Vrijspreker: De meeste libertariërs gebruiken geen morele argumenten (initiatie van geweld is slecht), maar presenteren hun opponent met encyclopedische kennis waarom vrijheid beter werkt voor de onderdaan. De reden die ze daar meestal voor geven is: Onderdanen zeggen dat dit soort argumenten ze overtuigt, dus die geven we dan ook. Maw, ze vragen er om.

Opperdienaar: Het is natuurlijk totale onzin te denken dat een onderdaan die van begin tot einde in zijn denkbeelden misvormd is door zijn heerschers, ook maar iets zinnigs kan zeggen over hoe hij overtuigd van iets raakt. Hij denkt bijvoorbeeld dat hij overtuigd zou kunnen raken van een uitleg over hoe de wegen in een libertarische wereld gefinancierd zouden kunnen worden. Als hij die uitleg dan hoort, gelooft hij niet dat het zo kan werken, of komt hij met een ander probleem. Zijn diepste beweegredenen zijn voor zichzelf verborgen.

Vrijspreker: Ja dat hoor je vaak: Als we geen dieven meer zouden hebben die wegen financieren, hoe kunnen ‘niet dieven’ dit in hemelsnaam evenaren? Wegen met een ‘niet dief’ als eigenaar, dat wordt chaos.

Opperdienaar: De denkfout die deze libertariërs maken is de volgende: omdat etatisten ergens om vragen, moeten wij dit leveren. Dit is projectie. Omdat libertariërs zelf zo werken, gaan ze gelijk leveren wat de klant vraagt. Dat is fout. Als je succesvol wilt zijn, moet je niet leveren wat de klant zegt dat hij wil hebben, maar wat hij daadwerkelijk wil hebben. Daar wordt die klant immers werkelijk gelukkig van. Wat iemand zegt is meestal klinklare onzin, zeker bij mensen die door ons heerschers van jongs af aan onder handen zijn genomen middels onderwijs en media. Libertariërs erkennen dat hun opponenten onzin kletsen, maar als diezelfde onzinkletsers zeggen overtuigd te raken door niet morele argumenten, geloven libertariërs ze op hun blauwe ogen.

Zelfs jullie eigen voorbeeld Ludwig von Mises, beweerde in zijn boek ‘Human Action‘ dat handelen de interne waarde schaal van mensen verraadt. Dat betekent dat als mensen zeggen dat ze spruitjes lekkerder vinden dan chocolade, maar de hele tijd chocolade eten en nooit spruitjes, dat je dan hun daden boven hun woorden moet stellen. In werkelijkheid vinden ze chocolade lekkerder dan spruitjes. Het enige wat je uit de handeling van het doen van de uitspraak:”ik vind spruitjes lekkerder dan chocolade” op kunt maken, is dat ze willen dat de toehoorder van die uitspraak, gaat denken dat ze spruitjes boven chocolade verkiezen, niet dat dit daadwerkelijk zo is.

Vrijspreker: Dus wat kun je dan opmaken uit de opmerking van etatisten:”Leg me uit hoe X,Y en Z werken in een libertarische samenleving en ik zal overtuigd zijn.”

Opperdienaar: Precies als met de spruitjes en de chocolade, kun je er uit opmaken dat ze willen dat hun toehoorder X,Y en Z gaat uitleggen, waarop eenvoudig allerlei tegenwerpingen zijn te verzinnen en de libertariër zich verstrikt in encyclopedieën vol kennis over X,Y en Z. Je kunt er niet uit opmaken dat ze daadwerkelijk, zoals ze beweren, door deze argumenten overtuigd worden. Als we kijken wat massa’s mensen overtuigd heeft in het verleden, zijn dat morele argumenten, zelfs als die inconsistent zijn (religie en communisme). Het is allemaal … ‘paying your fair share’, belastingzondaars, zij begonnen met agressie;ik doe alleen aan zelfverdediging, help de armen en zieken, samen sterk.

Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen behalve libertariërs gebruikt morele argumenten. De heerschers hebben allemaal een boek met zondes (wetboek danwel bijbel/koran) en iedereen is altijd zondig en moet boete doen en ze geld geven. Hel en gevangenis dreigen bij ongehoorzaamheid. Welke libertariër is nu niet in debat gegaan met een etatistische onderdaan, om binnen 3 minuten voor egoist uitgemaakt te worden?

Volgens Einstein was de definitie van waanzin: Steeds hetzelfde doen en andere uitkomsten verwachten. Daar kan ik als determinist achter staan. Precies dezelfde oorzaken hebben precies dezelfde gevolgen. Waarom blijven libertariërs dan in debatten met iemand die beweert door niet morele argumenten X,Y en Z overtuigd te raken, maar ze zelf binnen 3 minuten voor egoist uitmaakt, toch X,Y en Z uitleggen? Terwijl uit de handelingen van hun opponent, blijkt dat deze zelf binnen 3 minuten op morele argumenten overgaat? Hij besteedt geen seconde aan uitleggen waarom de gedwongen overdracht van jouw geld naar Griekse corruptionisten 3% meer economische groei op gaat leveren. Geen seconde.

Vrijspreker: Ja maar ze vragen om X,Y en Z

Opperdienaar: Nee he. Soms is het gewoon te gemakkelijk heerscher te zijn, er zit geen uitdaging meer in, de sjeu is er uit.

37 REACTIES

 1. Ik hoop dat de libertarische partij hier kennis van neemt zodat ze de volgende keer niet weer blijven steken op een kansloze 4000 stemmen.

  Niet ‘ inkomstenbelasting gaat naar 0%’ maar ‘ de enige partij die tegen geweld is’ . Misschien zou een naamsverandering al veel meer zetels trekken. Bijv. De Anti Geweld Partij. of de Non Agressie Partij. De Partij tegen Geweld.

  Daniel [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Sjeek Spier [1]: Helemaal mee eens. In mijn directe omgeving lukt het alleen om mensen vanuit het non-agressie principe na te laten denken. Leg dat goed uit en dan kan men zelf de consequenties uitwerken. Steeds vaker hoor ik terug: “Haal eerst dat pistool van tafel, dan praten we verder!”.

 3. En waarom niet de Republikeinse Partij?

  Verder erg goed stuk. Al heel vaak op verschillende manieren beschreven, dat puur reageren niet helpt. Laat de etatist het maar zelf uitleggen. Wanneer deze gaat vastlopen in zijn redenatie gewoon een alternatief aandragen. Zo laat je de persoon zichzelf overtuigen, in plaats van iemand willen overtuigen.

  Hans

 4. simpelweg de naam ‘ Tegen Geweld’ zou in 1 klap meer zetels kunnen opleveren dan jarenlang proberen uit te leggen waar ‘ libertarisch’ voor staat.

  Stel je voor een online gesprek (kroegen zijn dan te duur geworden door Marx Rutte) vlak voor de verkiezingen 2014:

  Immoreel persoon: Waar ga jij op stemmen?
  Moreel persoon: ‘Tegen Geweld’ en jij?
  Immoreel persoon: eeeuh, op een andere partij.
  Moreel persoon: dus je wilt geweld gebruiken om je zin te krijgen
  Immoreel persoon: ja, maar wie moet dan wegen bouwen etc
  Moreel persoon: dus je wilt geweld gebruiken om je zin te krijgen
  Immoreel rood aanlopend persoon: is het al zo laat? ik moet er nu echt vandoor.

  Jan Snijder [14] reageerde op deze reactie.

 5. Goed stuk, ik hoop dat zo meer libertariers door krijgen dat inhoudelijk antwoorden niets toevoegt. Het gaat niet om HOE problemen worden opgelost. Het gaat om de vrijheid van het individu. Geen besluiten worden opgedrongen. Dit is de discussie die een libertarier dient te voeren.

