We zijn allemaal schuldig volgens de morele superioriteit claimende homo sinister. We vernietigen het klimaat, de aarde en de sociale cohesie. Vanuit zijn van een WWF keurmerk voorziene ivoren toren weet de parasitaire collectivistische 1 procenter de 99 procent een steeds groter schuldgevoel aan te praten. Zodat we onze aflaten blijven nederleggen op het altaar van de herverdelingsprofeten.

 

De linksmensch, thans ook in ruttige uitvoering verkrijgbaar, weet het ons allemaal goed te vertellen. Een windmolen is groene energie (newspeak). Er is global warming (ook newspeak), er is vrede in Europa dankzij de EU (nog meer newspeak). Cacao is een vreselijk product waarbij slavernij gebruikt wordt. Zo kan ik nog wel een pagina doorgaan.

Laat ik eens geen moeite doen de inconsequentie van zijn standpunten verder aan het licht te brengen. Ik ga me van dezelfde tactiek bedienen. Vanuit mijn niet van een milieukeurmerk voorziene stalen Mercedes diesel kijk ik zittende op mijn lederen zetel meewarig naar een door de regen bakfietsende AoL (Ambtenaar op Leeftijd). En besluit om ’s avonds middels dit artikeltje deze misselijkmakende bevolkingsgroep te betitelen van de ondergang van een uniek ecosysteem. De massale consumptie van rooibosthee heeft het unieke ecosysteem van de alleen in een beperkte Afrikaanse kuststrook voorkomende vegetatievorm (het fynbos) zware klappen toegebracht. De oorspronkelijke unieke vegetatie is reeds grotendeels verdwenen. Het is tijd om de morele superioriteit te claimen en het verdwaasde linkswezen te ontmaskeren voor de laaghartige ecologische moordenaar die hij is.

Het niet aflatende verlangen van de voormalige geitenwollensokkendragers naar een kopje rooibosthee heeft grote ecologische consequenties. Deze zijn uitstekend in dit artikel verwoord.

(oke, een beetje overdreven, maar dat doet de tegenstander ook)

8 REACTIES

 1. De auteur moet begrijpen dat het verschil tussen de linksmensch en een ieder ander is dat het hart van de eerste op de juiste plaats zit–dit itt de anderen die slechts op hun eigenbelang uit zijn.
  En als je hart op de juiste plaats zit dan doen de consequenties er verder niet toe. De natuur, de armen, de buitenlanders, de werklozen, de zieken, de ouden…noem maar op: zijn allen zijn slachtoffer gevallen aan de linksmensch, maar dat maakt verder niet uit want deze had het beste met ze voor.

 2. Rooibosthee…..als ik thee drink is het altijd rooibos; ideaal voor de
  alleenwonende, drukbezette mens. De theeglazen hoeven nog slechts 1 x per 14 dagen te worden schoongemaakt i.p.v. 1 x per
  week.
  En Liesbeth hoeft zich geen zorgen te maken, met die kleinschalige teelt komt het vanzelf wel weer goed, als de laatste blanke boer is uitgeroeid.

 3. Ik heb hele goede artikelen van je gelezen Ratio, maar deze hoort daar niet bij.

  Buiten het feit dat ik niet precies begrijp waar je heen wilt met dit artikel heb ik moeite met het begrip Linksmenschen. Alle middenpartijen ondersteunen de door jou genoemde zaken. Ze sputteren alleen beetje tegen als ze in de oppositie zitten.

  Ik zeg niet dat er geen verschil is tussen links en rechts, maar wezenlijke zaken die er echt toe doen worden gewoon ingevoerd zonder dat dit tot verkiezingsthema wordt verheven.

  Of begrijp ik jouw definitie gewoon niet en schaar je VVD-ers ook onder Linksmenschen?

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. @weevee [4]: @Igor [5]: @Adam [6]: Dank voor de terugkoppeling. Ik probeerde eens een keer een meer populistische geen stijl achtige benadering. Dat is dus minder geslaagd. Daarnaast was er een zekere copij nood die ik met een snel geschreven artikel probeerde te lenigen. Morgen komt een artikel over padden die in een put zitten, ook een iets ander artikel dan normaal. Maar dat heeft wat meer de insteek van de ambtenaar die zoveel mogelijk wetgeving probeert te verzinnen en belangen groepen die hem hierin ondersteunen. Kortom een voorbeeld van het mechanisme dat voor veel ellende en wetgeving zorgt.

  Wat ik hier probeerde te vertellen is dat de in collectivistische oplossingen denkende medemens vaak op schuldgevoelens inspeelt. En dat we maar al te vaak ons middels rationele argumenten proberen te verdedigen. Dat is eigenlijk een kansloze missie omdat men op schuldgevoelens (emotie, gevoel) inspeelt. Dan is een rationele verdediging vaak minder effectief omdat het de diepere gevoelens niet altijd zal weten te ontkrachten. Ik probeerde nu eens niet in de verdediging te gaan en aan te tonen dat de claims niet kloppen. Maar stel er net zo’n gekke claim tegenover.

  Een uniek ecosysteem, het fynbos, is op zijn retour. Mede door een toenemende vraag naar rooibos thee. Rooibos thee grondstof komt van voormalige fynbossen. En er zijn dus de nodige bossen gesneuveld om de rooibos consument van zijn thee te voorzien. Ergo, zoals de autorijder een bedreiging vormt voor …… (vul maar in, zure regen, CO2 vervuiling, uitputting grondstoffen), betoog ik dat door het consumeren van rooibosthee een uniek ecosysteem is opgeofferd, dan wel in sterke mate is aangetast.

  Kortom, dezelfde warrige beschuldigingen die de vaak linkse, maar thans ook zich liberaal noemende politicus uit als het in zijn straatje past.

  Althans, zo iets was de gedachte.

 5. Met je laatste regel in je post: “oke, een beetje overdreven, maar dat doet de tegenstander ook” ontkracht je je hele stuk.

  Waarom jezelf gelijk trekken met de tegenstander? Alsof je argumenten niet sterk genoeg zijn? Ik zeg niet doen.
  Mijn vermoeden is dat de milieu activisten nu in de bres zullen springen voor de rooibosthee.
  Ik denk dat je geen doel voor ogen had bij het schrijven van dit artikel, anders dan die schrijfstijl eens een keer uitproberen.

  Je speelt altijd (in op) met emotie. Jij ook, dat is de manier om een idee te verkopen. Je wordt ergens warm van. En dat warm worden is een emotie. Of dat van een 1+1=2 of een 1+1=3 is per persoon verschillend. Zolang dit niet ingezien wordt zul je nooit een boodschap overbrengen. Je zult de manier waarop je je boodschap overbrengt altijd moeten afstemmen op je doelgroep.
  Als jij “linksch menschen” wilt aanspreken dan moet je hun “taal” spreken.

Comments are closed.