James Payne schreef Six Political Illusions. Een boek over de grootste misvattingen die  mensen over de staat hebben.  De belofte dat de overheid een betere samenleving kan creëren, berust namelijk op een aantal illusies. James Payne schrijft o.a. voor the Wall Street Journal, Fortune en Reader’s Digest. Voor zijn professioneel schrijverschap gaf hij les op Yale, John Hopkins, Wesleyan en de Texas A&M University. Op naar de zes mythen waar collectivistisch Nederland in blijft geloven !

De eerste is de filantropische illusie. Het idee dat de overheid geld heeft om problemen op te lossen en mensen te helpen. De overheid heeft geen geld en kan alleen geld afnemen van productieve burgers om het aan anderen te geven. Dit ‘gratis’ geld levert vaak bizarre bijwerkingen op en werkt marktverstorend.

Het tweede sprookje is de vrijwilligheid van de overheid. De overheid zou besluiten nemen via democratische samenwerking en gebaseerd op redelijke, verificeerbare argumenten.  De praktijk is het doordrukken van belangen en vergroting van overheidsinvloed op basis van macht en geweld of het dreigen met geweld.

Derde illusie is de overheidsregulering. Een betere wereld dankzij de overheid die alles in regels vastlegt op het gebied van zorg, financiën, beroepen, handel, industrie, pensioenen noem maar op. Deze bureaucratie vormt een enorme overhead en zorgt alleen voor het definitief vastlopen van deze sectoren. Kijk alleen maar naar het onderwijs, de zorg en de huizenmarkt.

De efficiënte staat is de vierde illusie. Dit is het idee dat de overheid het afgenomen geld effectief en efficiënt inzet om sociale en economische problemen op te lossen. Zo efficient mogelijk met geld omgaan doen alleen diegenen die eerste eigenaar zijn van dat geld. Instanties die beschikken over een oneindige stroom belastinggeld zonder verantwoording af te moeten leggen, per definitie niet.

Vijf is de materialistische mythe. Het geloof dat alleen geld zorgt voor succesvolle politieke resultaten. Gooi er een bak euro’s tegenaan en het probleem is opgelost. Kinderopvang is hier één voorbeeld. Op grotere schaal het ‘redden van de euro’ en natuurlijk het ‘redden van de banken’.

Tenslotte nummer zes: de overheid als wakend oog. Dit is de misvatting dat de overheid wijzer en meer verantwoordelijk is dan de bevolking. De staat als zorgzame ouder die waakt over zijn onschuldige en onwetende kinderen. Deze overbezorgde opvoeder vertrouwd zijn kroost in ieder geval voor geen cent getuige de platgemaaide privacywetgeving, de immense telefoon- en internettaps en de explosieve camerabewakingsgroei.

Voor diegenen die het complete werkje in huis willen halen: Six Political Illusions

90 REACTIES

 1. @Bertus [26]: De bron is wel degelijk relevant. Heeft de bron het recht die regels te stellen en zo ja, met welk recht? De supermarkt bepaalt zijn huisregels omdat het recht omdat te doen voortvloeit uit het eigendomsrecht. Om diezelfde reden kunt u regels opstellen waar mensen zich aan moeten houden zodra ze uw huis betreden. Maar met welk recht legt de overheid ons haar regels op? Is de overheid de rechtmatige eigenaar van het territorium? Nee. Hebben we er met z’n allen voor gekozen? Nee. Hebben mensen die zeggenschap vrijwillig overgedragen? Nee. Dat recht is er geheel niet.

  Richard [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Richard [32]: U begrijpt er niets van. Regels kunnen een nuttige functie hebben. Dat is alles.

  Misbruik maken van regels is een discussie van een geheel andere orde. Keukenmes is een goed ding. Maar in de handen van een moordenaar kan het een moordwapen worden.

  Dat de bron niet relevant is heeft daar mee te maken dat regels regels zijn wie ze ook opstelt. Dat regels opgesteld kunnen worden door bronnen die niet legitiem zijn van een andere grootheid.

  Maar dat je regels nodig hebt, lijkt me evident. En dat die regels afkomstig zijn van een acceptabele bron ook. Maar ook dan zullen er regels zijn die je op individueel niveau als minder wenselijk beschouwt blijven tegenkomen.

  En als iemand an sich problemen heeft met autoriteit zal deze persoon zeer waarschijnlijk altijd problemen hebben met regels afkomstig van die autoriteit.

  Richard [39] reageerde op deze reactie.

 3. @Richard [28]: Dat zeg ik ook niet. U leest dingen in mijn opmerkingen die niet staan. Tuurlijk leidt die positie tot een verschraald aanbod. Sterker nog dat is juist de bedoeling ervan opdat de uitvinder zijn investering terugverdienen kan. Maar er staan vele voordelen tegenover.

