In een indringend recent rapport van Phoenix Capital Research vertelt hoofdstrateeg Graham Summers over de werkelijke situatie binnen de eurozone en de EU en waar niemand hier in Europa over spreekt.

Hier zijn de gevolgtrekkingen die hij aangeeft: de banken zijn failliet, de overheden zijn failliet, de huizenbezitters zijn failliet en toch nog verlangen politici dat er miljarden belasting- en pensioengeld worden gepompt in de failliete economieën.

Lehman-moment

Na het verlaten van Bretton Woods hebben we over de afgelopen 40 jaar potverteerd, door middel van al het kapitaal te besteden aan exorbitante verzorgingstaten, financiële marktinstrumenten, hypotheken op niet-bestaande toekomstige productie en legio zeepbellen gecreëerd in de grondstoffenmarkt, aandelenmarkt, derivatenmarkt, huizenmarkt, obligatiemarkt, straks opnieuw naar de grondstoffenmarkt, nu tot uiting komend in de voedsel- en energiemarkten. Het blijft maar doorgaan, totdat de bom barst, waar we in 2008 reeds een behoorlijk voorproefje van hebben gehad via het Lehman-moment.

Nu zien we dat de echte zeepbel niet eens de Amerikaanse schuld is of de subprime-markt was, maar in werkelijkheid dit de Europese Unie en de eurozone betreft. Via de oprichting van de verzorgingstaten en de financiering daarvan met krediet en fiatgeld is deze eurozeepbel tot zo´n exponentiële grootte opgeblazen dat de uitwerking alleen maar een totale instorting kan betekenen van de eurozone en de Europese Unie op niet al te lange termijn. In onderstaande grafiek zien we de totale schuldpositie en de geschatte toekomstige verplichtingen van de diverse eurozonelanden, het EU-gemiddelde  en de Verenigde Staten.

Land
Schuld tav BBP Incl. Toekomstige Verplichtingen
Griekenland 875%
Nederland 365%
Spanje 244%
Italie 364%
Frankrijk 549%
Duitsland 418%
EU 434%
US 400%

Bron: Phoenix Capital Management, OESO, IMF 2012

Staatsgreep

Het jaar 2013 zal instructief blijken, wanneer landen als Griekenland, Portugal, Spanje en zelfs Ierland en Italië zich het niet meer kunnen veroorloven om nog meer schuld op zich te nemen om in de eurozone te blijven. Feitelijk was dat reeds in 2012 het geval, maar omdat Frau Merkel,  gespeend van elke economische realiteit, besloten heeft om de rest van de eurozone op het spel te zetten door deze mythe voort te zetten, zelfs als dat een staatsgreep door de Eurocratie van alle eurozonelanden zou betekenen. Het toont gewoon aan met wat voor levensgevaarlijke mensen we hier te maken hebben.

Geen prijzen voor diegenen die raden waar het kapitaal naar toe vloeit, wanneer de eurozone haar eigen Lehman-moment krijgt ergens in 2013. De enige valuta waar het kapitaal massaal naar toe gaat is de wereldreservemunt natuurlijk, alsmede goud en zilver uiteraard.

Met de Amerikaanse verkiezingen achter de rug heeft men de keuze gemaakt voor het socialisme (Obama) in plaats van het corporatisme (Romney), dus veel keuze hadden libertariërs en vrijheidslievende mensen niet. Want als Romney had gewonnen, dan was er veel geld gevloeid richting het militair-industrieel complex en de banken, maar nu Obama heeft gewonnen zal er tevens veel geld vloeien naar het militair-industrieel complex en de banken. Een zaak dus van door de bekende hond en de kat gebeten worden. In ieder geval zal het de belastingbetalers een lieve duit gaan kosten om het huidige systeem in stand te houden. Libertarische analisten hebben al gezegd dat als Romney had gewonnen het kapitalisme weer de schuld zou gaan krijgen voor zijn corporatistisch beleid, echter nu Obama als winnaar uit de bus is gekomen is het kapitalisme in ieder geval voorlopig gevrijwaard van deze onterechte aanvallen. Ofschoon de socialistische heilstaat haar beslag krijgt over de volgende vier jaar met een onbetaalbaar zorgstelsel, enorme belastingverhogingen en uiteindelijk een capitulatie van de markten.

De laatste keer dat dit gebeurde was onder de presidenten Hoover (corporatisme) en Roosevelt (socialisme). De laatste maakte van de crisis een grote depressie die 15 jaar stand zou houden met megalomane New-Dealprojecten, die ervoor zorgden dat het goud van de mensen werd geconfisceerd en de private middelen werden misbruikt voor deze projecten. Als de New Deal er niet was geweest en de economie gewoon gesaneerd zou zijn, dan zou de crisis maar ten hoogste drie jaar geduurd hebben. Doch Roosevelt besloot om het private kapitaal massaal aan te wenden voor peperdure overheidsprojecten, waarbij de private sector weinig tot geen toegang meer had tot het kapitaal, wat broodnodig was om de industrie opnieuw leven in te blazen.

