Een libertariër vindt dat NIEMAND het recht heeft een ander te dwingen!

21 REACTIES

 1. Justitie mag dwingen, politie mag dwingen, ouders mogen dwingen, werkgevers mogen dwingen, etc.
  Dit moeten we zeker afdwingen: opheffing van het (met name Zwitserse) bankgeheim. Het is aan de democratie wat wordt verstaan onder billijkheid bij het velastingheffen. Een legitiene regering mag belastingontduiking strafbaar stellen. Heel actueel is de belastingontduiking door schatrijke Grieken, waardoor wij in hun plaats moeten betalen.
  Cijfers:
  560 mld op buitenlandse bankrekeningen
  De rederijen met 175 mld aan zwarte omzet (10 jaar)
  De Grieks orthodoxe kerk met bijna 1 mld aan vermogen

  Scrutinizer [2] reageerde op deze reactie.
  John [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [20] reageerde op deze reactie.

 2. @Fatima [1]: Gezien belasting (gelegaliseerde) afpersing is, is belastingontduiking gewoon bescherming van je eigendomsrecht, net zoals een inbraakbeveiliging moet voorkomen dat een ander soort dief er met je Ming-vaas vandoor gaat. Uit sympathie met de slachtoffers, ben ik dus voorstander van alles wat hen helpt en dus ook van bankgeheim. Of die slachtoffers nou kleine garnalen zijn of grote vissen (zoals reders) doet aan het principe niets af.

 3. De FED is een particuliere organisatie. De regering van de USA moet LENEN bij die “familie” en met rente terugbetalen.
  Aldus is de FED een autonome staat binnen de staat.
  Het beschikt over zoveel miljarden dat alle honger in de gehele Derde Wereld kan worden verholpen.
  Ik beschouw de FED (1) als staatsvijandig en (2) schuldig aan wereldwijde armoede en sterfte.
  De gehele FED moet worden genationaliseerd en de leden berecht.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Naam * [5]:
  Ik ben ook VOOR!
  –Wanneer gaat dat starten? Als we dat democratisch besluiten, hebben we geen toestemming van Fatima nodig!
  –Wat doen we als Fatima niet wil en haar geld zelf wil houden of het (immoreel) voor onze knokploeg verbergt?

 5. @Fatima [1]:

  Werkgevers mogen niet dwingen.
  Er is een overeenkomst tussen de twee om arbeid te verrichten tegen een bepaald bedrag.
  Dit hoort op elk moment te kunnen stoppen.
  Zou het anders geen slavernij zijn als de arbeidsgever de arbeider dwingt te werken?

 6. @Fatima [4]:

  Het IS betaald met mijn geld.
  En nu mag ik, omdat ik het niet eens ben met het systeem (dat trouwens op instorten staat) er geen gebruik meer van maken? Maar wel door blijven gaan met betalen?

  Ik woon op enkele minuten afstand waar zich de afgelopen Floriade manifesteerde.
  Er is nu het afgelopen is, een tekort van 9 miljoen.
  De directeuren, die zichzelf 3 ton per jaar toebedeelden, weigeren nu inzage in de boeken te geven.
  Ik wed dat ze 5 miljoen in Zwitserland hebben staan.
  Zulke dingen werk je in de hand als je betaalt, en verder denkt dat het-wel-goed-zal-komen.
  Zij zorgen toch voor ons, want wij hebben hen gekozen dus is het hun plicht.
  Velen blijken met een kinderlijk vertrouwen en naïviteit hun toekomst in handen van een stel ratten te geven.
  De RATTEN zijn de baas in de keuken.