  Dat problemen anders worden opgelost in een libertarische samenleven tov onze huidige staat als een paal boven water.
  Hoe de problemen dan worden opgelost is koffiedik kijken.

 6. Volledig mee eens! Mensen zeggen om praktische redenen tegen te zijn, maar beginnen dan direct over de armen. Dus morele redenen…. Dat is trouwens niet alleen het probleem van de LP, maar ook van veel andere libertariers. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op economische theorieen, die veel economische interesse vragen en waarschijnlijk zelfs dan nog niet aanslaan…

 7. @PCRS

  Even off topic. Je hebt ook altijd gezegd niet echt te geloven in een politieke oplossing. Zou het echter niet kunnen, dat op het moment dat het libertarisme heel populair is in Nederland, een Libertarische Partij Of Anti-geweld-partij aan de macht komt en de roverheid afschaft? Of kan dat uberhaupt niet naar jouw idee?

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Rechtse Rakker [8]: Op een of andere manier heb ik niet het idee dat het zo gaat lopen. Het zou net zo iets zijn als dat er op een gegeven moment een atheistische groep priesters komt die een paus kiezen die de rooms katholieke kerk afschaft. Wat meestal gebeurt is dat iets steeds minder relevant wordt en op een gegeven moment woon je in Brabant en komt de priester niet meer langs om te vragen waarom er geen gezinsuitbreiding is. Het past gewoon niet meer. Dan is een gezin met 12 kinderen opeens heel vreemd geworden.

  Dat de vrijheid top down moet worden ingevoerd, is al een central planning gedachte.
  Op een gegeven moment wordt de overheid denk ik gewoon irrelevant. Mensen ontwikkelen alternatieven voor gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid zoals dit
  http://www.eurasianet.org/node/66143
  Er staat nog een enorme staatsschuld, maar ze kunnen geen geld meer bijlenen om ambtenaren te betalen en kwa belasting kunnen ze ook van een kale kip niet plukken.
  In de sovjet unie was het ook het geval dat mensen al lang alternatieven hadden en zich eigenlijk praktisch al afgescheiden hadden voordat het formeel uit elkaar viel.
  Ik zie het voorzichtig komen hier dat mensen proberen onafhankelijk te worden door bijv. zonnepanelen op het dak neer te zetten of een volkstuintje hebben.
  Maar het is moeilijk te zeggen, ik verwacht weinig van de democratische weg, omdat democratie niet echt bedoeld is om de wil van de meerderheid van het volk doorgevoerd te krijgen.

  Rechtse Rakker [10] reageerde op deze reactie.
  Jan Snijder [13] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [9]:

  Zou het bestaan van een Libertarische Partij, dan niet in het beste geval zinloos zijn. Sowieso moet die partij eerst 60 000 of 65 000 kiezers krijgen, VOORDAT ze de kamer in mag. Als dat lukt met een eerlijk verhaal (en geen naar de mond praten van kiezers), dan moet het toch ook lukken om met die 60 a 65 000 libertariers het libertarisme verder te verspreiden? Genoeg mensen die hun vrienden kennissen en familieleden kunnen overtuigen of berichten kunnen publiceren.

  Daarnaast kan een Libertarische Partij ook het libertarisme juist een slechte naam bezorgen, doordat ze niet volledig eerlijk zijn bijvoorbeeld. Of ze laten uit machtswellust uiteindelijk wat principes vallen om maar te mogen regeren….