Hulpacties

Hetzelfde zien we nu gebeuren in Amerika en in Europa. Het bedrijfsleven heeft weinig toegang tot kapitaal, omdat de banken dit kapitaal hebben gemonopoliseerd en alle hulpacties gericht zijn op deze failliete sector en ter versterking van hun eigen vermogen. Let wel, ca. 95% van alle eurozonebanken is insolvabel, want zij hebben nauwelijks eigen middelen om als buffer te dienen. Die zogenoemde stresstests zijn bedoeld voor de buhne, maar hebben geen enkele relatie met de dagelijkse realiteit. Hoe meer kapitaal richting banken vloeit, hoe minder kapitaal er voorradig is voor het private bedrijfsleven en particulieren. Derhalve zien we een deflatoire spiraal opdoemen, die als een soort vortex alles in zich mee naar beneden zuigt. Een soort orkaan Sandy, maar dan op economisch vlak.

In Nederland hebben we eveneens een corporatistisch-socialistische regering en wel geleid door nepliberaal en de niet erg sterk in rekenen Marx Rutte. Allerlei getallen worden door de ruimte gegooid en niemand weet eigenlijk waar hij of zij aan toe is. Het is duidelijk dat dit aanstaande kabinet er een puinhoop van gaat maken, want de BTW is omhoog, de belastingen worden tevens hoog gehouden, de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt en de huren worden drastisch verhoogd, ook voor minima. De enige die er goed uitkomen zijn de multinationals en bancaire sector (the usual suspects), daar die een grote vinger in de pap hebben in zowel Nederland als de EU. Nog steeds blijven er miljarden vloeien richting Club Med, waarbij deze gelden volledig doorstromen naar de insolvabele banken.

De DNB geeft commando´s aan de pensioenfondsen om vooral hun zaakjes in orde te maken, wetende dat ze dat nooit kunnen met de extreem lage rentestanden, die door de centrale bank direct en indirect worden gestimuleerd. Met andere woorden, de DNB, alsmede alle centrale banken zijn de eigenlijke schuldigen aan deze crisis annex grote depressie. Hun beleid van lage rentestanden en enorme geldgroei draagt er zorg voor dat er steeds meer mensen onder water komen te staan met hun opgebouwde schulden. Met name de hypotheekverplichtingen van de Nederlanders zijn schrikbarend en zij worden daarom het hardste getroffen.

Verbetering

Om een verbetering te maken in de situatie is het noodzakelijk om de euro te verlaten, de eigen valuta in ere te herstellen, de economie te saneren, waaronder de overheid (bijv. van 13 ministeries naar 7), banken, inclusief systeembanken, failliet te laten gaan, de DNB onder curatele stellen of volledig afschaffen en een vlaktaks in te voeren van ten hoogste 20%. In plaats van dat het kapitaal naar failliete bankinstellingen gaat vloeit het dan eindelijk naar de productieve economie. De crisis duurt dan zo´n 2-3 jaar in verband met de noodzakelijke sanering van opgebouwde waninvesteringen, maar naderhand kan men weer een goede start maken richting normale groei en het instellen van een vrije markt met andere landen in Europa en de rest van de wereld zonder al die regelzucht en lastenverzwaringen opgelegd door de Europese Unie en lokale overheden.

Maar ja, dat zie ik helaas niet gebeuren in het huidige politieke klimaat.

Dit was een uittreksel eerder gepubliceerd in Het 5 minuten nieuws

 

12 REACTIES

 1. Zeer sterk stuk ! De spijker zo gezegd op zijn kop

  Ben het geheel eens met uw bewoording.

  Adam wonende in Azie sinds 2006

 2. Een duidelijke verklaring over wat er aan het gebeuren IS.
  Vooral veel libertariers zullen dit begrijpen en het er mee eens zijn.

  Daarom vind ik het zo frustrerend dat er nog steeds geen goede acties zijn die iets DOEN om dit te keren.

  De goudpetitie verbreiden is iets, maar zou veel sterker kunnen. Ideeën ??

  Schrijven en publiceren en educatief bezig zijn, is ook iets.
  Wat nog meer? en hoe kan het beter, feller?

 3. Erg goed stuk, en heel krachtig ook vanwege de hoeveelheid aangehaalde bronnen. Complimenten!

 4. … Ik blijf het herhalen … De burger heeft de buik er nog steeds niet vol van. We kijken de Voice of Holland, trekken een zak chips open een een fles wijn. We laten een scheet op de bank en kankeren op de jury. Daarbij komt dat de burger de weg helemaal kwijt is ten aanzien van de politiek. Wie snapt nog echt waar het over gaat? Het wachten is op de grote knal als mensen hun zak chips niet meer kunnen kopen.