  Ik zou zeggen als het zo eenvoudig is geld te verdienen met een uitvinding, wat let u. Vind iets uit, vraag patent aan en loop binnen zou ik zeggen. Want zo eenvoudig is het in uw beleving.

  Richard [37] reageerde op deze reactie.

 4. @Bertus [36]: U probeert de negatieve effecten en de daaraan gekoppelde kosten te negeren. De discussie is of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Die nadelen zult u in acht moeten nemen. Tot nu toe komt u niet verder met de opmerking dat bepaalde zaken niet uitgevonden zouden zijn. Het lijkt erop alsof dat heilig voor u is ongeacht de negatieve effecten. Aan die lijst wil ik nog wat nadelen toevoegen die zich in de praktijk hebben geopenbaard:

  Kosten voor bedrijven om om een patent heen te kunnen werken. Dit leidt vaak tot een inferieur product met hoge kosten.

  Geen prikkel voor de patenthouder om te innoveren. Achterover leunend stroomt het geld toch wel binnen.

  Veel onderzoek naar zaken om ze te kunnen pattenderen dat mogelijk niet eens bruikbaar is. Ook om concurrentie te kunnen dwarsbomen. Quantity ipv quality.

  Een monopoly op een uitvinding die er zonder patentwetgeving ook geweest zou zijn.

 5. @Bertus [35]: Ik wil graav uw standpunt aanvaande de geldigheid van regels van een autoriteit weten die de door min genoemde zaken in de praktijk brengt. Dat is zeer relevant in de discussie over recht vs regels en waarom wij de overheid als autoriteit al dan niet behoren te erkennen.

  Bertus [43] reageerde op deze reactie.

 6. @Bertus [33]: Daar is ook niks mis mee. Het feit is echter dat dat een zaak van het bedrijf zelf behoort te zijn. En dat mensen zelf mogen bepalen welke medicijnen die beschibaar zijn en aangeboden worden zij willen gebruiken. Mensen mogen zelf de afweging maken of ze bereid zijn de risico’s te nemen die nieuwe minder uitgebreid geteste medicijnen te gebruiken.

  Bertus [41] reageerde op deze reactie.

 7. @Richard [40]: Op zichzelf juist lijkt me. Maar de gevolgen van dat gebruik komen onwillekeurig voor een deel bij de maatschappij terecht. Mensen die verkeerde medicijnen gebruiken en daardoor ziek worden, nemen bedden in beslag in een ziekenhuis bijvoorbeeld. En dar lijden die mensen die ook een bed nodig hebben onder.

  Richard [44] reageerde op deze reactie.

 8. @Richard [39]: Ik weet niet of een overheid dat recht heeft. Lijkt me niet dat het een soort van recht dat de overheid van nature toekomt. Maar er moeten regels zijn en er is kennelijk een meerderheid van mening dat die regels het beste gemaakt kunnen worden door een wetgever die bestaat uit ministers en volksvertegenwoordigers die eens per vier jaar gekozen kunnen worden. Verandering van regels kan plaatsvinden door beïnvloeding van de wetgever via het parlement. Of door het voeren van procedures. Of door macht uit te oefenen middels lobby. Grote werkgevers, daar zal wel naar geluisterd worden bijvoorbeeld.

  Richard [47] reageerde op deze reactie.

 9. @Richard [38]: Ik erken de overheid niet automatisch, in die zin dat alles wat van de overheid afkomt, goed is of per se op te volgen is. Ik vind dat een overheid zich keer op keer te verantwoorden heeft.

  Voor mij is een regel genoeg. Mijn vrijheid houdt op waar die van een ander begint. Maar er zijn helaas mensen die de neiging hebben te ver te gaan.

  Vandaar dat ik vind dat er regels moeten zijn. Echter we zo min mogelijk. Ook vind ik dat regels afkomstig moeten zijn van legitieme instituties. Ook vind ik dat ik me moet kunnen verzetten tegen regels. Ook vind ik dat ik invloed mag uitoefenen op het ontstaan van regels. Ook vind ik dat ik me beschermd moet weten tegen overheden. Ook vind ik dat ik middels rechtspraak invloed moet kunnen uitoefenen. Aan veel van die voorwaarden is voldaan. In dat opzicht ben ik een redelijk tevreden mens.

  Wel denk ik, maar dat is een ander onderwerp, dat onze democratie failliet is.

  Richard [45] reageerde op deze reactie.

 10. @Bertus [43]: En mensen die te ver gaan kun je ook gewoon straffen in een vrije samenleving hetgeen ook gebeurde in vrije samenlevingen. De noodzaak voor een overheid blijkt daar niet uit. En nogmaals dat is ook helemaal niet de reden dat overheden zijn ontstaan. Bovendien laat de geschiedenis wel zien dat limited government altijd tendeert naar big government.