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Rechtse Rakker [10]: Ik verwacht er idd denk ik veel minder van dan andere libertariers. Het maakte mij al achterdochtig toen mensen die totaal in de matrix zaten en de hele dag propaganda slikken, tegen mij zeiden:”Wat jij moet doen met jouw ideeen, is de politiek in gaan en er een meerderheid voor vinden en zo de staat afschaffen”
  Als zij het een goed idee vinden, is het waarschijnlijk een slecht idee. Je merkt dan ook als je op de lijst voor de 2e kamer staat dat diezelfde mensen zeggen:”dat is hypocriet dat je de politiek in gaat terwijl je daar zo tegen bent”
  Je moet denk ik nooit onderschatten hoe groot de vindingrijkheid is om je in cirkels te laten rennen achter je eigen staart aan. Niet dat ze dat zelf bedacht hebben, maar daar gaan verkiezingen natuurlijk ook over. Het is al heel oud en staat ook wel bekend onder de term:”met een kluitje het riet in sturen”

  Het biedt wel de mogelijkheid om wat andere libertariers te ontmoeten en dat is altijd fijn. Het geeft ook een excuus om andere slaven lastig te vallen, maar eigenlijk heb ik dat nooit nodig.

  Rechtse Rakker [17] reageerde op deze reactie.

 11. Alleen al de wens om een politieke partij op te richten geeft aan dat de LP het ene zegt maar het andere doet (ambiëert).

  Het nogmaals eens goed lezen van het artikel doet me overigens vermoeden dat de auteur van het artikel juist het tegendeel bedoeld van wat wij er in lezen, of ik zit helemaal aan de paddo’s vandaag, en ons een spiegel voorhoudt waardoor de werkelijkheid in een vage mist verdwijnt.

  Als de Libertarische Partij zou willen gaan regeren heb je alleen aan het woord “partij” al genoeg om te kunnen afleiden dat ook zij zich schuldig maakt aan het vormen van een “groep” onderdrukkers die de groep “burgers” zou willen gaan vertellen wat goed voor hen is.

  Een LP zal het overigens nooit geven in mijn optiek al was het alleen maar omdat de Liberale smet er aankleeft, niet vanwege het handelen van de LP maar van de presentatie van de Liberale gedachte door partijen zoals de VVD en het “grootleugenbeest” Mark Rutte.

  Overigens even ter verzachting zal een partij voor het volk in de huidige politieke sfeer ook geen bestaansrecht meer hebben.

  Ik dank Opperdienaar voor zijn verlichtende artikel en hoop nog veel van dit soort verhullende topics hier te mogen lezen.

 12. @pcrs [9]:

  Hee, heb jij een glazen bol ofzo ? LOL
  Inderdaad je hebt gelijk in je opmerking dat er voorzichtig al veel mensen zijn die een eigen volkstuintje gaan beginnen (vaak gewoon in de achtertuin omdat de volkstuinverenigingen te duur voor ze zijn) om zo een gedeeltelijke onafhankelijkheid te creëren.

  Ook komt het ruilen van diensten en artikelen weer opzetten en zie je rondom dat mensen weer kleding uitruilen, het verhandelen van gebruikte kleding neemt weer een grotere plaats in in de maatschappij en spullen die wij doorgaans bij het grofvuil zetten worden nu ingebracht in de talloze kringloopwinkels.

  Nét over de grens, in Duitsland, staan de parkeerplaatsen bomvol met handel die door in Nederland werkende Polen én Nederlanders worden verzameld om op transport te gaan naar de minder fortuinlijken in “ons” Europa.

  Deze voorbeelden laten zien dat de mens al druk bezig is zich los te maken van de heersende opvattingen en zelf probeert te voorzien in een beter leven.

  Laten we dit vooral stimuleren en proberen om te overleven in plaats van ons over te leveren.

 13. @pcrs [11]:

  Wat ook zo hypocriet is, dat de collectivisten het ene moment zeggen dat je zo radicaal en compromisloos bent en het volgende moment beweren, dat je je aan moet sluiten bij hun collectivistische partijtje, omdat er anders versplintering ontstaat… Het kan natuurlijk niet allebei waar zijn OF we zijn radicaal anders OF we zijn een versplintering van hun beweging. Maar laten we het er maar op houden, dat we radicaal anders zijn.