  Moet het feller?
  Hoe krijg je mensen die vijftig jaar geconditioneerd zijn in socialisme en collectief denken weer zelfstandig aan het denken?
  Niet.
  Zolang het ze nog goed gaat…. Gaat de collectieve mensch niet denken.

  Jan Snijder [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Pendragon [4]:

  Een misrekening van uw kant mijn beste, de socialistische mens denk wel degelijk echter u wilt het niet zien dát is het verschil.

  De socialistische mens ziet óók wel dat het corporatisme en liberalisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in wezen hebben gezorgd voor deze snel naderende ondergang van de eurozóne (Néé u hoeft me niet ten meerdere male uit te leggen dat liberalisme en corporatisme niet hetzelfde zijn, ik trap niet in die leugens, een liberaal wil altijd meer en zelfstandiger en groter worden dan zijn medemens en streeft het corporatisme gewoon na, zelfs als dat op criminele wijze tot stand moet komen)

  Daarom wilt u het gewoon niet zien dat de socialist nadenkt, en waarom zou u het ook willen zien, u zou zich immers een spiegel voorhouden en wat u dan te zien zou krijgen zou u wel eens niet kunnen bevallen.

  In de huidige wereld van gulzigheid en onverzadigbaarheid is een verzorgingsstaat helaas de enige oplossing om te voorkomen dat grote groepen verzuipen in de poel van verderf, heeft u daar ook oog voor ?

  Mavado [6] reageerde op deze reactie.
  Mavado [11] reageerde op deze reactie.
  Jan Snijder [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Jan Snijder [5]:

  Dus jij durft met droge ogen te beweren dat mensen socialistisch stemmen vanwege hun diepe sociale overtuigingen en niet omdat ze denken dat ze er doodgewoon beter van worden?
  Het nivelleren, wat financieel nauwelijks zoden aan de dijk zet, is puur symbool politiek.
  Schattingen gaan er zelfs van uit dat dit 100 tot 150 duizend banen kost.
  Socialisten doen dit dus niet met het idee van ik niet, dan jij ook niet? Pure afgunst dus.
  Ik ben zelf bepaald geen ondernemer, maar heb ze wel nodig om voor mij een baan te creëren.
  Ik erger me dus kapot aan dat socialistisch gezwam waarmee deze ondernemers kapot, het leven zuur gemaakt en zelfs het land uitgejaagd worden.
  Rot op met met je socialisme, wat zogenaamd sociaal zou zijn, en maak het land niet nog meer kapot.

  Pendragon [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Mavado [6]: Beste Mavado, Dhr, Snijder heeft naar mijn mening alle recht om zijn visie met ons te delen. Hoewel ik het niet met die visie eens ben zal ik er wel altijd voor strijden dat hij die visie mag uiten. “Rot op” vind ik dus niet getuigen van beleefdheid. Dhr Snijder is in zijn commentaar uiterst beleefd en dat kan ik van u niet zeggen.

  @ Jan Snijder
  Ik ga er zomaar vanauit dat de socialist ook nadenkt. Ik zie echter dat de wereld rondom de socialist verandert van collectief denken naar individualistisch denken. WIJ zijn een product van 50 jaar socialisme en conditionering. Het resultaat?
  Een EU die op instorten staat, Landen die het ook al lang niet meer weten. En mensen? Burgers? Die keren de politiek massaal de rug toe. Ik vraag mij dan af: Komt dat door de geweldige resultaten die de politiek boekt? Of zou het tegendeel waar zijn.

  Mavado [11] reageerde op deze reactie.

 8. Het is toch in en in triest dat we binnen 12 jaar zodanige schulden hebben, geheel te danken aan een schulden-valuta (de euro). De dollar heeft dit in 50 jaar nog niet eens voor elkaar gekregen. Tijd om de euro vaarwel te zeggen en te kiezen voor een zelfstandige munt die zonder rente gecreëerd kan worden (middels een toezichtsysteem).

 9. “Hoe meer kapitaal richting banken vloeit, hoe minder kapitaal er voorradig is voor het private bedrijfsleven en particulieren. Derhalve zien we een deflatoire spiraal opdoemen, die als een soort vortex alles in zich mee naar beneden zuigt.”

  Betekend dit ook dat monetaire verruimingen door het pompen van geld in het bankensysteem eigenlijk de deflatoire crisis versterken?