 7. @Fatima [3]:

  U schrijft dat de FED een particuliere organisatie is, maar twee zinnen later weerspreekt u dat. Als de FED genationaliseerd zou worden, zoals u voorstelt, dan zou er nog steeds een monopolie op de gelduitgifte bestaan en dus ook nog steeds de prikkel om door het scheppen van inflatie de bevolking te beroven. Dat de FED schadelijk is komt door de banden met de overheid. Zou de FED werkelijk in een vrije markt opereren dan zou het drukken van ongedekt geld niet voor rampen zorgen. Het wordt pas een ramp als overheden gaan bepalen wat de wettige betaalmiddelen zijn of, zoals in het geval van de VS, een overheid bepaalt dat een bepaald stukje papier of een cijfer in de computer de wereldreservemunt is waar alle grondstoffen in moeten worden afgerekend. Dat deze bepaling geen papieren tijger is blijkt wel uit de oorlogen tegen Irak, Lybie en binnenkort mogelijk tegen Iran. Iedereen die de hegemonie van de dollar wil ondergraven krijgt er van langs. Met vrijheid heeft het niets te maken, maar wel alles met etatisme.

 8. @Fatima [1]:

  Ouders die dwingen is een andere vorm van dwang. Er is een verschil tussen legitieme dwang, dat geen agressief geweld of dreigen met agressief geweld met zich meebrengt en ongeoorloofde dwang. Van kinderen eisen dat ze hun kamer opruimen en zo niet “dan vieren wij jouw verjaardag niet” is legitieme dwang. Een dief, verkrachter of moordenaar dwingen zijn slachtoffer te compenseren en aan zijn detentieverplichtingen te voldoen is ook een vorm van legitieme dwang. Iets afdwingen zonder daarbij te dreigen met een fysieke invasie van iemands lijf of goed is ook legitiem. Het enige dat niet legitiem is, is agressief geweld. En daar wordt onder verstaan: een invasie, vernietiging of frustratie van iemands rechtmatige eigendom (lijf en goed).

  Democratie en legitieme regering gaan niet samen. Democratie is de wil van de meerderheid aan de gehele bevolking opleggen. Dat is vergelijkbaar met 3 mannetjesputters en 1 maagd die “samen” gaan bepalen wie er onderworpen gaat worden aan een groepsverkrachting. Met de introductie van de democratie begint de uitholling van de eigendomsrechten.

 9. Maar wat wordt onder ‘dwingen’ verstaan? Niet iedere vorm van dwang is even helder en zichtbaar. Sterker nog, sommige vormen van dwang zullen niet als ‘dwingen’ worden gezien, ook niet door libertariërs. Kijk bijvoorbeeld naar reclame. Bedrijven maken reclame voor hun producten om mensen er toe te bewegen die producten te kopen. Daar is an sich niets mis mee, ware het niet dat reclame op een dusdanige wijze wordt gepresenteerd dat mensen er door worden verleid en misleid. Er wordt een werkelijkheid getoond die niet bestaat en die ook nooit zal bestaan. Nou kun je zeggen dat je ondanks de reclame nog steeds een vrijwillige keuze kunt maken. Maar als je je niet bewust bent van het effect van een reclame, dan zal je keuze sterk worden beïnvloed door de betreffende reclame. In mijn ogen is dat ook een vorm van dwang. En als je dat doortrekt naar de vrije markt, dan zie je dat een 100% zuivere vrije markt per definitie niet kan bestaan.

  Scrutinizer [13] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Fatima [4]: Wegenbelasting betaal ik appart.
  Al de overige voorzieningen gebruik ik niet, cq. wens ik niet te gebruiken.

 11. @Patrick [11]: Ik denk dat weinig objectivisten zich door reclame laten beinvloeden. Zelf heb ik nooit de illusie gehad dat je die blondine op de motorkap erbij kreeg bij aanschaf van een bolide. Ook niet dat dat ene merk tandpasta mij 3 vriendinnen zou opleveren. Dat onnozelaars die de moeite niet doen om na te denken de verkeerde auto of tandpasta kopen, is hun eigen verantwoordelijkheid en m.i. geen reden om reclame als “dwang” te brandmerken. Anders is het natuurlijk als er expliciet claims worden gemaakt die niet kloppen. Als bv. beweerd wordt dat een auto airbags heeft en blijkt na een crash dat die helemaal niet geinstalleerd werden, tja, da’s natuurlijk wat anders: dat is ordinair bedrog en dient strafbaar gesteld te worden.