  Waarom gebruik je overigens de term “opperdienaar”? Dat klinkt zo vriendelijk. Is roverhoofdman of heerser niet een betere benaming?

  pcrs [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Sjeek Spier [16]:

  Durft u het huidige akkoord socialistisch te noemen dan ?

  Als een hard werkende fabrieksarbeider (zou met zijn diploma’s best een hoge functie kunnen vervullen overigens maar komt gewoon niet aan de bak) 20% van zijn inkomen kwijt is aan de zorg en daarboven nog de BTW verhoging enz. enz. er nu nauwelijks nog iets over houdt om van te leven, en zijn kinderen niet meer kan laten studeren (als alles doorgaat zoals voorspeld).

  Waar is dan de rechtvaardigheid, het sociale als daartegenover iemand die op een hoofdkantoor van welk eender groot bedrijf zit (met dezelfde diploma’s maar nét iets meer geluk in het vinden van die baan) dan maar 2% van zijn salaris kwijt is aan dezelfde zorg (of eigenlijk betere zorg omdat de werkgever een snellere behandeling of operatie of wet ik wat kan afdwingen middels de verzekeraar onder het mom van maatschappelijke onmisbaarheid) ?

  Als iemand mij kan uitleggen waarom dát sociaal is of waarom dat rechtvaardig is, pas dan zouden alle klagers recht van spreken hebben.

  Helaas is het nu zo dat er alleen gekeken wordt naar het aantal euro’s dat iemand minder gaat krijgen maar niet naar het percentage dat de evenredigheid bepaald, denken in bedragen is nét zo belachelijk als denken dat de libertariërs het beter zouden doen.

  Een vlaktaks zou ik in principe voorstander van zijn, met daarboven een drempel, wie daar overheen komt zou een verplichte bijdrage moeten leveren aan onder andere het verbeteren van ons zorgstelsel, sociale opvangnet, enz. Maar niet aan wegen, luxe overheidsgebouwen, luxe verzekeringskantoren enz.

  Maar als je dat opper wordt je hier onmiddelijk afgemaakt, ook al zo’n rechtvaardige denkwijze die Libertariërs / Liberalen eigen is helaas.

  Collectivisme en socialisme is het enige wat ons nog kan redden, als u anders denkt wilt u dan allen zo vriendelijk zijn het geld waarmee WIJ (het volk) de banken heeft gered, en daarmee het vermogen van allen die dat op die banken hadden gestald en nu gewoon terugkrijgen, van de ondergang terug te storten op rekening 123456789 ?

  Mavado [19] reageerde op deze reactie.
  Richard [20] reageerde op deze reactie.
  pcrs [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Jan Snijder [18]:
  Collectivisme en socialisme is hetgeen tot de huidige situatie heeft geleid.
  De banken zijn gered door Kabouter Bos, een door socialisten verafgode redder van het vaderland.
  En kom nou niet met nog meer socialisme aanzetten, socialisme heeft wereldwijd tot 100den miljoenen doden geleid.
  En dat mensen op hoge posities komen heeft vrijwel niets met geluk, maar met capaciteiten en inzet te maken.
  Als ik jou was zou ik me maar eerst eens een beetje verdiepen in libertarisme alvorens zo hoog van de toren te blazen.

  Jan Snijder [22] reageerde op deze reactie.
  Jan Snijder [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Jan Snijder [18]: “Durft u het huidige akkoord socialistisch te noemen dan?”

  Ja, dat durf ik zeker. Socialisme -in zijn zuivere betekenis- verwijst naar het socialisatieproces van mens en middelen. Dit houdt in dat men de mens ondergeschikt maakt aan de maatschappij. De mens wordt dan niet langer beschouwd als een autonoom handelend rechtssubject met zijn eigen doelstellingen, maar wordt gereduceerd tot een middel om de doelstellingen van anderen (de maatschappij meestal zijnde de machthebbers) te realiseren. Een vorm van slavernij dus. Het regeerakkoord staat bol van wetten en regels om dat af te dwingen en mogelijk te maken.

