is gekomen is nooit te achterhalen met enkel het dna alleen.

  Theoretisch kan in het geval Vaatstra het dna al eerder vrijwillig bij haar terecht gekomen zijn doordat ze eerder bij een kennis is langs gewipt en daarna onderweg naar huis iemand anders tegen kwam.

  Dna is enkel alleen geen bewijslast, het kan soms een hulpmiddel zijn, om in de goede richting te zoeken, maar het geeft verder geen enkele garantie.
  —-
  Ik heb niets te verbergen zeggen veel mensen.
  Dat dachten ook veel joden die hun ster op hun jas naaiden.
  De overheid of andere machthebbers zijn in het verleden niet altijd correct met gegevens omgegaan.
  (Hitler was ook democratisch verkozen in tegenstelling met de Eu leiders)

  Welke garantie heb je, dat de overheid in de toekomst
  beter met database-gegevens zal omgaan?

 2. Het probleem met verwantschapsonderzoeken is toch niet het verwantschapsonderzoek zelf, maar het feit dat het GEDWONGEN afgenomen wordt bij gevangenen? Als mensen alleen vrijwillig DNA kunnen afstaan, dan is er toch geen probleem met een verwantschapsonderzoek?

  Dan aangaande de term “liberaal”. Die wordt met zoveel verschillende betekenissen gebruikt, dat ik er geen waarde aan hecht. Ik ben gewoon libertarier. Dat begrip is nog niet vervuild (hoewel het in de VS ook al aardig aan het vervuilen is).

 3. De overheid probeert telkens weer iets anders om zoveel mogelijk informatie en gegevens van de burgers in te pikken. Een DNA-databank is voor mij absoluut het einde.

  Zodra er een DNA-databank opgericht is, zullen andere belangstellende hier erg veel geld voor over hebben om de gegevens te gebruiken. Naast de overheid zelf, zullen met name verzekeringsmaatschappijen erg veel belangstelling hebben voor de databank.

  Daarnaast hoeft er maar één verkeerd persoon op te staan en alle mensen met een afwijking in het DNA worden uitgeroeid.

  Nogmaals, ik vind het walgelijk dat de overheid zo met de burgers om durft te gaan.

 4. Als moordenaar moet je gewoon zoveel sporen rondstrooien dat ze de komende 100 jaar zoet zijn om het allemaal uit te zoeken.
  Dus enkele asbakken omschudden. In vreemde afvalcontainers volle stofzuigerzakken zoeken en over de plaats delict blazen.

Comments are closed.