  Patrick [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Patrick [11]:

  De eenvoudige definitie van “DWANG” (dwingen) is:
  “Dreigen met fysiek geweld”
  waarbij je natuurlijk ook weer grensgevallen kunt verzinnen.

  De zogenaamde: Reddingvlot argumenten:
  Schip vergaat, jij en één ander zwemmen naar een reddingvlot waarvan zeker is dat dit maar één persoon kan redden. Wat dan??

  Patrick [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Scrutinizer [13]:
  Is strafbaar stellen ook niet vorm van dwang? Verder moet je de kracht van reclame niet onderschatten. Men maakt op allerlei manieren gebruik van de beperkingen van ons bewustzijn.

  @Hub Jongen [14]:
  Is dreigen met iets anders dan fysiek geweld geen dwang? Als iemand bijvoorbeeld dreigt om bepaalde geheime informatie te publiceren om een ander zo tot een bepaalde handeling te bewegen, is dat dan geen dwang? En hoe zit het met de sociale dreigementen binnen bepaalde culturen waar mensen worden verstoten als ze niet handelen volgens de ‘voorschriften’ van die cultuur?

  Johnny Feelgood [16] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Patrick [15]:
  Patrick, je doet alsof het NAP (Non Aggression Principle ) heel erg moeilijk te begrijpen is maar vergeleken met alle wetboeken valt het echt reuze mee hoor.

  “Wat als en wat als” kan leuke discussies opleveren op verjaardagen gezellig met een drankje maar leg mij eerst eens uit waarom statisme een beter, logischer en vooral vreedzamer systeem is dan anarchisme?

  Patrick [17] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Johnny Feelgood [16]:
  Ik heb geen idee waarom statisme beter zou zijn dan anarchisme. Zo’n vraag moet je maar aan statist vragen en dat ben ik niet. Maar het punt dat ik heb proberen te maken is dat je consequent moet zijn. Het is heel makkelijk om de dwang van de overheid te zien, maar tegelijkertijd is er dwang in allerlei andere vormen aanwezig waar we blind voor zijn.

 16. @Patrick [15]:
  “Als iemand bijvoorbeeld dreigt om bepaalde geheime informatie te publiceren om een ander zo tot een bepaalde handeling te bewegen, is dat dan geen dwang? En hoe zit het met de sociale dreigementen binnen bepaalde culturen waar mensen worden verstoten als ze niet handelen volgens de ‘voorschriften’ van die cultuur?”

  Neen, zolang er niet gedreigd wordt met geweld, valt het niet onder dwang.
  Als jij “vreemd gaat” moet je er maar rekening mee houden dat er ooit iemand gebruik van maakt.

  Verder helemaal eens met J ohnny Feelgood
  @Johnny Feelgood [16]:

  Patrick [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Hub Jongen [18]:
  Die geheime informatie kan ook wel wat anders zijn dan vreemd gaan. Denk eens aan medische gegevens of bepaalde bedrijfsgegevens. Iemand kan ook dreigen om bijvoorbeeld een bankrekening te hacken. Er zijn zoveel voorbeelden van dwang denkbaar waarbij geen fysiek geweld wordt gebruikt, dat het absurd is om die uit te sluiten in de definitie van dwang.

  Hub Jongen [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Patrick [19]:
  Inderdaad niet zo eenvoudig. Bij de meeste van de dingen die je noemt en gelijksoortige, is ook een misdaad in het spel. Bvb door het vernietigen, beschadigen of stelen van eigendom van een ander.

  Ik herinner me dat dit een zeer oud probleem is. In 1982 werd op de libertarische wereldconventie al gediscussieerd over: “wanneer is een bedreiging een bedreiging?”

  Een mooie taak voor iemand die wil promoveren of een boek schrijven.

Comments are closed.