  “Collectivisme en socialisme is het enige wat ons nog kan redden”

  Nee, beide zijn -zoals de geschiedenis ons heeft laten zien- telkens het begin van de ondergang; de weg naar slavernij. Communisme, socialisme, fascisme en democratie zijn allemaal loten aan dezelfde (collectivistische) stam. Democratie leidt altijd tot een gemengde vorm van socialisme en fascisme/corporatisme en is daarom gedoemd te mislukken. Collectivisme faalt omdat het tegen de natuur van de mens in gaat. Daarom moet er ook dwang voor worden gebruikt. Maar mensen dwingen is onethisch en onrechtmatig. Het gaat hoe dan ook in tegen het zelfbeschikkingsrecht dat elk mens van nature heeft. Het schenden van andermens rechten (anderen onrecht aandoen) is een misdrijf. Objectief gezien moeten wij collectivisme dan ook beschouwen als misdadig. Daar doen “goede bedoelingen” niets aan af. Het is immers de handeling zelf die bepaalt of iets een misdrijf is, niet het doel van die handeling. Het is vanwege het onethische en tegennatuurlijke karakter dat collectivisme nooit heeft gewerkt, nu niet werkt en nooit zal werken. Dat neemt niet weg dat mensen in vrijheid collectief dingen kunnen regelen. Zolang er geen dwang gebruikt wordt is dat prima.

  “als u anders denkt wilt u dan allen zo vriendelijk zijn het geld waarmee WIJ (het volk) de banken heeft gered, en daarmee het vermogen van allen die dat op die banken hadden gestald en nu gewoon terugkrijgen, van de ondergang terug te storten op rekening 123456789 ?”

  Het redden van de banken is een mooi voorbeeld van collectivisme. Het wordt -volledig terecht- vaak gezien als “socialisme voor de rijken”. Een staaltje corporatisme in optima forma. Als aanhanger van de (niet bewezen) stelling dat socialisme en collectivisme het enige is wat ons kan redden, zou jij juist moeten juichen dat de banken op deze manier gered zijn. Met liberalisme heeft het redden van de banken in ieder geval niets van doen. Voor de goede orde breng ik nogmaals onder de aandacht dat de VVD geen liberale partij is.

  Jan Snijder [24] reageerde op deze reactie.
  Jan Snijder [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Rechtse Rakker [17]: diender, dienstpistool, belastingdienst, alle heersers zijn dienaren. Er kan er echter maar 1 de Opperdienaar zijn.
  @Jan Snijder [18]:
  Mooi zo Snijder, allemaal de matrix in onder dreiging van een sterke heerscher, iedereen gelijk onder de heerser. Ik zie het helemaal zitten, neem plaats onder mijn troon. Als jij een beetje met je vuist zwaait naar je medeslaven, als ik daar opdracht toe geef, zorg ik dat er niemand anders beter af is dan jij.

  Jan Snijder [27] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Mavado [19]:

  Leert u eens lezen, beide mensen hebben hetzelfde diploma en dezelfde capaciteiten, de een is marrokaan de ander blank, wilt u nog meer voorbeelden ?

  Een goede kennis en zeer gemotiveerd man heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd omdat hij met zijn diploma’s als hoogleraar aan het werk zou moeten kunnen gaan maar geweigerd werd vanwege zijn afkomst.

  Gaat u me nou niet de les lezen, in dit godvergeten land bereik je niets zonder je in te likken bij de heersende kringen.

 19. @Richard [20]:

  PS ik hoef niet te juichen voor die banken reddingm het kost mij alleen maar geld, vermogen heb ik niet en streef er ook niet naar, een eigen huis evenmin, i geef waar ik kan, help waar ik kan en maak mijn geld op aan het voede, kleden en verzorgen van mijn kinderen en geef hier en daar anderen een leuke dag als er iets overschiet.