  Bertus [48] reageerde op deze reactie.

 11. @Bertus [42]: De overheid heeft dat recht inderdaad niet en dus is wat de meerderheid daarvan vindt irrelevant. Onrecht blijft onrecht ongeacht wat de meerderheid vindt of wil en ongeacht wat voor mogelijk positieve bijwerkingen dat heeft. Een samenleving die onrecht accepteert zal onrecht krijgen. Waarvan wereldwijd de gevolgen duidelijk zichtbaar zijn.

 12. @Richard [45]: Ik zeg ook niet dat er een soort van noodzaak bestaat overheden aan te stellen. Wat mij betreft doen we zonder. Het gevaar is dat de mensen die te ver gaan, ook de mensen zullen zijn die de straffen gaan uitdelen. Immers, ze gaan toch al niet gebukt onder de last van een geweten. Wie beschermt de schapen? Een door de mensen daartoe aangewezen en gecontroleerde overheid lijkt me dan zo’n slechte oplossing niet.

  Dat de overheden vaak gerund worden door idioten, Mark Rutte kan het woord economie vermoedelijk niet eens foutloos spellen, is iets anders. Maar nu zijn ze nog enigszins controleerbaar. Wat dacht u van een figuur als Spekman. In een dictatuur zou hij waarschijnlijk de meest gevaarlijke dingen uithalen.

  Richard [50] reageerde op deze reactie.

 13. @Bertus [46]: Ook hier weer ga je er vanuit dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Maar dat kun je niet bewijzen omdat dat volledig subjectief is. Er bestaat geen objectief criterium voor. Je voelt je niet bezwaard door het feit dat dit verbod mensenlevens kost en een inbreuk is op het eigendomsrecht van de producenten van medicijnen?

  Bertus [52] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertus [48]: De schapen zullen in ieder geval zichzelf beter kunnen beschermen omdat ze wapens mogen dragen. Dat schept in ieder geval gelijkere kansen voor slachtoffers. Misdadigers trekken zich immers niets aan van wetgeving en dragen gewoon wapens. Ze weten dat de brave burger dat niet doet dus vormt die een makkelijkere prooi. Bovendien waren de private politiekorpsen en andere particuliere beveiligingsorganisatie en -vormen vrij succesvol in het bestrijden van criminelen gedurende de 19e eeuw in “The not so wild wild west” en in Engeland. De private rechtspraak was ook veel meer gericht op het schadeloos stellen van het slachtoffer door de dader dan nu. Ook weer zo’n typisch geval van onrecht door overheidswetspraak.

  Bertus [51] reageerde op deze reactie.

 15. @Richard [50]: Rechtspraak is weer een ander onderwerp.

  Dat het strafrecht dader georienteerd is, heeft een goede achtergrond. (Dat wil niet zeggen dat ik het huidige systeem goed vind.)

  In de oudheid waren de instituties met macht bekleed erg kieskeurig, zeg maar gerust erg selectief, ten aanzien van de persoon tegen wie zij vonden dat hun macht ingezet moest worden. Term machtsmisbruik ligt hier op de tong.

  Vandaar dat men (na de Franse Revolutie) gevonden heeft dat bijvoorbeeld verdachten bescherming verdienen tegen de willekeur van instituties met macht bekleed bijvoorbeeld de politie en de officier van justitie. De geadresseerde van strafrechtelijke normen zijn de instituties met macht bekleed. Hetzelfde geldt voor de grondwet. Vandaar dat verdachten een advocaat toegewezen kunnen krijgen. Die kan er dan op toezien dat bijvoorbeeld de politie niet buiten het juridische potje piesen. Want wat is door de politie gefabriceerd bewijs waard. Of bewijs dat door misdrijf verkregen. Moreel ethisch niet veel. En mogelijk leidt het tot veroordeling van een onschuldig persoon.

  Richard [54] reageerde op deze reactie.

 16. @Richard [49]: Dat niet eens. Die afweging moeten anderen maar maken.

  Maar mij gaat het erom dat mensen moeten oordelen op basis van een compleet plaatje. En daar gaat het al vaak mis. Er wordt selectief geshopt en op basis daarvan geoordeeld. Vaak gaat dat selectieve shoppen niet eens bewust. Als ik iemand vraag zo snel als mogelijk blauwe blokjes te verzamelen en hem later vraag welke kleur blokjes er nog meer waren, zal hij me het antwoord vermoedelijk schuldig blijven of er naar raden.

  Als een Spekman zegt dat nivelleren een feest is, zegt dat zeer veel over zijn vooringenomenheid. Nivelleren is voor hem nog slechts een kwestie van doorzetten en uitvoeren. Honderden hardwerkende mensen stoot hij zonder enige schroom voor het hoofd. Dat maakt het kwalijk. Over die vooringenomen houding zou het gesprek moeten gaan. Niet over het nivelleren, wellicht is het iets goeds.