  Ook heb ik een vraag over het verband tussen demografie en economie. In dit interview(http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/1591.html) geeft u aan dat na 2012 een deflatoire situatie kan ontstaan omdat de Babyboomers richting hun pensioen gaan. Kunt u uitleggen waarom dit zo is en wat het verband is tussen de demografische ontwikkeling en de economische situatie?

  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Sem [9]: Ik wil graag deze vragen beantwoorden.

  De eerste is dat de monetaire inflatie zorgt voor een drukkend effect op de rentestanden, hoe meer geld er aanwezig is, hoe meer de rente naar beneden gaat. Zo ook nu. Dat betekent dat de pensioenfondsen en spaarders worden getroffen in hun besteedbaar inkomen, vandaar dat weer een gevolg is voor de bestedingen in de economie. De voordelen gaan richting de overheidsobligaties die zijn uitgegeven door de overheid om hun schuldlasten te kunnen financieren, dat geld gaat dus niet in de private economie zitten.

  De tweede vraag behelst de toename van de gepensioneerde babyboomers die een enorme aanslag plegen op het beschikbare (pensioen)kapitaal, waardoor er meer wordt geconsumeerd dan wordt opgebouwd voor productieve investeringen. Er komt dus niet meer productief kapitaal op de markt om bedrijven te financieren dankzij deze demografische zeepbel. Dat geld moeten bedrijven dus ontberen, met als gevolg een verminderde productie met een verminderde winsten en uiteindelijke kapitaalopbouw.

  Veel mensen (incl. reguliere economen) denken dat lage rentestanden ´goed´ zijn voor de economie en bedrijven en mensen aanmoedigen om te lenen. Dat is zo in een haussemarkt, maar in een baissemarkt zoals nu werkt het juist andersom. De lage rentestanden zorgen er voor dat mensen nog meer moeten sparen en oppotten om aan een redelijk besteedbaar inkomen te komen. Vandaar de deflatoire uitwerking zoals we nu zien. Algemene hyperinflatie is namelijk uitgesloten in deze depressie.

  Ik hoop zo uw vragen te hebben beantwoord.

 11. @Jan Snijder [5]:

  Ook uw laatste reactie gelezen hebbende moet ik toch helaas het ongelijk aan uw zijde plaatsen en (alhoewel ik geen echte politieke voorkeur heb) het socialisme de voorkeur geven.

  Kijk eens naar wat er juist de afgelopen dagen weer gebeurd in bijvoorbeeld de VVD kringen, de JOVD wil graag inspreek maar Liberaaltje Rutte zegt nee (dictator in vermomming) vervolgens hebben de grote VVD-ers 5 minuten spreektijd over voor de JOVD om ze dan toch een platform te geven van waaruit ze hun mening kunnen geven, Liberaaltje Rutte zegt nog steeds nee om vervolgens toch na flink pushen overstag te gaan en de JOVD het woord te geven.

  Als de JOVD ia uitgesproken en kenbaar heeft gemaakt dat het democratische in de VVD niet democratisch is en de JOVD graag ziet dat dat veranderd zegt Liberaaltje Rutte wederom NEE en bepaald (samen met het dagelijks bestuur) dat in er de Volkspartij Voor Democratie geen democratie mogelijk is en sluit het dossier (voor de zoveelste maal.

  Als ik dát tegenover de socialistische partijen in Nederland zet laten die toch maar even zien hoe het wél hoort, het volk heeft gekozen en het volk mag meebeslissen over wie wat en waarmee ze het gaan doen.

  Sociaal (socialistisch) denken is in het geheel niet verkeerd, sociaal betekend vóór elkaar mét elkaar en dat is wat dit land nodig heeft helaas is de Liberale gedachte juist gehéél het tegenovergestelde van sociaal en alhoewel het NAP principe van kracht behoort te zijn is het de Liberale gedachte die het juist in de hand werkt dat we véél minder aan onze medemens denken en juist véél meer in de IK vorm denken.

  Als liberaal sta je voor je eigen geluk en is dat van de medemens slechts afhankelijk van hoe men zich die dag voelt, immers sociale voorzieningen mogen worden afgeschaft, collectieve voorzieningen geprivatiseerd en de marktwerking in alles worden doorgevoerd helaas gaat dit alles ten koste van JUIST die medemens die het al niet makkelijk heeft, en dat is dan JUIST weer het gevolg van de privatisering en JUIST weer het gevolg van de vrije marktwerking die prijzen opdrijft, kartelvorming in de hand werkt en prijsafspraken onderling de vrije loop laat om zoveel mogelijk winst te behalen.

  Ik ben er niet tegen dat een chirurg meer verdient dan een timmerman, in tegendeel, echter ik vind dat er overal een grens is en die grens hebben we helaas al lang geleden overschreden en we moeten terug naar onze gevoelens en terug naar sámen en niet alleen.

Comments are closed.