  Van mij mogen die banken allemaal failliet gaan, ze beheren mijn geld zowieso verkeerd, en hebben ons een klein beetje spaargeld afgestolen in de afgelopen jaren omdat ze “verlies” hebben geleden en nu onze spaarpolis geen dubbeltje meer waard is, dus nee, laat die banken maar omvallen, morgen graag.

 20. @Richard [20]:

  jaja veel geblaat en weinig wol, U liegt, maar niet omdat u dat zo graag doet maar omdat ook u informatie aanhaalt die u door anderen is aangepraat.

  Op dit forum is dit soort discussies immer gedoemd te falen om reden dat er wel weer een ontzettend hoogdravend betoog volgt om het tegendeel te bewijzen.

  Vraagt u uzelf nooit eens af waarom er zoveel woorden aan worden besteedt om juist het tegendeel te bewijzen ? nee ? ik wel en met mij vele anderen.

  De waarheid hoeft niet verdedigd te worden ze toont zichzelf in al haar vormen en kan niet worden ontkend.

  Ik kijk net naar de uitzending van P&W en hoor daar de liberale heer van Baalen zeggen dat met een linkse regering de rapen gaar zijn, kan het nog duidelijker, ja dan zijn de rapen van diegene die nu profiteert van een goedkoop zorgstelsel *minder dan 1 procent van ZIJN>HAAR inkomen want als zij net zoals de arbeider 20% van het inkomen zou moeten afdragen het niet interessant mer is, dus wat doen we dan maar ? we trappen dit systeem in de grond en repareren het voor de hoogste inkomens wel weer via belasting teruggave.

  Denken jullie Libertariers/liberalen nu echt dat wij, de doorsnee burger/arbeider gek zijn of dom genoeg om u nog langer te geloven en een podium te geven voor uw ongelooflijke leugens en zwendelpraktijken ?

  pcrs [29] reageerde op deze reactie.
  Richard [34] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [21]:

  Tja als het zo moet heeft uw opmerking geen enkel nut en is dus volledig overbodig.

  In plaats van inhoudelijk te reageren drijft u de spot met uw medemens, wist u dat dat eén van de eerste kenmerken van een onderdrukker is ? Stel je op alsof je beter, groter, machtiger bent en neem uw onderdanen niet serieus, drijf de spot met ze als het u belieft, toch ?

  Libertariër ?

  pcrs [29] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Jan Snijder [26]:

  Tutoyeren mag je mij ook en wat dat met meer of minder zijn te maken heeft snap ik niet.
  Verder kom je met zielige verhalen aanzetten waar ik minstens even zoveel succesverhalen tegenover kan stellen. Het heeft niets toe te voegen aan de discussie.
  Of denk je werkelijk dat er een maatschappij vorm zou bestaan waar iedereen zou kunnen slagen.
  En je begrijp niet veel van socialisme en corporatisme( bijv wapenindustrie) als je dit zo verheerlijkt.
  jij wilt de problemen veroorzaakt door teveel overheid en teveel regels dus oplossen met nog meer overheid en nog meer regels?
  Dan zou ik maar gaan meehuilen met de jakhalzen op een SP site.

  Over inhoudelijk reageren gesproken, tja, tja….

 23. @Jan Snijder [24]: Over de zwendel van welke libertarische regering gaat het hier precies?
  @Jan Snijder [26]: De spot drijven is alles wat rest als de tirannen heersen. Het belangrijkste wapen in de handen van de tiran zijn de ideeen in de hoofden van de onderdanen.

 24. @Jan Snijder [27]:

  Die gelijkheidsgedachte spreekt me ergens wel aan. Misschien een idee, dat iedereen gewoon het leven mag leven wat hij of zij wenst, zolang diegene anderen geen schade berokkent. Dat lijkt mij de ultieme gelijkheid. Geen heersers of hun volgelingen die meer gelijk zijn dan anderen en anderen hun wil opleggen met geweld.

Comments are closed.