  Richard [53] reageerde op deze reactie.

 17. @Bertus [52]: Als je zo redeneert kun je al het onrecht recht praten. Nivelleren is niet goed als het met dwang gepaard gaat. Dwang is per definitie moreel niet juist. Het feit dat bepaalde mensen beter af zijn (en ik heb het vermoeden dat je daar op doelt met dat nivelleren iets goeds kan zijn) kan nooit een valide argument zijn omdat het leidt tot willekeur. Dat zet namelijk de deur open voor alle soorten regels. Stel dat het merendeel van de mensheid beter af is zonder jou geeft dat anderen dan het recht om jou om zeep te helpen? Als we het recht als uitgangspunt nemen verdwijnt de willekeur die kenmerkend is voor alle moderne westerse maatschappijen. Recht is ondergeschikt gemaakt aan overheidsbeleid en dat is een van de reden dat wij in een instabiele samenleving leven. Recht houdt ook in dat elke rechter of agent gewoon net als elk ander mens berecht kan worden voor misdaden en fouten die gerelateerd zijn aan hun werk.

  Bertus [56] reageerde op deze reactie.

 18. @Bertus [51]: Rechtspraak zou in eerste instantie slachtoffergeorienteerd moeten zijn. Het is immers het slachtoffer dat recht zoekt om het onrecht dat hem is aangegaan zo goed als kan te herstellen. Vandaar dat compensatie van slachtoffer door de dader altijd het uitgangspunt moet zijn.

  Bertus [58] reageerde op deze reactie.

 19. Maar om terug te keren naar patenten, tot nu toe zie ik geen bewijzen voorbij komen waaruit blijkt dat de uitvindingen die bij het ontbreken van patentwetgeving niet gedaan zouden worden opwegen tegen de incomplete lijst aan bewijsbare nadelen die ik genoemd heb. Waaronder dus ook uitvindingen die niet gedaan worden omdat het geld en de capaciteiten gestoken zijn in patenteerbare uitvindingen. Volgens welke objectieve criteria moet dat gemeten worden en hoe? Want om een compleet plaatje te krijgen zullen ook die nadelen moeten worden meegenomen. In ieder geval kost het complete Amerikaanse patentensysteem en alles wat daar bij komt kijken zoals het inhuren van advocaten volgens Kinsella ruim 40 miljard dollar op jaarbasis. Dat moet uiteraard ook worden meegenomen.

  Bertus [60] reageerde op deze reactie.

 20. @Richard [54]: Dit is slechts jouw mening. Niet meer en niet minder. Er zijn tijden geweest dat men er anders over dacht. En dat is wat ik heb willen weergeven. Dat jij er iets anders in leest, staat je vrij. Ik zeg niet dat ik voor het systeem bent zoals het nu is. Ik wil je alleen deelgenoot maken van een gedachte die ook geleefd heeft en nog leeft. Want op zichzelf zie ik niet in waarom compensatie van het slachtoffer door de dader de maatstaf zou moeten zijn. Mag je vinden, maar dat maakt het niet tot iets absoluuts.

  Richard [61] reageerde op deze reactie.

 21. @Richard [57]: Het gaat niet om dwang in absolute zin. Als het een feit zou zijn dat nivelleren goed is, het onomstotelijk bewezen zou zijn, dan zou nivelleren wat mij betreft ingevoerd mogen worden. Vermoedelijk zou het dan niet eens ingevoerd hoeven worden. Het zou dan gewoon bestaan.

  Richard [61] reageerde op deze reactie.

 22. @Richard [55]: Bewijzen die het tegendeel onderbouwen zie ik evenmin voorbij komen. Ik zeg niet dat er minder uitvindingen gedaan zouden worden als er geen octrooirecht zou bestaan. Misschien worden er zelfs wel meer gedaan, wie weet.

  Ik heb alleen uitgelegd wat de gedachte er achter is. En die is verbluffend eenvoudig. Iemand doet een uitvinding en kan die patenteren of niet. Als hij die patenteert, wordt de know how prijsgegeven aan de samenleving opdat die samenleving zijn voordeel er mee doen kan.

  Tegelijkertijd wordt de uitvinder het recht op de vruchten van zijn arbeid gegund door hem exclusiviteit toe te kennen. Wat mij overigens niet meer dan fair lijkt. De uitvinder kan de know how ook geheimhouden en er aan verdienen. De samenleving staat dan buiten spel. Kan ook. Maar het octrooirecht wegzetten zoals u dat doet, doet het octrooirecht geen recht. En dat er nadelen aankleven, weet ik, maar aan het ontbreken van octrooirecht nog meer.

  Richard [62] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.