De politiek is continu op zoek om haar dienstverlening verder uit te breiden. En om haar zorg voor de samenleving af te stemmen op de behoeftes. De speurtocht om de samenleving overal middels regelgeving vorm te geven zit in het DNA van de overheid ingebakken. Een van de laatste deels regelvrije beleidsterreinen is de padden vriendelijkheid van de rioolput.

Een stichting genaamd Ravon ( reptielenamfibieën en vissen onderzoek Nederland) is bezig het probleem te inventariseren en onder de aandacht te brengen. Naar schatting verliezen 1 tot 3 miljoen dieren hun leven in een rioolput. Per jaar. Ieder jaar weer. Een massale slachting in onze straten en dreven. Niet alleen veel voorkomende soorten eindigen hun leven in de rioolput maar ook soorten op de rode lijst. Zeker ook vanuit die invalshoek dienen gemeenten in de toekomst beleid te ontwikkelen om deze paddenocide en amfibiecide een einde toe te roepen.

Trouw meldt: “Als ze niet verdrinken, sterven ze de hongerdood. Kikkers, padden en salamanders die in het riool vallen, komen er niet op eigen kracht uit. Maar een oplossing is nabij.” Daarnaast is het natuurlijk zo dat de weinige rioolafwaarts trekkende diertjes genadeloos zullen worden vermorzeld in de zuiveringsinstallaties.

Dit mogen we niet willen met zijn allen, er dienen preventieve maatregelen te komen gericht op preventie (beperking rioolputopening) dan wel uitklim mogelijkheden voor de in de put zittende pad. Diverse uitklimattributen zijn door vrijwilligers getest. Alhoewel de vrijwilligheid dan vooral de menselijke observant betrof, de voor het onderzoek in de put geraakte padden werd niet om hun mening gevraagd.

Een degelijk onderzoek naar deze problematiek is alhier te vinden. Een beleidsaanbeveling voor rioolbeheerders is het scheppen van uittreedmogelijkheden voor in de put zittende padden. Dit kunnen simpele ruwe metalen of kunstof strips zijn. Een voorbeeld hiervan is voorgedragen voor de water innovatie prijs 2012. De uitklimmogelijkheid kikkerstrip is hier uitgebreider beschreven.

Het mooiste zou natuurlijk europees beleid zijn welke rioolbeheerders verplicht de huidige putten aan te passen. Dit zal ook een impuls voor de economie betekenen,  Als EU wetgeving of nationale wetgeving ontbreekt moet het lokaal worden aangepakt. Dit betekent waarschijnlijk per gemeente aparte regelgeving en beleidsnota’s. Met externe deskundigen paddenputkunde die tegen een vriendelijk tarief gemeenten zullen bijstaan in het schrijven van beleidsnota’s.

2 REACTIES

  1. Waar wij geleid worden over het pad naar de put, worden padden uit de put geleid. Bizar om te zien waar de voorkeuren van onze heerschers liggen…

Comments are closed.