Afgelopen week kreeg Griekenland weer € 34 miljard. Dit nadat zij een ‘succesvolle schuldenreductie’ had laten zien.

Hoe komisch kan een schuldreductie zijn:

Griekenland leende eerst opnieuw 10 miljard, om daarmee 30 miljard oude schulden op te kopen. Dat ging dus tegen ca een derde van de oorspronkelijke schuldwaarde. Zo verdiende Griekenland, of werd haar totale schuld 20 miljard kleiner. Zouden ze dat met de hele schuld moeten doen, dan bleef slechts de helft schuld over. Onzin, wat voor het gemak ‘even’ vergeten wordt is dat die nieuwe schuld van 10 miljard waar ze die oude schulden mee opkochten, natuurlijk niet meer 10 miljard waard is op het moment dat dat geld aan Griekenland werd uitgeleend, maar onmiddellijk tot onder de helft daalde.

Uit een artikel uit het FD online van 13 dec haal ik wat opmerkingen van Larry Summers in dit verband. Hij vergelijkt de Europese besluitvorming met de Vietnamoorlog: bij elke crisis worden slechts de minimale dingen gedaan om directe rampen te voorkomen, maar nooit om het probleem echt op te lossen.

En ondertussen gaat men van fancy cijfers uit: nu moet de schuldratio van 200% BNP, naar 124% in 2020. En dat zou dan een behapbare schuld zijn? Absurd, waarom 124% wel en waarom zou dat in 2020 (minstens 2 verkiezingsrondes verder voor de gemiddelde politicus, dus twee politieke lichtjaren verder in de toekomst).

En hoe betrouwbaar waren die voorspellingen tot nu toe dan? In 2010 voorspelde het IMF, dat de economische groei in 2012 in Griekenland meer dan 1 % zou zijn. Het blijkt daarentegen een krimp van 6% te zijn. De werkloosheid zou niet boven de 15% uitkomen, blijkt nu 25% en stijgend te zijn. De schuldquote zou onder de 150% blijven, zonder bovenstaande kunstmatige oplossing is deze inmiddels 250%. Hoe zo 124% in 2020, als het voorspellen over twee jaar al zo mis is?

Trouwens zelfs die 124% is onhoudbaar en brengt Griekenland terug naar de situatie waar de ellende begon in 2010; en daarna moesten? er tientallen miljarden in! Vergelijken we dit met eerdere schuldproblemen in Zuid Amerikaanse landen, dan zien we dat die met een lagere schuldquote begonnen, maar ook allemaal moesten afschrijven op hun schuld. Dat gaat bij Griekenland dus ook gebeuren, zij het na-dat er eerst nog eens tientallen miljarden ingepompt zijn, miljarden die aan nog redelijk draaiende economieën worden onttrokken, zodat die landen ook de Griekse weg op gaan en de onvermijdelijke ramp alleen maar groter maakt.

3 REACTIES

Comments are closed.